Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку і вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЕкстремальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Малкіна-Пих І. Г.. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо. - 960 с., 2005 - перейти до змісту підручника

ПТСР В УЧАСНИКІВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ

Участь у бойових діях можна розглядати як стресовий собигіе виняткового характеру, яке може викликати загальний дистрес практично у будь-якої людини. На відміну від багатьох інших стресових ситуацій, участь у війні може з'явитися психічною травмою з віддаленими наслідками.

Перебування на війні супроводжується комплексним впливом низки чинників, таких, як: I) ясно усвідомлюване почуття загрози для життя, так званий біологічний страх смерті, поранення, болю, інвалідизації; 2) ні з чим не порівнянний стрес, що виникає у безпосереднього учасника бою, поряд з цим з'являється психоемоційний стрес, пов'язаний із загибеллю товаришів по зброї або з необхідністю вбивати; 3) вплив специфічних чинників бойової обстановки (дефіцит часу, прискорення темпів дій, раптовість, невизначеність, новизна), 4) негаразди і позбавлення (нерідко відсутність повноцінного сну, дефіцит води та харчування), 5) незвичайний для учасника війни клімат і рельєф місцевості (гіпоксія, спека, підвищена інсоляція тощо) (Пушкарьов та ін, 2000).

Соціально-психологічна адаптація ветеранів воєн, які перенесли психотравмуючі вплив факторів бойової обстановки, являє собою надзвичайно актуальну проблему. Вперше синдром, дуже схожий з сучасним ПТСР, був описаний Da Costa у солдатів під час Громадянської війни в Америці (Da Costa, 1864) і названий «синдромом солдатського серця», провідне місце в описі займали вегетативні прояви. Згодом вплив стресів воєнного часу на подальше психічний стан комбатантів (тобто учасників бойових дій) глибше всього було вивчено на матеріалі війни у ??В'єтнамі. CFFigley (1978) описує «поствьетнамскій синдром», для якого характерні повторювані нав'язливі спогади, часто набувають форму яскравих образних уявлень - флеш-беків (flashbacks) і супроводжуються пригніченням, страхом, сомато-вегетативними розладами. У в'єтнамських ком-батантов були виявлені стану відчуження і байдужості з втратою звичайних інтересів, підвищена збудливість і дратівливість, повторювані сновидіння «бойового» характеру, відчуття власної провини за те, що вони залишилися живі.

Пов'язані зі стресом під час військових дій психічні розлади є одним з головних внутрішніх бар'єрів на шляху адаптації до звичайного життя. Після повернення до мирного обстановці на вже наявне пов'язане з війною ПТСР нашаровуються нові розлади, обумовлені стресами, пов'язаними з соціальною дезадаптацією ветеранів. Ветерани війни, як правило, стикаються з нерозумінням, засудженням, складнощами в спілкуванні і професійному самовизначенні, з проблемами в сфері фінансів, освіти, створення або збереження сім'ї та ін

За впливів на психіку людини та їх наслідків війни кінця XX століття дуже схожі на війну у В'єтнамі. За даними національного дослідження ветеранів в'єтнамської війни, в 1988 р. у 30,6% брали участь в ній американців спостерігалося ПТСР. У 55,8% осіб, які мають ПТСР, були виявлені прикордонні нервово-психічні розлади; ймовірність опинитися безробітним у них в 5 разів більше в порівнянні з іншими, розлучення були у 70%, проблеми з вихованням дітей у 35%, крайні форми ізоляції від людей у ??47,3%, виражена ворожість у 40%, вчинення більше 6 актів насильства в рік у 36,8%, потрапили до в'язниці або були заарештовані 50%.

На жаль, відсутність даних про число ветеранів у країнах СНД, які страждають ПТСР, і про вираженості цього розладу не дозволяє отримати повне уявлення про відповідні потреби в медичній та соціально-психологічної допомоги.

Участь у війні призводить до помітних якісних змін свідомості ветерана (Єрьоміна та ін.) Згідно з результатами досліджень військових медиків і психологів, особливості життя в бойових умовах призводять до того, що після повернення до мирного-життя у ветерана розвивається так звана криза ідентичності, тобто втрата цілісності сприйняття себе і своєї соціальної ролі. Це проявляється в порушенні здатності адекватно брати участь у складних соціальних взаємодіях, в яких відбувається самореалізація людської особистості.

Багато з таких людей втратили інтерес до громадського життя, знизилася їх активність при вирішенні власних життєво важливих проблем.

Нерідко спостерігаються втрата здатності до співпереживання і зниження потреби в душевній близькості з іншими людьми. Так, майже половина опитаних військовослужбовців, які брали участь у бойових діях у Чечні, скаржаться, що вони не можуть знайти порозуміння ні в суспільстві, ні в сім'ї. Кожен четвертий заявив, що відчуває труднощі при спілкуванні в трудовому колективі, а кожен другий змінював місце роботи по три-чотири рази. Порушена здатність підтримувати соціальні контакти позначається і на сімейних відносинах: майже кожен четвертий знаходиться в розлученні.

Надзвичайно гостру психологічну драму відчувають інваліди, а також ті, хто втратив близьких. Життєвий досвід цих людей унікальний; він різко відрізняється від досвіду невоевавшій-ших людей, що й породжує нерозуміння з боку оточуючих. Як правило, до колишніх бійцям ставляться з нерозумінням і побоюванням, що тільки посилює хворобливу реакцію ветеранів на незвичну обстановку, яку вони оцінюють з притаманним їм фронтовим максималізмом. Свідченням того, що колишні учасники воєнних дій зазнають труднощів процесу адаптації до умов мирного життя, є їх конфліктну поведінку в соціальному середовищі: нездатність прийняти нові «правила гри», небажання йти на компроміси, спроби вирішити спори мирного часу звичними силовими методами. Ветерани підходять до мирного життя з фронтовими мірками і переносять військовий спосіб поведінки на мирну грунт, хоча і розуміють, що це неадекватно.

Після «фронтовий ясності» конфлікти мирного часу, коли «противник» формально таким не є і застосування силових методів боротьби заборонено законом, нерідко виявляються складними для сприйняття тих, у кого виробилася миттєва реакція на будь-яку небезпеку. Багатьом ветеранам важко стриматися, проявити гнучкість, відмовитися від звички трохи що хапатися за зброю, в прямому чи в переносному сенсі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ПТСР В УЧАСНИКІВ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ "
 1. ГЛАВА 3 ПСИХОТЕРАПИЯ посттравматичного стресового розладу (ПТСР)
  ГЛАВА 3 ПСИХОТЕРАПИЯ посттравматичного стресового розладу
 2. 2.5 ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
  Поширеність ПТСР серед популяції залежить від частоти травматичних подій. Так, можна говорити про травми, типових для певних політичних режимів, географічних регіонів, в яких особливо часто відбуваються природні катастрофи, і т. п. У 90-і рр.. показники частоти виникнення ПТСР виразно зросли: якщо в 80-х рр.. вони відповідали 1-2%, то в недавніх дослідженнях,
 3. 2.2 ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
  учасників війни. Схожа симптоматика виявлялася і в осіб, постраждалих в інших ситуаціях, близьких по тяжкості психогенного впливу. У зв'язку з тим, що цей симптомокомплекс не відповідав жодної із загальноприйнятих нозологічних форм, в 1980 р. М. Горовіц (Horowit, 1980) запропонував виділити його в якості самостійного синдрому, назвавши його «посттравматичним стресовим
 4. В.Г. Стрекозов, А.В. Кудашкин та ін. Військове право: Підручник. Серія «Право в Збройних Силах - консультант». - М.: «За права військовослужбовців»,. - Вип. 45. - 640 с., 2004

 5. ВІД АВТОРА
  дії, а й від особливостей особистості постраждалих, а також від збереження небезпеки і від нових стресових впливів. На зміну цьому етапу приходить стадія вирішення, коли поступово стабілізується настрій і самопочуття, проте зберігаються знижений емоційний фон і контакти з оточуючими обмежені. Потім настає стадія відновлення, коли активізується міжособистісне
 6. Глава 15. Правове становище військових організацій240
  військових
 7. Розділ IV. Правові основи діяльності військових організацій
  військових
 8. Глава 16. Правові основи економічної діяльності військових організацій
  військових
 9. Глава 14. Основи організації та діяльності військових судів, військової прокуратури та юридичної служби
  військових судів, військової прокуратури та юридичної
 10. 4. Порядок володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває в частковій власності
  учасників, а при недосягненні згоди - в порядку, що встановлюється судом. Кожен учасник часткової власності має право на надання в його володіння і користування частини спільного майна, сумірною його частці, а при неможливості цього вправі вимагати від інших учасників, які володіють та користуються майном, що доводиться на його частку, відповідної компенсації. Розпорядження
 11. Г лава IV розв'язуванням західними державами «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» ПРОТИ СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН. СТВОРЕННЯ ПЕРШИХ АГРЕСИВНИХ ВІЙСЬКОВИХ БЛОКІВ
  Г лава IV розв'язуванням західними державами «ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ» ПРОТИ СОЦІАЛІСТИЧНИХ КРАЇН. СТВОРЕННЯ ПЕРШИХ АГРЕСИВНИХ ВІЙСЬКОВИХ
 12. 6. Поділ майна, що в частковій власності, і виділ з нього частки
  учасниками за згодою між ними. Учасник часткової власності має право вимагати виділу своєї частки із спільного майна (п. 2 ст. 252 ЦК). Розділ майна проводиться між усіма учасниками відносин спільної власності і означає її припинення. При виділ частки загальна власність зберігається відносно залишаються учасників. При недосягненні учасниками часткової власності угоди
 13. 5. Товариство з додатковою відповідальністю
  учасники якого солідарно несуть відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однаковому для всіх кратному розмірі до вартості їх внесків (п. 1 ст. 95 ЦК). Така відповідальність настає лише при недостатності майна самого товариства для покриття виниклих у нього боргів, тобто в субсидіарної порядку. В іншому статус цього господарського товариства аналогічний статусу товариства з
 14. Глава 5. Порядок введення в дію цього Федерального конституційного закону
  військових трибуналах у редакції Закону СРСР від 25 червня 1980 (Відомості Верховної Ради СРСР, 1980, № 27, ст. 546) застосовується в частині, що не суперечить цьому Федеральному конституційному закону. Частина 2 статті 33 цього Федерального конституційного закону в частині фінансування судів на основі нормативів вводиться в дію з дня набрання чинності відповідного
 15. 2.7 ДИСОЦІАЦІЯ І ПТСР
  воєнних травм, згвалтування , тортур і природних катастроф, але також і жертв автомобільних катастроф, важких гострих і хронічних фізичних захворювань, стресів, пережитих на рівні місцевого співтовариства (таких, як, наприклад, загроза зараження токсичними відходами), стресів на роботі, зіткненням з тими, хто безпосередньо пережив травму, або навіть просто інформація про те, що хтось
 16. 2. Зуби дракона
  військових. Армія - захисниця своїх земель, завойовниця і покорителька нових територій. Армія є динамічним проявом Землі як якісної категорії. Мно-Гії стародавні міфи говорять про таємничі непереможних воїнів, народжених з Землі, засіяної «зубами дракона» або якимось іншим магічним способом. У військових, кшатріях, богатирів Земля проявляє свій рухливий, силовий
 17. Проблема самоідентифікації НАТО в політичних умовах закінчення «холодної війни»
  військових дій ". F.iue раніше, на нараді Політичного консультативного комітету в Берліні в травні 1987 році країни ОВД звернулися до держав-членів альянсу з пропозицією зіставити утримання військових доктрин обох блоків для забезпечення ТТХ строго оборонного характеру, що сприяло б зниженню рівня конфронтації. Тто керівництво ТТАТО не прийняло цю пропозицію.
 18. 7. Звернення стягнення на частку в спільному майні
  учасника часткової власності при недостатності у власника іншого майна має право пред'явити вимогу про виділ частки боржника в спільному майні для звернення на неї стягнення (ст. 255 ЦК). Якщо в таких випадках виділення частки в натурі неможливо або проти цього заперечують інші учасники часткової власності, кредитор має право вимагати продажу боржником своєї частки іншим
 19. 47. Перехід від колегіальної до міністерської системі управління.
  військових сухопутних сил. 2. Міністерство військових морських сил. 3. Міністерство закордонних справ. 4. Міністерство внутрішніх справ (вперше). 5. Міністерство юстиції. Першим міністром юстиції Росії став Г. Р. Державін. Міністр юстиції тепер за посадою стає генерал-прокурором Сенату. 6. Міністерство фінансів. 7. Міністерство комерції. 8. Міністерство народної освіти (вперше). В
 20. 87. Армія як інститут держави. Правовий статус військовослужбовців.
    військових із законодавчих і виконавчих органів держави, створюється система цивільного керівництва армією, військові усунені від участі в політичній боротьбі. Суспільство страхується від включення військових у владні відносини шляхом конституційного оформлення залежності армії від парламенту, глави держави, уряду. Норми невтручання армії в політику включають обмеження на
© 2014-2020  ibib.ltd.ua