Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПрактична психологія → 
« Попередня Наступна »
Рогов Є.І.. Настільна книга практичного психолога: Учеб. посібник: У 2 кн. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Гума-ніт. вид. центр ВЛАДОС. - Кн. 1: Система роботи психолога з дітьми різного віку. - 384с, 1999 - перейти до змісту підручника

2.3. ОЦІНКА короткочасної пам'яті

Для проведення дослідження потрібно 9 геометричних фігур і 12 слів: гора, голка, троянда, кішка, годинник, пальто, книга, вікно, пила, вилка, нога, ваза. Для пред'явлення даного матеріалу, як правило, використовують тахістоскоп. Однак, коли че-

88

рез експеримент проходить велика кількість випробовуваних, ті-стів матеріал пред'являється безаппаратурно: через проріз на картонному аркуші. Час експозиції кожного елемента 2 се-Кунда, а інтервал між експозиціями - 1 секунда.

Заняття проходить індивідуально. Робота починається після ус-тановления з дитиною довірчих відносин. Випробуваний сідає за стіл навпроти експериментатора і приступає до виконан-нению завдання після його усній інструкції: «Зараз я буду поки-викликають по порядку і тільки один раз геометричні фігури (або слова). Необхідно запам'ятати і по моїй команді намалювати (або написати) їх. Виконувати завдання потрібно швидко і без помилок ». У протоколі експериментатор фіксує час відтворення, кількість правильно відтворених елементів і помилок.

Потім підрахувати кількість правильно відтворених елементів з, помилково відтворених елементів т і проггу-щенних елементів п. Основний показник продуктивності памяяті В визначається за формулою:

Протокол дослідження обсягу образної та вербально-логічної короткочасної пам'яті Стомлений матеріал Час відтворення, з Поправка на час Якість відтворення Геометричні фігури Слова Час відтворення кожного елемента розраховується з урахуванням поправки Г (табл.

2.5).

Таблиця 2.5

Поправка на час відтворення стимульного матеріалу Геометричні фігури Слова експериментальне час, з поправка на час, бали експериментальне час, з поправка на час, бали <5

5-25

25-35

35 +1 0

-1 -2 < 4 4-13 13-17

17 +1

0

-1

-2 89

Показник обсягу короткочасної пам'яті А, об'єднуючий показник продуктивності пам'яті В і час відтворення з урахуванням поправки Г обчислюється за формулою

А = В + Т.

Отримавши індивідуальні дані по показником успішності короткочасної образної пам'яті, підраховується середня арифметична величина показника успішності по групі в цілому. Для отримання групових (вікових) відмінностей необхідно зіставити розраховані експериментальні дані між собою.

Для подальшого зіставлення отриманих даних з іншими характеристиками пам'яті, а також для інтеріндивідуального аналізу необхідно перевести абсолютні значення обсягу короткочасної пам'яті А в шкальні оцінки за табл. 2.6.

Таблиця 2.6

Шкальні оцінки обсягу короткочасної пам'яті Шкальні Образна Вербально-Шкальні Образна Вербально-оцінки пам'ять логічна пам'ять оцінки пам'ять логічна пам'ять 19> 100> 86 9 63-67 38-42 18 - 79-86 8 59-62 33-38 17 98-100 74-79 7 54-58 29-33 16 94-97 69-74 6 50-53 23-29 15 90-93 65-69 5 46-49 20-23 14 87-89 60-65 4 40-45 12-20 13 82-86 56-60 3 36-39 11-12 12 76-81 51-56 2 31-35 7-11 11 73-75 47-51 1 26-30 2-7 10 68-72 42-47 0 <25 <2 Аналіз отриманих даних дозволяє зробити висновок про наявність чи відсутність міжгрупових (наприклад вікових) відмінностей, про те, якою мірою відрізняються дані , отримані на одному випробуваному, від среднегруппових, про ступінь вираженості індивідуальних відмінностей як по одномодальних, так і по різномодальних показниками.

При аналізі результатів слід

90

мати на увазі, що нормативних даних для даної методики немає. Тому кожен окремий результат може бути інтерпретований лише в порівнянні з іншими.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2.3. ОЦІНКА короткочасної пам'яті "
 1. 6.3. Види і типи пам'яті
  короткочасної, оперативної та довготривалої. ? Короткочасна пам'ять-це запам'ятовування і відтворення матеріалу на відносно короткий час. Її іноді називають первинною пам'яттю. До короткочасної пам'яті відносять буферну пам'ять. Студент, готуючись до семінарського заняття, звертається до суміжних джерелам. Для цих цілей необхідна короткочасна буферна пам'ять. Оперативна пам'ять
 2. 6.4. Індивідуальні відмінності в області пам'яті
  пам'яті зачіпають:? вид і тип пам'яті;? обсяг запам'ятовування і відтворення;? установку на запам'ятовування;? довільність і мимовільність запам'ятовування і відтворення;? швидкість запам'ятовування і відтворення;? міцність запам'ятовування;? використання спеціальних мнемотехнических прийомів запам'ятовування;? ейдетично пам'ять;? професійно-спрямовану пам'ять. Можуть бути
 3. 4.3.1. Інформаційні ланцюга з пам'яттю
  пам'яттю, яка має здатність запам'ятовувати і зберігати інформацію. Таку здатність, наприклад, володіють суб'єкти, персональні комп'ютери, автоматизовані системи управління та ін [5]. Так пам'ять індивідуума характеризується ємністю (n), яка визначається як відношення запомненной інформації (I) до її потенціалу (АН), тобто напрузі з імовірністю, рівної 0,5: (4.1) n = I /
 4. 53. Ухвала про покарання кримінальних та виправних 1845г.
  За Укладення про покарання кримінальних та виправних 1845, злочин визначається як протиправне винне діяння (тобто як зараз). Однак не було встановлено чіткого розмежування між злочином і провиною. У Уложенні про покарання кримінальних та виправних 1845 визначаються також форми вини, умови звільнення від кримінальної відповідальності (такі як неповноліття, душевна
 5. Психометрическое дослідження пам'яті за допомогою шкали Векслера
  оцінці додається додатковий бал. Максимальна оцінка результатів в III субтесте - 9 балів. ТУсубтест спрямований на перевірку логічної пам'яті і зводиться до запам'ятовування двох оповідань. В кожному оповіданні можна виділити 23 смислові одиниці. Переказ ретельно записується. Відзначається кількість репродукованих обстежуваним смислових одиниць по кожному оповіданням, потім підраховується
 6. Що таке робочий час?
  короткочасні перерви для обігрівання і відпочинку та інші періоди, коли працівник не працював, але за ним зберігалися місце роботи і зарплата повністю або
 7. Оцінка
  оцінки. Система оцінки включає в себе суб'єкти та об'єкти оцінки, а також методи і засоби надання інформації про предмет або об'єкт оцінки. Суб'єкти оцінки. Залежно від того, хто проводить оцінку, виділяють: індивідуальну, групову, експертну оцінку, а також самооцінку. Об'єкт / предмет оцінки. Залежно від того, хто або що підлягає оцінці, виділяють оцінку особистісних
 8. Спосіб вимірювання оцінки .
  оцінки розробляється шкала оцінки. Це може бути загальна, прийнятна для всіх критеріїв шкала або для кожного критерію своя шкала. оцінюю особа при оцінці повинно позначити ціну поділки певної шкали і на підставі цього дати оцінку. Можливо використання різних видів шкал. Описова шкала - при описі поділів для кожної з них застосовуються словесні визначення. Номінальна
 9. Проби на запам'ятовування
  оцінки хворим своїх можливостей, від результатів, досягнутих в попередньому досвіді. З цією метою обстежуваного перед кожним черговим повторенням запитують, скільки слів він береться запам'ятати. Зіставлення рівня домагань з реальними результатами дозволяє судити в деякій мірі про оцінку хворим свого стану. Так, при органічних ураженнях головного мозку, коли страждає
 10. Пам'ять
  пам'ять супроводжує того класу психічних станів, які знаходяться в процесі організації. Вона триває, поки відбувається їх організація, і зникає, коли організація їх
 11. РЕЗЮМЕ
  оцінка потенціалу працівника може бути зроблена за допомогою анкети "Вакансія" при вступі на роботу. Атестація кадрів є комплексною оцінкою, що враховує потенціал і індивідуальний внесок працівника, і проводиться силами атестаційної комісії. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ Які методи оцінки персоналу дають прийнятні результати і мають мінімальні витрати коштів? Що таке рейтинг і як він
 12. 2. Облік і використання психологічних закономірностей в тактиці допиту. Мнемическая допомогу і оцінка показань
  оцінки. Центральна проблема допиту - оцінка показань, визначення їх істинності. При цьому особлива увага звертається на: 1) логічний зв'язок повідомляються відомостей, їх несуперечливість або суперечливість; 2) відповідність чи невідповідність повідомляються відомостей іншим доказам; 3) загальні пріхофізіологіческіе можливості даного індивіда. Практика допиту рясніє так
 13. Оцінка посади.
  Оцінкою посади. Найпростіша оцінка посади заснована на методі порівнянь. На практиці точні межі відмінностей посад можна встановлювати за різницею рівнів окладів в одній організації. Такий метод застосовується при складанні штатного розпису, але він не дозволяє розкрити суть посади та ті повноваження, які їй делегуються. Для таких цілей використовується метод фактора роботи. У цьому
 14. 11. 5. Способи вимірювання рівня розвитку швидкісних здібностей
  оцінки швидкісних здібностей діляться на чотири групи: для оцінки простий і складної реакції; для оцінки швидкості одиночного руху; для оцінки швидкості рухів у різних суглобах; для оцінки швидкості, що проявляється в цілісних діях, найчастіше в бігу на короткі дистанції. Контрольні вправи для оцінки простий і складної реакції. Час простої реакції вимірюють в умовах, коли
 15. Зважування критеріїв.
  Оцінки результати повинні бути порівнянні, а суб'єктивний вплив оцінює особи на результат оцінки має бути по можливості знижено, то дана система потребує в одному з представлених способів вимірювання оцінки. Тільки при наявності певного проградуированного еталона можливо встановити математичним шляхом загальну оцінку, для чого необхідні використання методу критичних випадків і
 16. Оцінка персоналу
  оцінки творчого потенціалу та індивідуального внеску з урахуванням результатів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua