Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Поняття захисту речових правОхорона економічних відносин власності як матеріальної основи будь-якого суспільного ладу становить найважливіше завдання будь-якої правової системи. Така охорона здійснюється тому в тій чи іншій формі практично всіма галузями права. Так, публічно-правові галузі закріплюють загальні принципи регулювання відносин власності (конституційне право), встановлюють різні міри відповідальності за протиправне посягання на чуже майно (адміністративне і кримінальне право) і визначають порядок їх застосування (процесуальне право). Це ж стосується і приватноправових галузей. Трудове право регулює, наприклад, матеріальну відповідальність працівників за заподіяну ними шкоду майну роботодавця, а сімейне право у відомому обсязі регламентує відносини приналежності майна подружжя.
Свої особливі форми охорони даних відносин передбачає і цивільне право. Але при охороні відносин власності різні норми і інститути громадянського права відіграють неоднакову роль. Одні з них охороняють відносини власності шляхом їх визнання, тим самим поширюючи на них захист цивільного закону. Такі, наприклад, норми про відсутність обмежень кількості та вартості майна, що перебуває у приватній власності громадян та юридичних осіб, або норми про визнання власниками свого майна господарських товариств і товариств, раніше не відомих нашому законодавству. Інші правила забезпечують необхідні умови для реалізації речових прав і в цьому сенсі теж важливі для їх охорони (наприклад, правила про державну реєстрацію прав на нерухомість). Нарешті, третій встановлюють несприятливі наслідки для порушників речових прав, тобто безпосередньо захищають їх від протиправних посягань.
На цьому грунтується відмінність понять охорона прав (в тому числі речових) і захист прав 1. Цивільно-правова охорона права власності та інших речових прав здійснюється, по суті, за допомогою всієї сукупності цивільно-правових норм, що забезпечують нормальне і безперешкодний розвиток даних відносин.
Цивільно-правовий захист права власності та інших речових прав - більш вузьке поняття, що застосовується тільки до випадків їх порушення. Вона являє собою сукупність цивільно-правових способів (заходів), які застосовуються до порушників відносин, оформлюваних за допомогою речових прав.
Захист права власності та інших речових прав є, таким чином, складовою частиною більш широкого поняття захисту цивільних прав, а до числа цивільно-правових способів такого захисту можуть бути віднесені як спеціальні (передусім речове-правові), так і загальні способи (заходи) захисту цивільних прав. Зокрема, і тут мова може йти про самозахист речових прав (ст. 14 ЦК), про незастосування судом суперечить закону акту державного органу або органу місцевого самоврядування (ст. 12 ЦК), що порушує речові права, та ін
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "1. Поняття захисту речових прав "
 1. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  Цивільний кодекс УРСР був прийнятий 18 липня 1963 і введений в дію з 1 січня 1964 ЦК 1963 р. складався з преамбули і восьми розділів, що включають 572 статті. Найменування розділів: І-Загальні положення; II - Право власності; III - Зобов'язальне право; IV - Авторське право; V - Право на відкриття; VI - Винахідницьке право; VII - Спадкове право; VIII - Правоздатність
 2. 101. Поняття і види зобов'язань.
  Термін «зобов'язання» має кілька значень. Він використовується для позначення: 1) документа, що видається боржником кредитору; 2) окремої обов'язки; 3) обов'язки з відповідним їй правомочием; 4) сукупності обов'язків з відповідними правомочностями. Якщо права на речі опосередковують статику суспільних відносин (стан присвоєне ™ речей) у сфері цивільного обороту, то
 3. ПЕРЕДМОВА
  Російська Федерація знаходиться на етапі становлення розвиненої ринкової економіки. Нові моделі економічних відносин вимагають ефективного правового забезпечення. З цієї причини в Росії кардинально змінюється цивільне законодавство, покликане врегулювати ці відносини на основі визнання рівності їх учасників, недоторканності власності, свободи договору, неприпустимість
 4. ЗМІСТ:
  Розділ 1 . ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 4 Глава 1. ГРОМАДЯНСЬКЕ ПРАВО ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА 4 § 1. Поняття цивільного права 4 § 2. Відмежування цивільного права від суміжних галузей права 12 § 3. Принципи цивільного права 16 § 4. Система цивільного права 21 Глава 2. ГРОМАДЯНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО 24 § 1. Цивільне законодавство та його система 24 § 2. Дія цивільного законодавства 36 § 3.
 5. § 2. Континентальна система
  Загальна характеристика. Континентальна, або романо-германська, система права є результатом творчого розвитку римського приватного права європейськими вченими, головним чином в університетах. У процесі такого розвитку Європа перейшла від безпосереднього застосування норм римського права (правда, підданих істотної модернізації) до створення національних цивільно-правових систем. В
 6. § 3. Англо-американська система
  Загальна характеристика. В основі англо-американської системи лежить загальне право (common law) Великобританії, що народилося в результаті діяльності королівських судів, рішення яких визнавалися мають обов'язкову силу для нижчих судів. Шляхом прийняття нових судових рішень забезпечувався розвиток спочатку загального права, а потім, коли воно зупинилося у своєму розвитку, права справедливості
 7. § 4. Господарські товариства і суспільства
  Загальні положення. Господарські товариства і суспільства - це родове поняття, що означає кілька самостійних видів комерційних юридичних осіб, загальним для яких є те, що їх статутного (складеного) капітал поділяється на частки. Саме це відрізняє господарські товариства і суспільства від інших комерційних організацій. Цивільний кодекс РФ передбачає досить широкий спектр
 8. Основна специфіка правового режиму нерухомого майна
  полягає в тому, що виникнення, перехід, обмеження і припинення права власності, інших речових (іпотека , сервітут і т. д.) і деяких зобов'язальних (оренда, довірче управління і т.д.) прав на нього відбуваються в особливому порядку, що вимагає дотримання письмової форми і обов'язковій державній реєстрації. Зазначений порядок народу сост. 131 ГК регулюється Законом РФ "Про
 9. § 1. Поняття та ознаки речового права
  Поняття речового права. Під речовим правом прийнято розуміти право, що забезпечує задоволення інтересів уповноваженої особи шляхом безпосереднього впливу на річ, яка перебуває у сфері його господарського панування. Речове право належить до числа категорій, які широко використовувалися в далеко (віддалені один від одного історичні епохи. Не став винятком і наш час.
 10. § 1. Система цивільно-правових засобів захисту права власності та інших речових прав
  Поняття захисту права власності. Під цивільно-правовим захистом права власності та інших речових прав розуміється сукупність передбачених цивільним законодавством засобів, що застосовуються у зв'язку з досконалими проти цих прав порушеннями і спрямованих на відновлення або захист майнових інтересів їх володарів. Зазначені кошти неоднорідні за своєю юридичною природою і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua