Головна
ГоловнаНавчальний процесІнформаційні технології в навчальному процесі → 
« Попередня Наступна »
В. Д. Чижиков. . Ефективність функціонування інформаційного центру технічного вузу / УлГТУ. - 166 с.: Ил., 2006 - перейти до змісту підручника

4.3.2. Ригідні інформаційні ланцюга

Ригідність - це нездатність психіки людини швидко пристосовуватися до мінливих умов його оточення.

Цю здатність можна поширити на системи управління, т. к. вона проявляється як активне впертість, протидія управлінню, яке зменшує напругу управління, так що

DH = L - , (4.10)

dt

де L - ригідність, тобто властивості людини можна виразити через індуктивність, т. к. ці поняття еквівалентні.

Отже, ригідність дорівнює відношенню створюваного нею протівонапряженія, яке визначається викликаним ригідністю зміною ймовірності досягнення мети управління, до швидкості зміни струму управління або до прискорення, з яким змінюється інформація в кожен момент часу:

L = DHL DHL dI d2I dt dt2 Ця величина пов'язана з часом t і переходом системи управління на новий порядок (алгоритм) роботи. Так, якщо для перекладу обчислювального комплексу на роботу за новою програмою потрібно три робочих дні по 7 годин у кожному, то його ригідність має 3дня х 7часов х 3600т, де т - інформаційне опір комплексу управління.

Якщо ж ця процедура механізована і зводиться до набору коду відповідної програми протягом 10 с, то ригідність комплексу становить L ~ 10 т с.

Слід підкреслити, що час перебудови системи на новий алгоритм роботи не включає в себе час навчання суб'єкта, яке пов'язане із заповненням пам'яті персоналу управління новою інформацією.

На рис. 4.5 показана схема роботи керуючого джерела на навантаження, що володіє ригідністю L і опором т. Для цієї схеми з урахуванням (4.10) маємо

h

h - It = LdI / dt або I = - [l-exp (-1 / T)],

t

де Т = L / т - постійна часу ланцюга.

У такій ланцюга струм в момент підключення управління дорівнює нулю, а потім наростає по експоненті аж до усталеного значення n / т, яке не залежить від ригідності.

Розглянемо інформаційні ланцюга з послідовною і паралельною ригідністю. I

HZZH

т

L

ДЛ

(ІДЛ)

т

L

IL IT

-t ^ H-Рис. 4.5. Ланцюг з послідовною ригідністю

Рис.

4.6. Ланцюг з паралельною ригідністю Таким чином, ригідні ланцюга в сталому режимі (при постійному режимі роботи) нічим не відрізняються від ланцюгів без ригідності. Але входять в цей режим тим довше, чим більше їх ригідність і чим менше їх інформаційне опір, оскільки перехідний режим практично займає tn = (3 +5) Т. Звідси випливає узагальнене раніше співвідношення (3 +5) L = Ttn.

Тоді передавальна функція управління дорівнюватиме

м = 1

h (s) t (T (s) +

тобто передавальної функції інерційної ланки.

Відзначимо, що струм в навантаженні з ригідністю змінюється так само, як струм у навантаженні з паралельною пам'яттю, ці струми рівні за умови т2п = а.

Ця обставина означає, що нормовані (безрозмірні) передавальні функції інформаційної та енергетичної ланцюгів однієї і тієї ж системи управління однакові.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 4.3.2. Ригідні інформаційні ланцюга "
 1. ГЛОСАРІЙ
  ригідність - нездатність змінити систему мотивів, в обставинах, що вимагають від суб'єкта гнучкості і зміни поведінки. Мотиваційний ядро особистості - сукупність мотивів, пов'язаних і зумовлених смис-лообразующім мотивом діяльності. Мотиваційний ядро визначена для кожної людини і характеризується стійкістю. Думки про справи - міркування з приводу змін у діяльності, по
 2. Поняття вікової неосудності.
  інформаційних об'єктів - усних, письмових, графічних, знакових систем, що фіксують правила і заборони, існуючі в суспільстві. Необхідний рівень розвитку пам'яті припускає: достатній обсяг довгострокової пам'яті для зйомки і зберігання комплексу норм моралі та правил поведінки; здатність до міцного запечатлению й відтворенню відповідної інформації; наявність достатньої
 3. 1.2 ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ В ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
  інформаційну модель. У даному підході проглядаються кібернетичні ідеї. Так, процеси оцінки об'єкта та управління ім взаємопов'язані і протікають одночасно в режимі суміщеної оптимізації. Один з підходів до управління якістю в освітніх організаціях реалізований під керівництвом Н.А. Селезньової і А.І. Субетто при розробці наукових основ Національної системи якості вищої
 4. евристичної розмови
  інформаційного пошуку " 7. В основі шуканого (проблеми, проблемної задачі, проблемного питання і т.д.) лежить протиріччя між наявним в учнів матеріалом, запасом відомостей, з одного боку, і тим, який належить знайти, - з іншого боку. Наявність "суперечливих даних з необхідністю породжує процес мислення, спрямований на їх зняття "8. Закладений же в суперечності запас
 5. ПЕРШИЙ ЕТАП ПЕРЕТВОРЕНЬ. 1985-1986
  інформаційних кампаній стало багато в чому визначатися боротьбою за владу елітних угруповань. В середині - другій половині 1986 підходи, пов'язані з розкріпаченням ініціативи і заохоченням активності, знайшли відображення і в економічній політиці. 14 серпня було прийнято постанову Радміну СРСР, разрешавшее організацію кооперативів по збору та переробки вторинної сировини при місцевих Радах .
 6. ФОРМУВАННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ПОЛІТИКИ РРФСР. ВЕСНА 1990 - ВЕСНА 1991
  інформаційному просторі русофобія вже тоді у багатьох викликала обурення. Група відомих російських письменників направила на адресу Верховної Ради СРСР лист , де, зокрема, зазначалося: «Прагнення вивести росіян за рамки homo sapiens набуло в офіційній пресі форми расизму клінічного, маніакального, якому немає аналогій.« Так, так, всі російські люди - шизофреніки. Одна їх половина
 7. 4.3. Росія - США: ПАРТНЕРСТВО або СУПЕРНИЦТВО?
  інформаційні космічні системи таку інформацію на відповідні командні пункти в Сполучених Штатах. І в цьому випадку американці різко збільшать свою потенційну можливість вже на старті перехоплювати наші балістичні ракети. А це підірве режим взаємного ядерного стримування, оскільки наш потенціал у відповідь-зустрічного удару тоді може бути паралізований. Це створюватиме спокуса
 8. 3.5.3. Конкретні заходи щодо підвищення якості навчання
  інформаційного центру. Процес навчання із застосуванням НІТ зводиться до машинного проектування, використовуючи при цьому графічні ППП, які дозволяють отримати конструкторську документацію високої якості, що відповідає вимогам стандартів ЕСКД. Наприклад, такі дуже важливі системні об'єкти навчання, як [ППС ^ студенти ^ ПК] - вироджуються, т. к. ППС зі студентами працюють слабо.
 9. 4.2. Етапи вдосконалення та основні завдання поліпшення якості
  інформаційної ланцюга управління); - визначення ліній зворотних зв'язків між постачальниками і споживачами керуючої інформації; - створення інформаційної бази даних (ІБД) і встановлення зв'язку між усіма користувачами. 2. Практично реалізувати процедури планів вдосконалення через АСУ ВНЗ. 3. Атестація автоматизованих робочих місць як одна з найважливіших умов
 10. 4.3. До питання визначення інформаційної ланцюга
  інформаційних ланцюгах системи управління. Під інформаційною ланцюгом розуміється сукупність взаємопов'язаних між собою елементів з прийому, переробки, зберігання, накопичення, перетворенню і передачі інформації користувачам. Подібна інформаційна ланцюг (ІФЦ) складається з наступних елементів: 1) джерел - керівників підрозділів; 2) приймачів - активних елементів
© 2014-2022  ibib.ltd.ua