Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЕкстремальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Малкіна-Пих І. Г.. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо. - 960 с., 2005 - перейти до змісту підручника

ПОСТТРАВМАТИЧНОГО СТРЕСОВОГО РОЗЛАДУ: МОДЕЛІ І ДІАГНОСТИКА

Надзвичайні (екстремальні) ситуації характеризуються, перш за все, надсильним впливом на психіку людини, що викликає у нього травматичний стрес. Психологічні наслідки травматичного стресу в крайньому своєму прояві виражаються в посттравматичному стресовому розладі (ПТСР), що виникає як затяжна або відстрочена реакція на ситуації, пов'язані з серйозною загрозою для життя чи здоров'я.

Інтенсивність стрессогенного впливу в ситуаціях, пов'язаних із загрозою існуванню людини, буває настільки велика, що особистісні особливості або попередні невротичні стани вже не відіграють вирішальної ролі в генезі ПТСР. Звичайно, їх наявність може сприяти розвитку, відображатися в плині або клінічній картині ПТСР, проте останнє може розвинутися в катастрофічних обставин практично у кожної людини навіть при повній відсутності явної особистісної схильності. Слід підкреслити, що, по-перше, ПТСР - це одне з можливих психологічних наслідків переживання травматичного стресу і, по-друге, дані численних досліджень говорять про те, що ПТСР виникає приблизно у 20% осіб, які пережили ситуації травматичного стресу (при відсутності фізичної травми, поранення). Люди, що страждають ПТСР, можуть звертатися до лікарів різного профілю, оскільки його прояви, як правило, супроводжуються як іншими психічними розладами (депресія, алкоголізм, наркоманія та ін.), так і психосоматичними порушеннями. У психологічній картині ПТСР специфіка травматичного стресора (військові дії або насильство і т. д.) безумовно, враховується, хоча загальні закономірності виникнення і розвитку ПТСР не залежать від того, які конкретні травматичні події послужили причиною психологічних і психосоматичних порушень.

Головним є те, що ці події носили екстремальний характер, виходили за межі звичайних людських переживань і викликали інтенсивний страх за своє життя, жах і відчуття безпорадності. Важливими характеристиками важкого психотравмуючого фактора є несподіванка, стрімкий темп розвитку катастрофічної події і тривалість впливу, а також повторюваність протягом життя (Тарабрина, 2001).

Згідно клінічної типології та класифікації посттравматичного стресового розладу (ПТСР) »в цю групу розладів віднесені затяжні патологічні стани у військовослужбовців, ветеранів війни, колишніх депортованих та екс-військовополонених після короткочасного або тривалого екстремального впливу.

В рамках посттравматичної патології більшість авторів виділяють три основні групи симптомів: 1) надмірне збудження (включаючи вегетативну лабільність, порушення сну, тривогу, нав'язливі спогади, фобічecкoe уникнення ситуацій, що асоціюються з травматичної), 2) періодичні напади депресивного настрою (притупленість почуттів, емоційна заціпенілість, відчай, свідомість безвиході); 3) риси істеричного реагярова-ня (паралічі, сліпота, глухота, напади, нервове тремтіння) (Horowitz et al., 1980). Серед невротичних і патохарактеро-логічних синдромів виділені характерні для ПТСР стану: «солдатське серце» (біль за грудиною, серцебиття, уривчастість дихання, підвищена пітливість), синдром вижив (хронічне «почуття провини, що залишився в живих»), флешбек-синдром (насильно вторгаються у свідомість спогади про «нестерпних» події), прояви «комбатантной» психопатії (агресивність і імпульсивна поведінка зі спалахами насильства, зловживання алкоголем і наркотиками, безладність сексуальних зв'язків при замкнутості і підозрілості), синдром прогресуючої астенії (послелагерная астенія, що спостерігається після повернення до нормального життя у вигляді швидкого старіння, падіння ваги, психічної млявості і прагнення до спокою), посттравматичні рентні стану (нажита інвалідність з усвідомленою вигодою від належних пільг і привілеїв з переходом до пасивної життєвої позиції).

Ці стани володіють певною динамікою, зокрема - посттравматична симптоматика з віком може не тільки не слабшати, а ставати все більш вираженою.

В даний час термін ПТСР все частіше використовується стосовно до наслідків катастроф мирного часу, таких, як природні (кліматичні, сейсмічні), екологічні та техногенні катаклізми; пожежі; терористичні дії; присутність при насильницькій смерті інших в випадку розбійного нападу; нещасні випадки, в т.ч. при транспортних і виробничих аваріях; сексуальне насильство; маніфестірованіе загрожують життю захворювань; сімейні драми.

Середні показники частоти ПТСР в умовах воєнного часу (15-30%) не збігаються із загальними даними про поширеність ПТСР після важкого стресу в мирний час (0,5 - 1,2%), але для деяких груп виявляються цілком можна порівняти: високі показники поширеності ПТСР відзначаються у жертв злочинів (15-50%) (Андрющенко, 2000).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " посттравматичний стресовий розлад: МОДЕЛІ І ДІАГНОСТИКА "
 1. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
  розладах ДС.22 Проективні методи в клінічній психології ФТД.00 Факультативи 450 ФТД.01 Військова підготовка 450 Всього годин теоретичного навчання 9450
 2. Малкіна-Пих І. Г.. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо. - 960 с., 2005

 3. Додаток 2 Методичні рекомендації щодо використання методики «вербальний проективний тест" в діагностиці психічних розладів
  розладів
 4. 2.2 ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
  посттравматичному стресовому розладі (ПТСР) склалися остаточно до 1980 року, проте інформація про вплив травматичних переживань фіксувалася протягом століть. Розлади, що розвиваються в результаті пережитої катастрофи (на відміну від «звичайних» психогенних станів), описувалися і діагностували й раніше. Так, ще в 1867 р. J. Е. Erichsen опублікував роботу
 5. 2.1 СТРЕС, ТРАВМАТИЧНИЙ СТРЕС І посттравматичного стресового розладу (ПТСР)
  посттравматичного стресу розвивалися незалежно від досліджень стресу, і до теперішнього часу ці дві області мають мало спільного. Центральними положеннями в концепції стресу, запропонованої в 1936 р. Гансом Сельє (Сельє, 1991), є гомеостатіче-ська модель самозбереження організму і мобілізація ресурсів для реакції на стресор. Всі дії на організм він поділив на специфічні
 6. 7.1. Вимоги до професійної підготовленості фахівця
  розладах; - знати основні напрями сучасних психосоматичних досліджень, розуміти роль раннього онтогенезу у виникненні психосоматичних розладів, володіти методами дослідження змін пізнавальної та емоційно-особистісної сфери при хронічних соматичних захворюваннях, розуміти значення психосоматики для розвитку загальної та клінічної психології; - мати цілісне
 7. ПЕРЕДМОВА
  посттравматичного стресового синдрому, або посттравматичного стресового розладу, Досліджуються різноманітні негативні психічні стани, що виникають внаслідок впливу екстремальних факторів : стрес, фрустрація, криза, депривація, конфлікт. Ці стани характеризуються домінуванням гострих або хронічних негативних емоційних переживань: тривоги, страху, депресії,
 8. Опитувальники для скринінгу неврозів
  розлади та скарги психічного характеру. Обстежуваному дається лист з переліком тілесних (порушення зору, двоїння в очах, напади астми, тахікардія, відчуття завмирання серця, тремтіння рук і т. п.) і психічних (порушення мови, заїкання, труднощі контакту, апатичність, страх залишатися одному і т. п.) скарг. Всього у скаргах фігурують 63 симптому неврозів. Відповіді інтерпретуються по
 9. ВІД АВТОРА
  посттравматичному стресовому розладі (ПТСР), що виникає як затяжна або відстрочена реакція на зв'язані з серйозною загрозою життю або здоров'ю ситуації. Загальні закономірності виникнення і розвитку ПТСР не залежать від того, які конкретно травматичні події послужили причиною психологічних і психосоматичних порушень, хоча в психологічній картині ПТСР специфіка
 10. Оцінка результатів дослідження
  розладів розглядалися відповідно традиційним для вітчизняної психіатрії формам неврозів, тобто астено-іпохондричний синдром - неврастенії, істеріформний - істеричного неврозу, обсессій-но-фобический - неврозу нав'язливих станів. Поряд з докладним анамнестическим і клінічним вивченням випробовуваних кожному з них проводилося розгорнуте патопсихологическое дослідження з
 11. Методика психологічної діагностики індексу життєвого стилю (ІЖС)
  розладів особистості та механізмів захисту Особистісні риси Розлади особистості Механізми Боязкий Пасивно-агресивний пасивний тип Витіснення Агресивний Пасивно-агресивний агресивний тип Заміщення Комунікабельний Маніакальний тип Реактивні освіти Похмурий Депресивний тип Компенсація довіряємо Істероїдний тип Заперечення Підозрілий Параноїдний тип Проекція Контролюючий
© 2014-2020  ibib.ltd.ua