Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихологія розвитку та вікова психологія → 
« Попередня Наступна »
Мухіна BC. Вікова психологія. Феноменологія розвитку: підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.С.Мухина. - 10-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавничий центр «Академія». - 608 с., 2006 - перейти до змісту підручника

Логічне мислення та розумовий розвиток.

Зауважимо, що на загальній «сходах» психічного розвитку логічне мислення стоїть вище образного в тому сенсі, що воно формується пізніше, на основі образного, і дає можливість вирішувати більш широке коло завдань, засвоювати наукові знання. Однак це зовсім не означає, що потрібно прагнути якомога раніше сформувати у дитини логічне мислення. По-перше, засвоєння логічних форм мислення без досить міцного фундаменту у вигляді розвинених образних форм буде неповноцінним. Розвинуте образне мислення підводить дитину до порога логіки, дозволяє йому створювати узагальнені модельні пред

259

ставления, на яких значною мірою будується потім процес формування понять. По-друге, і після оволодіння логічним мисленням образне аніскільки не втрачає свого значення. Навіть у самих, здавалося б, абстрактних видах діяльності людини, пов'язаних з необхідністю послідовного, суворо логічного мислення (наприклад, в роботі вченого), величезну роль відіграє використання образів. Образне мислення - основа будь-якого творчості, воно є складовою частиною інтуїції, без якої не обходиться жодне наукове відкриття.

Образне мислення в максимальному ступені відповідає умовам життя і діяльності дошкільника, тим завданням, які виникають перед ним у грі, в малюванні, конструюванні, у спілкуванні з оточуючими. Саме тому дошкільний вік найбільш сензитивен до навчання, що спирається на образи. Що ж до логічного мислення, то можливості його формування варто використовувати лише в тій мірі, в якій це необхідно для ознайомлення дитини з деякими основами початкових наукових знань (наприклад, для забезпечення повноцінного оволодіння числом), не прагнучи до того, щоб неодмінно зробити логічним весь лад його мислення.

Розвиток уваги, пам'яті та уяви. Увага, пам'ять і уява в дошкільному віці мають схожість у розвитку.

Якщо вже в ранньому дитинстві виділяються особливі форми орієнтовних дій, які можна визначити як дії сприйняття і мислення, а в дошкільному віці такі дії безперервно ускладнюються і удосконалюються, то увагу, пам'ять і уява довгий час не набувають самостійності. Дитина не володіє спеціальними діями, які дають можливість зосередитися на чому-небудь, зберегти в пам'яті побачене або почуте, уявити собі щось, що виходить за рамки сприйнятого раніше. Такі дії в дошкільному віці тільки починають складатися.

Звичайно, вже значно раніше діти бувають зосереджені при маніпуляціях з предметами або при розгляданні картинок, накопичують різноманітний досвід, вбачають у власних каракулях машину або дядька. Але все це - результати загальної орієнтування в навколишньому, спрямованої на обстеження предметів, їх властивостей і відносин, на регуляцію практичних дій, а не на утримання уваги, запам'ятовування або створення нових зразків. Тому увага, пам'ять, уява дитини раннього віку є мимовільними, ненавмисними. Такими вони залишаються і після вступу дитини в дошкільний вік. Вивчаючи ці сторони розумового розвитку дошкільника, ми можемо до відомого моменту вказати тільки на кількісні зміни: зростають зосередженість і

260

стійкість уваги, тривалість збереження матеріалу в пам'яті, збагачується уяву.

Перелом настає тоді, коли під впливом нових видів діяльності, які опановує дошкільник, нових вимог, що пред'являються йому дорослими, перед дитиною виникають особливі завдання: зосередити і утримати на чомусь увагу, запам'ятати матеріал і потім його відтворити, побудувати задум гри, малюнка і т.

п. Щоб мати можливість вирішити ці завдання, дитина користується тими чи іншими способами, які він засвоює від дорослих. Тоді й починають формуватися спеціальні дії уваги, пам'яті, уяви, завдяки яким останні набувають довільний, навмисний характер.

Розвиток уваги. Увага дитини на початку дошкільного віку відображає його інтерес до навколишніх предметів і виконуваних з ними дій. Дитина зосереджений тільки до тих пір, поки інтерес не згасне. Поява нового предмета негайно ж викликає переключення уваги на нього. Тому діти рідко тривалий час займаються одним і тим же ділом.

Протягом дошкільного віку у зв'язку з ускладненням діяльності дітей та їх пересуванням у загальному розумовому розвитку уваги набуває великі зосередженість і стійкість. Так, якщо молодші дошкільнята можуть грати в одну і ту ж гру 30-50 хв, то до п'яти-шести років тривалість гри зростає до двох годин. Це пояснюється тим, що в грі шестирічок відображаються більш складні дії і взаємини людей і інтерес до неї підтримується постійним введенням нових ситуацій. Зростає стійкість уваги дітей і при розгляданні картинок, слуханні оповідань і казок. Так, тривалість розглядання картинки збільшується до кінця дошкільного віку приблизно в два рази; дитина шести років краще усвідомлює картинку, ніж молодший дошкільник, виділяє в ній більше цікавих для себе сторін і деталей.

Розвиток довільної уваги. Основна зміна уваги в дошкільному віці полягає в тому, що діти вперше починають керувати своєю увагою, свідомо направляти його на певні предмети, явища, утримуватися на них, використовуючи для цього деякі кошти. Витоки довільної уваги лежать поза особистості дитини. Це означає, що саме по собі розвиток мимовільної уваги не приводить до виникнення довільної уваги. Останнє формується завдяки тому, що дорослі включають дитину в нові види діяльності і за допомогою певних засобів спрямовують і організують його увагу. Керуючи увагою дитини, дорослі дають йому ті засоби, за допомогою яких він згодом починає сам керувати своєю увагою.

261

В одному експерименті з дітьми проводили гру в питання і відповіді по типу гри у фанти із заборонами: «Так» і «ні» не кажіть, білого і чорного не беріть ». По ходу гри дитині задавали ряд питань. Дитина повинен був відповідати якомога швидше і при цьому виконувати інструкцію: 1) не називати заборонених квітів, наприклад чорного і білого, 2) не називати двічі один і той же колір. Експеримент був побудований так, що дитина могла виконати всі умови гри, але це вимагало від нього постійної напруги уваги, і в більшості випадків дошкільнята не справлялися із завданням.

Інший результат виходив, коли дорослий пропонував дитині на допомогу набір кольорових карток, які ставали зовнішніми допоміжними засобами для успішного зосередження уваги на умовах гри. Найбільш догадливі діти самостійно починали використовувати ці допоміжні засоби. Вони виділяли заборонені кольору, скажімо білий і чорний, відкладали в сторону відповідні картки і в процесі гри користувалися тими картками, які лежали перед ними.

Крім ситуативних засобів, які організовують увагу у зв'язку з конкретною, приватної завданням, існує універсальний засіб організації уваги - мова. Спочатку дорослі організовують увагу дитини за допомогою словесних вказівок. Йому нагадують про необхідність виконувати задана дія, враховуючи при цьому ті чи інші обставини («Коли складаєш башточку, вибирай найбільше колечко.

.. Так, правильно. А де тепер найбільше? Пошукай!» і т.д.). Пізніше дитина починає сам позначати словесно ті предмети і явища, на які необхідно звертати увагу, щоб домогтися потрібного результату.

У міру розвитку планувальної функції мови дитина знаходить здатність заздалегідь організувати свою увагу на майбутньої діяльності, сформулювати словесно, на що він повинен орієнтуватися.

Значення словесної самоінструкціі для організації уваги добре видно з наступного прикладу. Дітям-дошкільнятам пропонували з десяти карток із зображеннями тварин відібрати ті, на яких було хоча б одне із зазначених зображень (наприклад, курки або коня), але ні в якому разі не брати картки, на яких було заборонене зображення (наприклад, ведмедя). Дитина відбирав картки кілька разів поспіль. Спочатку йому не давали жодних вказівок щодо способу дії. У цих умовах він насилу виконував завдання, часто помилявся. Однак ситуація змінювалася, коли дитині пропонували повторити вголос інструкцію (після уважного розглядання зображень на картках він згадував, які картки можна брати, а які - не можна). Спостереження показали, що після промовляючи-ня інструкції практично всі діти, починаючи зі старшого дошкільного віку, дають правильні рішення, навіть якщо в наступні завдання вводять нових тварин. Діти активно використовували мова для організації своєї уваги в процесі відбору карток.

262

Протягом дошкільного віку використання мовлення для організації власного уваги різко зростає. Це проявляється, зокрема, в тому, що, виконуючи завдання за інструкцією дорослого, діти старшого дошкільного віку проговорюють інструкцію в десять - дванадцять разів частіше, ніж молодші дошкільнята. Таким чином, довільна увага формується в дошкільному віці у зв'язку із загальним зростанням ролі мови в регуляції поведінки дитини.

Співвідношення видів уваги. Хоча діти чотирьох-шести років і починають опановувати довільною увагою, мимовільне увагу залишається переважаючим протягом усього дошкільного дитинства. Дітям важко зосередитися на одноманітній і малопривабливою для них діяльності, в той час як в процесі гри або рішення емоційно забарвленої продуктивної задачі вони можуть досить довго залишатися уважними. Ця особливість уваги є однією з підстав, за якими дошкільне навчання не може будуватися на завданнях, що вимагають постійної напруги довільної уваги. Використовувані на заняттях елементи гри, продуктивні види діяльності, часта зміна форм діяльності дозволяють підтримувати увагу дітей на досить високому рівні.

Слід зазначити, що починаючи зі старшого дошкільного віку діти стають здатними утримувати увагу на діях, які набувають для них інтелектуально значимий інтерес (ігри-головоломки, загадки, завдання навчального типу). Стійкість уваги в інтелектуальній діяльності помітно зростає до семи років.

До кінця дошкільного віку у дітей здатність до довільної уваги починає інтенсивно розвиватися. Надалі довільна увага стає неодмінною умовою організації навчальної діяльності в школі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Логічне мислення та розумовий розвиток. "
 1. 6.1. Основні логічні закони
  логічна правильність думки обумовлюється всією сукупністю логічних законів. Логічний закон є внутрішня, суттєва, необхідна, стійка, що повторюється зв'язок форм мислення. Кожна форма мислення має свої специфічні закони виникнення, функціонування та розвитку, але всі вони (поняття, судження, умовиводи) зумовлені низкою загальних законів, які називаються основними
 2. Логічне мислення
  логічні (оціночні) елементи: вона позитивно оцінює мислення, відповідне зазначеним нормам, і негативно оцінює мислення, яке їм не відповідає. - Це наука про загальні структурах правильного мислення в його мовній формі. У процесі практичної діяльності у кожної людини формується свій логічний досвід. В силу об'єктивного нерівності логічні навички у одних людей більш
 3. Негативно-розумна форма логічного.
  Логічним визначенням. Проте розум, що не спирається на розум, виявляється нездібний охопити протиріччя як цілісність особливого роду. Предмет як би "розщеплюється" через внутрішню суперечливість, тому що наше мислення на цьому ступені не вміє "звести кінці з кінцями". Таке мислення характеризується Гегелем як "негативно-діалектичне". "Диалектичность" полягає в
 4. питання До іспиту ПО логіці
  логічні закони. Закон тотожності. Закон несуперечливий. Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави. Поняття як форма мислення. Зміст і обсяг поняття. Види понять. Відносини між поняттями. Логічні операції з поняттями. Узагальнення і обмеження понять. Визначення понять. Поділ понять. Судження як форма мислення. Судження і пропозиція. Прості судження. Складні
 5. Філософська методологія: діалектична логіка.
    логічного. Підхід, що пояснює діалектичну логіку як новий спосіб мислення викладено у вступній частині роботи Гегеля "Наука логіки" і базується на виділенні трьох ступенів (форм) логічного: 1) абстрактна або розумова форма логічного (формальна логіка); 2) негативно-розумна форма логічного (негативна діалектика), 3) позитивно-розумна форма логічного (діалектична
 6. Логіка формальна і діалектична.
    логічне мислення здійснюється за правилами індуктивного або дедуктивного виведення істини як несуперечливого знання, то логіко-діалектичний мислення не обгрунтовує знання як істинне або помилкове посиланням на необхідність з-блюдения правил традиційної логіки, бо "все тече, все змінюється" і "світ повний протиріч" . Логіко-діалектичне мислення спирається і на досвід, і на
 7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    логічного мислення. М.: Изд-во МГУ, 1991. Рузавин Г.І. Логіка і аргументація. М.: Культура і спорт, ЮНИТИ, 1997. Збірник вправ з логіки. Мінськ: Вид-во Мінськ, унта, 1990. Семенов Е.Д. Основи логічної семантики. М.: Вища школа,
 8. V.
    логічного надзвичайно важливо для відповіді на питання, поставлене в цій статті. Саме цим вченням визначається погляд Гегеля не тільки на права, а й на межі формального мислення. 193 7 В. Ф. Асмус Варте уваги, що вчення це було викладено Гегелем тільки в енциклопедичної Логіки (14, /, 131 - 143). У «Науці логіки» вказано на три моменти логічного. їх класифікація
 9. 1. Розумова (абстрактні) форма логічного.
    логічного мислення: об'єктивно-суперечливий предмет, що має протилежні характеристики, описується одностороннім поняттям, фіксуючим лише одну з протилежностей. Таке поняття є цілісним, але "однобоким", одностороннім, неповним, абстрактним (Мал. 1).
 10. Закон несуперечності.
    логічний аналіз для вирішення протиріч. Хоча миритися з логічними суперечностями не можна ні в якому міркуванні, навіть у найпростішому, особливо важливо враховувати дію закону протиріччя в науці. Адже логичес-кі протиріччя здатні зруйнувати будь-яке, як завгодно складне розумове побудова. А тут вони далеко не такі прості й очевидні, як ті, що наводяться (для наочності) в
 11. VIII.
    логічної форми. У центрі аналізів Гегеля стоїть стара суб'єктно-предикатна теорія структури судження. Гегель не дав достатньо повного аналізу форми - у застосуванні цього поняття до структури та до видів не тільки судження, але також і умовиводи. Тому в поле його увагою не потрапили і не могли потрапити ті логічні відносини між судженнями, які мають логічну цінність, які можуть і
 12. Поняття логічної форми
    логічних змінних і логічних констант. В якості логічної змінної може виступати будь-яка буква латинського алфавіту: А, В, С, р, q. Константи, або логічні постійні, виступають способом зв'язку логічних змінних і виражаються словами: «все», «деякі», «суть», «і», «або», «або, або», «якщо ..., то» і т. д. Для позначення логічних констант вживаються символи, що дозволяє
 13. ПРЕДМЕТ ЛОГІКИ
    логічні форми, відволікаючись від їх конкретного змісту, аналізує мислення з боку його формальної правильності. Формальна правильність означає відповідність мислення (міркування, докази) відомим фіксованим правилам, дотримання яких забезпечує правильність переходу від одних висловлювань до інших. Предметом логіки є вивідний знання, тобто знання, отримане з
 14. Позитивно-розумна форма логічного.
    мисленню, "вловлюється" протилежності і об'єднуючого ці протилежності, відповідає діалектична логіка, що дозволяє конкретно-цілісно уявити суперечливу і розвивається сутність предметів. Діалектичне мислення - це мислення, що розглядає "речі": 1) у взаємозв'язку внутрішніх протилежностей, 2) в процесі саморозвитку, 3) а тому найбільш повно і,
 15. 2.5. Складні судження та їх види. Поняття про логічне союзі
    логічних спілок: кон'юнкції, диз'юнкції, імплікації, еквівалентності і заперечення. Логічний союз - це спосіб з'єднання простих суджень у складне, при якому логічне значення останнього встановлюється відповідно до логічними значеннями складових його простих суджень. Особливість складних суджень полягає в тому, що їх логічне значення, тобто істинність або хибність,
 16. Оцінка інтелектуального розвитку.
    логічних тестових методик, спрямованих на оцінку інтелектуального розвитку тестованих за результатами рішення пред'явлених завдань, складається з 2-го і 4-го інтелектуальних тестів Айзенка, словесного тесту Дйзен-ка, методики "Виявлення загальних понять". За допомогою інтелектуальних тестів Г. Айзенка оцінюється узагальнений показник швидкості вирішення завдань (швидкості міркування), зібраності і
 17. 1.1. Предмет логіки
    мислення. Специфіка логіки у вивченні людського мислення, на відміну від інших наук, полягає в наступному: У логіці мислення розглядається як інструмент пізнання навколишнього світу, як засіб отримання нового знання. Мислення цікавить логіку з боку його результативності, яка, в свою чергу, грунтується на
 18. Питання для повторення
    логічна структура атрибутивних суджень і суджень стосунки? Перелічіть і охарактеризуйте властивості бінарних відносин. Перелічіть і охарактеризуйте відносини між судженнями по логічному квадрату. Що таке логічний союз? Назвіть види складних суджень. Яке ставлення судження і висловлювання? За допомогою чого визначається логічне значення
 19. Саногенним і патогенних МИСЛЕННЯ
    логічними. К.Хорни вважає, що часто поведінка людини регулюється культурними факторами, оскільки наша культура має великий вплив на раціональне мислення, звеличуючи його і вважаючи ірраціональне початок чимось більш низьким. М.Джеймс припускає, що в основі саногенного мислення лежить усвідомлення як здатність розуміти те, що відбувається в сьогоденні. Що усвідомлює особистість
© 2014-2022  ibib.ltd.ua