Головна
ГоловнаЕкономікаЕкономіка природокористування → 
« Попередня Наступна »
Шимова О.С.. Основи екології та економіка природокористування: УцЩ. / О.С. Шимова, Н.К. Соколовський. 2-е вид., Перераб. і доп. - Мн.: БГЕУ. - 367 с., 2002 - перейти до змісту підручника

7.2. Водні ресурси Республіки Білорусь та їх оцінка

Ресурси поверхневих вод Білорусі оцінюються в 58 км3 на рік, за цим показником вона посідає восьме місце серед країн СНД (1,2% загального стоку). Велика частина річкового стоку формується в межах Білорусі, приплив води з території сусідніх держав (Росії та України) дорівнює 21,6 км3, або 36%. Таким чином, місцеві ресурси річкових вод становлять 36,4 км3 на рік. У багатоводні роки сумарний річковий стік може досягати 96 км3 на рік, знижуючись у маловодні до 36 км3 на рік. Місцевий стік змінюється відповідно до водністю роки від 61 до 24 км3 на рік. Питома забезпеченість стоком річкових вод в Білорусі дещо вище, ніж у середньому по країнах СНД, і становить 279,4 тис. м3 на рік на 1 км2.

Білорусі характерна досить значна диференціація водозабезпеченості, яка посилюється нерівномірним розміщенням населення і виробництва. Річки країни належать до басейнів двох морів - Чорного і Балтійського, відповідно 56% і 44% площі водозбору. Із загального

94

числа річок і струмків (20,8 тис.) сумарною протяжністю 90,6 тис. км абсолютна більшість водотоків належить до малих рівнинним річках. Статус досить великих річок, довжина яких більше 500 км, мають лише сім річок - Західна Двіна, Німан, Вілія (басейн Балтійського моря), Дніпро, Березина, Сож і Прип'ять (басейн Чорного моря). Основна частина місцевого стоку утворюється в басейнах Дніпра з Березиной і Со-жем (11,6 км3 на рік) і Німану з Вілією (9,26 км3 на рік). Значно менше доводиться на басейни Західної Двіни (7,01 км3 на рік) і Прип'яті (6,97 км3 на рік). Транзитні води надходять в Білорусь здебільшого по Західній Двіні (7,29 км3 на рік) і Прип'яті (5,74 км3 на рік), решта транзитні води (7,67 км3 на рік) розподіляються приблизно рівними частками по Дніпру і Сожу. Таким чином, найбільш розвинені в господарському відношенні і густонаселені центральні регіони країни (Мінська обл.

Та м. Мінськ) у своєму розпорядженні набагато меншими ресурсами поверхневих вод порівняно з периферійними регіонами, які володіють і транзитним стоком.

Ресурси поверхневих вод включають також озера і водосховища. У межах кордону Білорусі налічується близько 11 тис. озер. Найбільш багата озерами північна частина країни - Білоруське Поозерье. Багато озера розташовані близько одне від іншого або з'єднані одним водотоком і утворюють групи - Нарочанський, Браславський, Ушачского та ін Найбільші з озер: Нарочь (площа дзеркала води 79,6 км2), Освейськоє (52,8 км2), Лукомський (37 , 7 км2), Дрівяти (36,1 км2), Нещердо, Снуди, Свір. Північні озера відрізняються гарною схоронністю озерних улоговин, що дозволяє вести їх комплексне використання.

Озера на півдні країни носять риси деградації, найчастіше мають низькі заболочуватися берега, плоскі і неглибокі озерні улоговини. Особливо великими з них є: Червоне (40,8 км2), Вигонощанское (26 км2), Чорне, Споровское. Мало озер в центральній частині країни. Сумарна площа дзеркала всіх озер Білорусі становить майже 2 тис. км2, а загальний об'єм води, акумульованої в них, оцінюється в 6-7 км3.

Нерівномірність розміщення водних ресурсів та внутріго-дового розподілу стоку поверхневих вод в певній мірі компенсується будівництвом водосховищ і ставків. Водосховище - штучна водойма з повним обсягом затриманих водних мас понад 1 млн м3, створений з використанням водонапірних споруд в долині річки або зниженні місцевості для накопичення і збереження води, регулювання стоку відповідно до потреб різних галузей народного господарства. На території Білорусі споруджено більше 140 водосховищ різного господарського призначен

95

чення. Сумарний повний об'єм води, яка затримується водосховищами, досягає 3,0 км3, а корисний - 1,24 км3.

Загальна площа водного дзеркала акваторії водосховищ досягає 740 км2. Зі створенням водосховищ озерность Білорусі збільшилася з 0,6 до 1,5%.

До числа штучних водойм відносяться і ставки, які акумулюють місцевий стік. Їх повний обсяг не перевищує 1 млн м3. Ставки призначені для місцевого господарсько-побутового водопостачання й інших цілей. Ставковий фонд Білорусі складають більше 1500 од. в колгоспах і радгоспах з повним обсягом затримки водних мас більше 0,2 км3, площею водного дзеркала 140 км2 і 19 рибних господарств з повним обсягом 0,3 км3, площею 179 км2.

Природничі ресурси прісних підземних вод оцінюються в 15,9 км3 на рік (43,5 млн м3 на добу). Вони поширені по всій території Білорусі на глибинах від 100 до 450 м. Взаємодія кліматичних, орографічних і геологічних факторів визначає нерівномірний характер розподілу підземних вод, що в цілому відповідає регіональним відмінностям поверхневого стоку. Значні ресурси підземних вод знаходяться в басейні Дніпра з притоками Березина і Сож - 34,4%. На басейн Німану з Вілією доводиться 28,2%, Західної Двіни і Прип'яті - 33,7%. Найменші запаси виявлені в басейні Західного Бугу та Нарева, вони складають 3,7% сумарних ресурсів прісних підземних вод Білорусі. Всього розвідано понад 230 родовищ прісних підземних вод із запасами 5,7 млн м3 на добу, з них для промислового освоєння підготовлено близько 200 родовищ з експлуатаційними запасами близько 4,6 млн м3 на добу.

Поновлювані ресурси прісних поверхневих і підземних вод в цілому по Білорусі сьогодні і в перспективі оцінюються як достатні для задоволення потреб країни у воді.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.2. Водні ресурси Республіки Білорусь та їх оцінка "
 1. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (для студентів заочного відділення)
  ресурси як чинник розвитку і розміщення продуктивних сил. 10. Екологічні особливості повітряного басейну, основні джерела та види його забруднення. 11. Регламентація якості і контроль за станом повітряного басейну. 12. Стан повітряного басейну в Республіці Білорусь, проблеми його оздоровлення. 13. Водні ресурси як екологічний
 2. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ підготовки
  ресурси як фактор економічного розвитку. 8. Класифікація природних ресурсів (природна, господарська, екологічна, ринкова). 9. Природно-ресурсний потенціал, його вплив на ефективність суспільного виробництва, розвиток і розміщення продуктивних сил. 10. Економічна оцінка природних ресурсів: сутність, функції, завдання. 11.
 3. ЛІТЕРАТУРА
  ресурсами (екологічний податок): Закон Республіки Білорусь від 23 грудня 1991р. (В ред. Від 24 липня 2002 р.) / / Збірник нормативних документів з питань охорони навколишнього середовища. Вип. 40. Мн.: БЕЛНІЦ ЕКОЛОГІЯ, 2002. Про відходи: Закон Республіки Білорусь від 25 листопада 1993 р. (в ред. Закону від 24 липня 2002 р.) / Збірник норма-99 тивних документів з питань
 4. РЕСУРСНИЙ КРИЗА
  водні, рекреаційні, естетичні та ін.) Ресурси, біосфери називаються природними або природними. (Схема). По можливості використання ресурси підрозділяються на 2 групи: Необхідно завжди пам'ятати про їх обмеженості. Охорона природних ресурсів полягає в раціональному використанні, управлінні і захисту з тим, щоб їх вистачило
 5. ПРИРОДНІ РЕСУРСИ
  водні.
 6. Види природних ресурсів
  водні, лісові ресурси та ресурси світового океану. Мінеральними ресурсами називаються корисні копалини, які знаходяться в надрах землі. Земельні ресурси - це земна поверхня, на якій людина живе і здійснює господарську діяльність. Водні ресурси забезпечують людини прісною водою. Річки широко використовуються для отримання електроенергії. Лісові ресурси -
 7. 12.1. Формування системи еколого-економічного прогнозування і планування
  ресурсів, або еколого-економічного прогнозування та планування. Одна з істотних особливостей розробки плану-прогнозу природокористування полягає в тому, що об'єктом планування є не тільки соціально-економічні, а й природні процеси і явища. Природа, як відомо, инерционна, консервативна, зміни в ній відбуваються набагато повільніше, ніж у суспільному житті. У зв'язку з
 8. Тема 8. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА РЕСУРСІВ НАДР
  ресурси) як предмет праці використовуються у сфері виробництва товарів і є матеріальною основою і активним елементом розвитку виробництва. Залежно від галузі господарського застосування розрізняють: паливно-енергетичні (нафта, природний газ, викопне вугілля та ін.); рудні, які є сировинною основою чорної і кольорової металургії (залізна руда,
 9. 18.3. Інвестування природоохоронної діяльності в Білорусі
  ресурсів;? охорона земель та надр;? охорона біорізноманіття та ландшафтів: - лісових ресурсів та нелісових рослинних комплексів; - охорона і відтворення тваринного світу; - комплексні напрямки природоохоронної діяльності (створення, розвиток та забезпечення функціонування особливо охоронюваних природних територій та об'єктів);? спеціальні сфери
 10. 17.3. Досвід оцінки економічного збитку від забруднення навколишнього середовища Республіки Білорусь
  водні джерела, однак темпи забруднення "відстають" від зростання ВВП в середньому на 20-25 процентних пунктів. Закріплення такої тенденції - основоположний чинник економічного розвитку країни та оздоровлення екологічної обстановки, раціонального та економного використання водних ресурсів. У зв'язку з цим, як вважають фахівці, в обов'язковому порядку має виконуватися умова: при зростанні
 11. 6.4. Регламентація якості і контроль за станом повітряного басейну
  ресурсів і охорони навколишнього середовища. Галузеві мініс 84 терства і відомства проводять контроль за проектуванням, будівництвом і експлуатацією споруд, устаткування та апаратури для очищення викидів забруднюючих речовин у повітряний простір, а також за оснащенням їх приладами, необхідними для постійного спостереження за ефективністю очищення, величиною викидів на
 12. Тема 5. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНИ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
  водні об'єкти; податкові, кредитні та інші пільги при використанні маловідходних та екологічно безпечних технологій, проведенні заходів, що дають значний ефект в області раціонального використання та охорони вод; покриття збитку, нанесеного водним об'єктам і здоров'ю людей, у зв'язку з порушенням вимог водного законодавства; 21 22
 13. ПЕРЕДМОВА
  ресурсного потенціалу для економічного зростання, а також небезпеки, що насувається необоротних негативних змін у навколишньому середовищі , знайшла широке визнання в нашій країні, оскільки відображає її корінні інтереси. Виходячи з рекомендацій і принципів, викладених у документах Конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992), розроблена Національна стратегія сталого
 14. 14.6. Державна екологічна експертиза та контроль
  ресурси і здоров'я населення. Визначається оптимальність обраного варіанту господарського рішення, а також екологічна безпека нової техніки, технології, матеріалів і речовин, у тому числі ввозяться з- за кордону. Державна екологічна експертиза носить обов'язковий характер і передує прийняттю господарських рішень. Відкриття фінансування робіт за всіма проектами і програмами
 15. 7.7. Правове та економічне регулювання охорони вод та раціонального водокористування
  водні об'єкти. Водні об'єкти надаються в користування з метою задоволення питних, господарсько-побутових, лікувальних, курортних, оздоровчих та інших потреб населення, а також для потреб сільського господарства, промисловості, енергетики, транспорту, рибного господарства та інших видів діяльності. Водні об'єкти можуть надаватися у користування для однієї або декількох
 16. 14.3. Облік і аналіз природокористування і охорони навколишнього середовища
  ресурсів, а також обсягу, характеру та режиму їх використання ведуться державні кадастри природних ресурсів. Оцінка раціонального природокористування та природоохоронної діяльності, прийняття управлінських рішень грунтуються на статистичному і бухгалтерському обліку. Кадастрова форма надання природно-економічної інформації про природні ресурси є загальновизнаною в
 17. 2.1. Методи економічної оцінки природних ресурсів
  ресурсів. Природні ресурси, будучи частиною національного багатства країни, не можуть бути враховані в його обсязі через відсутність вартісної оцінки. Пошуком методів оцінки різних видів природних ресурсів давно займаються фахівці нашої країни, які пропонують різні підходи до вирішення цієї проблеми. Найбільшого поширення набули три методи: витратний; рентний; змішаний. При
 18. 10.3. Оцінка корисних копалин Республіки Білорусь
  ресурси. Нині в її надрах виявлено і розвідано майже 5 тис. родовищ, які представляють близько 30 видів мінеральної сировини. Найважливішими корисними копалинами, видобуток яких найбільш істотно впливає на економіку країни, є калійні і кам'яні солі, нафта, торф, будівельні матеріали і сировина для їх виробництва, підземні прісні та мінеральні води. Дані про балансових
 19. Тема 6. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
    ресурси просторово обмежені, характерне постійне місце розташування. Земельні ресурси - це частина земельного фонду, яка придатна для господарського використання. Із загальної 26 площі поверхні Землі (510 200 000 км2) надолюсуші доводиться 29,2%. Земельні ресурси оцінюються в 129 млн км2 (за винятком крижаних пустель Арктики й Антарктиди). Земельний фонд
 20. 8.3. Водні екосистеми
    республіки споруджені три великих водосховища: Павлівське (12 тис. га) на річці Уфі, Юмагузінского (4 тис. га) на річці Білій, Нугушского (2,55 тис. га) на річці Нугуш, Кармановская (3,5 тис. га) як ставок-охолоджувач на річці Буй. Крім того, існує ряд водосховищ менших розмірів: Таналикское, Узянское та ін Водні екосистеми забезпечують водою населені пункти та промислові об'єкти. У РБ
© 2014-2022  ibib.ltd.ua