Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Теорія держави і права, - перейти до змісту підручника

§ 3. Цілі і функції юридичної відповідальності

Для більш глибокого проникнення в сутність юридичної відповідальності необхідно з'ясувати її мети і призначення в суспільстві. На необхідність подібного з'ясування вказував ще Н. Вінер: «До тих пір, поки суспільство не встановить, чого ж воно дійсно хоче: спокутування, ізоляції, виховання чи залякування потенційних злочинців, - у нас не буде ні спокути, ні виховання, ні залякування, а тільки плутанина, де один злочин породжує інше ». Мета є ідеальне уявлення суб'єктів (особистостей, органів, соціальних груп) про результати своїх дій. Саме вони визначають і кошти, і характер дій, спрямованих на її досягнення.

Цілі юридичної відповідальності - конкретний прояв загальних цілей права. В якості таких виступають закріплення, регулювання і охорона суспільних відносин. Ці цілі й зумовлюють існування регулятивної і охоронної функцій права.

Оскільки юридична відповідальність «бере участь» у реалізації охоронної функції, то і її мета в загальній формі можна визначити як охорону існуючого ладу та громадського порядку. Відповідальність же, застосовується до конкретного правопорушника, має (поряд з охороною суспільних відносин) більш вузьку мету - покарання винного. При цьому держава, здійснюючи міру державного примусу, переслідує ще одну мету - попередження скоєння правопорушень надалі.

Крім того, існують і суто правові цілі юридичної відповідальності, які служать засобом забезпечення нормального функціонування механізму правового регулювання шляхом забезпечення реалізації суб'єктами правовідносин суб'єктивних прав та юридичних обязайностей, є найважливішою гарантією законності.

Зазначені цілі юридичної відповідальності визначають її функції.

Головна серед них - штрафна, каральна функція. Вона виступає як реакція суспільства в особі держави на шкоду, заподіяну правопорушником. Насамперед це покарання правопорушника, яке є не що інше, як засіб самозахисту суспільства від порушення умов його існування.

Покарання - завжди заподіяння правопорушнику духовних, особистих, матеріальних обтяжень. Воно реалізується шляхом або зміни юридичного статусу порушника через обмеження його прав і свобод, або покладання на нього додаткових обов'язків. Проте покарання правопорушника не самоціль. Воно є також засобом попередження (превенції) вчинення нових правопорушень. Отже, юридична відповідальність здійснює і превентивну (попереджувальну) функцію.

Реалізуючи покарання, держава впливає на свідомість правопорушника. Це вплив полягає в «залякуванні», доказі неминучості покарання і тим самим у попередженні нових правопорушень. Причому попереджувальний вплив виявляється не тільки на самого порушника, а й на оточуючих. Це, звичайно, ні в якій мірі не означає, що покарання може здійснюватися без урахування тяжкості порушення і провини порушника, лише для науки іншим. Зайва, нічим не виправдана жорстокість покарання не може бути умовою попередження порушення надалі. Досвід показує, що попереджувальне значення покарання визначається не жорстокістю його, а невідворотністю.

При цьому покарання направлено і на виховання порушника, тобто юридична відповідальність має також виховну функцію. Ефективна боротьба з порушниками, своєчасне і невідворотне покарання винних створюють у громадян уявлення про непорушність існуючого правопорядку, зміцнюють віру у справедливість і міць державної влади, впевненість у тому, що їх законні права та інтереси будуть надійно захищені. Це в свою чергу сприяє підвищенню політичної і правової культури, відповідальності і дисципліни громадян, активізації їхньої політичної та трудової діяльності, а в кінцевому рахунку - зміцненню законності і стійкості правопорядку.

У значному числі випадків заходи юридичної відповідальності спрямовані не на формальне покарання винного, а на те, щоб забезпечити порушений інтерес суспільства, уповноваженої суб'єкта, відновити порушені протиправною поведінкою суспільні відносини.

У цьому випадку юридична відповідальність здійснює правовосстановительную (компенсаційну) функцію. Найбільш яскраво вона проявляється в цивільному праві, що припускає такі, наприклад, санкції, як відшкодування збитків (ст. 15 ГК РФ). Звичайно, відшкодування шкоди можливо далеко не у всіх випадках (не можна воскресити вбитого і т.д.). Однак там, де це досяжно, компенсаційна функція юридичної відповідальності - одна з найважливіших.

Таким чином, юридична відповідальність пов'язана в основному з охоронною діяльністю держави, з охоронною функцією права. Але вона виконує і властиву праву в цілому організуючу (регулятивну) функцію. Вже сам факт існування та невідворотності покарання забезпечує організуючі початку в діяльності товариства.

Історично юридична відповідальність виникла як засіб захисту приватної власності. Зародком останньої стало володіння, а основою права як специфічного регулятора суспільних відносин класового суспільства - захист публічною владою володіння, поступово перетворюється в приватну власність. Важливим завданням держави був захист приватного володіння шляхом встановлення заборон та застосування державного примусу до їх порушників. Аналіз правових актів давнину показує, що їх ядром служили інститут власності та його захист, а зобов'язальне право виникло і розвивалося у формі юридичних наслідків порушення прав власника. Таким чином, юридична відповідальність є засіб, знаряддя формування і зміцнення приватновласницьких відносин і одночасно - витіснення застарілих, чужих суспільству суспільних відносин.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Цілі і функції юридичної відповідальності "
 1. Методи здійснення виконавчої влади
  мети держави, схвалюють їх. Засобами переконання є навчання, пропаганда, агітація, роз'яснення, обмін досвідом. Метод переконання повинен бути основним. Заохочення - це спосіб впливу через інтерес, свідомість, ко-торие направляють волю людей на здійснення корисних з точки зору заохочення справ. Заохочувальна вплив сприяє виникненню інте-са, вчинення певних справ,
 2. Види і стадії адміністративного права
  мети установа ОВС (спеціальні приймачі, ізолятори). 2. Зміст особи, щодо якої винесено поста-ня про накладення даного адміністративного стягнення під вартою в те-чення терміну, визначеного в постанові судді в умовах спеці-ного правового режиму. 3. Застосування до особи, щодо якої винесено постанов-лення про накладення даного адміністративного стягнення,
 3. 1. Адміністративне право в системі юридичних наук: значення, взаємовідносини з іншими галузями права.
  Мети, а саме виявлення, опис явищ, закономірностей і формулювання на цій основі прогнозів і реакцій в цілях вдосконалення й розвитку адмін-й практики. а) Розмежування адміністративного та конституційного права. Норми конституційного права є основоположними для адміністративного права. В адміністративному праві конкретизуються тобто реалізовуються. Якщо взяти за
 4. 67. Штрафна і право-відповідальність: поняття, цілі і результати.
  Функцій: 1. Правовосстановительная - (цивільно-правова і матеріальна) - примус, як правило, не виявляється; має місце добровільне виконання правопорушником відповідальності. Державний примус використовується у разі виникнення конфлікту між учасниками правовідносин. Це цивільне право і матеріальна відповідальність. 2. Штрафна (каральна) - (кримінально-правова,
 5. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Мети - попередження та боротьбу з 55 економічною злочинністю. Державний фінансовий контроль над організованою економічною злочинністю в Росії Державний фінансовий контроль здійснюється федеральними органами законодавчої влади, федеральними органами виконавчої влади, в тому числі спеціально створеними органами виконавчої влади на підставі Указу Президента
 6. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  мети. Умови договору (контракту) викладені в законі «Про військовий обов'язок і військову службу» розділ V «Надходження громадян на військову службу за контрактом» ст. ст. 32 -35, а також у «Положенні про порядок проходження військової служби», затвердженого Указом Президента РФ від 16 вересня 1999 року № 1237. Проте законодавчо можна визначити лише загальні рамки прав і обов'язків суб'єктів
 7. 3.3. ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МАСОВИХ ЗАХОДІВ І НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ
  мети функціонування. У цих умовах суттю охорони громадського порядку є забезпечення безпеки ". Федулов Г.Ф. вказує, що" зростання економіки, заснований на науково-технічному прогресі, залучаючи у виробничий оборот величезні маси різних ресурсів, збагачує суспільство новими більш складними технікою та технологіями й поліпшує умови для свого подальшого розвитку.
 8. § В, О методологічних функціях понять злочину і складу злочину
  мети не можна користуватися ні мікроскопом, ні реактивами. Все це повинна замінити сила абстракціі1. При вивченні правових явищ також не можна користуватися ні мікроскопом, ні реактивами, їх повинна замінити абстракція. Склад злочину, як поняття, є однією з таких абстракцій, що служить методом пізнання і формою відображення конкретних злочинних діянь. Відповідно до цього своїм
 9. ЗМІСТ
  мети, система, види 412 § 1. Поняття покарання 412 § 2. Цілі покарання 417 § 3. Система і види покарань 425 § 4. Штраф 429 § 5. Позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю 434 § 6. Позбавлення спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород 439 § 7. Обов'язкові роботи 441 § 8. Виправні роботи 442 § 9. Обмеження
 10. § 2. Види співучасників злочину
  цілі і мотиви, якими керувався виконавець. Власні ж цілі і мотиви підбурювача можуть мати значення лише в плані оцінки його особистості. Якщо злочин закінчено, то підбурювач повинен відповідати за закінчений злочин. Відповідно замах виконавця на злочин ставиться в провину саме як замах, хоча підбурювач виконав свою роль і його діяльність давно
 11. § 1. Необхідна оборона
  мети нападу, або напад відбито защищающимся або третіми особами, відпадає і право на необхідну оборону. Часто запізніла оборона є актом Йести, самочинної розправи, судом Лінча. Це не звільняє від кримінальної відповідальності, але з урахуванням попереднього неправомірної поведінки нападника може бути пом'якшувальною обставиною. Питання про кримінальну відповідальність за шкоду,
 12. § 15. Смертна кара
  мети виправлення, вона не має градації залежно від ступеня тяжкості скоєного, а також не породжує особливого правового наслідки - судимості. Якщо питання про общепревентівное значенні страти виявляєте ^ дуже дискусійним, то необхідно відзначити, що у цієї міри покарання, на відміну від всіх інших, стовідсоткова приватна превенція. Смертна кара може встановлюватися лише за особливо
 13. § 3. Суспільна небезпека злочину і особу винного як загальні початку призначення покарання
  мети, ознаками, відносяться до суб'єкта злочину (в тому числі вменяемостью і т. д.). Якщо за вихідну посилку прийняти положення, згідно з яким суспільна небезпека злочину полягає у шкодочинності діяння, його здатності завдавати або створювати загрозу заподіяння шкоди оточуючим (а саме воно є панівним в кримінально -правовій науці), то, мабуть, навряд чи можна знайти
 14. 22. Види юридичних осіб.
    цілі; * концерни-статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців; - інші об'єднання за галузевим, територіальним, іншими ознаками. Залежно від того, чи є необхідним наявність при створенні господарського об'єднання та статуту та договору, або ж
 15. 5. Види норм підприємницького права
    цілі, завдання, принципи, межі, напрямки правового регулювання, закріплюються правові категорії і поняття. Система законодавства про підприємництво побудована таким чином, що найбільш загальні, вихідні положення і приписи, які є початковими у здійсненні правового регулювання, викладені у Законі України "Про підприємництво". Вміщені в ньому вихідні норми закріплюють
 16. 29. Учасники ринку цінних паперів
    мети отримання прибутку та займається виключно організацією укладання угод купівлі та продажу цінних паперів та їх похідних. Вона не може здійснювати операції з цінними паперами від власного імені та за дорученням клієнтів, а також виконувати функції депозитарію. Позначення "фондова біржа * або містить вираз" фондова біржа "може використовувати у своєму фірмовому найменуванні або
 17. 1.2 Конституційна регламентація статусу народного депутата.
    мети, завдань та основних положень майбутніх законів, вказівку на їх місце в системі чинного законодавства, а також на очікувані соціально-економічні та інші наслідки їх застосування. Якщо реалізація законопроекту вимагає матеріальних чи інших витрат за рахунок державного або місцевих бюджетів, то додається їх фінансово-економічне обгрунтування і пропозиція з приводу покриття
 18. Поняття гарантій депутатської діяльності та їх ознаки.
    мети, закладеної в сопрягающей явищі, воно не може вважатися гарантією. Мета депутатських гарантій - безперешкодне і ефективне здійснення прав і обов'язків народного представника. Гарантії визначають спосіб реалізації укладеної в суб'єктивному праві можливості поведінки, умови та порядок реалізації депутатських повноважень. Ось чому гарантії необхідні для безперешкодної і
 19. 30. Некомерційні юридичні особи.
    мети своєї діяльності і не розподіляють отриманий прибуток між учасниками. (Можуть створюватися у формі споживчих кооперативів, громадських або релігійних організацій (об'єднань), фінансованих власником установ, благодійних та інших фондів, а також в інших формах, передбачених законом). Некомерційні організації можуть здійснювати підприємницьку діяльність
 20. § 1. Правоздатність та дієздатність громадян
    мети або для вільного розпорядження (п. 2 ст. 28 ЦК). Дрібні побутові угоди-угоди, які спрямовані на задоволення звичайних, щоденних потреб малолітнього або членів його сім'ї і незначні по сумі. З названих двох критеріїв, ймовірно, менше запитань викликає споживчий характер дрібної побутової угоди. Так, покупка хліба, молока, інших продуктів харчування, які
© 2014-2022  ibib.ltd.ua