Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія Україна / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоСудова експертиза → 
« Попередня Наступна »
Вітер В.І.. Експертна і юридична оцінка несприятливих результатів при розслідуванні професійних правопорушень медичних працівників / В.І. Вітер, А.Р. Поздеев, І.В. Гецманова; під ред. Г.А.Пашіняна. - Іжевськ. - 380 с, 2007 - перейти до змісту підручника

ДОПИТ патологоанатомів АБО судово-медичний експерт

При допиті патологоанатома або судово-медичного експерта слід з'ясувати: -

яка його кваліфікація і досвід роботи за фахом; -

який він практикує порядок розтинів; -

якими медичними документами регламентується технологія паталогоанатомій або судово- медичних досліджень, і чи знайомий він з ними; -

яка причина смерті потерпілого; -

яка характеристика результатів розтину (об'єктивні дані, що підтверджують концепцію причини смерті); - чи були ознаки ятрогении, якщо так, то в чому вони виражалися; -

роль ятрогенних наслідків у танатогенезі (спровокували настання смерті, підвищили ймовірність настання летального результату, істотно не позначилися на причини смерті і т.

д.); -

які органи, чому і яким чином були вилучені для гістологічного дослідження; -

які були застосовані методи гістологічного дослідження, чим пояснюється їх вибір, наскільки вони повні, застосовувалася чи кількісна оцінка результатів гістологічного дослідження; -

чи враховані результати додаткових досліджень при постановці паталогоанатомічного або судово-медичного діагнозу.

Поспіх допиту багато в чому залежить від знання слідчим медичної та нормативно-

довідкової документації, узкомедіцінскіх термінів, що відображають патогенез ятрогении.

При виборі тактики допиту важливо знати обстановку і умови, в яких проводився лікарський процес, а також ситуацію, що передувала початку його здійснення і виконан-

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ДОПИТ патологоанатомів АБО судово-медичного експерта "
 1. МЕДИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КЛІНІКО-ФАРМАКОЛОГІЧНИХ ДЕФЕКТІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ В УЯВЛЕННЯХ СУДОВО-МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРТІВ Удмуртія (порезультатам анкетування)
  судово-медичних експертів, серед них співробітники кафедри судової медицини ГОУ ВПО ІГМА, керівники різних відділів і відділень ГУОЗ БСМЕ УР, а також районні експерти. У спеціальній літературі зустрічаються твердження про роздільне складанні та підписанні висновків судово-медичними експертами та експертами-клініцистами, як і питання про компетентність судово-медичних експертів у
 2. ДОПИТ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
  допиту і використання тактичних
 3. ДОПИТ СВІДКІВ
  допиту вже не знаходяться в тому медичному закладі, де заподіяно шкоду. Встановити їх адреси можливо тільки по журналу прийому хворих, а потім з карт стаціонарних хворих, і якщо попередня перевірка була тривала, це буде вельми витратним
 4. ДОПИТ ОБВИНУВАЧЕНОГО
  допитам і їх проведенні у справах даної категорії підвищує ефективність даної слідчої дії. В якості фахівців необхідно залучати, професорів і доцентів медакадемії, досвідчених лікарів-клініцистів, що працюють в тій галузі медицини, в якій стався кримінально-правовий конфлікт. Крім того, фахівці надають неоціненну допомогу слідчому в підготовці матеріалів на
 5. Тема 13. Тактика допиту і очної ставки
  допиту і очної ставки. Психологічні основи допиту. Особливості тактики допиту підозрюваного (обвинуваченого). Особливості тактики допиту неповнолітніх. Тактика проведення очної ставки. Фіксація ходу і результатів допиту і очної ставки. Контрольні питання: Який психологічний процес формування показань допитуваного? З яких стадій він складається? Планування допиту і його
 6. Рекомендація призначати примусове амбулаторне спостереження і лікування у психіатра
  чи наркоманії. Звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітнього, відстає в психічному розвитку, можливо тільки в тому випадку, якщо дане відставання не пов'язане з психічним розладом. З цього з усією очевидністю випливає, що примусове лікування неповнолітнім при припиненні провадження у справі на підставі, передбаченому ч. 3 ст. 20, в принципі призначено бути
 7. судово-психіатричної оценк
  або суспільну небезпеку своїх дій або його здатність керувати своїми діями в момент здійснення інкримінованого діяння. Цілком очевидно, що відомості, необхідні експертам для проведення судово-психіатричної оцінки, залежать від характеру злочину. У тих випадках, коли мова не йде про гострі психотичних станах, нездатність неповнолітнього випробуваного до
 8. § 1. Допит як отримання і закріплення особистих доказів
  допиті інформації залежить не тільки від дотримання встановлених процесуальним законом правил, а й від поінформованості слідчого в психологічних механізмах формування уявлень пам'яті і їх реконструкції. Попереднє слідство у психологічної сутності - процес реконструкції минулих подій Слідами, збереженим в матеріальному середовищі і в психіці людей, причетних до цих
 9. Вирішення питання про призначення додаткової і повторної експертизи.
  Допитати експерта, поставивши перед ним чіткі питання. Якщо замість відповіді на ці питання експерт доводитиме свою правоту, то слід призначити повторну експертизу, доручивши її проведення іншим експертам, бажано. в іншому експертній установі. Для оцінки обгрунтованості та об'єктивності експертного висновку слідчий може залучити фахівця, психіатра чи психолога, працюючого
 10. Опис історії життя випробуваного
  або емоційне відкидання ними дитини здатне загальмувати його психічний розвиток . Таким чином, висновок експертів про відставання випробуваного в психічному розвитку значною мірою грунтується на даних, отриманих при вивченні історії його розвитку. Відомості для вивчення історії розвитку випробуваного можуть бути отримані від нього самого і його батьків, амбулаторної картки,
 11. III. Судово-медична експертиза
  медична
 12. Опис фізичного стану випробуваного
  або комплексної психолого-психіатричної експертизи). Однак у більшості випадків судово-психіатричної експертизи воно не має істотного значення для мотивування остаточного висновку експертів. Саме цією обставиною можна пояснити їх формальне ставлення до опису фізичного стану випробуваного при вирішенні питання про вікової неосудності. Хоча нормальний або прискорене
 13. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ ПО криміналістики.
  Допиту. Тактика допиту свідків і потерпілих в конфліктних ситуаціях. Тактика допиту підозрюваних і обвинувачених. Тактика допиту неповнолітніх та малолітніх. Тактика очної ставки. Наукові основи обшуку і виїмки. Тактичні та психологічні основи перевірки показань на місці. Тактика призначення та провадження судових експертиз. Криміналістична методика. 1. Методика розслідування
 14. Мотивування експертних висновків.
  Або додатковій експертизі. У мотивувальній частині висновку доцільно виділяти два розділи: клінічну оцінку і власне судово-психіатричну оцінку наявних у розпорядженні експертів
 15. § 2. Психологія допиту та інших слідчих дій у судовому слідстві
  допиту. Особливої майстерності та психологічної інтуїції потребують питання, спрямовані на діагностику і подолання неправдивих свідчень. Хибність показань діагностується по ряду ознак: бідності емоційного фону показань, схематичності, завчені їх вербальної структури; лексичним особливостям показань, що не відповідає особистісним особливостям допитуваного особи; проговорки
 16. § 3. Психологія судового допиту
  допиту. Особливої майстерності та психологічної інтуїції потребують питання, спрямовані на діагностику і подолання неправдивих свідчень. Хибність показань діагностується по ряду ознак: - бідності емоційного фону показань, схематичності, завчене ™ їх вербальної структури; лексичним особливостям показань, що не відповідає особистісним особливостям допитуваного особи; -
 17. ЛІТЕРАТУРА 1.
  Илина. - М.: ИНФРА - М - НОРМА, 1996. -219 С. 24. Сухарнікова, Л.В. Особливості розслідування необережного заподіяння шкоди життю та здоров'ю громадян медичними працівниками в процесі професійної діяльності / Л.В. Сухарнікова. - СПб, 2006. - С. 13. 25. Тимофєєв, І.В. Медична помилка. Медико-організаційні та правові аспекти / І.В.Тімофеев, О.В.Леонтьев. - СПб., 2002. - 46 с.
 18. § 1. Предмет і компетенція судово-психологічної експертизи
  або медичну освіту. Відмова від проведення експертизи має бути прийнятий, якщо поставлені перед експертизою питання не відповідають професійної спеціалізації даної особи. Конкретним завданням судово-психологічного експертного дослідження повинні відповідати строго наукові методики і процедури дослідження. При дослідженні так званих пограничних станів (олігофренія,
 19. Висновок експерта.
  Або за згодою осіб, що у справі. У разі, якщо призначення експертизи наказано законом чи передбачено договором або необхідно для перевірки заяви про фальсифікацію представленого доказу або якщо необхідне проведення додаткової або повторної експертизи, арбітражний суд може призначити експертизу за своєю ініціативою. Круг і зміст питань, за якими має бути
© 2014-2022  ibib.ltd.ua