Головна
Навчальний процесЗагальна педагогіка« Попередня → 
Наступна » Беспалько В.П.. Природосообразно педагогіка. М.: Народна освіта, 512 с., 2008 - перейти до змісту підручника
2. Звідки він взявся, цей ЄДІ?

Він не звалився з неба. У американців вводять фінальний тест, і ми «не ликом шиті», і у нас буде фінальний тест! Неважливо, що американці стогнуть від його непомірною вартості та безглуздості одержуваних результатів. Його просто сліпо і некр-

196

-е-

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page>? K7

1393

Лекція № 6. Педагогічний аналіз ЄДІ

тично списали з розглянутих у попередній лекції сумнозвісних творінь корпорації ETS, так званих тестів-досягнень SAT та фінального тесту, введеного адміністрацією президента Буша в американських школах. Як і в Америці під нього відвалили купу грошей, але навіть в Америці, де до цього часу накопичився столітній досвід тестування й існувала багаторічна й з великим досвідом організація ETS, на заділи якої і спираються фінальні тести в школах США, нічого путнього не вийшло і всі чекають, коли Буш залишить Білий Дім, щоб розпрощатися з фінальним тестом. У Росії ж, де, на відміну від Америки, сформувалася у віках досить розвинена педагогічна наука, керівники освіти не знайшли нічого кращого, як просто відкинути цей віковий науковий заділ і на порожньому місці створити кілька федеральних організацій для вирішення складної проблеми вимірювання та оцінки якості знань учнів і в цілому - якості освіти в країні. Не дивно тому, що, оскільки запозичення виконано настільки близько до оригіналу, то йому притаманні всі вади оригіналу, детально зазначені в лекції № 5. Крім того, автори російського варіанту SAT - ЄДІ при його застосуванні спотворили основну установку оригіналу - добровільність тесту SAT і Штатну автономність фінального тесту - і зуміли надати цьому педагогічно недосконалому продукту статус обов'язкового централізованого державного іспиту. З воістину російським розмахом зроблена спроба впровадження на всю країну того, що в країні народження, США, отримує все більш негативну оцінку і педагогів, і громадськості і від чого все більше відмежовуються школи.

Особливо велику помилку роблять керівники держави та народної освіти, надаючи іспиту «Секрет-ний», державно-централізований характер і наполягаючи на тому, щоб ВНЗ за його результатами відбирали своїх абітурієнтів.

Надаючи іспиту державно-централізований характер, підривається авторитет школи, вчителі та місцевих органів управління освітою; різко зростають відносні витрати на освіту, а кінцевим одноразовим найвищою мірою сумнівним тестуванням спотворюється дійсний рівень підготовки учня з предмета. Якщо вже виникло бажання об'єктивізувати оцінку якості знань

197

Bespalkol.qxd 28.02.2008 16:15 Page 1 ^ * 8

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

учнів загальноосвітньої школи, то передусім слід виробити несуперечливу методику такої оцінки і передати її для використання вчителем під наглядом місцевих органів управління освітою. Застосовуючи цю методику протягом усього терміну вивчення предмета, вчитель дасть набагато більш достовірну оцінку якості засвоєння предмета учням, ніж одноразовий, повний стресу і педагогічних недоречностей ЄДІ.

Не можна також позбавляти вуз права відбору абітурієнтів відповідно специфіці підготовки в даній конкретній галузі вищої освіти. Слід лише озброїти викладачів методикою об'єктивної оцінки якості підготовки спеціаліста та пред'явити природна вимога до його (спеціаліста) підготовці: не нижче а3 - рівень експерта. Досягли в ході вузівської підготовки рівня а4 - творчого рівня, слід без захисту дисертації привласнювати вчений ступінь кандидата наук і направляти на роботу в дослідницьку організацію за профілем вузу. Студентам ВНЗ, які не досягли рівня експерта, не повинен видаватися диплом про вищу освіту, а лише довідка про навчання в даному вузі.

Додатковими, але не менш важливими причинами необгрунтованості ЄДІ є наступні недоліки традиційної педагогічної системи сучасної школи:

а) відсутність заздалегідь поставленої і гарантовано досяжною діагностично мети навчання, тому ЄДІ , як і SAT, уподібнюється «возі, поставленої попереду коня». Дійсно, що перевіряється? Відомо, що діти ходять в школу і що вони там щось вивчають, але що і особливо як - залишається діагностично невизначеним і відданим на відкуп для суб'єктивної оцінки вчителю. Не випадково американські школярі все частіше демонструють своє неприйняття фінального тесту, правильно стверджуючи, що його вимоги не відповідають шкільного рівню навчання, до якого вони звикли;

б) проти цього важко заперечувати через відсутність чітких вихідних позицій в конструюванні матеріалів іспиту, незвичайності обстановки і процедур його здійснення, а також неясності способу оцінки результату. Автори SAT, враховуючи ці слабкості свого створення, вуалюють словесною еквілібристикою порожнечу його психолого-педагогічних основ і привласнюють випробуваним абстрактну оцінку за шкалою в кілька сотень

198

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page

Лекція № 6. Педагогічний аналіз ЄДІ

балів, яку і не намагаються співвідносити зі шкільної шкалою оцінки. Автори ЄДІ пішли далі своїх попередників і «винайшли» безліч суперечливих шкал переведення з волюнтаристською 100-бальної шкали в настільки ж волюнтаристську, але звичну п'ятибальну шкалу. І цим заходом раптом, несподівано для самих себе повністю спростували необхідність такого іспиту взагалі, оскільки цю ж саму інформацію про успішність учнів завжди повідомляв вчитель на основі своїх суб'єктивних оцінок;

в) важливою є позамежна вартість та ілюзорна об'єктивність громіздкою «машини» ЄДІ, покликаної виконувати саму рутинну функцію усього навчального процесу, - контроль якості засвоєння. Ця функція по всім педагогічним канонам завжди довіряється вчителю, і питання полягає лише в тому, щоб дати йому в руки об'єктивний і надійний інструмент діагностики і від нього безпосередньо отримувати необхідну інформацію про стан освіти в країні без жодних посередників та перетворювачів. На жаль, таким інструментом не володіє ні SAT, ні його невдалий «клон» ЄДІ. Не довіряти вчителю цю функцію означає ставити під сумнів всю систему освіти в країні.

Примітно, що з часу прийняття Урядом РФ історичного рішення № 119 від 16 лютого 2001 року "Про організацію експерименту щодо запровадження єдиного державного іспиту» не відбулися жодної наукової конференції або наради про психолого-педагогічних підставах цього тоталітарного заходи, про цілі, завдання і методику експерименту, про його наукові гіпотезах та інших атрибутах серйозного педагогічного дослідження. Слово «експеримент» зобов'язує до грунтовності підходу до цього важливого дослідницькому методу не тільки у фізиці чи хімії, але і в педагогіці. Замість цього автори ідеї ЄДІ і підтримали їх адміністратори освіти, як загіпнотизовані, пішли слідами американських керівників освіти з адміністрації Буша з їх фінальним тестом з математики та англійської мови та з місця стали впроваджувати своє наспіх підготовлене створення в широку російську практику. Апологети ЄДІ пішли далі своїх американських наставників. Якщо в США фінальний тест - це прерогатива штату і діяльність приватної корпорації, то у нас - на всю Росію і під тоталітарної егідою держави, якщо в Шта-

199

Bespalko1.qxd 28.02.2008 16:15 Page 20 * 0

В.П. Беспалько. Природосообразном ПЕДАГОГІКА

тах - тільки з математики та англійської, то у нас - з усіх предметів!

Претензійна, чисто політична програма адміністрації Буша «NO CHILD LEFT BEHIND (NCLB)» виходить з помилкової, бізнес-подібної ідеї про те, що варто пред'явити вимогу (тест) і показати в одній руці кінчик долара , а в іншій - кінчик батога, як рівень освіти в країні негайно зросте до небес. Треба абсолютно не уявляти собі природи освітнього процесу, щоб повірити в подібну вигадку. Але наші освітні адміністратори, схоже, в неї повірили, незважаючи на те, що на сторінках американської преси все рідше акцентується увага громадськості на горезвісному NCLB та фінальному тесті - його породженні. І не випадково також все частіше повідомляється про протести учнів, задавлених неправомірним фінальним тестом. Протестує також найпотужніша вчительська організація Америки «Національна асоціація освіти (NEA)».

Дуже симптоматичним у цьому відношенні є тільки що з'явилося в американській пресі повідомлення під таким промовистим заголовком: NEA to Challenge «No Child Left Behind», що означає: «<^ А протестує проти закону« Не допустити відставання жодної дитини ». На що відбулася 3 липня 2006 Асамблеї NЕА тільки троє з 9000 делегатів заперечували проти звернення до уряду про скасування закону. Основна теза Асамблеї полягає в тому, що «хороші школи і вмілі вчителі - це чудово, але« патологічне »захоплення уряду тестуванням успіхів учнів і покаранням провалилися шкіл підриває систему освіти ...». Президент NЕА П. Вівер висловив думку про те, що закон піддасться серйозному обговоренню відразу після закінчення президентського терміну Д. Буша, який і породив цей закон.

Як і широкомовні акти колишніх президентів про радикальне реформування американської освіти, підуть у небуття разом з Бушем і його хрещеники NCLB, і фінальний тест. Причиною цьому, як і у всіх попередніх дослідах (1983; 2000), буде їх неминуче фіаско огляду повної науково-педагогічної неспроможності цих заходів.

Науково неспроможним, як ми це покажемо нижче, є також створення і застосування ЄДІ.

200

-е-

ВеБраІкоІ.дхсС 28.02.2008 16:15 Раді 20 * 1

_Лекція № 6. Педагогічний аналіз ЕГЕ_

« Попередня

Наступна » = Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "2. Звідки він взявся, цей ЄДІ?"
Передмова
 1. Шарль Бодлер, виступаючи проти розхожих висловлювань про поезію, писав наступне: «Адже вітер століття розбушувався; барометр сучасного розуму вказує на бурю» («Теофіль Ґотье»). На перший погляд, це судження йде кілька врозріз з метеорологічним прогнозом, який би виходив з-під пера прогрессиста: вітер століття належить Просвітництва, барометр сучасного розуму показує «стабільно ясно»
  5. ВІДПОВІДЬ ВІД ІНШИХ свідомості (Йейл)
 2. «Звідки ви знаєте, що інші люди розуміють китайську мову або щось ще? Тільки з їхньої поведінки. І ось комп'ютер може пройти Поведінкові тести настільки ж успішно, як і люди (в принципі), так що якщо ви збираєтеся приписувати Пізнання інших людей, ви повинні в принципі атрибутировать його і комп'ютерам ». Це заперечення заслуговує лише короткою репліки. Обговорювана нами проблема полягає
  2. 8. Текст з анонімного твору «Худуд ал-Алам» («Межі світу»)
 3. Куйа.а - місто русів, найближчий до мусульман, приємне місце і резиденція царя. З нього вивозять різні хутра та цінні мечі. Сла.а - приємне місто, і з нього, коли панує мир, ведеться торгівля з країною Булгар. Артаб - місто, де вбивають всякого чужинця і звідки вивозять дуже цінні клинки для мечів і мечі, які можна зігнути удвічі, але як тільки відводиться рука, вони приймають колишню
  Розділ перший
 4. Початком називається [1] то в речі, звідки починається рух, наприклад у лінії і у шляху звідси 35 один початок, а з протилежного боку - інше; 1013а [2] то, звідки кожну справу найкраще може вдатися, наприклад: обучепіе треба іноді починати не з першого і не з того, що є початок у предметі, а звідти, звідки найлегше навчитися; [3] та складова частина речі, звідки як від першого вона
  ГЛАВА ТРЕТЯ
 5. Цілком очевидно, що необхідно придбати знання про перші причини: адже ми говоримо, що тоді 25 знаємо в кожному окремому випадку, коли вважаємо, що нам відома перша прічіна1. А про причини йдеться в чотирьох значеннях: одпой такою причиною ми вважаємо сущпость, або суть битія2 речі (адже кожне «чому» зводиться зрештою до визначення речі, а перше «чому» і є причина і
  Розділ тринадцятий
 6. Тепер поговоримо про вітри і про всілякі [видах] повітряних течій; крім того, про річки і про море, і перш за все про тих ускладненнях, які виникають тут перед нами самими. Тим часом як в інших is випадках, так і в цьому не було висловлено нічого такого, чого не міг би сказати і перший зустрічний. Існує МПЕН, що так званий повітря, коли він рухається і тече, є вітер, коли
  Шляхи сполучення.
 7. Недолік хороших доріг завжди був і до певної міри залишається хворим місцем у російського життя і народному господарстві. Величезні відстані, суворі кліматичні умови і брак каменю пояснюють той факт, що постійні дороги з'явилися в Росії незадовго до залізних. У Північній Росії простіше було подорожувати взимку на санях, ніж влітку по дорозі, зіпсованої вибоїнами і ямами. Навесні і
   ГЛАВА ТРЕТЯ
 8.  Устаповів все це, ми повинні розглянути причи-пи - які вони і скільки їх за кількістю. Так як наше дослідження зроблено заради знання, а знаємо ми, на наше переконання, кожну [річ] тільки тоді, коли розуміємо, «чому [вона]» (а це значить зрозуміти +20 першу причину), то ясно, що нам належить зробити це і щодо виникнення, знищення і всякого фізичної зміни, щоб, знаючи їх
   ПЕРЕДМОВА
 9.  Захисній слово в устах авторів, які представляють свої праці на загальне обозрепіе, здається зухвалістю з тієї очевидної причини, що, коли незабаром ці праці потребують защитительного слові, їх слід було б знищити в самому початку і не допускати, щоб вони стали надбанням публіки. Тому я без всякого защитительного слова віддаю свій твір на безсторонній суд неупереджених людей,
   1. Племінні княжіння східних слов'ян.
 10.  Датування появи держави у східнослов'янських племен залежать від трактування самого поняття держави. Традиційно вважається, що не будь-яка політична організація суспільства тотожна державності, що держава - це найвища форма політичної організації суспільства. Достовірних даних про східних слов'ян у першій половині першого тисячоліття н.е. практично немає. У другій
   3.10.1. Вступне зауваження
 11.  До відкриття соціальних класів суспільствознавча думка рухалася різними шляхами. Французькі історики епохи Реставрації прийшли до відкриття суспільних класів через дослідження буржуазних революцій і соціальної боротьби у феодальному суспільстві. А. Сміт і Д. Рікардо відкрили громадські класи в процесі вивчення економічних відносин капіталістичного суспільства, насамперед існували в ньому
   ГЛАВА СЬОМА
 12.  Ми лише коротко і в загальних рисах розібрали, хто і як висловився щодо почав та правди, але у всякому разі ми можемо на підставі цього зак-20 мк, що з котрі говорили про початок і причини ніхто не назвав таких почав, що не були вже розглянуті в нашому сочіпеніі про природу а все - це очевидно - так чи іпаче стосуються, хоча і неясно, цих начал. Справді, одні говорять про початок як
   Контрольні питання для СРС 1.
 13.  У чому висловився евдемонізм етики Л.Фейербаха? 2. Чому Л.Фейербах називав свою філософію антропологією? 3. Який основний недолік попередньої форми матеріалізму за К.Марксом? 4. Сформулюйте відмінності у трактуванні діалектики і її законів у філософії Гегеля і в діалектичний матеріалізм. 5. Що означає принцип первинності суспільного буття по відношенню до суспільної свідомості?
   СВІДОМІСТЬ І МАШИНИ '
 14.  Різноманітні питання і загадки, складові класичну психофізичну проблему (mind-body problem), носять виключно лінгвістичний і логічний характер: якщо і є в цій області нечисленні емпіричні «факти», то вони в рівній мірі підтверджують самі різні точки зору. Я не ставлю собі цілі довести це твердження в цій статті, але сподіваюся зробити його більш
  Разнообразные вопросы и загадки, составляющие классическую психофизическую проблему (mind-body problem), носят исключительно лингвистический и логический характер: если и есть в этой области немногочисленные эмпирические «факты», то они в равной мере подтверждают самые разные точки зрения. Я не ставлю себе цели доказать это утверждение в настоящей статье, но надеюсь сделать его более
© 2014-2022  ibib.ltd.ua