Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочину
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Крапівін О. М., Власов В. І.. Коментар до закону Російської Федерації "Про акціонеpних товариства" 2000, 2000 - перейти до змісту підручника

2. Завдання профкому щодо посилення ролі профспілкової організації в акціонерному товариствіКорінні політичні та соціально-економічні перетворення, що супроводжуються
найсильнішим економічною кризою, мали наслідком значне скорочення
чисельності членів профспілок, остаточно переконалися в нездатності профспілок
захищати їх життєво важливі інтереси - право на працю, гідну матеріальну
забезпечення.
Офіційних порівнянних даних про кількість членів профспілок немає. Однак,
за орієнтовною оцінкою експертів, можна припустити, що в кожному десятому
акціонерному товаристві рівень профспілкового членства становить до 30% зайнятих
і менш ніж у кожному третьому зберігся повністю. У 42% повністю приватних
акціонерних товариств взагалі немає профспілкових організацій.
І це відбулося протягом трьох - чотирьох років у країні, де протягом
багатьох десятиліть практично всі працівники, а також пенсіонери були членами
профспілок. Правда, частина працівників, зрозумівши, що, крім профспілок, їх захищати
на роботі нікому, відновили своє членство. Було відновлено і створено
знову багато первинних профспілкових організацій, однак наведені вище дані
свідчать, що профспілки понесли досить відчутні втрати.
Тому в умовах, коли міць приватного капіталу наростає, для профспілок
важливо в першу чергу подбати про те, щоб працівники залишалися членами
профспілки. Від того, як впораються профспілки, в першу чергу профкоми, з
вирішенням цього завдання, прямо залежить, яку роль вони виконуватимуть у формуванні
трудових відносин у подальшому, чи затвердять себе в новому суспільстві або зійдуть
зі сцени, як це нерідко мало місце за кордоном.
Працівники не підуть профспілка, якщо для них стане очевидним, що з самого
початку роботи в нових умовах профком послідовно і впевнено захищає
їх інтереси перед роботодавцем. Сюди в першу чергу відносяться:
- контроль за дотриманням трудового законодавства;
- проведення колективних переговорів з роботодавцем, укладення колективного
договору і контроль за його дотриманням;
- контроль за умовами та охороною праці;
- забезпечення зайнятості, запобігання масових звільнень.
Все сказане дає підставу вважати, що перед профкомом стоять вельми
складні та неординарні для нього завдання, вирішити які, на наш погляд, можливо,
лише консолідувавши весь трудовий колектив - акціонерів і просто найманих
працівників для захисту інтересів трудящих в нових соціально-економічних
умовах.
Таким першорядним інтересом є і для трудового колективу, і
для профкому правове закріплення трудових прав працівників у статуті акціонерного
суспільства, причому не просто їх декларація, а й визнання колективного договору
як гаранта цих прав. Право укладення колективного договору дає Закон
"Про колективні договори і угоди". Тим самим одночасно буде вирішена
така важлива проблема, як визнання профкому в якості сторони працівників,
а значить, і сторони, що підписує колективний договір і контролюючої його
виконання.
У цих цілях перед профкомом стоїть завдання, спираючись на підтримку працівників,
домогтися від загальних зборів акціонерів визнання, підтвердження його права
виконувати в акціонерному товаристві властиві профспілкової організації функції.
З боку зборів акціонерів ця міра повинна бути зроблена у вигляді
внесення до статуту акціонерного товариства чітких локальних норм, що закріплюють
визнання профспілкової організації, її прав, тим більше тих, які законодавчо
профспілкам не гарантовані.
Особливої уваги заслуговує також проблема фіксації в статутах акціонерних
товариств змісту трудових відносин, способів регулювання їх. Необхідність
вирішення такої проблеми диктується тими ж причинами, які викликають необхідність
особливої регламентації в статутах товариств прав профспілкової організації. До того
ж - що також важливо - минув час пунктуальною централізованої регламентації
та контролю за порядком і розміром оплати, іншими умовами праці працівників.
Все більш значну питому вагу в задоволенні потреб трудящих
займають ті матеріальні, інші блага, надані їм адміністрацією акціонерних
товариств понад те , що передбачено централізовано.
Проте всі виплати та інші блага, що надаються відповідно зі сформованим
ще на державних підприємствах в минулі часи порядком на основі колишніх
централізованих рішень, колективних договорів, періодично переглядаються
і все більш скорочуються. Таке положення, так чи інакше, є, безумовно,
тимчасовим і нестабільним для трудящих фактором, дія якого може
припинитися повністю або частково.
Адже великі власники акцій, навіть працівники підприємства акціонери,
а кількість їх досить велике, зацікавлені в одержанні високих дивідендів.
Ці акціонери, об'єднавшись зі сторонніми власниками акцій, також зацікавленими
в дивідендах, завжди можуть вирішити питання на свою користь: менше зарплати, інших
виплат трудящим - більше розміри дивідендів. Тому повертатися кожен
раз при укладенні колективного договору до підтвердження прав працівників
на отримання традиційних виплат, інших видів матеріальної допомоги вельми ризиковано.
У цьому зв'язку для трудящих, провідних з адміністрацією переговори профспілок,
вкрай важливо зафіксувати у статутах акціонерних товариств коло тих питань
в області задоволення потреб трудящих, які повинні вирішуватися
суспільством самостійно і незалежно від того, передбачені ці виплати законодавчо
або не передбачені.
Тим самим буде визначений статус профспілкової організації та коло питань,
за якими вона веде переговори, відсторонитися від яких дирекція суспільства
тепер вже не може згідно його статуту. Конкретний же розмір соціальних благ,
одержуваних працівниками, передбачатиметься колективним договором.
Крім того, профспілкам ні в якому разі не можна не враховувати ту обставину,
що чинне законодавство Росії прямо не передбачає право працівників
на отримання частини чистого прибутку підприємства акціонерного товариства. Відсутність
цього формального права і з'явиться підставою для скорочення переліку та зменшення
розміру традиційно вироблених виплат. Тому профспілки повинні наполягати
на включенні до статуту товариства особливої статті, що стосується прав працівників на
отримання частини прибутку товариства.
Аналогічну запис доцільно зробити і щодо права працівників
- незалежно від того, є вони акціонерами чи ні, - на пільгове придбання
акцій товариства при їх подальших емісіях. До того ж є і ряд інших питань,
які необхідно з точки зору інтересів трудящих і їх профспілок відобразити
в статуті, сформувавши особливу його статтю "Трудові відносини товариства з працівниками ".
При розробці проектів статутів, внесення до них змін і доповнень
з боку ряду акціонерних товариств, наприклад АТ "Центргазоочістка", АТ "Юр'єв-Польський
комерційний текстиль ", за рекомендацією Наукового центру профспілок в них були
передбачені відповідні статті за зазначеними вище та ряду інших питань.
Нижче наводиться текст статті, яку Науковий центр профспілок рекомендує
включити до статуту акціонерного товариства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Завдання профкому щодо посилення ролі профспілкової організації в акціонерному товаристві "
 1. Глава ХII. Профспілкова організація в акціонерному товаристві
  профкому щодо посилення ролі профспілкової організації в акціонерному товаристві 3. Доцільність дії профспілкової організації в закритому акціонерному товаристві 4. Фінансовий стан акціонерного товариства та дії профкому 5. Деякі аспекти взаємодії профкому з адміністрацією акціонерного товариства 6. Про право профкому мати своїх представників у колегіальних органах управління
 2. Умови і зміст роботи первинної профспілкової організації
  задач, забезпечення виконання планових завдань. 4. Виконуючи свої захисні та інші функції, профком в той же час навіть не міг ставити питання про підвищення централізовано регламентуються ставок заробітної плати, інших виплат та пільг трудящим. Його права і повноваження були суворо регламентовані і в питаннях обмеження інтенсифікації праці, про що свідчили періодичні кампанії з
 3. 3. Доцільність дії профспілкової організації в закритому акціонерному товаристві
  завдання вона покликана вирішувати. Якщо ми хочемо дати відповідь на питання, навіщо працівникам потрібна профспілкова організація, можна піти двома шляхами. Дуже привабливим виглядає той, коли перераховуються всі дії, які здійснює профком, наводяться відповідні приклади. Однак, як свідчить досвід роботи в трудових колективах, роз'яснення цілей і завдань, що стоять перед профспілками,
 4. 1.Економіка і соціальна структура
  завдання - шукати і знаходити єдину історичну істину в умовах плюралізму думок і багатоликих оман. Для вивчення історії Росії цього часу важливий системний підхід, що включає в себе два моменти: 1) розгляд російського суспільства кінця XIX-початку XX в. як системи економічних, соціальних, політичних відносин і 2) розгляд російській історії в контексті всесвітньої
 5. § 1. Поняття юридичної особи
  задача цивілістики полягає в тому, щоб виявити специфічні ознаки юридичної особи як соціальної реальності, оскільки не всяка соціальна реальність є юридична особа. А це завдання теорія соціальної реальності перед собою як раз і не ставить. Значну популярність здобули і наукові концепції таких авторів, як О. А. Красавчиков ("теорія соціальних зв'язків"), А. А. Пушкін ("теорія
 6. Введення
  профкоми, інші громадські організації, які виступають від імені працівників, повинні у своїй діяльності враховувати їх інтереси як осіб, що створюють своєю працею добробут акціонерних товариств. В окремих розділах коментарю до Закону читач знайде відповідні рекомендації щодо соціального захисту найманих працівників. По-четверте, завдяки прийняттю Закону досягнута більш повна,
 7. "Стаття ... Трудові відносини суспільства з працівниками
  завдань. На загальних зборах акціонерів новий статут товариства був прийнятий практично одноголосно. За нього проголосував і представник РАО "ЄЕС Росії", якому було довірено управління 49% звичайних акцій товариства, що належать державі. Досвід роботи профкому АТ "Центргазоочістка" може стати в нагоді профкомам інших товариств. При цьому важливо наполягти на включенні до статутів товариств положень,
 8. 4. Фінансовий стан акціонерного товариства та дії профкому
  задача. Збереження, а потім і стабілізація фінансового становища суспільства будуть оцінкою всієї захисної діяльності, яку взяла на себе профспілкова організація та яку нікому більше
 9. 5. Деякі аспекти взаємодії профкому з адміністрацією акціонерного товариства
  задача надзвичайно важка, однак ті, хто не зможе її вирішити, будуть змушені покинути свої робочі місця, а акціонерні товариства , що не вистояли в конкурентній боротьбі, неминуче стануть банкрутами. Оскільки необхідність вироблення нового ставлення до праці є на підприємстві загальною для всіх завданням, поряд з виконанням чисто захисної функції профспілкова організація змушена тепер
 10. 4.Питання вивчення народних рухів
    задач є вивчення соціальної психології. Це особливо важливо для поглиблення уявлень про причини і приводи народних рухів, про характер їх вимог. У вітчизняній історіографії у визначенні останніх наявні два підходи: одні дослідники оперують при аналізі «чарівних» листів і повстанських маніфестів поняттями «програмні вимоги», «ідеологія» (В.І. Лебедєв, В.В.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua