Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Рогов Є.І.. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гума-ніт. вид. центр ВЛАДОС. - Кн. 1: Система роботи психолога з дітьми різного віку. - 384с, 1999 - перейти до змісту підручника

2.4.1. Оцінка вербально-логічного мислення

Для проведення дослідження потрібні бланки методики «Виключення слів», що дозволяє оцінити здібності випробуваного до узагальнення і виділення істотних ознак. Методика складається з 15 серій, в кожній серії - по 4 слова. Експериментатору необхідно мати секундомір і протокол для реєстрації відповідей.

Бланк методики «Виключення слів»

1) Книга, портфель, чемодан, гаманець

2) Піч, гасниця, свічка, електроплитка

3) Годинники, окуляри, ваги, термометр

4) Човен, тачка, мотоцикл, велосипед

5) Літак, цвях, бджола, вентилятор

6) Метелик, штангенциркуль, ваги, ножиці

7) Дерево, етажерка, мітла, вилка

8) Дідусь, вчитель, тато, мама

9) Іній, пил, дощ, роса

10) Вода, вітер, вугілля, трава

11) Яблуко, книга, шуба, троянда

12) Молоко, вершки, сир, хліб

13) Береза, сосна, ягода, дуб

14) Хвилина, секунда, година, вечір

15) Василь, Федір, Семен, Іванов

96

Протокол дослідження вербал'но-логічного мислення Номер серії Час виконання завдання, з Результат 1

15 Дослідження проходить індивідуально. Починати потрібно, лише переконавшись, що у випробуваного є бажання виконувати завдання. Інструкція випробуваному: «Три з чотирьох слів у кожній серії є якоюсь мірою однорідними поняттями і можуть бути об'єднані за загальним для них ознакою, а одне слово не відповідає цим вимогам і має бути виключено. Закресліть слово, яке не підходить за змістом до даного ряду. Виконувати завдання потрібно швидко і без помилок ». Якщо випробуваний не засвоїв інструкцію, то один-два приклади, але не з експериментальної картки, дослідник вирішує разом з ним. Переконавшись, що принцип роботи зрозумілий, дитині пропонують самостійно виконати завдання - викреслити на бланку підлягають виключенню слова. Експериментатор фіксує час і правильність виконання завдання в протоколі.

Виконання завдання оцінюється в балах відповідно до ключа: за кожну правильну відповідь - 2 бали, за неправильний - 0.

Ключ

1) книга, 2) свічка, 3) окуляри, 4) човен, 5) бджола, 6) метелик, 7) дерево, 8) вчитель , 9) пил, 10) вітер, 11) яблуко, 12) хліб, 13) ягода, 14) вечір, 15) Іванов.

Час виконання завдання розраховується з урахуванням поправки Т.

Таблиця 2.7

Поправка Т иа час виконання завдання Час, з Поправка Т на час, бали <250

250-330

330 0

-3 -6 4 Є. І. Рогов, кн. 1 97

Інтегральний показник вербально-логічного мислення А, об'єднуючий показник продуктивності В і час виконання завдання з урахуванням поправки Т обчислюється за формулою

А = В + Т.

Отримавши індивідуальні дані за показником вербально-логічного мислення, можна підрахувати середню арифметичну по групі в цілому. Для отримання групових (вікових) відмінностей необхідно зіставити розраховані експериментальні показники між собою. Для зіставлення отриманого показника вербально-логічного мислення з іншими характеристиками мислення (образного), а також для інтеріндивідуального аналізу потрібно здійснити переклад абсолютних значень в шкальні оцінки за табл. 2.8.

Таблиця 2.8

Шкальні оцінки показників мислення Шкальні Образне Вербально-Шкальні Образне Вербально-оцінки мислення логічне мислення оцінки мислення логічне мислення 19 50 30 9 26-29 17-18 18 - 8 23-25 15-16 17 50-48 29-28 7 20-22 - 16 48-47 - 6 17-19 12-14 15 45-47 28-27 5 14-16 7-11 14 41 -44 27-26 4 12-13 5-6 13 38-40 - 3 8-11 - 12 36-37 23-25 2 5-7 3-4 11 33-35 21-22 1 2-4 - 30 жовтня -32 19-20 0 0-2 3 2.4.2. Оцінка образного мислення

Для проведення дослідження потрібні набори з п'яти картинок, на кожній з яких зображено чотири предмета. Експериментатору необхідний секундомір і протокол для реєстрації відповідей.

98

Протокол дослідження образного мислення Серія Результат Час виконання завдання, з завдання I II III IV V Дослідження проводиться індивідуально. Робота починається після встановлення довірчих відносин з дитиною. Інструкція випробуваному: «Із зображених на малюнку чотирьох предметів три мають між собою щось спільне, їх можна об'єднати в одну групу, назвати одним словом, а один предмет суттєво відрізняється і повинен бути виключений. Вкажіть, який з чотирьох предметів зайвий ». Якщо випробуваний не засвоїв інструкцію, то один-два додаткових приклад можна вирішити разом з ним. Зображення пропонуються в певній послідовності - з наростаючою складністю.

При обробці результатів оцінюється час і точність виконання кожної серії завдання в балах за табл. 2.9. Обчислюється інтегральний показник образного мислення А по кожній серії завдання, об'єднуючий точність В і час виконання тесту з урахуванням поправки Т за формулою

А = В + Т.

Таблиця 2.9

Бальні оцінки часу і точності виконання завдання Серія Номер картинки Точність, бали Час, з Поправка на час, бали I 1 2 3 4 1 9 1

5 <6

6-60

60-120

120 +1 0

-1 -2 11 1 2 3 4 1 1 5 вересня <3

3-40

40-60

60 + 1

0

-1

-2 99

Закінчення табл. 2.9 Серія Номер картинки Точність, бали Час, з Поправка на час, бали III 1 2 3 4 1 9 1 1 <3 3-40 40-60

60 +1 0

-1 -2 IV 1 2 3 4 1 9 1 5 <3

3-40

40-60

60 + 1

0

-1

-2 V 1

2 3 4 1 9 1 <3

3-40

40-60

60 + 1 0

-1 -2 Загальний показник образного мислення Ао6щ з даної методикою як сума п'яти серій розраховується за формулою

На основі індивідуальних даних за показником образного мислення підраховується середня арифметична величина по групі в цілому.

Для отримання групових (вікових) разли-чий необхідно зіставити розраховані показники між з-бій. У разі необхідності для зіставлення даних, напів-чинних при вивченні образного мислення з іншими характе-тиками мислення, а також для інтеріндивідуального ВВПЗ-уявлення можна здійснити переклад абсолютних значень об-різного мислення в зіставні шкальні оцінки.

При аналізі результатів експериментального дослідження слід мати на увазі, що нормативних даних для цієї методи-ки немає і тому кожен окремий результат може бути інтерпретувати лише в порівнянні з іншими. Необхідно заме-тить, що в результаті зіставлення експериментальних даних представляється можливим зробити висновок про наявність чи відсутність про-наслідком міжгрупових відмінностей, про те, якою мірою відрізняються дані, отримані на одному випробуваному, від среднегруппових даних, про ступінь вираженості індивідуальних відмінностей як одномодальних, так і різномодальних показників.

100

2.4.3. Діагностика інтелекту за допомогою тесту Гудинаф-Харріса

Дослідження проводиться наступним чином.

Дитині видається аркуш білого паперу стандартного формату і один простий олівець. Годиться і звичайна газетний папір, але краща щільний папір, спеціально призначена для малювання. Олівець - обов'язково м'який, краще марки М або 2М; допустимо використання незношеного чорного фломастера.

Дитину просять «якнайкраще» намалювати людини («чоловіка», «дядечка»). По ходу малювання коментарі не допускаються. Якщо дитина виконує малюнок людини не в повний зріст, йому пропонують зробити новий малюнок.

По завершенні малювання проводиться додаткова бесіда з дитиною, в якій уточнюються незрозумілі деталі і особливості зображення.

Тестування - переважно індивідуальне. Для дошкільнят - виключно індивідуальне.

Шкала ознак для оцінки малюнка містить 73 пункти. За виконання кожного пункту нараховується 1 бал, за невідповідність критерію - 0 балів. У підсумку підраховується сумарна оцінка.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.4.1. Оцінка вербально-логічного мислення "
 1. 2.3. ОЦІНКА короткочасної пам'яті
  оцінки за табл. 2.6. Таблиця 2.6 Шкальні оцінки обсягу короткочасної пам'яті Шкальні Образна Вербально-Шкальні Образна Вербально-оцінки пам'ять логічна пам'ять оцінки пам'ять логічна пам'ять 19> 100> 86 9 63-67 38-42 18 - 79-86 8 59-62 33-38 17 98 - 100 74-79 7 54-58 29-33 16 94-97 69-74 6 50-53 23-29 15 90-93 65-69 5 46-49 20-23 14 87-89 60-65 4 40-45 12-20 13 82-86 56-60 3 36-39
 2. Логічне мислення
  логічні (оціночні) елементи: вона позитивно оцінює мислення, відповідне зазначеним нормам, і негативно оцінює мислення, яке їм не відповідає. - Це наука про загальні структурах правильного мислення в його мовній формі. У процесі практичної діяльності у кожної людини формується свій логічний досвід. В силу об'єктивного нерівності логічні навички у одних людей більш
 3. 6.1. Основні логічні закони
  логічна правильність думки обумовлюється всією сукупністю логічних законів. Логічний закон є внутрішня, суттєва, необхідна, стійка, що повторюється зв'язок форм мислення. Кожна форма мислення має свої специфічні закони виникнення, функціонування та розвитку, але всі вони (поняття, судження, умовиводи) зумовлені низкою загальних законів, які називаються основними
 4. Вербальна і візуальна адаптація
  Вербальна і візуальна
 5. Глава3 Вербальна комунікація
  Глава3 Вербальна
 6. Оцінка
  оцінки. Система оцінки включає в себе суб'єкти та об'єкти оцінки, а також методи і засоби надання інформації про предмет або об'єкт оцінки. Суб'єкти оцінки. Залежно від того, хто проводить оцінку, виділяють: індивідуальну, групову, експертну оцінку, а також самооцінку. Об'єкт / предмет оцінки. Залежно від того, хто або що підлягає оцінці, виділяють оцінку особистісних
 7. Негативно-розумна форма логічного.
  Логічним визначенням. Проте розум, що не спирається на розум, виявляється нездібний охопити протиріччя як цілісність особливого роду. Предмет як би "розщеплюється" через внутрішню суперечливість, тому що наше мислення на цьому ступені не вміє "звести кінці з кінцями". Таке мислення характеризується Гегелем як "негативно-діалектичне". "Диалектичность" полягає в
 8. Оцінка результатів дослідження
  вербальним характером стимульного матеріалу придатний для аналізу мові осіб, що страждають різними психічними розладами в більшій мірі, ніж будь-яка інша Патопсихологическое методика. Враховуючи, що при шизофренії значення окремих слів змінено, а часто і неоднозначно («патологічний полісемантизм»), а ТВП в якості стимульного матеріалу використовує саме слова, психолог отримує
 9. питання До іспиту ПО логіці
  логічні закони. Закон тотожності. Закон несуперечливий. Закон виключеного третього. Закон достатньої підстави. Поняття як форма мислення. Зміст і обсяг поняття. Види понять. Відносини між поняттями. Логічні операції з поняттями. Узагальнення і обмеження понять. Визначення понять. Поділ понять. Судження як форма мислення. Судження і пропозиція. Прості судження. Складні
 10. ПРОГРАМА ФОРМУВАННЯ саногенним мислення молодших школярів
  вербальна агресія (13,8%); - образа (13%). Найбільшою мірою винні в тому, що в поведінці дітей проявляються елементи патогенного мислення: - мати (20,7%); - батько (8,2%); - друзі (7,9%); - брат, сестра (4%); - вчитель (3,5%). Найбільш значущими причинами несформованості у дітей саногенного мислення є: - заспокоєння запереченням (88%); -
 11. Додаток 2 Методичні рекомендації щодо використання методики «вербальний проективний тест" в діагностиці психічних розладів
  вербальний проективний тест "в діагностиці психічних
 12. V.
    логічного надзвичайно важливо для відповіді на питання, поставлене в цій статті. Саме цим вченням визначається погляд Гегеля не тільки на права, а й на межі формального мислення. 193 7 В. Ф. Асмус Варте уваги, що вчення це було викладено Гегелем тільки в енциклопедичної Логіки (14, /, 131 - 143). У «Науці логіки» вказано на три моменти логічного. їх класифікація
 13. 1. Розумова (абстрактні) форма логічного.
    логічного мислення: об'єктивно-суперечливий предмет, що має протилежні характеристики, описується одностороннім поняттям, фіксуючим лише одну з протилежностей. Таке поняття є цілісним, але "однобоким", одностороннім, неповним, абстрактним (Мал. 1).
 14. Поняття логічної форми
    логічних змінних і логічних констант. В якості логічної змінної може виступати будь-яка буква латинського алфавіту: А, В, С, р, q. Константи, або логічні постійні, виступають способом зв'язку логічних змінних і виражаються словами: «все», «деякі», «суть», «і», «або», «або, або», «якщо ..., то» і т. д. Для позначення логічних констант вживаються символи, що дозволяє
© 2014-2022  ibib.ltd.ua