Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

Який порядок розробки інструкцій з охорони праці?Правила і норми з техніки безпеки мають на меті забезпечити захист організму працюючих від фізичних травм і впливу технічних засобів, які використовуються в процесі праці. У них визначаються правила безпечного ведення робіт, належного
оснащення машин, верстатів і т.п.

Порядок розробки інструкцій з охорони праці визначено в Наказі Міністерства праці та соціальної політики України та Комітету з нагляду за охороною праці від 29 січня 1998 р. № 9 ИОб затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони трудаи.1

У ИПоложеніі про розробку інструкцій з охорони
праціїх, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 р. № 9, передбачено, що інструкції
поділяються на:

інструкції, що належать до державних
міжгалузевих нормативних актів про охорону праці,

примірні інструкції;

інструкції, що діють на підприємстві. Е

Загальне керівництво розробкою (переглядом) інструкцій на підприємстві покладається на роботодавця. '

'Юридичний вісник Вкрали, 1998. З № 14.

281

Роботодавець несе відповідальність за організацію
розробки (перегляду) та забезпечення всіх працівників необхідними інструкціями.

Роботодавець безкоштовно забезпечує інструкціями
працівників та керівників структурних підрозділів (служб).

Перегляд інструкцій, що належать до державних міжгалузевих нормативних актів про охорону праці, і примірних інструкцій проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на 10 років, перегляд інструкцій, що діють на підприємствах З
у строки, передбачені державними актами про
охорони праці, на основі яких вони розроблені, але не
рідше одного разу на 5 років, а для професій або видів
робіт з підвищеною небезпекою З не рідше одного разу;

в 3 роки. ,

У випадках аварійної ситуації, змін до зако-^
нодательством про працю та охорону праці, при впровадженні нових технологій, зміні технологічного процесу, нових видів обладнання, інструментів , видів енергії і т.д. інструкції переглядаються до закінчення
зазначених строків.

У разі відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, які необхідно виконати
для забезпечення безпечних і нешкідливих умов тру-1
да на певних роботах, власник зобов'язаний при-Ц
няти узгоджені з органами державного надч |
нагляду заходів, що забезпечують безпеку работніков.4

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Який порядок розробки інструкцій з охорони праці ? "
 1. Зміст
  який порядок його відшкодування? ... ... Гл.пш 9. Трудова дисципліна ... 11-го слід розуміти під трудовою дисципліною? Як забезпечується дисципліна праці? ... Як регулюється внутрішній трудовий розпорядок ні підприємствах, в установах, організаціях? . Кікопи основні обов'язки працівників і чим вони встановлені?
 2. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Якоїсь країни, що виявила бажання придбати відповідну військову техніку, ці виробники зроблять все можливе для того, щоб за технічними умовами дана авіаційна техніка, покращене озброєння або системи зв'язку абсолютно відповідали замовлення клієнта-фаворита. 62 Майже сто років тому Лінкольн Стефенс, відомий американський борець з корупцією у сфері політичних
 3. 3. Опис винаходу
  який-або другорядний спосіб, приховавши найкращий або як комерційну таємницю, або пізніше вдавшись до його патентуванню, ніж отримає додаткову для себе вигоду за рахунок подовження терміну патентної охорони. Детальні вимоги до опису винаходу, як правило, схожі на ті, що викладені в Правилі 5 Інструкції до Договору про патентну кооперацію: "а) Опис повинен починатися з назви
 4. § 3. Підстави виникнення і припинення права власності
  який це зачіпає інтереси власника нерухомого майна, розташованого на підлягає викупу земельній ділянці. Почнемо з первинних способів набуття права власності. Набуття права власності на знову виготовлену або створену річ відноситься до первинних способів, оскільки право власності виникає на річ, якої раніше не було, тобто виникає на цю
 5. § 1. Поняття та юридична класифікація речей як об'єктів цивільних прав
  якої грошової суми, тобто визнаються грошовими. Йдеться про депозитних і ощадних сертифікатах, векселях і т. п. Правовий субинститут товарних цінних паперів перебуває в стадії становлення, хоча деякі з них (наприклад, житловий сертифікат) вже отримали помітний розвиток. До цінних паперів, що дає право брати участь в управлінні акціонерним товариством, належать голосуючі акції.
 6. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  якійсь мірі влада починала реалізовувати-вать утопічні комуністичні ідеї. Матеріали «Фінансової енциклопедії», видання 1927 року, коли було дозволено і почалося перше узагальнення військово-комуністичного досвіду існування Радянської держави, дозволяють представити реальний стан справ на етапі «військового комунізму». Отже, в умовах «воєнного комунізму» (1918 - 1921 рр.). відбувалося
 7. Глава одинадцята. СУТНІСТЬ І ЗМІСТ, ПОНЯТТЯ І ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА
  яку волю в даному випадку йде мова? Воля в психологічному сенсі - це здатність до вибору діяльності і внутрішнім зусиллям, необхідним для її здійснення. Це - прийняття рішень, боротьба мотивів (акт вибору та його реалізація). Це - вміння перевести свою діяльність, психологічну установку зі стану «я хочу» у стан «треба, я повинен». Воля в соціологічному сенсі - це веління
 8. Глава дев'ятнадцята. правомірної поведінки, ПРАВОПОРУШЕННЯ І ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
  якої громадської організації визначається, що «товариш Іванов відповідає за проведення заходу ». Тут у наявності або організаційна, або політична відповідальність і мова йде про відповідальність товариша Іванова в майбутньому, якщо цей захід буде зірване). Далі, юридична відповідальність установлюється за порушення правових вимог, а не за їх виконання. На жаль, дуже часто
 9. Види і стадії адміністративного права
  порядок оскаржен-ня, передбачений законом? 3. Адміністрація області прийняла постанову, відповідно до якого жителі області, які призиваються на дійсну військову служ-бу, проходять її у військових з'єднаннях і військових частинах, розташованих на території області. Законно: Як повинен поступити повноважний пред. РФ? Якими контрольними повноваженнями володіє повн. пр. РФ?
 10. Введення
  порядок дії виконавчої влади та військовослужбовців у всіх сферах життєдіяльності Армії: умови проходження служби, фінансового, матеріального забезпечення та інші питання. При цьому в їх основу мають бути покладені принципи конституційного, цивільного, трудового та адміністративного права та підзаконні акти - накази МО РФ, директиви ГШ повинні закріплювати і посилювати «дух» і «букву»
© 2014-2022  ibib.ltd.ua