Головна
ГоловнаЕкономікаМенеджмент → 
« Попередня Наступна »
Банько Н. А., Карташов Б. А., Яшин Н. С.. УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Частина I: Учеб. посібник / ВолгГТУ, Волгоград, 2006. - 96 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Управління співбесідою


Під час співбесіди кандидат очікує, що ведучий певною мірою управляє потоком питань. Ви повинні остерігатися того, що досвідчений опитуваний стане керувати співбесідою замість Вас. Один з корисних прийомів у випадку з балакучим кандидатом полягає в підведенні підсумків того, що вже було обговорено, і в подальшому продовженні співбесіди. Наприклад:
Ведучий: «Отже, тепер ми в курсі справи. Можете Ви зараз расска-мовити мені про ...? »
Підведення підсумків також дає Вам можливість побачити, як Ви виконуєте свій план і які питання ще належить задати. Це також дозволяє обом сторонам дійти згоди щодо вже розглянутих питань і, якщо необхідно, повернутися до запланованого ходу співбесіди.
Управління процесом шляхом поступового збільшення числа прямих, що вимагають чіткої відповіді питань, також може бути способом активного проведення важкого співбесіди і виявитися корисним, якщо кандидат уникає певних цікавлять Вас тем.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Управління співбесідою "
 1. РЕЗЮМЕ
  управління співбесідою, прийняття рішення за результатами співбесіди. Професійний відбір кадрів містить основні етапи вивчення потенціалу працівника і роботи кадрової комісії. Запропоновано регламент прийому персоналу на підприємство та рекомендації з працевлаштування. Формування резерву кадрів здійснюється за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел на основі наукового підходу до вивчення
 2. 8. Рекомендували ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ "Адміністративне право України"
  управління. Курс лек цій. - М., 1997. 3. Авер'янов Б.В. Функції та організаційна структура органу державного управління. - К, 1984. 4. Авер'янов В.Б. Апарат державного управління: содер жание діяльності та організаційні структури. - К.: На уково думка, 1990. 5. Авер'янов В. Адміністративне право України: доктрінальні ас пекти Реформування / / Право України. - 1998. - № 7. 6.
 3. 28. Форми управлінської діяльності: поняття, види, характеристика, взаємозв'язок з функцією державного управління.
  Управління це певна частина діяльності виконавчо розпорядчого органу, його структурних підрозділів виникає в результаті їх роботи. Вся управлінська складається з певних форм, кожна відрізняється від іншої. Функція управління визначає зміст управлінської діяльності. Форма є засобом реалізації управлінських функцій. Функція підбору кадрів -
 4. 15. Умови та порядок отримання ліцензії на здійснення банківських операцій новоствореним комерційним банком
  управлінську та організаційну структуру банку (підрозділи, їх підпорядкованість, порядок прийняття рішень, положення про Правління банку, Кредитному раді (комітеті) і підрозділі внутрішнього аудиту банку); відомості, що підтверджують професійний рівень керівних осіб та керівників відповідних підрозділів; відомості про забезпеченість банку необхідним банківським обладнанням,
 5. Глава 1.2. Кадрове планування на підприємстві
  управління персоналом та розробки нової оргструктури відповідно до цілей розвитку підприємства та кадрової стратегії. Кадрове планування включає в себе розробку кадрових завдань, кадрової стратегії, кадрової цілі і ефективних кадрових заходів. На думку В.Травіна і В. Дятлова кадрове планування має охоплювати три етапи: інформаційний етап. На цьому етапі проводиться збір
 6. Державна служба зайнятості.
  Управлінню персоналом: / Дата: / ОЗНАЙОМЛЕНИЙ: Гл. спеціаліст з кадрового діловодства / Дата: «ЗАТВЕРДЖУЮ» Положення про наймання персоналу ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР «» 200 року положення про найм ПЕРСОНАЛУ ГРУПИ КОМПАНІЙ «YYY» Загальні положення Це Положення розроблено і вводиться з метою впровадження системного підходу і регламентації процесу підбору персоналу в Групі компаній
 7. Кілька питань неформального характеру.
  Управління персоналом: Підпис: Дата: Психологічний аспект інтерв'ювання. Оскільки основною проблемою інтерв'ю є отримання знань про респондента, менеджеру з персоналу необхідно чітко розуміти природу та особливості цього процесу. Можна виділити три основні аспекти процесу вилучення знань: психологічний; лінгвістичний;
 8. Тестування при прийомі на роботу.
  Управління Через 5 років - Заступник Генерального директора / 9. Чи вважаєте Ви, що перевантажені на даній посаді? ? так ні Так, причина: відсутність дієвих регламентів взаємодії між під-поділами. 10. Чи отримуєте Ви достатньо ін-формації для виконання ваших посадових обов'язків? ? так ні 11. Кому Ви повинні підкорятися, щоб працювати з більшою
 9. Глава 4.4. Зарубіжний досвід оцінки персоналу
  управління персоналом. Вхідна в систему управління персоналом оцінка персоналу також має свої особливості. Так серед основних чинників, що мають значення для оцінки результативності праці в США, відзначаються наступні: характер завдань, що виконуються даним працівником. Природно, що завдання службовця і менеджера заслуговують вищої оцінки, ніж завдання чорнороба. державні
 10. Відповідальність
  управління персоналу за вказівкою Генерального директора. Атестація проводиться 1 раз на рік, за підсумками роботи за минулий період в межах одного року, як правило, в терміни за затвердженим планом роботи з персоналом. Атестації підлягають працівники, які відпрацювали в Товаристві не менше 6 місяців, у тому числі в займаній посаді - не менше 3х місяців. Категорія працівників: керівники та
© 2014-2020  ibib.ltd.ua