Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФундаментальна філософія → 
« Попередня Наступна »
Мераб Мамардашвілі. ЯК Я РОЗУМІЮ ФІЛОСОФІЮ, 2-е видання, змінене і доповнене, 1992 - перейти до змісту підручника

+2. ПРАКТИЧНЕ РОЗЧЛЕНУВАННЯ І З'ЄДНАННЯ ПРЕДМЕТІВ І ЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Власне аналіз і синтез є уявне розчленування і з'єднання предметів у вказаному вище сенсі. Однак необхідно при цьому врахувати, що історично зміст цього процесу логічної діяльності формується вперше в предметно-речової діяльності людини (тобто аж ніяк не в спогляданні) і тільки згодом поширюється на предмети, пов'язані відношенням "ціле-частина", незалежно від практики людини. На цьому засновані як зв'язок, так і відмінність речовій і логічної діяльності.

Людина практично розчленовує і возз'єднує тіла у зв'язку з якимись своїми потребами. Він або різним чином користується різними частинами одного предмета або створює для свого використання ціле, що не існує в природі. Зв'язок координації, тобто наявність певних необхідних частин у предметі, є тут результатом практичних дій людини і фіксується як необхідна залежно від умов використання створеного предмета в суспільній практиці. Хоча властивості цілого, завдяки яким воно може бути певним чином

214

використано практично і заради отримання яких згодом з'єднується предмет, випливають з об'єктивних властивостей возз'єднується предметів [1], в логічному знанні це спочатку ще не фіксується. Необхідність зв'язку випливає з того факту, що без наявності таких-то частин неможливий такий-то суспільно фіксований та повторюваний спосіб користування річчю. Наприклад, створюючи складене знаряддя чи ладу житло певного типу, людина фіксує наявність певних частин як умова повторного відтворення предметів і задоволення тієї чи іншої суспільної потреби. Якщо не з'єднані предмети А, В, С, то немає явища F.

І навпаки, якщо з'єднати предмети А, В, С, тобто явище F. На основі цієї речовій діяльності та відбувається розрізнення і зв'язування чуттєвих образів предметів в плані практично створюваної зв'язку: щоб зібрати предмет, потрібно розрізнити частини, а щоб розібрати предмет, потрібно зв'язати чуттєві образи частин.

1 Раз створені певні умови, то певні явища слідують з них незалежно від людини, в силу об'єктивних властивостей самих предметів людської практики. Людина могла отримати теплоту за допомогою тертя і вперше усвідомити необхідність їх слідування один за одним на основі своїх речових дій (див.: Маркс К., Енгельс Ф. Соч., Т. 20, с. 539), але сама теплота випливає з тертя, раз воно вже вироблено, незалежно від людини.

Перші уявлення про цілому і його необхідних частинах виникають, таким чином, на основі речової діяльності та пов'язані з нею. Людина щось практично змінює в предметах навколишнього світу і фіксує певну необхідну зв'язок (у даному випадку - координацію частин предмета) як необхідний результат змін, вироблених його предметної діяльністю, яка може бути повторена мільярди разів по даному її типу. Але справа змінюється, коли готівкові уявлення про координовані цілях застосовуються до предметів, виникають й незалежно від практики людини, або коли об'єктивна координація частин предмета не збігається з їх практичним використанням, з їх роллю в практиці людини. Тут передбачається вміння встановлювати об'єктивну координацію логічно (яке, між іншим, може застосовуватися і до предметів, створюваним або розчленовують людською діяльністю, і полягає у виробленні загального знання про об'єктивні властивості цих предметів, в силу яких, вони і можуть виконувати певну роль у практиці людини) .

215

Розчленовуючи і возз'єднався предмети практично і встановлюючи тим самим якусь їх координацію, людина навчається робити це подумки, незалежно від можливостей практичного розчленування та возз'єднання тіл, і відображає допомогою цього розумової дії об'єктивно існуючу координацію в логічному знанні. "Навчає" тут означає виникнення особливого типу діяльності-логічної діяльності - і фіксування об'єктивної зв'язку "ціле - частина" у вигляді узагальненого уявного змісту форм цієї діяльності. Розкриття цього переходу, його необхідності - справа історії мислення. Нашим же завданням було лише вказати на нього як на факт. Відзначимо тільки, що здійснення логічних дій розчленування та возз'єднання предметів передбачає фіксування змісту в понятійної формі. Виникають поняття цілого і частини, що фіксують ставлення властивостей цілого (тобто результату координації його частин) і властивостей частин у загальному вигляді, і на їх основі протікає певна логічна діяльність. Її особливості ми зараз і розглянемо, припускаючи теоретичне відношення до предмета.

Хоча процес логічного аналізу та синтезу і виникає з практично-чуттєвої діяльності людини, але, раз виникнувши, має своїми власними законами. Це видно вже з того, що практичне розчленування і возз'єднання предмета виключають один одного (розчленування предмета не дає його з'єднання), тоді як у застосуванні до логічного процесу ми будемо говорити про аналіз за допомогою синтезу, і навпаки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. ПРАКТИЧНЕ розчленування і З'ЄДНАННЯ ПРЕДМЕТІВ І ЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ "
 1. 2.5. Складні судження та їх види. Поняття про логічне союзі
  з'єднання простих суджень у складне, при якому логічне значення останнього встановлюється відповідно до логічними значеннями складових його простих суджень. Особливість складних суджень полягає в тому, що їх логічне значення, тобто істинність або хибність, визначається не смисловий зв'язком простих суджень, становлять складне, але двома параметрами: логічним значенням
 2. 6.2.3. Методи оволодіння руховими вміннями та навичками
  расчлененно-конструктивний); - метод розучування вправи в цілому (цілісно-констректівний); - метод сполученого впливу. Метод расчлененно-конструктивний передбачає розучування готельних частин руху з подальшим їх з'єднанням (наприклад, гімнастичні комбінації). Цей метод застосовується в наступних випадках: - при навчанні координаційно-складним руховим діям,
 3. Завдання 11. Чи дотримані правила логічного поділу в прикладах, а якщо ні, то яке правило порушено?
  Предмета на частини називають мереологічного діленням / «Рік ділиться на 12 місяців» /. Правила логічного розподілу: Розподіл має бути відповідним. Обсяг ділене повинен повністю вичерпуватися членами поділу. Помилки: а) неповне поділ / «Кути діляться на гострі і тупі». - Пропущені «прямі» /; б) поділ із зайвими членами / «Хімічні елементи діляться на метали, неметали і сплави» /. Ділення
 4. Поняття логічної форми
  логічних змінних і логічних констант. В якості логічної змінної може виступати будь-яка буква латинського алфавіту: А, В, С, р, q. Константи, або логічні постійні, виступають способом зв'язку логічних змінних і виражаються словами: «все», «деякі», «суть», «і», «або», «або, або», «якщо ..., то» і т. д. Для позначення логічних констант вживаються символи, що дозволяє
 5. 7.3. Основні розумові операції
  практичний. Вже в розбиванні горіха мавпою є зачатий 1лава 7. Мислення 75 ки аналізу. Для проникнення в суть якоїсь проблеми людина повинна проаналізувати умови, вимоги, розглянути властивості та їх взаємозв'язок один з одним. Синтез - це уявне з'єднання властивостей в єдине ціле. Синтез відновлює расчленяемое ціле. Аналіз і синтез не існують окремо один від
 6. Види умовиводів
  з'єднаних логічним союзом кон'юнкції, В - символічне вираження ув'язнення. Враховуючи це, можна сказати, що в основі всіх правильних дедуктивних умовиводів лежать логічні закони. Отже, будь-який правильний дедуктивний умовивід можна представити в наступному вигляді: А1 Л. .. Л АП ID В (п> 1), де А] А ... А АП є кон'юнкція всіх посилок, а саме символічне вираження буде
 7. 6.1. Основні логічні закони
  предметів і явищ дійсності. Істинність думки обумовлюється в кінцевому підсумку законами об'єктивної реальності. Формальна або логічна правильність думки обумовлюється всією сукупністю логічних законів. Логічний закон є внутрішня, суттєва, необхідна, стійка, що повторюється зв'язок форм мислення. Кожна форма мислення має свої специфічні закони виникнення,
 8. Запитання для повторення
  логічна структура атрибутивних суджень і суджень стосунки? Перелічіть і охарактеризуйте властивості бінарних відносин. Перелічіть і охарактеризуйте відносини між судженнями по логічному квадрату. Що таке логічний союз? Назвіть види складних суджень. Яке ставлення судження і висловлювання? За допомогою чого визначається логічне значення
 9. Запитання для повторення
  практичне значення логічних операцій узагальнення і обмеження понять? Сформулюйте закон зворотного відношення між обсягом і змістом поняття. Що таке визначення поняття? Назвіть види визначення. Сформулюйте правила логічної операції поділу понять і вкажіть можливі помилки. Доведіть за допомогою кругових схем і різноспрямованою штрихування закони логіки
 10. Логічне мислення
  практичної діяльності у кожної людини формується свій логічний досвід. В силу об'єктивного нерівності логічні навички у одних людей більш розвинені й ефективні, а у інших - виявляються слабо. У зв'язку з цим основна мета логіки як навчальної дисципліни - сформулювати і систематизувати принципи, методи, засоби функціонування та регулювання інтелектуальної діяльності. Це
© 2014-2022  ibib.ltd.ua