Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФундаментальна філософія → 
« Попередня Наступна »
Мераб Мамардашвілі. ЯК Я РОЗУМІЮ ФІЛОСОФІЮ, 2-е видання, змінене і доповнене, 1992 - перейти до змісту підручника

1. ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ

Насамперед уточнимо проблему. Є кілька смислів, в яких вживаються терміни "аналіз" і "синтез" і які нас не цікавитимуть в даній статті. По-перше, це аналіз і синтез як характеристики будови докази в математиці. У цьому сенсі говорять про аналітичний і синтетичному методах і т.п. По-друге, аналіз і синтез в сенсі кантівського розрізнення "аналітичних" і "синтетичних" суджень, яке фактично означало отліченіе способу отримання знань шляхом чисто логічної обробки даного досвіду ("аналітичне") від способу отримання знань шляхом звернення до змісту, шляхом залучення до вихідного знанню якихось інших даних досвіду ("синтетичне"). Але аналіз і синтез з самого початку цікавлять нас як рух у певному змісті, відмінне від отримання знання шляхом формального виводу. Тому розрізнення "аналітичних" і "синтетичних" суджень тут не застосовується, бо з цієї точки зору кожен момент руху думки був би синтетичні і, отже, в ньому не можна було б побачити ніяких відмінностей.

212

Нарешті, найчастіше терміни "аналіз" і "синтез" вживаються стосовно до всього мислення в цілому, до дослідження взагалі ("аналіз" = дослідження). Але тоді втрачається специфіка проблеми, вона безмежно розширюється. У цьому загальному сенсі мислення в цілому є розчленовування предметів свідомості і їх об'єднання. Пізнаючи предмети, ми певним чином їх розчленовуємо, виділяємо в них і розглядаємо окремо ті або інші їх сторони, властивості, зв'язки, тобто виробляємо "аналіз". Мислення взагалі є відображення допомогою абстракцій.

З іншого боку, будь-яке мислення є встановлення якихось відносин між зафіксованими в думки предметами або їх сторонами, тобто "синтез". Співвідношення першого і другого є певний процес. В основі його лежить якийсь зв'язок абстракцій, в яких здійснюється мислення. Але не всяка подібна зв'язок абстракцій представляє цікаву для нас проблему власне аналізу та синтезу. Абстрагування предмета А і вироблення про нього якихось знань ще не означають його аналізу, якщо при цьому не розглядаються ті його властивості, які відрізняють його як частину сукупності предметів від інших предметів (В, С, D) цієї ж сукупності. Наприклад, розгляд геометричній лінії як такої не є її аналіз; аналізом воно є лише в разі фіксування лінії з боку її відмітної місця (властивостей) в тій чи іншій геометричній фігурі (сторона трикутника, медіана, висота і т.п.).

Аналіз є виділення і розгляд відмінних властивостей, зв'язків предмета, в силу яких він є частиною якоїсь сукупності предметів і які, отже, мають значення при розгляді відносини координації предметів усередині цієї сукупності, тобто при синтезі. Точно так же сукупне розгляд предметів А, В, С, D, об'єднання їх в якомусь одному складному знанні ще не означають власне їх синтезу, якщо отримане знання при цьому не фіксує їх у плані координації в складі складного предмета F. Наприклад, в товарі може бути виділена вартість, розглянута спочатку як така, а потім у зв'язку зі своєю формою прояву - мінової вартістю. Об'єднання знань, залучення інших сторін і зв'язків предмета тут мають місце, але немає синтезу.

Вартість і мінова вартість (відношення товарів Т - Т) не є предметами, що відрізняються один від одного місцем і роллю в іншому, більш великому цілому (а, отже, не можуть бути предметом аналізу), і ставлення їх не є відношення координації в ньому, а є відношення, наприклад, змісту

213

і форми, сутності і явища, тобто вони являють собою одне і те ж, але в різних зв'язках. Процес відображення подібних явищ відповідно фіксується іншими, ніж аналіз і синтез, логічними поняттями і категоріями. Синтез ж є фіксування координації розрізняються своєю роллю всередині цілого зовні відокремлених предметів або зв'язків, тобто сукупне розгляд предметів або зв'язків в плані тих їх властивостей, які мають значення при аналізі.

Як ми бачимо, єдність аналізу і синтезу проявляється вже в тому, що для їх виділення в логіці як специфічних явищ мислення потрібно зберегти їх співвідносність, тобто їх єдність у цьому сенсі. Положення Енгельса про необхідного зв'язку аналізу та синтезу (див.: "Діалектика природи". - К. Маркс, Ф. Енгельс. Соч., Т. 20, с. 537) є тут вихідним. Якщо ж абстрагуватися від їх співвідносності, то в досліджуваному розумовому матеріалі можна виявити інші властивості, ніж ті, які специфічно характеризують власне аналіз і синтез, оскільки реальні емпіричні процеси мислення вкрай складні і являють собою переплетення маси різнорідних явищ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. ПОСТАНОВКА ПИТАННЯ "
 1. 3. Подолання феноменологією теоретико-пізнавальної постановки питання
  постановки
 2. 6. Права виконавця
  постановки належать виключні особисті немайнові та майнові права. У число особистих немайнових входять права на ім'я і на захист виконання або постановки від всякого викривлення або іншого посягання, здатного завдати шкоди честі та гідності виконавця. Виключні майнові права виражаються в праві на використання виконання або постановки, включаючи право на
 3. 2. Договори про передачу виключних виконавських прав
  постановки в ефір і повідомлення його для загального відома по кабелю; - записувати що раніше не записані виконання або постановку; - відтворювати їх запис; 1. передавати зроблену спочатку в некомерційних цілях запис в ефір або по кабелю; 2. здавати в прокат опубліковану в комерційних цілях фонограму за участю виконавця. Всі дозволи видаються самим виконавцем, а при виконанні
 4. Ефективний розподіл обов'язків.
  Постановка завдань, довіру і контроль. Велика частина опису й аналізу роботи містять в собі ясну постановку завдань. Найбільш прийнятним описом роботи часто стає вичерпний список всіх цілей, які необхідно досягти. Фактично опис та аналіз роботи, а також опис посади - результат ефективного аналізу потреби в різних або конкретних видах діяльності. Мета
 5. 2. Інститут парламентської відповідальності уряду.
  Постановки питання про довіру від імені уряду. Порядок і процедура постановки питання про довіру: Ініціатива постановки питання про довіру може виходити як від уряду, так і від парламентаріїв. Від уряду, як правило - прем'єр, від парламенту - резолюція, яка повинна бути вмотивованою та яка має бути підписана групою депутатів (Франція, Італія, Іспанія - не менше
 6. Студент повинен мати навички:
  постановки локальної дослідницької політико-правової проблеми; роботи з основними видами джерел з історії політичних і правових
 7. конвергентних ФІЛОСОФІЯ СИНЕРГЕТИКИ І ІНФОРМАЦІЙНОГО детермінізму. ТЕЗИ про марксизм
  постановці та обговоренні. Автор претендує і на пріоритет у постановці та обговоренні проблем інформаційного детермінізму в їх співвідношенні з формаційним детермінізмом марксизму. Конвергентна філософія та інформаційний детермінізм розглядаються як парадигми нового напряму у філософії у зв'язку з складовими епоху сучасними науковими
 8. Постановка цілей навчання
  представляє собою основний момент, який повинен визначати потреби навчання. Цілі визначають, які функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 9. Критична оцінка філософського тексту
  постановці певного судження, сам передбачає деякі інші судження, ті, які називають « передумовами ». Вони становлять сукупність суджень, необхідних для аргументації, утворюють підтекст.? Експлікація (коментар) філософського тексту вимагає вичленування і прояснення всього, що мається на увазі. Цей момент є визначальним для філософського аналізу суті досліджуваного тексту. Він
 10. Аналіз предмета дослідження
  постановки питання. Для цього головне - правильно зрозуміти тему.?? МІ Предмет дослідження Предмет дослідження постає у формі питання. Мета цього питання - досягти більш глибокої розробки вихідного поняття. Поглибити розуміння - значить виявити його більш глибинні властивості.? МНІ Про що питається? Перша вимога полягає в тому, щоб правильно виявити те, про що питається: довести
 11. Несуперечність змістовної теорії
  постановка питання про її несуперечності може здатися незаконною. Однак це неправильно. Системні поняття дозволяють виробити тут досить значущі визначення та
 12. Література
  постановки проблеми) / / Народи у Селянській війні 1773 - 1775 рр.. - Уфа, 1977. Нікітін Н.І. Про формаційної природі ранніх козацьких спільнот (До постановки питання) / / Феодалізм в Росії. - М., 1987. Павленко Н.И.. Історична наука в минулому і сьогоденні (деякі роздуми вголос) / / Історія СРСР. - 1991. - № 4. Павлов А.П. Государева двір і політична боротьба за Бориса Годунова (1584-1605
 13. 5. Правове значення місця проживання
  взяття його на облік для поліпшення житлових умов (можливе звернення з цією метою і за місцем роботи). З місцем проживання зв'язується загальне припущення (презумпція) про те, що громадянин завжди знаходиться в місці проживання, хоча б у даний момент він і перебував в іншому месте1. Наприклад, на адресу постійного місця проживання завжди посилаються різні офіційні виклики та повідомлення, в тому
 14. Програмоване навчання
  постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. В рамках принципів навчання програмовані інструкції можуть також полегшити процес навчання, оскільки вони дозволяють учневі
 15. Запитання, поставлені на вирішення експертів при застосуванні ст. 20 ч. 3 КК РФ .
  постановці питань На підставі вивчення кримінальних справ можна вказати наступні помилки, що допускаються слідчими і судом при постановці питань експертам. В процесі проведення дослідження певну увагу було приділено аналізу питань, які слідчі (судді) ставили на дозвіл експертів. Насамперед було встановлено, що в 43% справ прямі запитання про наявність у обвинуваченого
 16. Проблемне навчання
  постановка перед учнями навчально-пізнавальних завдань, ситуацій, протиріч, вирішення яких організується в основному силами самих учасників заняття. Алгоритм її включає: - постановку проблеми (завдання) і спонукання навчаються до її вирішення; - розуміння учнями суті проблеми та її внутрішнє прийняття, тобто формування у людей установки (мотивації) на пошук її
 17. Хайдеггер (1889-1976)
  постановці питання «буття». «Буття» - це те, що здається найбільш зрозумілим - і в той же час самим незрозумілим . Метод Хайдеггера є герменевтическим: постановка питання про сенс буття передбачає певне його тлумачення. Онтологічний аналіз складається, таким чином, в тлумаченні цього попереднього розуміння буття.? Отже, існує якесь буття, з приводу якого є
 18. XI. Короткий огляд
  постановки питання, що призведе до ясного розуміння того, що філософія, гідна цього імені, може виникнути тільки після дозволу цього
 19. 2. Об'єкти суміжних прав
  постановки, передачі організацій ефірного та кабельного мовлення. Фонограма - це будь-яка, але виключно звуковий запис виконань або інших звуків: пісень, музики, голосів людей, птахів або тварин, природних шерехів, шумів і скрипів: дерев, трав, вітру або морського прибою. 1 Див: Права на результати інтелектуальної діяльності. Збірник нормативних актів / Упоряд. В. А.Дозорцев. С. 305-311. 2
© 2014-2022  ibib.ltd.ua