Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихосоматика → 
« Попередня Наступна »
Малкіна-Пих І. Г.. Психосоматика: Довідник практичного психолога. - М.: Изд-во Ексмо. - 992 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.2.7. Опитувальник Сердюка для вивчення самооцінки соціальної значимості хвороби


Вплив будь-якого хронічного соматичного захворювання на соціальний статус хворого, його положення в суспільстві і мікросоціальної середовищі, коло інтересів, рівень домагань здавна не викликає сумнівів у клініцистів.
Природно, що хронічне соматичне страждання призводить до ламання звичного способу життя і діяльності хворої людини, необхідності формування нового життєвого стереотипу.
При цьому не так важливо, наскільки істотну роль у виникненні та перебігу даного захворювання можна відвести психогенним факторам і чи можна його з упевненістю віднести до психосоматичних захворювань чи ні.
Дослідження, проведені на досить презентабельному масиві хворих полярними з точки зору психосоматичної природи захворюваннями: з одного боку, класичним психосоматозів - виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки; а з іншого боку - таким захворюванням, яке ніхто з авторитетних фахівців не відносить до психосоматичних - сечокам'яною хворобою, показали, що, незважаючи на абсолютно різну природу цих
63

Глава 2
захворювань, їх дезадаптірующімі вплив на соціальний статус хворих ні за частотою, ні за ступенем вираженості практично нічим не відрізняється і відзначається майже в ста відсотках випадків (Михайлов та ін, 2002).
Самооцінка хворими впливу захворювання на їх соціальний статус є суттєвою частиною «внутрішньої картини хвороби», а отже, і важливою «точкою докладання» психотерапевтичного впливу на хворого в процесі його реабілітації, бо зміна ставлення хворого до свого стражданню поряд з купированием невротичної симптоматики і впливом на патогенетичні механізми психосоматичного захворювання - одна з головних задач психотерапії в соматичній клініці.
Разом з тим клінічні спостереження показують, що різні хворі часто вкладають у розуміння такої самооцінки абсолютно різний зміст.
На підставі опитування двох тисяч хворих різними хронічними соматичними захворюваннями був розроблений формалізований опитувальник, що дозволяє виділити і піддати кількісній оцінці вплив хвороби на різні сфери соціального статусу хворих (Михайлов та ін, 2002).
Бланк опитувальника
Інструкція: Вам пропонується 10 тверджень і 5 варіантів відповідей. Після кожного твердження поставте хрестик в одній колонці, що відповідає вашому згоді чи незгоді з цим твердженням.
Твердження Напевно немає Скоріше ні Важко відповісти Мабуть, так Безумовно так
1) Через хворобу я не можу працювати з колишньою працездатністю, став (а) слабким (ою), немічним (ой), сам (а) собі неприємний (а)
2) Хвороба ускладнює взаємо-
відносини в моїй родині, відчуваю, що набрид (а) рідним зі своєю хворобою

64
Твердження Напевно немає Скоріше ні Важко 1ответіть потиснути-! луй,; так Безус-j ловно
да
i
3) Через хворобу доводиться себе багато в чому обмежувати, боюся вживати спиртне, обмежую себе в їжі, уникаю ходити в гості, відмови-1 ваю собі в розвагах
4) Через хворобу погіршилися 1 стосунки на роботі, відчуваю, що співробітники стали ху-! ж ставитися до мене, не | співчувають і навіть придира-; \ ються
5) Вважаю, що в мене менше вільного часу, ніж у здорових людей, через хворобу багато часу йде на лікування, лікарні
6) Через хворобу не можу працювати там, де хочу. Моя хвороба заважає мені зайняти краще становище в суспільстві, зробити кар'єру 1
t. !
17) Після того як захворів (а), j помічаю зміни у своїй зовнішності, став (а) Некрасов-| вим (ою), неприємним (ой) для | оточуючих

8) Моя хвороба зробила мене нещасним (ою), змушує j відчувати себе не та-ким (ою), як все
9) Моя хвороба заважає мені \ спілкуватися з оточуючими, відчуваю , що віддаляюся від людей
10) Хвороба завдає мені значних матеріальних збитків, змушує витрачати кошти на лікування, не дає можливості більше заробляти

Глава 2
Обробка результатів
Один з двох останніх варіантів відповідей розцінюється як свідчить про високу або дуже високу значимість для даного хворого впливу хвороби на ту чи іншу умовно виділену сферу його соціального статусу (відповідає номеру питання) :
1.Ограніченіе відчуття сили і енергії;
2.Ухудшеніе відносини до хворого в сім'ї;
3.Ограніченіе задоволень;
4.Ухудшеніе відносини до хворого на роботі;
5.Ограніченіе вільного часу;
6.Ограніченіе кар'єри;
7.Сніженіе фізичної привабливості;
8.Формірованіе почуття ущербності;
9.0граніченіе спілкування;
10 . Матеріальні збитки.
Розташування їх у вигляді векторів на діаграмі дозволяє більш наочно судити про ступінь соціальної значущості захворювання для даного хворого в цілому, а також про тих напрямках, які слід розглядати як «мішені» або «точки докладання» психотерапевтичного впливу в процесі його медико-соціальної реабілітації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.2.7. Опитувальник Сердюка для вивчення самооцінки соціальної значимості хвороби "
 1. 3. Оцінка емоційної сфери.
  Емоції - суб'єктивна форма вираження потреб. Вони передують діяльності, спонукаючи і направляючи її. Емоції виражають ставлення до умов, які сприяють або перешкоджають здійсненню діяльності, до конкретних досягнень у ній, до сформованим або можливих ситуацій. Для дослідження та оцінки емоційної сфери можуть бути використані особистісні опитувальники Айзенка (форми А і В) і
 2. 4. Оцінка індивідуально-психологічних і темпераментних якостей.
  Для їх оцінки рекомендується використовувати опитувальник темпераменту Стреляу, структури темпераменту Томаса, Климова, Леонгарда, тест "Поріг активності". Темперамент - це характеристика людини, що визначає його динамічні особливості: інтенсивність, швидкість, темп, ритм психічних процесів і станів. Виділяють (певною мірою умовно) чотири типи темпераменту: сангвінік - з сильним,
 3. ГЛАВА 11 Опитувальник вираженості психопатологічної симптоматики (Simptom Check List-90-Revised - SCL-90-R)
  ГЛАВА 11 Опитувальник вираженості психопатологічної симптоматики (Simptom Check List-90-Revised -
 4. Глава 4.2. Характеристика тестів оцінки якостей працівника
  Мотиви праці (діяльності). Мотивація займає провідне місце в структурі особистості і є одним з понять, які використовуються для пояснення поведінки, діяльності. Для дослідження структури мотиваційно-настановної сфери професійної діяльності, визначення рівня активності та розвиненості її компонентів рекомендується використовувати методики "Опитувальник відносин" і "Опитувальник рівнів
 5. Методи (методики) для дослідження особистості
  Особистість є найбільш складним психічним конструктом, в якому тісно переплітаються безліч соціальних і біологічних факторів. Зміна навіть одного з цих факторів істотно відбивається на його взаєминах з іншими факторами і на особистості в цілому. З цим пов'язано різноманіття підходів до вивчення особистості - різні аспекти вивчення особистості виходять з різних концепцій, вони
 6. Показання для ПСИХОТЕРАПИИ
  Комплексний підхід до лікування різних захворювань, що враховує наявність в етіопатогенезі трьох факторів (біологічного, психологічного та соціального), обумовлює необхідність коригувальних впливів, які відповідали б природі кожного фактора. Це означає, що психотерапія як основний або додатковий вид терапії може застосовуватися в комплексній системі лікування пацієнтів з
 7. Опитувальники для скринінгу неврозів
  У цю групу методик включаються опитувальники, призначені для виявлення та орієнтовного синдромологического визначення неврозів. Ці досить численні опитувальники служать для попередньої , долікарської, діагностики неврозів. При їх складанні та апробації враховуються такі критерії, як ефективність, простота, надійність при диференціюванні здорових і хворих, відповідні
 8. Патохарактерологический діагностичний опитувальник (ПДО)
  Патохарактерологический діагностичний опитувальник розроблений Н. Я. Івановим і А. Е. Личко (1976, 1981) і призначений для дослідження характерологічних відхилень у підлітків при психопатіях і акцентуація характеру. На відміну від К. Leonhard AE Личко (1977) розглядає акцентуацію НЕ в особистісному плані, а співвідносить її з характером, так як особистість є більш широким поняттям,
 9. Глава 2.1. Оцінка професійних якостей співробітників
  Одним з інструментів управління персоналом, що привернули особливу увагу в останні роки, став відбір працівників. Відбір був включений в список найважливіших завдань управління людськими ресурсами. Він розглядається як важлива складова практики комплексного управління якістю, так як виконання роботи персоналом оцінюється з позиції його внеску в реалізацію стратегічних цілей організації.
 10. Дослідження самооцінки за методикою Т. Дембо - С. Я. Рубінштейн
  Методика запропонована С. Я. Рубінштейн (1970) для дослідження самооцінки. У ній використано прийом Т. БетЬо, за допомогою якого виявлялися уявлення обстежуваного про своє щастя. С. Я. Рубінштейн значно змінила цю методику, розширила її, ввела замість однієї шкали відліку чотири (здоров'я, розумовий розвиток, характер і щастя). Слід зауважити, що використання шкали відліку для
 11. 4.5. Формування резерву кадрів
  Принципи роботи з резервом Формування резерву кадрів є життєво важливим завданням для надійного функціонування підприємства, оскільки дозволяє забезпечити заміщення вакантних посад у разі смерті, хвороби, відпустки, відрядження і звільнення працівників. Резерв кадрів - це частина персоналу, що проходить планомірну підготовку для заняття суміжних робочих місць вищої кваліфікації.
 12. Тема 26. Методика розслідування екологічних злочинів.
  Криміналістична характеристика екологічних злочинів. Особливості проведення первинних слідчих дій по справах про екологічні злочини. Взаємодії слідчого з фахівцями на початковому етапі розслідування. Особливості проведення подальших слідчих дій по справах про екологічні злочини. Контрольні питання: У чому полягає роль спеціальних
 13. Опитувальник для дослідження акцентуйованих властивостей особистості
  Опитувальник для дослідження акцентуйованих властивостей особистості розроблений Н. Schmieschek (1970) на основі концепції акцентуйованих особистостей К. Leonhard, (1964, 1968). Згідно їй існують риси особистості (акцентуйовані), які самі по собі ще не є патологічними, однак можуть за певних умов розвиватися в позитивному і негативному напрямках. Ці риси є як
© 2014-2022  ibib.ltd.ua