Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
Аристотель. Твори в 4-х томах. Том 2. Вид-во Думка, Москва; 687 стр., 1976 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА ЧЕТВЕРТА [НЕДОВІДНИХ СУТІ РЕЧІ ЗА ДОПОМОГОЮ СИЛОГІЗМУ]

Чи стосується силогізм, т. е. доказ, суті [речі] або, як це припущено в сьогоденні рай-судженні \ не стосується? Адже силогізм доводить щось стосовно чогось через середній термін, а 15 суть [речі] є власне (idion) [для неї] і позначається [про неї] в суті. Але [річ і суть її] повинні бути оборотні. Справді, якщо А є власне для В, то ясно, що воно є власне і для Б, а Б - власне і для В, так що всі вони переставляеми один з одним 2. Але якщо А в суті притаманне всім Б і Б як загальне висловлюється в суті про всіх В, то А необхідно висловлюється в суті про В. Якщо ж брати [по-посиланням], що не подвоюючи їх таким чином, то якщо А позначається в суті про Б, але Б не міститься в су.ті того, про що воно позначається, чи не буде необхідно, щоб А позначалося в суті про В. Таким чином, обидва [терміна] повинні стосуватися суті [речі], отож, Б також стосуватиметься суті В. Отже, якщо обидва стосуються суті або суті буття [речі], то ще раніше, [до укладення], міститься в середньому терміні суть буття [речі]. І взагалі, якщо можна, [наприклад], довести, що таке людина, то нехай В позначає людини, а А - суть його - двонога жива істота або щось інше. У такому випадку якщо виводять тут

висновок, то необхідно, щоб А позначалося обо зо всіх Б. Але для [Б] буде інше проміжне визначення, так що і воно означатиме суть людини. Таким чином, приймають те, що слід довести, бо Б також означає суть людини.

Це випливає, з іншого боку, розглянути відносно обох посилок, тобто перший і неопосередковано, бо тоді те, що ми говоримо, стане особливо очевидним. Отже, ті, хто доводить допомогою пере-35 становки [термінів], що таке душа, або що таке людина, або що-небудь інше з існуючого, постулюють початок, наприклад якби хто-небудь став стверджувати, що душа - це те, що є причина свого власного життя, а це є число, саме себе рушійне 3, бо в цьому випадку необхідно постулюється, що душа є в суті своїй саме себе рушійне 9іь число як щось з нею тотожне. Бо якщо А випливає з Б, а Б - з В, то звідси не випливає, що А є суть буття В, правильно буде лише сказати, що [А йдеться про В]. Чи не буде [А суть буття В] і якщо 5 А позначається в істоті про всіх Б. Адже і буття живою істотою позначається про буття людиною, так як вірно, що всяке буття людиною є буття живою істотою, як вірно і те, що кожна людина є жива істота, однак не в тому сенсі, що вони одне [і те ж]. Отже, якщо [посилки] беруться не так, то не можна виводити висновок, що А є суть буття, або сутність, В. Але якщо взяти їх так, то виявиться прийнятим ще до [укладення], що ю Б є суть буття В.

Так що доказ дано не було, бо було взято те, що вимагалося [довести] спочатку.

ГЛАВА П'ЯТА

[Неможливість діленням отримати висновок і визначення] Однак і шлях через ділення також не дає силогізму, як це показано при розкритті фігурх. Справді, ніколи не буває необхідним, щоб річ була саме такий-то при наявності [членів поділу]; [при діленні] так само не доводять, як і при наведенні, бо [при доказі через силогізм] не слід приходити до висновку шляхом питання, і висновок є не тому, що його при-знають, а воно необхідне, коли є [посилки], навіть якби відповідає і заперечував його. [Наприклад], живе чи істота людина або неживе? І якби приймалося, що він жива істота, то закінчення ще не було б виведено. Далі: кожна жива істота живе або на суші, або у воді. Приймається, що людина живе на суші. Але і сукупна - що людина є жива істота, що живе на 20 суші, - не випливає з необхідністю з сказаного, це також приймається. Байдуже при цьому, чи будуть брати багато [членів поділу] або трохи, бо вийде те ж саме (тому ті, хто так чинить, не користуються силогізмом навіть тоді, коли МОЖД виводити висновок за допомогою силогізму). Бо що заважає, щоб все [приписуване] людині [через поділ] було істинно, однак без виявлення суті ** його і суті його буття? Далі, що заважає або щось [несуттєве] додати до того, що відноситься до сутності [речі], або від пее відняти, або [взагалі] промовчати про неї 2?

821

11 Аристотель, т. 2 Отже, це не беруть до уваги. Однак, [кажуть], можна позбутися цього [недоліку], якщо брати все, що відноситься до суті [речі], і діленням все розташувати по порядку, постулюючи 1 березня І нічого +30 не упускаючи. І це [приписуване] необхідно, мовляв, [містить суть буття], якщо в поділ включається все [що відноситься до сутності] і нічого пе упускається. І це необхідно, бо потрібно отримати далі вже неподільне. Однак, [відповімо], силогізму [при цьому] все ж не буде; якщо це і дає деяке знання, то іншим шляхом. І нічого, правда, безглуздого в ЦЬОМУ пет, бо І ТОЙ, ХТО користується наведенням, ПО-35 жалуй, що не доводить, але все ж щось виявляє. Однак і той не пропонує силогізму, хто дає визначення на основі поділу. Справді, аналогічно як при висновках, одержуваних без середніх термінів, можна запитати, чому так, якщо говорять: раз є то, необхідно є і це, точно так само можна вчинити і при визначеннях, одержуваних через поділ. Що таке людина? Смертне, істота жива істота, що має НОГИ, двонога, безкрила, Чому 02а ж? - Можна запитати при кожному новому додаванні. Скажуть і, як вважають, доведуть поділом: тому що кожна жива істота або смертельно, або біс-смертно.

Але вся така мова в цілому але є визначення. Так що навіть якщо щось і було б доведено поділом, то все ж визначення [допомогою справа-б ня] стало б силогізмом.

ГЛАВА ШОСТА

[Продовження міркування про те, що визначення не є доказ]

Але чи не можна довести, що є [дана річ] по своїй суті, виходячи з деякого припущення, а саме якщо прийняти, що суть буття [речі] складають відмітні властивості, що відносяться до суті її, і що тільки вони відносяться до суті [речі], і що їх сукупність і є її власне , а воно і є її битіе1? Однак не прийнята чи [заздалегідь] суть буття, в [речі] і в цьому [припущенні]? Адже доводити необхідно через середній термін. Далі, аналогічно як в силогізм НЕ береться [визначення того], що таке силогізм (бо посилки, з яких складається сцллогізм, суть завжди ціле або часть2), точпо так же [визначення] суті буття не повинно міститися в силогізм, а має бути окремо від даних [посилок]. Тому, хто сумнівається в тому, чи вийшло it висновок допомогою силогізму чи ні, слід відповісти, що так, вийшло, бо це був силогізм. Тому ж, [хто сумнівається в тому], чи вийшло висновок про суть буття [речі], слід відповісти, що так, вийшло, бо це, згідно з нашим припущенням, є суть буття [речі]. Так що необхідно виводити висновок про щось і без [визначення] того, що таке силогізм або що таке суть буття [речі].

Точно так само якщо б доводили виходячи з деякого припущення, що, наприклад, якщо бути злом - значить бути делімим3, бути же протилежним - Еначе бути протилежним тому, чому є щось протпвоположпое, а благо протилежно злу і неподільне - делимому, то бути благом - зпачіт бути неподільним. І [цей спосіб докази непридатний], бо тут доводять, прийнявши суть буття [речі], а приймають її, щоб її довести. Але [докази-ваемое через суть буття речі] має бути відмінним [від неї]. Адже і в доказах один [термін ска-зьгвается] про інше, але вони не тотожні, визначення їх не одне і те ж, і вони не переставляеми. В обох випадках, тобто коли доводять за допомогою розподілу і коли силогізм будується так, [як тільки що було вказано], виникає одне і те ж утруднення: чому людина є двонога жива істота, що живе на суші, а не [окремо] - жива істота зо і живе на суші? Бо з прийнятого не випливає ніякої необхідності того, щоб позначається було чимось єдиним, а не так, як, наприклад, у випадку, коли один п та ж людина і утворений в мистецтві, і обізнаний у мові.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ГЛАВА ЧЕТВЕРТА [недовідних суті речі за допомогою силогізму] "
 1. Глава тридцятих * В
  четверта * У 39 а 14-19. - 188. Розділ тридцять п'ятий * ср «Метафізика», 1051 а 24-26. - 189. Глава тридцять шоста 1 Стало бути, міркування ведеться за другій фігурі. - 190. 2 ср «Про софістичних спростування", 173 b 40; 182 а 18. - 190. 1 Analyein вживається Аристотелем у двох значеннях: а. У значенні (як в даному місці) аналізу міркувань. Назва
 2. 3.4. Скорочені, складні і складноскорочені силогізми
  силогізмом існують різні види складних силогізмів. Серед них: полісіллогізм - складні силогізми, що представляють собою такі послідовності певним чином пов'язаних між собою простих категоричних силогізмів, що укладення попереднього служить посилкою наступного. Існують також і складно-скорочені силогізми - смітить і Епіхейрема - результати певних скорочень
 3. ГЛАВА СЬОМА [Зміст визначення]
  недовідне. Стало бути, якщо причина є щось інше і може бути доведена, то необхідно, щоб вона була средпім терміном і доводилася по першій фігурі, бо те, що [в цій фігурі] доводиться, є загальне і стверджувальне. Отже, один спосіб є той, який ми зараз досліджували, а 10 саме: суть [речі] доводиться за допомогою іншої суті. Бо для [докази] того, щб саме є
 4. 4.1. Чисто-умовний і умовно-категоричний силогізми
  силогізм - це умовивід, посилками і укладанням якого є уявні судження. Слід зазначити, що укладення в даному виді силогізму може робитися з будь-якої кількості посилок, оскільки висновки чисто-умовного силогізму можна охарактеризувати як висновки на підставі свій-ства транзитивності імплікації. Інакше кажучи, висновок в чисто-умовному силогізм грунтується на правилі:
 5. 3.3. Опосередковані умовиводи. Простий категоричний силогізм
  речі є ознака самої речі; те, що суперечить ознакою речі, суперечить самій
 6. Доказ деяких законів логіки методом «від супротивного»
  силогізму: ((Pd0AP) D6 Р з Р (СА: 6,7) Доказ: p ^ e Р Q (дод.) Р (МТ: 1,3) Q (СА: 2,3,4) Закон спростовує модуси умовно-категоричного силогізму: Р (дод.) Є (МТ: 1,3) Закон контрапозиции: Р (СА: 2,3,4) Доказ: 1,? d0 2. (0зР) (дод.) Закон спростовує модуси роздягли-тельно-категоричного силогізму: 3. (0vP) (ІчД: 2) 4.0лР (ОД: 3) Q (КК: 4) Р (МТ: 1,5) Р (КК: 4) 0зР (СА:
 7. Запитання для повторення
  силогізму. Які модуси має розділової-категоричний силогізм? Що таке метод натурального виводу? Які основні прямі і непрямі правила логіки судження
 8. ГЛАВА П'ЯТА [Доказ по колу в першій фігурі]
  допомогою іншої, полягає в тому, що за допомогою укладення і однієї [посилки], підданої зверненням щодо присудка, виводиться інша [посилка] , прийнята в першому силогізм. Наприклад, якщо потрібно було довести, що А притаманне всім В, і це доводилося допомогою Б, а, з іншого боку, доводили б, що А притаманне Б, приймаючи, що А притаманне В, а В притаманне Б , і що таким чином А
 9. Умовиводи логіки судження. ВИСНОВКИ ІЗ складне судження
  силогізми. Особливість цих умовиводів полягає в тому, що виведення висновку з посилок визначається не відносинами між термінами, як в простому категоричному силогізмі, а характером логічного зв'язку між судженнями, тому при аналізі силогізмів даних видів суб'єктно-предикатна структура складових їх суджень не Розділ двадцять третій
 10. недоказові. Тому вони не можуть стати предметом самої науки, що доказує. Вони можуть бути предметом лише умогляду, інтелектуальної інтуїції. Тільки пус (розум) здатний «схоплювати» неопосередковано початку. Але це можливо тільки завдяки тому, що сам розум і є початок (одиниця) павуки, початкова істина, бо розум і його предмет - одне і те ж. Див 88 b 35-89 а 1; 100 b 5-17; «Метафізика», 1072
  Загальні правила простого категоричного силогізму
 11. силогізму. У даному випадку необхідність кожного правила означає, що якщо воно не виконується в деякому умовиводі, то умовивід неправильно. Достатність же всіх загальних правил виражається в тому, що виконання кожного з них свідчить про правильність умозак-люченія. Іншими словами, силогізм правильний, якщо виконані всі правила простого категоричного силогізму, і не правильний,
   ГЛАВА ШОСТА [Доказ по колу в другій фігурі]
 12.  за допомогою іншого, коли обидві ПОСИЛКИ ВЗЯТО загальними, бо загальне доводиться за допомогою загальних [посилок], закінчення ж в цій фігурі завжди част-^ ве, а тому очевидно, що по цій фігурі загальна по-° +4> розсилання взагалі не може бути доведена. Якщо ж одпа [посилка] загальна, а інша - приватна, то доказ [але колу] в одних випадках можливо, в інших ні, а саме: воно можливе, коли обидві
   Розділ сорок перший
 13.  четверта 1 Див гл. 23. - 194. 2 Якщо судити за збереженими праць Арістотеля, то він цього обіцянки не виконав. - 195, Глава сорок п'ятого 1 Маються на увазі перша і третя фігури. - 197. Глава сорок шоста 1 А іменпо Celarent, Cesare і Caniestres. - 201 * «Див 52 Ь 4-8. -
  четвертая 1 См. гл. 23. - 194. 2 Если судить по сохранившимся трудам Аристотеля, то он этого обещания не выполнил. - 195, Глава сорок пятая 1 Имеются в виду первая и третья фигуры. - 197. Глава сорок шестая 1 А именпо Celarent, Cesare и Caniestres. - 201* « См. 52 Ь 4-8. -
© 2014-2020  ibib.ltd.ua