Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоГосподарське право України → 
« Попередня Наступна »
Саниахметова Н.А.. ПІДПРИЄМНИЦЬКЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ОТВЕТАХУчебное посібник. Харків "Одісей" 2 000, 2 000 - перейти до змісту підручника

12. Порядок відкриття філій і представництв комерційних банків


Порядок відкриття філій і представництв комерційних банків регламентований у Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281.
Філії та представництва являють собою структурні підрозділи комерційних банків.
Філія банку характеризують такі риси:
це банківська установа, яка не є юридичною особою;
філія діє від імені головного банку на підставі окремого положення;
філія може мати власні кореспондентський рахунок і МФО (при самостійній участі банківської установи в системі міжбанківських електронних розрахунків) або працювати на єдиному кореспондентському рахунку з головним банком;
філія здійснює банківські операції, передбачені положенням про філію, за умови наявності і в межах дозволу, наданого головним банком - юридичною особою;
керівник філії діє на підставі довіреності, виданої головним банком.
Представництво банку характеризують такі ознаки:
це структурний підрозділ банку, що не є юридичною особою;
діє на підставі окремого положення;
виступає від імені головного банку;
фінансується головним банком;
не має права здійснювати банківські операції;
відсутність кореспондентського рахунку та МФО.
Філії та представництва можуть відкриватися комерційними банками як на території України, так і на території інших держав.
Комерційний банк може відкривати філії за таких умов:
розмір капіталу банку повинен бути не меншим, ніж встановлений НБУ, і повинен перевищувати розмір зареєстрованого та фактично сплаченого статутного капіталу;
формування резервного фонду банку, резерву на покриття можливих збитків за кредитами, фонду гарантування вкладів фізичних осіб має здійснюватися відповідно до вимог чинного законодавства і нормативно-правових актів НБУ, статуту банку;
банк повинен дотримуватися економічні нормативи і мінімальні обов'язкові резерви протягом півроку, що передує його зверненню до НБУ з питання відкриття філії;
діяльність банку повинна бути стабільно беззбиткової протягом півроку, що передує його зверненню до НБУ;
має бути відсутнім письмове підтвердження НБУ або його територіального управління порушень банком вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів НБУ та внутрішніх документів банку протягом півроку, що передує його зверненню до НБУ.
Рішення про реєстрацію філії комерційного банку на території України приймає територіальне управління за місцезнаходженням філії на підставі згоди територіального управління НБУ за місцезнаходженням головного банку або Управління нагляду за великими банками НБУ.
Для отримання згоди територіального управління НБУ за місцезнаходженням головного банку або Управління нагляду за великими банками НБУ комерційний банк повинен надати наступні документи:
клопотання про відкриття філії;
рішення загальних зборів акціонерів (зборів учасників) банку про створення філії;
затверджене в установленому порядку положення про філію в чотирьох примірниках.
За умови відповідності положення про філію чинному законодавству та дотримання банком вищевикладених умов, згоду на відкриття філії надається протягом двох тижнів з дня отримання всіх необхідних документів. У разі надання згоди територіального управління НБУ за місцезнаходженням головного банку направляє територіальному управлінню НБУ за місцезнаходженням філії висновок про згоду на відкриття філії, а також чотири примірники положення про філію. Термін дії наданої згоди обмежується трьома місяцями з дня його надання.
У територіальне управління за місцезнаходженням філії комерційний банк повинен надати наступний пакет документів:
клопотання про відкриття філії;
договір оренди на приміщення , в якому буде розташована філія, на строк не менше 5 років або документальне підтвердження права власності банку на це приміщення;
відомості про керівника та головного бухгалтера філії, їх заступниках, а також документи, що підтверджують їх професійну придатність для заняття відповідних посад;
довіреність головного банку, видану керівнику філії;
дозвіл на здійснення філією конкретних банківських операцій.
Рішення про реєстрацію філії має бути прийняте територіальним управлінням НБУ за місцезнаходженням філії протягом двох тижнів з дня отримання всіх необхідних документів після перевірки відповідності приміщення банку, касового вузла, професійну придатність керівників філії пропонованим вимогам. Після прийняття відповідного рішення проводиться безпосередньо реєстрація філії шляхом внесення відповідного запису до Реєстру банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ.
Рішення про реєстрацію представництва комерційного банку на території України приймається територіальним управлінням НБУ за місцезнаходженням представництва на підставі:
клопотання комерційного банку про відкриття представництва;
копії статуту банку;
згоди територіального управління НБУ за місцезнаходженням головного банку або Управління нагляду за великими банками НБУ на відкриття представництва;
рішення загальних зборів акціонерів або зборів учасників банку про створення представництва;
положення про представництво в чотирьох примірниках;
довіреності керівнику представництва на здійснення представницьких функцій від імені банку.
Рішення про реєстрацію представництва має бути прийняте у десятиденний строк з дня отримання територіальним управлінням НБУ за місцезнаходженням представництва всіх необхідних документів.
Як уже згадувалося, філії та представництва можуть відкриватися комерційними банками і на території інших держав. У цьому випадку необхідно отримати згоду територіального управління НБУ, надавши наступні документи:
клопотання про відкриття філії або представництва;
рішення зборів акціонерів (учасників) про створення філії або представництва ;
положення про філію або представництво, затверджене в установленому порядку;
основні відомості із законодавчих актів, що регламентують банківську діяльність держави, в якому передбачається відкриття філії або представництва банку.
Згода територіального управління НБУ надається комерційному банку у тижневий строк з дня одержання пакета документів за умови дотримання всіх необхідних вимог, що пред'являються до банку для можливості відкриття філії, а також наявності капіталу банку в розмірі, еквівалентному 5 млн . євро згідно з офіційним курсом НБУ, а також, якщо строк роботи банку становить не менше 3 років.
Далі документи на відкриття філії та представництва розглядає Управління реєстрації та ліцензування банків. Департамент валютного регулювання, Юридичний департамент та Департамент безвиїзного нагляду Національного банку України, після чого комерційному банку видається дозвіл на відкриття філії або представництва на території іншої держави у вигляді листа за підписом заступника Голови Правління НБУ. Дозвіл дійсний протягом трьох місяців.
Філія або представництво створюються комерційним банком на території іншої держави і реєструються відповідно до вимог законодавства цієї держави. Однак не пізніше одного місяця після реєстрації філії або представництва контрольним органом держави, на території якої вони створюються, комерційний банк зобов'язаний подати до НБУ і територіального управління НБУ за місцезнаходженням банку легалізовані документи про реєстрацію філії або представництва або дозвіл контрольного органу держави на здійснення банківської діяльності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 12. Порядок відкриття філій і представництв комерційних банків "
 1. Зміст
  порядок формування та компетенція керівних органів НБУ 4. Види операцій НБУ 5. Функції банківського регулювання та нагляду НБУ 6. Заходи впливу, що застосовуються НБУ до банків за порушення банківського законодавства 7. Порядок застосування НБУ заходів впливу попереднього реагування 8. Порядок застосування НБУ примусових заходів впливу 9. Порядок створення та реєстрації комерційного
 2. 9. Порядок створення та реєстрації комерційного банку
  відкритий для формування статутного капіталу в територіальному управлінні НБУ; в разі, якщо комерційний банк створюється у формі акціонерного товариства, - проведення емісії акцій і відкритої підписки на них; підбір кандидатур на посади голови правління і головного бухгалтера банку; придбання або оренда приміщення для розміщення майбутнього банку. Реєстрація комерційного банку. Починаєте
 3. 18. Процедура ліквідації комерційного банку
  порядок ліквідації банку регулюються нормами як загального, так і спеціального банківського законодавства. Оскільки будь-яке банківська установа створюється у формі господарського товариства, на банки поширюється дія норм Закону України "Про господарські товариства", що передбачають підстави, за якими здійснюється ліквідація господарських товариств. Так, ст. 19 Закону "Про господарські
 4. 33. Відкриття рахунків у банках України
  відкриття рахунків в банках регулює Інструкція № 3 "Про порядок відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті", затверджена постановою Правління Національного банку України від 18.12.98 р. № 527 (назва - в редакції від 14.04.2000 р. № 146 (далі - Інструкція). Ця Інструкція регулює правовідносини, що виникають при відкритті клієнтам банків поточних, депозитних
 5. 2. Функції Національного банку України
  порядок і форми платежів, у тому числі між банками та фінансово-кредитними установами; визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій, створює, координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем, автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації; здійснює банківське регулювання та нагляд; веде
 6. 20. Порядок реорганізації банку, щодо якого прийнято рішення, НБУ про ліквідацію
  порядок, строк та черговість погашення (відстрочення , перекладу) боргу кредиторам (вимоги яких визнані), дата передачі майнових прав і зобов'язань банку і складання передавального балансу, дата проведення загальних зборів акціонерів (учасників) банку-правонаступника, на якому має бути прийнято рішення про завершення підписки на акції, і інші питання ; прогнозний баланс
 7. 30. Порядок здійснення міжбанківських розрахунків в Україні
  порядок оформлення розрахункових документів визначаються нормативно-правовими актами НБУ, форми повідомлень платіжних та телекомунікаційних систем установлюються цими системами. Активні операції за кореспондентськими рахунками банків здійснюються в межах залишку коштів на цих рахунках, за винятком випадків, передбачених нормативно-правовими актами НБУ та міжбанківськими угодами. Без
 8. 37. Види діяльності комерційних банків з платіжними картками
  порядок розрахунків за цими операціями, а також встановлені загальні вимоги до внутрішніх платіжних систем, створюваним в Україні. Крім того, порядок емісії та здійснення розрахунків за допомогою платіжних карток міжнародних платіжних систем, регламентовані в Положенні про впровадження пластикових карток міжнародних платіжних систем у розрахунках за товари, надані послуги та при видачі
 9. ГЛАВА 1. З історії арбітражного судоустрою та судочинства
    порядок російського комерційного суду в чому нагадує організацію наших окружних судів, але тотожним з нею рахуватися не може. Правда, комерційні суди все більше і більше прагнуть до запозичення норм виробництва судових статутів, однак, не з цілями заміни спеціальних торгових норм, а з метою поповнення відсутніх ». Задовго до реформи 1864 року в Росії Статутом про судочинство
 10. Тема 1. З ІСТОРІЇ АРБІТРАЖНОГО судоустрою і судочинства
    порядок російського комерційного суду в чому нагадує організацію наших окружних судів, але тотожним з нею вважатися не може. Правда, комерційні суди все більше і більше прагнуть до запозичення норм виробництва судових статутів, однак, не з цілями заміни спеціальних торгових норм, а з метою поповнення відсутніх ». Задовго до реформи 1864 року в Росії Статутом про судочинство по
© 2014-2022  ibib.ltd.ua