Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
ЛІЦАРЕВА Є.Ю.. Навчальний посібник з курсу «Управління персоналом». Томськ, 2002 - перейти до змісту підручника

Технічний / допоміжний персонал

здійснює обслуговування процесу управління і забезпечує передачу управлінської інформації, її збір, первинну обробку, зберігання (секретар, кур'єр і т.д.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Технічний / допоміжний персонал "
 1. 17. Комплектування посад державних службовців. Порядок проходження державної служби. Припинення державної служби.
  Технічні виконавці За основу класифікації володіння владними повноваженнями. Допомагає вирішити питання про притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності за вчинення службового правопорушення. Виділяють: адміністративно - допоміжний персонал функціональний посадових осіб представників влади Порядок прийняття на державну службу врегульовано Законом (ст. 15), а також
 2. 85. Державна служба. Проходження державної служби.
  Технічний персонал; - допоміжний персонал. Особливою групою державних службовців є ДЛ - це фахівець з управління, що займає посаду в державному органі, який виконує організаційно - розпорядчі функції. Ознаки ДЛ: - виключає функції публічного характеру; - наділений державно-владними повноваженнями; - виступає носієм і представником
 3. 2.2 Типи підприємств громадського харчування та організація обслуговування в них.
  Технічної бази галузі; широке впровадження прогресивних форм і методів обслуговування населення; вдосконалення планування й економічного стимулювання; підвищення економічної ефективності підприємств громадського харчування. Підприємства громадського харчування можуть класифікуватися за різними критеріями [19]. За виробничо-торговому ознакою (з урахуванням виконання функцій по
 4. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Технічного прогресу, тобто не вимагає значної модернізації в області НДДКР. Недоліки: відсутність спеціалізованих підрозділів по продукту, отже утрудненість зв'язку й контролю за процесом розробки ідей нового товару, його створення, а також впровадження ринку призводить до уповільнення інновацій; через відсутність спецслужб по регіонах не враховується їх специфіка чи виникають
 5. Віді державних службовців
  технічний персонал включає державних службовців, на яких покладено виконання обслуговуючих, допоміжних функцій та матеріально-технічних дій. Це рядові працівники машинописних бюро, канцелярій, секретаріатів і тому подібне. Основним критерієм класифікації посад державних службовців є організаційно-правовий рівень органу, що приймає
 6. Система управління кадрами.
  технічних засобів управління. Основним результатом їх трудової діяльності є вивчення проблем управління, створення нової інформації, зміна її змісту або форми, підготовка управлінських рішень, а після вибору керівником найбільш ефективного варіанта - реалізація і контроль виконання рішень. Управ-ПЕРСОНАЛ Виробничий персонал (робітники) Управлінський персонал
 7. Глава 4.1. Оцінка на робочому місці
  технічними факторами і не перевищує 0.70.8. Крім того, методи оцінки відрізняються один від одного за формою проведення - індивідуальна та групова - і по необхідних ресурсів - тимчасових і фінансових. Можна навести приклад оцінки персоналу. Таблиця 4.1. - Н екоторие критерії оцінки персоналу Якість роботи Обсяг робіт (кіль-кість) Присутність на роботі (дисципліна) Лояльність до органі-зації
 8. ГЛОСАРІЙ
  технічним, технологічним та організаційним рішенням, вимогам охорони та умов праці. Основними завданнями атестації робочих місць є: забезпечення збалансованості їх кількості з чисельністю персоналу; підвищення продуктивності праці; раціональне використання основних фондів; створення сприятливих умов праці для працюючих. Аудит персоналу - оцінка відповідності
 9. Службовці
  технічних засобів управління. Основним результатом їх трудової діяльності є вивчення проблем управління, створення нової інформації, зміна її змісту або форми, підготовка управлінських рішень, а після вибору керівником найбільш ефективного варіанта - реалізація і контроль виконання рішень. Управлінський персонал раз-виділяється на дві основні групи: керівники та
 10. 3.1. Сутність, значення і особливості інформаційного забезпечення
  технічних засобів зв'язку. Удосконалення форм і методів управління відбувається на основі досягнень науково-технічного прогресу, подальшого розвитку інформатики, що займається вивченням законів, методів і способів накопичення, обробки і передачі інформації за допомогою різних технічних засобів. Різні інформаційно-технічні нововведення слід сприймати як засіб скорочення
© 2014-2022  ibib.ltd.ua