Головна
ГоловнаНавчальний процесЗагальна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Беспалько В.П.. природосообразном педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Важлива теоретична преамбула

Приступаючи до педагогічному аналізу вводиться по всій країні Єдиного державного іспиту, я перш за все задався питаннями про психолого-педагогічних підставах, покладених в основу розробки так званих КІМов (контрольних

193

-е-

ВеБра1ко1. дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 1ІЬ4

В.П. Беспалько. природосообразном ПЕДАГОГІКА

вимірювальних матеріалів), методів їх застосування для збору відповідної інформації та способів обробки та інтерпретації отриманих даних. На жаль, нічого, що відображало б усталені в педагогічній науці уявлення про траєкторії сходження учня від незнання до знання і вузлових діагностованих точках на цій траєкторії, в обгрунтуваннях ЄДІ я не знайшов. У наявних публікаціях співробітники організацій, відповідальних за проведення ЄДІ , не спираються ні на відомі й апробовані теорії контролю якості навчання, ні на дані надійних експериментальних досліджень, ні на перевірені і правдоподібні гіпотези. Коли ж я прочитав у статті директора Федерального центру тестування В.А. Хлєбнікова («Шкільні технології». 2006. № 3. С. 155) про те, що «В експерименті з ЄДІ немає наукової гіпотези», то й зовсім перестав шукати якісь наукові підстави цього заходу. Стало очевидно, що ЄДІ створений на абсолютно волюнтаристською педагогічної основі і від нього нічого путнього очікувати не доводиться. Та й сам В.А. Хлєбніков приходить до висновку після п'ятирічного «експериментування, що« так як результати ЄДІ ніяк не враховуються в управлінні освітою, то він для системи марний ». Про те, що їх і неможливо враховувати в управлінні утворенням, шановний директор замовчує. Нижче показано, що наявний досвід апробації ЄДІ нічого толкового для розуміння стану освіти та шляхи його вдосконалення і не дав.

У той же час для повної ясності нашої позиції в проблемі об'єктивної діагностики якості знань учнів нижче ще раз наводяться експериментальні результати і теоретичні слідства вже обговорювалися раніше в лекції № 3 при описі основних параметрів якості знань учнів.

Ці результати і наслідки, отримані працями десятка моїх аспірантів протягом чверті століття наполегливих досліджень і відомі в педагогіці з середини минулого століття, відображені на малюнку 16, де показаний перехідний процес («траєкторія») сходження до майстерності в будь-якому навчанні. Хто завадив В.А. Хлебникову і його колективу при розробці ЄДІ скористатися цим матеріалом і побудувати ЄДІ на досить міцною науково-педагогічної основі? Незнання? Амбіції?

З усіх розглянутих в лекції № 3 параметрів тільки рівень засвоєння (а) і ступінь автоматизації (Кт) змінюються

194

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 19Н5

Лекція № 6. Педагогічний аналіз ЄДІ

Т

Рис. 16

в ході навчання. На малюнку 16 показаний процес сходження учня по траєкторії рівня засвоєння.

Ми звертаємо особливу увагу на співвідношення часів, необхідних для досягнення різних рівнів засвоєння діяльності на одних і тих же УЕ. Це співвідношення виражається пропорцією квадратів номерів рівнів засвоєння:

Т1: Т2: Т3: Т4 = (а1) 2: (о ^) 2: (а3) 2: (а4) 2 = 1: 4: 9: 16.

Примітний ділянка кривої сходження між точками 0 і 0,7. Він відображає процес початкової організації (засвоєння) досвіду учням на кожному з рівнів засвоєння. Це процес навчання, він завершується лише після досягнення учням Ка> = 0,7, коли можна вважати, що процес керованого навчання завершився і почався процес самонавчання, тобто учащий-

195

ВеБра1ко1.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді ^ ІЬб

В.П. Беспалько. природосообразном ПЕДАГОГІКА

ся настільки засвоїв предмет на даному рівні засвоєння, що в ході його подальшої навчальної та практичної діяльності він зуміє самостійно бачити свої помилки і виправляти їх, покращуючи якість засвоєння предмета. При Ка <0,7 через нездатність учня бачити і виправляти свої помилки вдосконалення діяльності не відбувається, і учень працює з систематичними і незламне помилками.

Прагнення дати учням можливо більший обсяг знань, як правило, закінчується недостатнім його засвоєнням (Ка <0,7) з усіма витікаючими з цього наслідками для учня і суспільства. Якщо такій учню ставлять позитивну оцінку, суспільство отримує «недоучку», який принесе йому більше шкоди, ніж користі.

Ось вже дійсно: «Краще менше, та краще».

Повернемося, однак, ще раз до малюнка і звернемо більш пильну увагу на процеси формування кожного рівня засвоєння. З малюнка добре видно перекриття кривих, який означає, що формування кожного наступного рівня засвоєння не чекає повного завершення формування попереднього уровня.Так, вже при К1 = 0 , 4 починається формування другого рівня засвоєння. Коли К1 досягає значення 0,7, К2 вже добігає 0,2-0,3, а при К1 = 1,0, другий рівень може досягти значення 0,5-0,6, коли початкова організація досвіду на другому рівні наближається до завершення. Те ж саме відбувається з формуванням майстерності та інших рівнів засвоєння. Перекриття кривих процесу сходження до майстерності свідчить про поступовість процесу засвоєння досвіду людиною. Спроби «стрибати» відразу на другий - третій рівень засвоєння, минаючи попередній рівень, є ілюзорними вигадками ентузіастів-«інноваторів» та практикою наївних викладачів.

З урахуванням цієї «важливої теоретичної преамбули» перейдемо до педагогічному аналізу ЄДІ.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 1. Важлива теоретична преамбула "
 1. 2. Структура конституцій
  преамбулу (введення), основну частину (основний зміст), заключні, перехідні і додаткові положення, зрідка також додатки. У преамбулі зазвичай викладаються цілі конституції, характеризуються історичні умови її видання, іноді проголошуються права і свободи або керівні початку державної політики. Ця частина конституції вельми важлива в політичному та ідеологічному
 2. 8. Форма і зміст зовнішньоекономічного контракту купівлі-продажу товарів
  преамбулі контракту. Обов'язковим також є зазначення в преамбулі контракту норм матеріального права, якими керуються сторони, включаючи посилання на статті Цивільного Кодексу, законів, положень, різних відомчих правил та інструкцій і т.п. Після того, як сформульована вступна частина контракту, можна перейти безпосередньо до викладу статей. При складанні тексту
 3. 2. Категорія "людина" і громадянська правосуб'єктність
  Поняття "людина" в сенсі суб'єкта права широко вживається в різних міжнародних документах і в законодавстві. Так, у ст. 6 Загальної декларації прав людини, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р.2, записано, що "кожна людина, де б він не знаходився, має право на визнання її правосуб'єктності". Декларація прав і свобод людини і громадянина, проголошена в
 4. Конституція України - нормотворчу база Всього законодавства
  преамбули, 15 розділів (161 стаття). Конституція ПОЧИНАЄТЬСЯ Зі вступної частині, яка традіційно іменується преамбули. В ній проголошу, что Конституція пріймається Верховною Радою "від имени Українського народу", что его складають "громадяни України всех національностей", что ее основою є Здійснення "по-русски нацією, усім Українським народом права
 5. 17. Новгородська судна грамота і Псковська судна грамота.
  преамбулі Псковської судно грамоти є посилання на її першоджерела: грамоти (вел.) кн. Олександра (це, мабуть, чи кн. Олександр Невський, який жив у XIIIв., або кн. Олександр Тверській, що жив в XIV ст.) і Костянтина (напевно, псковський князь, що жив на початку XVв.). Загалом, не дуже зрозуміло, що саме це за князі, тому ускладнюється датування самої Псковської судно грамоти. Крім цих
 6. ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЄДІ
  теоретична преамбула. 2. Звідки він взявся, цей ЄДІ? 3. Що являє ЄДІ? 4. Чого від ЄДІ хочуть? 5. Що ЄДІ може дати? 6. Що з ЄДІ робити? Синопсис Жодне урядове рішення про реформи в освіті за всі 90 років існування СРСР і його наступника Російської Федерації не викликало таких суперечливих думок і по-^ рій запеклих дискусій, як Єдиного державного
 7. Цілі курсу
  теоретичних проблем державно-правового характеру; узагальнити досвід багатьох поколінь відомих мислителів, юристів, філософів, політичних діячів у вирішенні проблемних питань, пов'язаних з дослідженням походження, природи і сутності держави і права, законності і справедливості права, принципів взаємовідносин особи і держави; ознайомити студентів з основними етапами
 8. 1. Адміністративне право
  важлива галузь права (система правових норм), яка з метою виконання завдань і здійснення функцій держави регулює суспільні відносини управленче-ського характеру, що складаються в процесі організації та функціонує-вання виконавчої влади, а також у сфері внутрішньоорганізаційної та адміністративно-юрисдикційної діяльності різних державного-ських
 9. 12. Класифіка-ція конституцій і їх внутрішня структу-ра.
  преамбули, основного тексту і перехідних положень чи супровідних додатків. В основному К. має следующ.стр-ру: 1) преамбула . 2) осн.часть: принцип розділі-ня влади; взаим-д-віє між гілками влади; свободи, зобов ти людини і гражд-ну; пол.-терр.устр-во гос-ва; соц.-ек. розділи. 3) додат-ніт. (заключіт.), переходн.положенія. Преамбу-ла зазвичай містить в собі урочисту формулу
 10. XIV. Моральне вплив жрецького стану
  важлива переслідувана мета, мета важливіша, ніж які б то ні було приватні правила культу, полягає у підтримці самого культу і егс установ. § 651. З переходом суспільства від більш войовничого СТАНУ I більш промисловому, виникає перетворене моральне веро вання, вплив якого то зростає, то спадає, дивлячись по тому, про должает чи суспільне життя зберігати свій
 11. 1 Теоретичні основи бізнес-планування на підприємстві
  1 Теоретичні основи бізнес-планування на
 12. Глава 1.1. Основні теоретичні та методологічні підходи до розробки теоріізанятості
  теоретичні та методологічні підходи до розробки
 13. Розділ 1. Концепція управління персоналом організації : понятійний апарат, теоретичні та методологічні основи.
  теоретичні та методологічні
 14. 2. Поняття "істина" в позитивній теоретичної метафізиці. Фактична інформативність аналітичних суджень метафізики з непорожніми суб'єктами
  теоретичної метафізики в передумові порожнечі її предметної області як би узаконює тезу про неінформативності аналітичних суджень метафізики. Навпаки, як відомо, класичне розуміння істини, що йде від Аристотеля і лежить в основі класичної формальної логіки, стверджує в якості істини відповідність того, що стверджується або заперечується в судженні, стану справ у світі.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua