Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україна / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Які види інструктажу слід проводити з працівниками?Усі працівники при прийнятті на роботу і в процесі
роботи проходять на підприємстві інструктаж (навчання) з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, про правила поведінки при виникненні аварії
відповідно до Типового положення, затвердженого
Державним комітетом України з нагляду за
охороною праці.

282

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці, забороняється. У разі незадовільних знань працівники повинні пройти повторне навчання. Особи, які
при повторній перевірці показали незадовільні
знання, звільняються або переводяться на іншу роботу відповідно до чинного законодавства. Відповідальність за організацію навчання і перевірку знань з охорони праці на підприємстві покладається на його
керівника;

Порядок проведення інструктажу і перевірки знань
докладно описаний Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань
охорони праціїх, яке розроблено Державним комітетом України з нагляду за охороною праці за участю міністерств, відомств і профспілкових організацій
і затверджено наказом Держнаглядохоронпраці 4 квітня 1994 р.1 Це положення поширюється на всі підприємства, установи та організації незалежно від форм
власності та видів їх діяльності.

Система інструктажу охоплює кілька стадій:

вступну, первинну, повторну, позапланову, цільову.

Вступний інструктаж проводиться з усіма працівниками, що надійшли на роботу або знаходяться у відрядженні на підприємстві, а також з учнями і студентами в навчальних закладах перед початком
лабораторних і практичних занять . Його проводять за
спеціальною програмою і роблять відповідний запис у журналі.

Первинний інструктаж здійснюють на робочому
місці перед початком роботи. Програма його розробляється керівником цеху, дільниці, узгоджується зі службою охорони праці і затверджується керівником підприємств. Він проводиться індивідуально
або з групою осіб загальної спеціальності. Після цього
на робочому місці всі працівники повинні протягом 2-15 змін пройти стажування під керівництвом
досвідчених фахівців.

'Праця і зарплата. З 1994. З № 10.

283

Повторний інструктаж проводиться на робочому місці з усіма працівниками; на роботах з підвищеною
небезпекою З один раз на квартал; на інших роботах З
один раз на півріччя.

Позаплановий інструктаж проводиться індивідуально або з групою осіб. Обсяг і зміст інструктажу визначається в кожному конкретному випадку залежно від причин і обставин, що спонукали його
проведення.

Цільовий інструктаж проводиться з працівниками при
виконанні разових робіт (ліквідації аварій, стихійного лиха тощо), не пов'язаних з безпосередніми обов'язками за фахом.

Все інструктажі фіксуються в журналі, в якому мають бути підписи тих, кого інструктували,
і тих, хто інструктував.

Керівник зобов'язаний видати працівникові примірник
інструкції з охорони праці (залежно від професії) або вивісити її на робочому місці працівника.

Посадові особи згідно з переліком посад, затвердженим наказом № 94 Держнаглядохоронпраці від
11 жовтня 1993, до початку виконання своїх обов'язків і періодично (раз на три роки), відповідно
з наказом керівника підприємства, проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Міністерство освіти і науки України організовує вивчення основ охорони праці в усіх навчальних закладах системи освіти, а також підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці
з урахуванням особливостей виробництва відповідних
галузей народного господарства за програмами, погодженими з державним комітетом з нагляду за
охороною праці.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Які види інструктажу слід проводити з працівниками? "
 1. Зміст
  види принципів трудового права? ... ... 20 Хто є суб'єктами трудового права? ... ЇЇ Що таке Міжнародна Організація Праці і які її основні функції? ... ... - ... 23 Що слід розуміти під правом на працю
 2. 2.1. ПОНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ І ОСОБЛИВОСТІ
  види і склад нарядів, порядок і час несення служби, їх особливі обов'язки, чисельність, розміщення і завдання резерву. Проведення рекогносцировки є обов'язковим при розробці єдиної дислокації, виробленні рішення на організацію охорони громадського порядку під час масових заходів, стихійних лих, великих виробничих аварій і катастроф, епідемій, епізоотій, а також в цілях
 3. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  види і завдання нарядів, відповідальні за організацію їх служби в зонах, секторах і на ділянках, схема управління і зв'язку; порядок взаємодії з сусідніми територіальними та транспортними органами внутрішніх справ та органами внутрішніх справ на транспорті, органами безпеки, військами; організація забезпечення громадського порядку в місцях формування колон, збору глядачів на підступах до місця
 4. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Які потреби споживачів ми обслуговуємо? володіємо ми достатніми знаннями і досвідом, щоб обслуговувати краще, ніж хто-небудь ще? як ми повинні обслуговувати, щоб мати дохід, дозволяє нам тривалий час бути конкурентоспроможними і отримувати достатній прибуток на вкладений капітал? - Стратегія обслуговування зачіпає три головних компонентів будь-якого підприємництва у сфері
 5. § 5. Необережна форма вини та її види
  будь-які норми, заборони (будівельні норми, правила поводження із зброєю, спортивними снарядами, санітарно-епідеміологічні правила) або всім зрозумілі життєві правила обережності. Звідси - особа не передбачає суспільно небезпечних наслідків свого діяння, причому непередбачені зовсім не означає відсутності всякого психічного ставлення до подій, а представляє особливу форму цього
 6. § 3. Підстава та умови цивільно-правової відповідальності
  які розміри і види харчування, догляду і необхідної допомоги покупець зобов'язується надавати продавцю до кінця його життя, то в разі спору суд буде розглядати поведінку покупця з точки зору не тільки сумлінності та розумності, але і зазвичай пред'являються в даній місцевості вимог до цих видів послуг. Це означає, що критерієм неправомірності дій покупця в даному
 7. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  які були і в інших народів: перехід від присвоює економіки до виробляє, до сільськогосподарського укладу, до первинної металургії і металообробці, поява міст-держав (городищ) з їх загальносоціальні функціями, організацією первинної трудової діяльності общинників-хліборобів, ремісників, раннеклассовом структурами. Словом, потреба забезпечити виробляє економіку,
 8. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  якісь його форми (наприклад, соціал-демократичні) могли б існувати, бути суспільно-корисними. Але якщо ж все це-закономірність (а такі погляди теж відстоюються: колективізм, де, зрештою завжди веде до тиранії, деспотії, диктатурі), то тоді соціалізму кінець, він заслуговує, звичайно ж, не суспільного осуду, а смертного вироку. Ось чому так важливо було в
 9. Глава двадцята. Правосвідомості та правової культури
  якісь суперечки, за радянської влади домагався «свого», звертаючись послідовно у все більш «важливі» інстанції. Всі органи партійної та радянської влади були забиті, закупорені скаргами «переможених». І тільки тепер приходить розуміння, що якщо той чи інший спір вирішив суд, то демократичніше погодитися з його рішенням, ніж затівати нескінченну тяганину шляхом подачі скарг «все вище і вище». В
 10. Види і стадії адміністративного права
  види 3. Суд. контроль 4. Заг. контроль 5. Прокурорський нагляд 6. Адміністративний нагляд 7. Звернення громадян як засіб контрольної діяльності 1. Діє особлива система державних органів і гро-ських організацій, на які покладено обов'язок по підтриманню і зміцненню законності та дисципліни в діяльності органів виконавчої влади. Способи забезпечення законності -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua