Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина: Підручник 3-е видання, перероблене і доповнене. М. Волтерс Клувер. , 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Поняття і види некомерційних організацій

1. Некомерційні організації як юридичні особи

Некомерційної організацією є юридична особа, яка не переслідує одержання прибутку як основної мети своєї діяльності і не розподіляє отриманий прибуток між учасниками (п. 1 ст. 50 ГК; п. 1 ст. 2 Федерального закону від 8 грудня 1995 р. "Про некомерційні організації" (1)).

---

(1) СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 145; 1998. N 48. Ст. 5849; 1999. N 28. Ст. 3473; 2002. N 12. Ст. 1093; N 43. Ст. 4190; 2002. N 52 (частина 2). Ст. 5141 (далі - Закон про некомерційні організації).

Головні особливості некомерційних організацій в порівнянні з комерційними юридичними особами полягають у наступному. По-перше, на відміну від комерційних організацій некомерційні організації не є професійними учасниками майнових відносин. Тому для некомерційних юридичних осіб законодавець встановлює спеціальну (цільову) правоздатність (п. 1 ст. 49 ЦК) і дозволяє використовувати наявне у них майно лише для досягнення цілей, зазначених в їх установчих документах (п. 4 ст. 213 ЦК).

Для деяких видів некомерційних організацій передбачені обмеження на заняття певними видами діяльності (п. 2 ст. 24 Закону про некомерційні організації). Наприклад, фінансовані власником установи можуть бути учасниками господарських товариств та вкладниками в товариствах на вірі тільки з дозволу власника, якщо інше не передбачено законом (п. 4 ст. 66 ЦК).

По-друге, основною метою діяльності некомерційної організації не може служити витяг прибутку (п. 1 ст. 50 ГК; п. 1 ст. 2 Закону про некомерційні організації). Виступ некомерційних юридичних осіб у цивільному обороті обумовлено необхідністю матеріального забезпечення їх основної діяльності, яка не повинна бути підприємницькою. Вони створюються для досягнення соціальних, благодійних, культурних, освітніх, наукових та управлінських цілей, розвитку фізичної культури і спорту, для охорони здоров'я, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав і законних інтересів громадян і організацій, вирішення спорів і конфліктів, надання юридичної допомоги, в інших цілях, спрямованих на досягнення суспільних благ (п. 2 ст. 2 Закону про некомерційні організації).

Незважаючи на те, що всім некомерційним організаціям дозволено, хоча і з обмеженнями, займатися підприємництвом, таку діяльність вони можуть здійснювати лише остільки, оскільки це служить досягненню цілей, заради яких вони були створені, і відповідає цим цілям (п. 3 ст. 50 ЦК). Зокрема, некомерційні організації можуть здійснювати приносить прибуток виробництво товарів і послуг, що відповідають цілям створення некомерційної організації, а також набувати та реалізовувати цінні папери, майнові та немайнові права, брати участь в господарських товариствах або в товариствах на вірі в якості вкладників (п. 2 ст . 24 Закону про некомерційні організації). Представляється, що в умовах ринкової економіки некомерційні організації не можна позбавляти можливості чинити необхідні господарські операції, а у встановлених законом межах самим заробляти кошти і розпоряджатися ними, оскільки в іншому випадку вони не зможуть повноцінно здійснювати свою основну діяльність.

Наприклад, освітній заклад може вести передбачену його статутом підприємницьку діяльність, в тому числі займатися реалізацією і здачею в оренду свого майна; надавати платні освітні послуги та ін Причому з фіскальної точки зору діяльність освітнього закладу з реалізації виробленої ним продукції (робіт, послуг) віднесена законом до підприємницької лише в тій частині, в якій отримується від цієї діяльності дохід не надсилається безпосередньо в даний навчальний заклад і (або) на безпосередні потреби забезпечення, розвитку і вдосконалення освітнього процесу (включаючи заробітну плату) в цьому освітньому закладі (ст.

47 Федерального закону від 10 липня 1992 р. "Про освіту" (1)).

---

(1) Відомості СНР РФ і ЗС РФ. 1992. N 30. Ст. 1797; СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 150; 1997. N 47. Ст. 5341; 2000. N 30. Ст. 3120; 2000. N 33. Ст. 3348; N 44. Ст. 4399; 2001. N 1 (ч. 1). Ст. 2; N 53 (ч. 1). Ст. 5030; 2002. N 7. Ст. 631; N 12. Ст. 1093; N 26. Ст. 2517; N 30. Ст. 3029; 2003. N 2. Ст. 163; N 28. Ст. 2892 (далі - Закон про освіту).

Разом з тим чинне законодавство дозволяє використовувати форми некомерційних юридичних осіб з метою зменшення оподатковуваної бази. Так, відповідно до п. 2 ст. 11 Федерального закону від 20 березня 1996 р. "Про ринок цінних паперів" (1) діяльність фондової біржі може здійснюватися юридичною особою у формі некомерційного партнерства або акціонерного товариства. Не дивно, що багато фондові біржі (Московська центральна фондова біржа та ін.) створювалися у формі некомерційного партнерства, оскільки оподаткування некомерційної організації сприятливішими, ніж комерційної.

---

(1) СЗ РФ. 1996. N 17. Ст. 1918; 1998. N 48. Ст. 5857; 1999. N 28. Ст. 3472; 2001. N 33. Ст. 3424; РГ. 2003. 4 січня (далі - Закон про ринок цінних паперів).

По-третє, за загальним правилом засновники (учасники, члени) некомерційної організації не вправі розподіляти між собою прибуток (дохід), отриману від її діяльності (п. 1 ст. 50 ЦК) (1) .

---

(1) Виняток становлять деякі види некомерційних юридичних осіб, сама конструкція яких передбачає розподіл отриманої організацією прибутки між її засновниками (учасниками, членами). Наприклад, доходи, отримані споживчим кооперативом від дозволеної підприємницької діяльності, що здійснюється кооперативом відповідно до закону та статуту, розподіляються між його членами (п. 5 ст. 116 ЦК).

По-четверте, при ліквідації некомерційної організації залишилося після задоволення вимог кредиторів майно направляється відповідно до її установчих документів на цілі, в інтересах яких вона була створена і (або) на благодійні цілі, якщо інше не передбачено законом. У випадках, коли його використання відповідно до установчих документами ліквідованого некомерційного юридичної особи неможливо, майно звертається в доход держави (п. 1 ст. 20 Закону про некомерційні організації) (1).

---

(1) Виняток становлять споживчі кооперативи та некомерційні партнерства, члени яких вправі отримати ліквідаційну квоту, якщо інше не передбачено законом або установчими документами даної юридичної особи (п. 7 ст. 63 ГК; п. 3 ст. 8 Закону про некомерційні організації).

До недавнього часу діяло правило (п. 1 ст. 65 ЦК), згідно з яким некомерційні юридичні особи, крім споживчих кооперативів, благодійних та інших фондів, не могли бути визнані неспроможними (банкрутами). Згідно п. 2 ст. 1 чинного Закону про банкрутство неспроможними (банкрутами) можуть визнаватися будь некомерційні юридичні особи, за винятком установ, політичних партій та релігійних організацій.

По-п'яте, некомерційні юридичні особи можуть створюватися в організаційно-правових формах, передбачених не тільки Цивільним кодексом РФ, а й іншими федеральними законами (абз. 1 п. 3 ст. 50 ЦК).

2. Види некомерційних організацій

Організаційно-правові форми некомерційних юридичних осіб відрізняються набагато більшою розмаїтістю в порівнянні з комерційними. Слід зазначити, що встановлений Цивільним кодексом відкритий перелік некомерційних організацій з можливістю його розширення окремими федеральними законами, дозвіл цим суб'єктам займатися підприємницькою діяльністю призвели до невиправданого збільшення числа їх форм.

У рамках одного виду може існувати кілька різновидів некомерційних організацій, статус яких регламентується не тільки Цивільним кодексом, але також федеральними законами та іншими правовими актами РФ.

Цивільним кодексом передбачені наступні організаційно-правові форми некомерційних організацій:

1) споживчий кооператив;

2) громадська чи релігійна організація (об'єднання);

3) об'єднання юридичних осіб (асоціація або союз);

4) фонд;

5) установу.

Інші федеральні закони суттєво розширюють цей перелік, допускаючи можливість створення некомерційних юридичних осіб також у формах:

1) некомерційного товариства, в тому числі товариства власників житла; садівничого, городницьких або дачного товариства;

2) некомерційного партнерства;

3) автономної некомерційної організації;

4) державної корпорації;

5) товарної біржі;

6) торгово-промислової палати;

7) об'єднання роботодавців.

Більшість некомерційних організацій, подібно до комерційних, є корпораціями, тобто побудовані на засадах фіксованого членства: споживчі кооперативи, громадські організації, некомерційні партнерства та ін Однак зустрічаються некомерційні юридичні особи, які не є корпораціями: установи, фонди, автономні некомерційні організації та ін

Серед некомерційних організацій виявляються і змішані форми. Благодійні громадські або релігійні організації можуть бути названі установами з корпоративним пристроєм, так як за формою вони є корпораціями, а по суті являють собою установи (ст. ст. 6, 7, 10, 15 Закону про благодійну діяльність та благодійні організації; ст. Ст . 8, 10 Закону про свободу совісті та релігійні об'єднання). Істотною відмінністю названих організацій від класичних корпорацій є та обставина, що, навіть якщо благодійна громадська чи релігійна організація заснована на членстві, далеко не кожен з її членів може брати участь в управлінні організацією та її майном. Вищим органом управління благодійної організації виступає її колегіальний орган, що формується в порядку, передбаченому статутом цієї організації (ст. 10 Закону про благодійну діяльність та благодійні організації).

Навпаки, Російська академія наук, Російська академія медичних наук, Російська академія освіти, Російська академія мистецтв, інші галузеві академії наук, що мають державний статус, можуть служити прикладами корпорацій, створених у формі установи. Формально зазначені юридичні особи є некомерційними організаціями - установами (ст. 120 ЦК). Проте відповідно до законодавства РФ і статутами зазначених академій вони наділяються правом керування своєю діяльністю, правом володіння, користування і розпорядження переданим їм майном, що перебуває у федеральній власності. Зокрема, від установ вони відрізняються тим, що можуть мати у своєму складі структурні підрозділи - юридичні особи, володіючи правом на їх створення, реорганізацію і ліквідацію, закріплення за ними федерального майна, затвердження їх статутів та призначення керівників (ст. 6 Федерального закону від 12 липня 1996 "Про науку і державну науково-технічну політику" (1)).

---

(1) СЗ РФ. 1996. N 35. Ст. 4137; 1998. N 30. Ст. 3607; N 51. Ст. 6271; 2000. N 2. Ст. 162; 2001. N 1 (частина 1). Ст. 2 (частина 2), ст. 20; 2001. N 53 (частина 1). Ст. 5030; 2002. N 52 (частина 1). Ст. 5132.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Поняття і види некомерційних організацій "
 1. Види і стадії адміністративного права
  поняття предупр., ст. 284 Так процедура оформлення попередження, що виноситься на місці вчинення порушення правил дорожнього руху регламентовано інструкцією з організації в ОВС провадження у справах про адмініст-ративних правопорушення правил дорожнього руху та інших норм, що діють у сфері безпеки дорожнього руху. Згідно дан-ної інструкції порушнику вручається
 2. 20. Поняття і види суб'єктів підприємницької діяльності
    поняття "суб'єкт підприємницької діяльності". У Законі України "Про підприємництво" зазначено, що суб'єктами підприємницької діяльності (підприємцями) можуть бути: громадяни України, інших держав, не обмежені законом у правоздатності або дієздатності; юридичні особи всіх форм власності, встановлених Законом України "Про власність". Суб'єкт
 3. Зміст
    поняття та види 75. Поняття неправомірного використання ділової репутації суб'єкта господарювання в конкуренції 76. Види неправомірного використання ділової репутації підприємців у конкуренції 77. Порівняльна реклама 78. Створення перешкод підприємцям у процесі конкуренції 79. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці 80. Санкції за недобросовісну
 4. § 1. Поняття юридичної особи
    поняття "юридична особа" було невідомо римським юристам, і його сутність ними не досліджувалась, але ідеєю розширити коло суб'єктів приватного права за рахунок особливих організацій, спілок громадян ми, безсумнівно, зобов'язані римському праву. У Середні століття уявлення про юридичних осіб все ще відчували сильний вплив догматів римського права. Глоссатори і постглоссатори обмежувалися коментуванням
 5. § 3. Види юридичних осіб
    понятим, якщо врахувати, що державні юридичні особи (навіть комерційного характеру) з необхідністю повинні переслідувати загальнодержавні інтереси, чим і обумовлюється специфіка їх правового регулювання. У даній класифікації можна угледіти пряму аналогію з прийнятим за кордоном діленням організацій на юридичні особи публічного та приватного права. Цілі діяльності. Комерційні та
 6. § 1. Поняття і види представництва
    поняття отримала в літературі різні оцінки. Одні вчені розглядають повноваження представника як особливе суб'єктивне право, якому не відповідає будь-чия конкретна обов'язок або протистоїть обов'язок акредитуючої прийняти на себе всі юридичні наслідки дій представника. На думку В. А. Рясенцева, повноваження є прояв цивільної правоздатності. О. С. Іоффе
 7. Право власності громадських і релігійних організацій, благодійних та інших фондів, об'єднань юридичних осіб.
    поняття, під яке можна було б підвести всі зазначені види юридичних осіб як суб'єктів права власності. Так, в нині скасованому Законі РФ про власність в розділі III "Право власності громадських об'єднань (організацій)" фігурувала не тільки власність зазначених об'єднань (організацій), але також власність благодійних та інших громадських фондів і власність
 8. § 1. Цивільне законодавство та його система. Інші джерела цивільного права
    поняття використовується в строгому, буквальному його сенсі. По-друге, цивільне законодавство знаходиться виключно у веденні Російської Федерації. Це означає, що закони, які містять норми цивільного права, можуть бути прийняті лише Російською Федерацією. По-третє, саме за допомогою федеральних законів в даний час формується основний масив норм цивільного права, які мають
 9. § 13. Некомерційні організації
    поняття дано для правового регулювання цивільного (майнового) обігу, в якому фонди беруть участь в якості некомерційних юридичних осіб. Фонд вважається створеним з моменту його державної реєстрації з урахуванням особливостей, що містяться у постанові Верховної Ради РРФСР від 16 вересня 1991 р. № 1654-1 "Про реєстрацію державно-громадських фондів". Відповідно до закону (п. 1
 10. 4. Види юридичних осіб
    поняття установа має своє, особливе значення, відмінне від традиційного. Під ним розуміється некомерційна організація, повністю або частково фінансується засновником-власником і володіє обмеженим речовим правом на своє майно (п. 1 ст. 120, п. 1 ст. 296, ст. 298 ЦК). Тому в вітчизняному правопорядку відсутній розподіл юридичних осіб на корпорації та установи. У чинному
 11. 4. Припинення юридичної особи при банкрутстві
    поняття неспроможності та банкрутства. У дореволюційному російською право ці поняття розрізнялися. Неспроможністю вважалося само стан недостатності майна боржника для задоволення вимог кредиторів, а банкрутством - заподіяння шкоди кредиторам шляхом зменшення або приховування майна неспроможним боржником, тобто "кримінальна сторона того громадянського відносини, яке
 12. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
    зрозумілим. При першому - зберігається контроль держави, чиновник може демонструвати все своє значення, забезпечує свою присутність в економічному житті. При другому - державі відводиться роль реєстратора, учасника господарських процесів. В якості колективного суб'єкта можуть брати участь у правовідносинах не тільки юридичні особи, а й такі суб'єкти, як держава, наприклад в
 13. 1. Трудове право: поняття, предмет, метод і основні джерела
    поняття угоди - правового акта, який встановлює загальні принципи регулювання соціально-трудових відносин і пов'язаних із ними економічних відносин, що укладається між повноважними представниками працівників і роботодавців на федеральному, регіональному, галузевому (міжгалузевому) і територіальному рівнях в межах їх компетенції (ст. 45). Стаття 4 Трудового кодексу РФ забороняє
 14. § 4. Суб'єкти цивільних правовідносин: поняття, види
    види суб'єктів цивільних правовідносин: фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства), юридичні особи (комерційні та некомерційні) і публічно-правові утворення (Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освіти). Юридична особа - це визнана державою як суб'єкта права організація, яка має відокремлене
 15. § 3. Система цивільно-правових договорів
    поняття, види сударственних потреб. Державними потребами визнаються потреби Російської Федерації чи суб'єктів Російської Федерації, що забезпечуються за рахунок коштів бюджетів і позабюджетних джерел фінансування. г) Договір контрактації (ст. 535 ГК РФ) За договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується передати вирощену (зроблену) їм
 16. § 1. Трудовий договір - основний інститут трудового права
    види дисципліни праці Зарахування на роботу за наказом провадиться з дня, зазначеного в договорі. Зміст трудового договору визначається його сторонами. Трудовий договір є дійсним в тому випадку, якщо він містить істотні умови: 1) місце роботи - найменування підприємства; 2) трудова функція - робота з певної спеціальності, кваліфікації, посади; 3) дата початку
 17. 3. Сфера застосування третейської угоди
    понять "компетентний суд" і "підвідомчість справи" / / Журнал російського права. 2006. N 1. С. 25 - 27; Скворцов О.Ю. Проблеми третейського розгляду підприємницьких спорів у Росії: Автореф. дис. ... д.ю.н. СПб., 2006. 127 У тому випадку, якщо є підстави стверджувати, що суперечки арбітрабельність, це крім іншого означає і те, що третейська угода, яке полягало у відношенні
© 2014-2022  ibib.ltd.ua