Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Т.К.Комарова. Психологія уваги: Навчальний метод. посібник / Авт.-сост. Т.К.Комарова. - Гродно: ГрГУ. - 124 с., 2002 - перейти до змісту підручника

3.2. Вторинні властивості уваги

Переключення уваги являє собою навмисне переміщення його спрямованості і зосередженості з одного об'єкта на інший або з одного виду діяльності на інший. Характеристикою перемикання уваги є ступінь труднощі його здійснення, вимірювана швидкістю переходу суб'єкта від одного виду діяльності до іншого. Встановлено, що швидкість перемикання уваги залежить як від стимульного матеріалу, так і від характеру діяльності суб'єкта з ним. Легкість чи труднощі перемикання уваги обумовлюються також індивідуальними особливостями суб'єкта, а саме властивостями його нервової системи. У осіб з рухомою нервовою системою, для якої типові швидкі переходи від збудження до гальмування і назад, перемикання уваги здійснюється легше, ніж в осіб з інертною нервовою системою з типовим для неї «застреванием» збудження і гальмування. Не менш значимі при перемиканні уваги і особистісні особливості піддослідних, в тому числі такі, як активність і зацікавленість, рівень мотивації і т.п.

Навмисність перемикання уваги може бути обумовлена вимогами діяльності або необхідністю включення в нову діяльність.

Переключення уваги може бути повним, завершеним в тому випадку, якщо людина, приступивши до виконання нової роботи, повністю відключився від попередньої. Якщо ця умова не дотримується, кажуть про неповну, незавершеному перемиканні уваги. У цьому випадку не виникає зосередженість уваги того рівня, який необхідний для ефективного виконання нової діяльності. Емпіричними показниками особливостей переключення уваги є: час, що витрачається на перехід від однієї діяльності до іншої; продуктивність роботи; якість її виконання (наявність або відсутність помилок).

26

Умови успішності перемикання уваги різноманітні. Це, насамперед, особливості наступної і попередньої діяльності, ставлення людини до колишньої і нової діяльності, глибина зосередження на попередній, значимість нової діяльності і т.п. Підвищення показників перемикання може бути досягнуто шляхом вправ.

Розподіл уваги свідчить про здатність суб'єкта направляти і зосереджувати увагу на декількох незалежних змінних одночасно. В експерименті характеристиками розподілу уваги є тимчасові показники, отримані в результаті зіставлення тривалості правильного виконання однієї задачі і виконання тієї ж задачі спільно з іншими (двома і більше) завданнями.

Розподіл уваги обумовлено низкою умов, що випливають з характеру виконуваної діяльності. Так, наприклад, ускладнює розподіл високий рівень складності виконуваних де-ності, полегшує розподіл уваги автоматизація одного з одночасно виконуваних видів діяльності. Здатність до розподілу уваги може бути сформована у людини в результаті спеціальних вправ.

Всі перераховані вище характеристики уваги - первинні та вторинні - представляють функціональну єдність, і їх поділ є суто експериментальним прийомом. В даний час в рамках системного підходу до вивчення уваги воно досліджується за допомогою методик інших наук, суміжних з психологією. Прикладом такої міждисциплінарної інтеграції можуть служити дослідження уваги у зв'язку із загальною активацією діяльності мозку і континуумом рівнів неспання.

27

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "3.2. Вторинні властивості уваги"
 1. 4.1. Рівень освіти (табл. 25-26)
  вторинного (середнього) і більш низьких рівнів, і рекордно високі - за часткою населення з третинним освітою. При цьому в розвинених країнах рівень освіти чоловіків у цілому вище, ніж у жінок, а в Росії навпаки, жінки в середньому мають більш високий рівень освіти (табл. Т2). Таблиця Т2 Розподіл населення у віці 25-64 року за рівнями освіти,% Нижня вторинне і нижче В
 2. Т.К.Комарова. Психологія уваги: Навчальний метод. посібник / Авт.-сост. Т.К.Комарова. - Гродно: ГрГУ. - 124 с., 2002

 3. XII. Сприйняття тіла як представляє статико-динамічні і статичні властивості
  вторинними елементами має враження дотику, тиску, напруги і руху, різноманітно з'єднані один з одним відносинами одночасності і послідовності, обумовлені кожне окремо природою об'єкта і діями суб'єкта , та умовно з'єднані з первинними елементами відносинами послідовності; нарешті, має своїми подальшими вторинними елементами відомі
 4. 2.3. Розподіл за рівнями освіти (табл. 8)
  вторинного (середнього) і послесреднего освіти. Нагадаємо, що відповідно до МСКО в Росії до вторинного освіти відноситься навчання в загальноосвітній школі, а також у учебнигх закладах початкової та середньої (перші два роки) професійної освіти на базі основної школи, до третинного - навчання в середніх спеціальних учебнигх закладах на базі повної школи й у вищих учебнигх
 5. 3. Соціальні властивості особистості
  властивостей, соціальні властивості купуються людиною тільки прижиттєво, в ході 39
 6. ВИДИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ ЗА НАПРЯМАМИ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ
  вторинної сировини № п / п Найменування вторинної сировини На полігонах загальноміського призначення На власних полігонах підприємств На власних підпри-ят-иях На спеціалізованих підприємствах 1 Макулатура 7,5 - 127,1 - 83,1 2 Вторинна полімерна сировина 7,3 - 2819,3 181,7 3 Вторинні тек-стильні мате-4,9 - 341,1 6310,5 173,2 ріали 4 Зношені шини 10,5 - 2,7 791 35 5
 7. 4.1. Освітні інститути
  вторинного рівня (початкове і загальна середня освіта) - 13%, вищого вторинного рівня (повна середня освіта) - 15%. В установах третинного освіти в III групі на щаблі 5B 25% студентів навчається в недержавних навчальних закладах, а на щаблі 5A - 27%. Слід підкреслити, що в даному випадку недержавні навчальні заклади виділяються не за критерієм джерела
 8. XI. Сприйняття тіла як представляє динамічні, статико-динамічні і статичні властивості
  вторинними, а тут названі динамічними. § 318. Що ці властивості суть чисто динамічні, ми можемо бачити з того, що вони за своїм походженням суть діяльності, проникаючі через простір; вони можуть бути приписані тілу тільки в тому сенсі, що тіло, будучи піддано їх дії, впливає на них, змінює їх і стає нам відомо через ці видозміни. Строго кажучи,
 9. 3.3. Очікувана тривалість навчання
  вторинного освіти становила всього 9,8 року, тобто була нижче середньої для найбідніших країн (10,3 року). У тому числі очікувана тривалість вищого вторинного освіти (старша школа і ПТУ) дорівнює 1,9 року, що нижче за показник III групи (2,4 року), але вище, ніж в IV групі (1,3 року). Але очікувана тривалість первинного і нижчого вторинного освіти (початкова та основна школа)
 10. 4.2. Учні (табл. 2728)
  вторинного освіти в середньому частка дівчаток серед учнів становить 49% (що пов'язано з біологічними характеристиками народжуваності), то на рівні теоретичного освіти в розвинених країнах більшість учнів вже становлять дівчата (у середньому 55% студентів), у тому числі і в Росії (57%). Ще більш наочні дані про ступінь схильності до утворення (оскільки тут елімінується вихідна
 11. 2.4. Верхній рівень вторинного освіти (табл. 9-10)
  вторинного освіти включають навчання як за загальноосвітніми програмами (повна школа, в російській термінології), так і за різними програмами допрофесійної і професійної підготовки для осіб, які отримали нижнє вторинне утворення (основне шкільне). У Росії до таких програм належить навчання в установах початкової та середньої (перші два роки) професійного
 12. ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ поглядів на увазі
  властивості, як вибірковість, або селективність відображення. Завдяки йому зона свідомості диференціюється на зону уваги (ясного свідомості) і зону неясного свідомості. Перша включає ті об'єкти, які завдяки спрямованості на них свідомості людини будуть відображатися яскраво, точно і чітко. У зоні неясного свідомості відображення об'єктів невиразне, туманне. Ці особливості відображення в термінах
 13. Ідеалізм
  вторинності, производности, обумовленості матерії. Вторинність матерії означає переконання в производности матерії і природи від свідомості, їх обумовленості свідомістю. Ідеалістичний підхід до природних та суспільних явищ означає створення умоглядних уявлень про сутність явищ і спрямований підбір під них реальних фактів . У фізиці це проявляється у вигляді так званого
© 2014-2022  ibib.ltd.ua