Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

4.3.1. Інформаційні ланцюга з пам'яттю

З метою зручності та оперативності управління людино-машинний комплекс можна представити у вигляді інформаційної ланцюга, за допомогою якої локалізуються збійні виробничі дільниці.

Виявляється, інформаційні ланцюга дозволяють вирішувати й інші завдання, наприклад, визначати передавальну функцію.

Розглянемо інформаційну ланцюг з пам'яттю, яка має здатність запам'ятовувати і зберігати інформацію. Таку здатність, наприклад, володіють суб'єкти, персональні комп'ютери, автоматизовані системи управління та ін [5].

Так пам'ять індивідуума характеризується ємністю (n), яка визначається як відношення запомненной інформації (I) до її потенціалу (АН), тобто напрузі з імовірністю, рівної 0,5: (4.1)

n = I / АН. Найпростіші інформаційні ланцюга представлені на рис. 4.4. Носіями інформації в цьому випадку можуть служити усні повідомлення. а

n

т

АН

т

б

в

Рис. 4.4. Інформаційні ланцюга з пам'яттю: а, б - при послідовній навантаженні,

в - при паралельній навантаженні.

При цьому модель інформаційної ланцюга зображується електричною схемою. Як показано на рис. 4.4, де зображені ланцюга з ємністю n від джерела інформації керуючого напругою АН через опір т, що представляє собою час заповнення однієї комірки пам'яті. Для безперервних систем т відповідає часу заповнення мінімально помітною частки пам'яті.

У такій ланцюга напруга джерела врівноважується падінням напруги на інформаційному опорі т і напрузі на пам'яті АНП,

де АН = I т + АНП.

(4.2)

При цьому, оскільки за час заповнення пам'яті інформаційної струм буде змінюватися, то I = J Idt, тоді з (4.1) слід

AHn = 1J Idt. (4.3)

n

Для рис. 4.4 (б) маємо рівняння

DH = It +1 j Idt. (4.4)

n

Рішення рівняння (4.4) дає

t

DH '^

exp

(4.5)

t

V ПТУ Ввівши поняття постійної часу t = n т заповнення пам'яті, можемо укласти з (4.5), якщо в системі відсутній спеціальний регулятор інформаційного струму, останній дуже великий в початку заповнення пам'яті і зменшується по експоненті в міру заповнення. Зазвичай прийнято вважати, що експонента досягає сталого значення при t = (3 ^ 5) T.

Вирази (4.3) і (4.5) справедливі в тих випадках, коли інформаційний струм змінюється за потреби. В інших випадках замість (4.3) маємо

IT

DH = -, n

а замість (4.5) маємо

T

DH = I (t + -), (4.6)

n Переходячи до зображень по Лапласа і Карсону в (4.3) і (4.5), отримаємо інформаційну передавальну функцію пам'яті

I (s)

-ns,

DH (s)

а для рис. 4.4 (а) передавальна функція частки заповнення пам'яті буде

(4.7)

яка справедлива при будь-якому законі зміни напруги і струму в часі.

Люди, організації та технічні системи, яким доводиться навчатися в процесі виконання роботи, спочатку малоефективні, т. к. більшу частину інформаційного струму відправляють в пам'ять. У міру навчання та заповнення пам'яті, все більшу частину керуючого інформаційного струму реалізують у справі (т.

е. на навантаженні т). Тоді передавальна функція, відповідна (4.7), має вигляд

I (s) _ ns DH (s) _ Ts + Г

I t (s) = 1

h (s) (х + ТВТ) (Ts +1).

З даного рівняння випливає, що навантаження з паралельною пам'яттю є для джерела інерційним ланкою.

При послідовному з'єднанні двох навантажень, мають пам'ять n1 і n2, через них тече однаковий струм, тому

AH1 = - J Idt; AH2 = - J Idt, n1 n2

звідки AH ^ AH2 = n ^ n2, тобто напруги на послідовно з'єднаних навантаженнях з пам'яттю обернено пропорційні їх емкостям, а еквівалентна ємність пам'яті всієї схеми дорівнюватиме JIdt = n1 - n2

AH1 + AH2 n1 + n2

n, (4.8) що для однакових навантажень в два рази менше, ніж ємність кожної з них.

При паралельній роботі навантажень з пам'яттю напруги на них однакові

AH =-1J I1dt = - J I2dt, n1 n2

звідки укладаємо, що в кожен момент часу міститься в навантаженнях інформація пропорційна їх емкостям, а еквівалентна ємність пам'яті всієї схеми складає

f Iidt + f I2dt

u = J_J - = + n2, (4.9)

AH 2 січня

тобто ємність пам'яті паралельно з'єднаних навантажень дорівнює сумі їх ємностей.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4.3.1. Інформаційні ланцюга з пам'яттю "
 1. Поняття вікової неосудності.
  Інформаційних об'єктів - усних, письмових, графічних, знакових систем, що фіксують правила і заборони, існуючі в суспільстві. Необхідний рівень розвитку пам'яті припускає: достатній обсяг довгострокової пам'яті для зйомки і зберігання комплексу норм моралі та правил поведінки; здатність до міцного запечатлению й відтворенню відповідної інформації; наявність достатньої
 2. ГЛОСАРІЙ
  інформаційної системи. Картка проекту. Спосіб створити простий огляд для по-проектної аналітики: паперова чи електронна картка (файл, форма, і т.п.), в якій фіксується значуща «тайм-менеджерська» інформація за особистим проектом. Наприклад, мета проекту, терміни виконання, планові та фактичні витрати часу, результати, продуктивність праці, і т.п. Кастомізація методів управління
 3. 4.3.2. Ригідні інформаційні ланцюга
  інформаційне опір комплексу управління. Якщо ж ця процедура механізована і зводиться до набору коду відповідної програми протягом 10 с, то ригідність комплексу становить L ~ 10 т с. Слід підкреслити, що час перебудови системи на новий алгоритм роботи не включає в себе час навчання суб'єкта, яке пов'язане із заповненням пам'яті персоналу управління нової
 4. 4.4. Інформаційний спосіб оцінки прийнятого рішення
  інформаційним системам вважають, що стан будь-якого об'єкта управління можна охарактеризувати деякою невизначеністю, або ентропією (H0 =-logPo), яка виступає в ролі інформаційного потенціалу, що обумовлює перехід системи в інший стан, тобто настання якої-небудь події, ймовірність якого дорівнює P0 [5]. У практичній діяльності метою всякого керуючого є
 5. Глава третя. ПОХОДЖЕННЯ ПРАВА
  інформаційних систем обліку праці та розподілу його результатів, систем контролю за дотриманням регламентуючих норм, осіб і організацій, що забезпечують, - а якщо треба, то і з допомогою примусу, насильства, - виконання цих регламентацій , цієї нормировки. З'являється той самий особливий шар людей, що виділився з товариства, про який йшла мова вище у зв'язку з походженням держави і
 6. Ефективність роботи неформальної
  інформаційні зв'язки з іншими групами, дос тавляет свіжу інформацію (дані і чутки), чи пов'язує-дера з усіма членами команди і передає розпорядження Холерик з середнім рівнем інтелекту, рухливий, ком-мунікабельний, без комплек-сов, має гарну зорової та слухової пам'яттю Делопроіз-водій Відповідає за діловодство , іноді і касу групи. Фіксує підсумки обговорення проблеми і
 7. 3.1. Сутність, значення і особливості інформаційного забезпечення
  інформаційному забезпеченню функціонального управління, розкривши в той же самий час його загальні властивості, що дозволяє направити дослідження вглиб. У сучасних умовах все більшого значення набуває інформаційне забезпечення, яке полягає в зборі та переробці інформації, необхідної для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Передача інформації про стан і діяльність фірми
 8. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  інформаційну модель. У даному підході проглядаються кібернетичні ідеї. Так, процеси оцінки об'єкта та управління ім взаємопов'язані і протікають одночасно в режимі суміщеної оптимізації. Один з підходів до управління якістю в освітніх організаціях реалізований під керівництвом Н.А. Селезньової і А.І. Субетто при розробці наукових основ Національної системи якості вищої
 9. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ З ПІДГОТОВКИ ТА складання іспиту
  інформаційний мінімум. Слід поширити цей метод запам'ятовування і на деякі класифікаційні критерії: предмет і метод правового регулювання, час і сфера дії, суб'єкт і ступінь складності, зміст і форма, характер і наслідки, функціональна роль і структура і т.п. Пам'ятаючи про те, що вони повторюються, класифікуючи юридичні поняття, їх можна використовувати у вигляді
 10. 6. Теоретико-інформаційні моделі
  інформаційні моделі те, що, практично, у всіх з них передбачається, що можливості навченою системи з передачі та переробки інформації (кількість інформації, переданої, оброблюваної, засвоюваній і т.д. в одиницю часу) обмежені [20, 45, 50, 110 та ін]. Так, наприклад: "... середній час, потрібний для чіткого з'ясування значен-ня деякого сигналу і правильної реакції на
© 2014-2022  ibib.ltd.ua