Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоКримінальний процес → 
« Попередня Наступна »
Лобойко Л.М.. Кримінально - процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К.; Істина,2005. - 456 с., 2005 - перейти до змісту підручника

.Процесуальна характеристика особистої поруки.


Особиста порука - це взяття на себе особами, що заслуговують на довіру, поручительства за належну поведінку та явку обвинуваченого за викликом і обов'язку забезпечити за необхідностідоставлення його до органів дізнання, досудового слідства чи досуду за першою про те вимогою.
Спосіб запобігання: виконання поручителями під страхом кримінально-процесуальної відповідальності у вигляді грошового стягнення обов'язку забезпечити належну поведінку та явку обвинуваченого до органів розслідування чи суду за першим викликом. Виконання цього обов'язку здійснюється шляхом психологічного впливупоручителів на обвинуваченого.
Мета застосування: забезпечення належної поведінки обвинуваченого, яка б унеможливлювала ухилення його від слідства і судута виконання процесуальних рішень, перешкоджання встановленню істини у справі, продовження ним злочинної діяльності.
Спеціальні підстави застосування збігаються із загальними підставами застосування запобіжних заходів.
5. Умови застосування:
поручителями можуть бути громадяни з високими моральнимиякостями, які чесно ставляться до праці та виконання громадськихобов'язків, через що мають авторитет у колективі чи за місцем проживання і можуть завдяки цьому забезпечити належну поведінкуобвинуваченого;
кількість поручителів визначає орган дізнання, слідчий, суддячи суд, але їх не може бути менше двох;
цей запобіжний захід може бути застосовано тільки за клопотанням чи за згодою поручителів.
6. Процесуальний порядок застосування:
громадяни, які виявили бажання взяти на себе обов'язок іззабезпечення належної поведінки обвинуваченого і його явки довідповідних органів, подають до органів дізнання, слідчого, прокурора чи суду заяву;
ці органи перевіряють дані про особу поручителів і їх відносиниз обвинуваченим (за необхідності може бути витребувано характеристики на поручителів, довідки, що додають до справи);
складають постанову про обрання запобіжного заходу у виглядіособистої поруки;
кожний поручитель дає письмове зобов'язання про те, що вінзабезпечить належну поведінку обвинуваченого і його явку до органів дізнання, слідчого, прокурора, суду. Одночасно поручителямповідомляють про суть справи, а також попереджають про те, щоколи обвинувачений порушить цей запобіжний захід, то на них можебути накладено грошове стягнення до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
якщо поручителі переконаються в тому, що не зможуть виконати свій обов'язок, вони повинні негайно заявити про відмовувід поручительства. В цьому разі з поручителів знімається відповідальність за невиконання обов'язку;
у разі відмови поручителя від взятого на себе зобов'язанняйого заміняють іншим або обирають щодо обвинуваченого іншийзапобіжний захід;
у разі ухилення обвинуваченого від явки дізнавач або слідчийскладає про це протокол і приєднує його до справи;
питання про грошове стягнення з поручителя вирішує суд усудовому засіданні при розгляді справи або в іншому судовому засіданні, до якого викликають поручителя.
7. Строк дії: від моменту давання письмового зобов'язання пропоручительство до заміни або скасування цього запобіжного заходучи закінчення провадження у справі. Обмеження строку дії порукизакон не передбачає.
8. Юридична відповідальність: ,- . .,.кримінально-процесуальна у вигляді:
- грошового стягнення з поручителя в розмірі до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
- заміна особистої поруки на суворіший запобіжний захід
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна ".Процесуальна характеристика особистої поруки."
 1. Процесуальна характеристика поруки громадської організації або трудового колективу (громадської поруки).
  процесуальна у вигляді застосування суворішого запобіжного заходу (щодо обвинуваченого); дисциплінарна (щодо керівників громадської організації чи трудового колективу, а також щодо осіб, яким було доручено виконання постанови загальних
 2. III. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
  процесуальних структур, а також державних службовців - осіб, які спеціально підготовлені і професійно зайняті у системі державних органів. Розбудова державності України має супроводжуватися відповідним розвитком та удосконаленням державної служби. Метою реформування цього інституту є становлення справді професійної, високоефективної, стабільної та авторитетної державної служби. Основними
 3. Процесуальна характеристика взяття під варту.
  характеристики окремих осіб і характер певних злочинів законодавець встановлює особливий порядок утримання осіб під вартою: затримані або взяті під варту працівники міліції утримуютьсяв установах Державного департаменту з питань виконання покараньокремо від інших осіб або на гарнізонній гауптвахті (ч. 7 ст. 21Закону України "Про міліцію"); особи, які раніше працювали в органах внутрішніх справ,
 4. Виклик до суду
  процесуальні дії від імені та в інтересах іншої особи в межах наданих їй повноважень. Процесуальний строк - встановлений законом або судом час, протягом якого можуть або повинні бути здійснені процесуальні дії. Родова підсудність - це розподіл цивільних справ, підвідомчих суду, між окремими ланками судової системи залежно від роду справ. Санкції цивільного процесуального права - встановлені в
 5. 3. Зовнішньоекономічний договір: поняття, види, зміст, форма, порядок укладання, зміни та розірвання.
  процесуального права, яке буде застосовуватися цим судом, та правил процедури судового урегулювання. 1.13. Місцезнаходження (місце проживання), поштові та платіжні реквізити сторін. При цьому зазначаються місцезнаходження (місце проживання), повні поштові та платіжні реквізити (номер рахунку, назва та місцезнаходження банку) контрагентів договору (контракту). Зазначені умови
 6. Тема 19. Адміністративно-правове забезпечення управління внутрішніми справами
  процесуальну, профілактичну, виконавчу та охоронну (на договірних засадах) функції (див. закони "Про міліцію", "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі" та ін.). Служба в органах внутрішніх справ є державною службою, яка характеризується цілим рядом особливостей. При вивченні даного питання слід звернутися до Закону
 7. 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  процесуальних норм, про блеми і перспективи їх систематизації. 3. Адміністративно-процесуальні відносини. 4. Види і структура адміністративного процесу. 5. Стадії адміністративного процесу, їх характеристика. 6. Учасники адміністративного процесу. 7. Адміністративна юстиція. Література: 1, 9,17, 40, 72, 76, 82, 85, 88, 96, 99, ЮОтаін. 106 Тема 12. Провадження у справах про адміністративні
 8. 5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ З АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ (для іспиту)
  процесуального забез- ад. печення. 43. Поняття, структура та завдання адміністративного процесу. /7/44. Стадії адміністративного процессу та їхня характеристика. 45. Адміністративно-процесуальні норми: поняття та види. Систематизація адміністративно-процесуальних норм. /^ 46. Завдання і стадії провадження в справах про адміністративні проступки. 47. Адміністративно-процесуальний статус учасників
 9. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА: НОВІ ПОГЛЯДИ НА ЙОГО РОЛЬ, ЗМІСТ І СИСТЕМУ В ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПРАВОВІЙ ДЕРЖАВІ
  процесуального механізму оскарження громадя нами та іншими суб'єктами порушених прав як у межах системи органів виконавчої влади, так і судовим шляхом. Глава 2. Збагачення змісту предмету адміністративного права У вітчизняному правознавстві традиційно вважалося, що адміністративне право є самостійною галуззю права, за допомогою якої держава регулює однорідні суспільні відносини в сфері
 10. Розділ II. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ І РЕФОРМУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  процесуальний механізм захисту прав і свобод людини в сфері виконавчої влади ще тільки має бути створений. Нагальні потреби подолання визначених недоліків адміністративного законодавства переважним чином обумовлюють і зміст інших конкретних напрямків сучасного розвитку і реформування адміністративного законодавства України. Глава 7. Оновлення змісту адміністративно-правового статусу
© 2014-2022  ibib.ltd.ua