Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологічне консультування / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Психосоматика / Психотерапія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяПсихосоматика → 
« Попередня Наступна »
Малкіна- Пих І. Г.. Психосоматика: Довідник практичного психолога. - М.: Изд-во Ексмо. - 992 с., 2005 - перейти до змісту підручника

4.3. ЕМОЦІЙНА ДІАРЕЯ


Картина особистості
Особистість характеризують страх перед авторитарними фігурами і почуття безпорадною залежності. Почуття безсилля, виснажені компенсуються надмірним бажанням визнання себе і соціального успіху.
У сфері особистості домінує бажання визнання власної значущості та можливостей в поєднанні з латентним свідомістю надмірності вимог і своєї слабкості. Мається безпорадна залежність від сильних об'єктів з рецептивними і оральними агресивними бажаннями.
Александер (1951) писав про хронічній діареї: «Що Входить до симптому витиснений психологічний фактор - це сильна потреба дарувати і робити добро. Хворий може вступати у відносини залежності від інших, але при цьому він відчуває, що він повинен щось зробити, щоб компенсувати все, що він отримав. Але замість реальної дії він заспокоює свою совість цієї інфантильною формою подарунка вмістом свого кишечника ».
Несамостійність поводження хворих з проносами, їх схильність все віддати є вираженням страху, але це можна інтерпретувати також як підпорядкованість перед сильнішим, зазвичай перед авторитетом батька. Метою терапії є усвідомлення хворим свого конфлікту та його впливу на психосоматичні симптоми. Завдяки аналізу своєї життєвої ситуації пацієнти в стані подолати внутрішній конфлікт між величезними очікуваннями, надмірними запитами і перебільшеним страхом перед авторитетами.
Психотерапія
Чисто медикаментозні засоби є терапевтично недостатніми. Що лежить в основі конфлікт може успішно опрацьовуватися в рамках індивідуальної та групової психотерапії, якщо хворий досить мотивований для такого лікування.
Можуть використовуватися методи гештальт-терапії, тран-зактного аналізу, арт-терапії, психодрами, тілесно-орієнтованої терапії, танцювальної терапії та когнітивної психотерапії.
799

Глава 4
4.4. «Синдром роздратованого КИШКИ»
Картина особистості
Картина особистості хворих не единообразна, є вказівки на тенденцію до обсесивно-невротичної переробки переживань при основній депресивної структурі і на високий рівень страху у цієї групи хворих (Schwidder, 1965; Reindell et al., 1981; Woodman, Noyes 1992).
У ситуації, що викликає захворювання, і в темах конфліктів часто видно зв'язок зі страхами: перед іспитами, при непорозуміннях з вчителями, керівниками чи батьками. Характерно, що в більшості випадків переживання страху витісняється зі свідомості і проявляється ізольовано на рівні соматичної сфери. У картині особистості часто виявляються реактивні структури: хворі контролюють всі прояви почуттів, зовні виглядають бадьорими, підкреслено впорядкованими, вміло приховують свої страхи, причому нерідко за допомогою молодцювато і перебільшено чоловічої манери триматися. Всі їх поведінку визначає латентний страх втратити своє обличчя і випасти з ролі незалежно від того, чи виявляють вони агресивність або слабкість. Якщо ретроспективно простежити розвиток особистості, то можна виявити, що у своєму моторному та емоційному розвитку стосовно батькам та іншим людям хворі залишалися залежними, не могли досягти самостійності. Внутрішньо вони залишаються орієнтованими на близькість, розуміння і гармонійні зв'язку з батьками та авторитетними особами.
Психотерапія
У першу чергу показані дієтичні заходи; лікування є чітко успішнішим при комбінації з консультативно-підтримуючим психотерапевтичним втручанням. Показана розкриває терапія, яка виявляє в ряді бесід пригнічені фантазії та емоції і актуалізує їх в уявленнях і почуттях. При цьому відбуваються розкриття і переробка конфліктної ситуації.
Успішно використовуються методи гештальт-терапії, тран-зактного аналізу, арт-терапії, психодрами, психосинтез і нейро-лінгвістичного програмування.
800

___ Шлунково-кишкові захворювання
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 4.3. ЕМОЦІЙНА ДІАРЕЯ "
 1. Оцінка результатів дослідження
  Вербальний проективний тест апробований при комплексному клініко-психологічному дослідженні хворих неврозами та шизофренією, що протікала з неврозоподобной симптоматикою, що спостерігалися у Воронезькому обласному психоневрологічному диспансері в період 1989-1993 років. Синдромальні характеристики неврозоподібних розладів розглядалися відповідно традиційним для вітчизняної психіатрії
 2. Пологи
  Народження дитини - важлива частина сексуальної та емоційної життя чоловіка і жінки. Пологи - це вихід нової людини в життя, один з процесів звільнення, отримання свободи, що дає новий поштовх до розвитку. Від того, як пройдуть пологи, залежатиме подальша емоційне життя малюка. У процесі пологів йде фізичне роз'єднання матері і дитини, і в цей момент необхідно створити
 3. 6.1 ЕМОЦІЙНЕ НАСИЛЬСТВО
  Емоційне насильство над дитиною - це будь-яка дія, яке викликає у дитини стан емоційної напруги, що наражає на небезпеку нормальний розвиток його емоційного життя. Зазвичай на успіх дитини батьки реагують похвалою, почуттям гордості і радістю. Але іноді батьки реагують протилежним чином: байдужістю і роздратуванням. Спочатку це викликає в дитині
 4. 10.3. Форми прояву почуттів
  Почуття проявляються у формах настрою, афекту, пристрасті, емоційних (психічних) станів, стресу і дистресу, фрустрації. Настрій - це одна з форм емоційного життя людини. Так називається стійке емоційний стан середньої сили, яке триває досить довго. Настрій забарвлює всі психічні процеси і викликається конкретною причиною, тобто подією або фактом.
 5. § 1. Поняття психічних станів
  Життя людини - безперервна низка різноманітних психічних станів. У них проявляється ступінь врівноваженості психіки індивіда з вимогами середовища. Стани радості і печалі, захоплення і розчарування, смутку й захвату виникають у зв'язку з тим, в які події ми залучені і як до них ставимося. Психічний стан - тимчасове своєрідність психічної діяльності індивіда,
 6. § 5. Система прийомів правомірного психічного впливу на осіб, що протидіють розслідуванню
  Яким арсеналом засобів правомірного психічного впливу на осіб, що протидіють розслідуванню, володіє слідчий? Судова психологія рекомендує ряд прийомів правомірного психічного впливу в ситуаціях протидії: 1) ознайомлення протидіє особи з системою наявних доказів, розкриття їх юридичного значення, переконання в марності
 7. ЗАГАЛЬНІ ФАКТОРИ У ПСИХОТЕРАПІЇ
  Прогрес в психотерапії в даний час проявляється не тільки в розробці нових методів, але і в спробі синтезу концепцій і технічних прийомів, у пошуку більш гнучкою інтегративної психотерапевтичної парадигми. Одна з істотних передумов її розвитку - вивчення загальних факторів психотерапії, характерних для її різних напрямів, форм і методів. В якості загальних факторів психотерапії
 8. § 4. Класифікація психічних явищ
  Усі психічні явища нерозривно пов'язані; традиційно вони поділяються на три групи: 1) психічні процеси; 2) психічні стани, 3) психічні властивості особистості. Психічні процеси слід розглядати як базові явища, а психічні стани і властивості особистості - як тимчасову і типологічну модифікації психічних процесів. У своїй сукупності всі
 9. Показання ДО ПРОВЕДЕННЯ РАЦІОНАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ
  Раціонально-емоційна терапія показана при лікуванні різних захворювань, в етіології яких психологічні фактори є визначальними. Це, перш за все, невротичні розлади. Вона показана і при інших захворюваннях, ускладнених невротичними реакціями. А. А. Александров виділяє категорії пацієнтів, кому може бути показана раціональний-но-емоційна терапія: 1) пацієнти з
 10. 11.4. Методи розвитку швидкісних здібностей
  Основними методами виховання швидкісних здібностей є: методи строго регламентованого вправи; змагальний метод; ігровий метод. Методи суворо регламентованого вправи включають в себе: а) методи повторного виконання дій з установкою на максимальну швидкість руху, б) методи варіативного (змінного) вправи з варіюванням швидкості і прискорень по заданій
 11. Крутецкий В. А. . Психологія: Підручник для учнів пед. училищ. - М.: Просвещеніе.-352 с, іл., 1980

 12. ЗАСТОСУВАННЯ ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПІЇ
  Гештальт-терапія традиційно розглядається як найбільш ефективний метод лікування «надмірно нормативних, соціально скутих, стриманих індивідів », чиє обмежене функціонування пов'язане з наявністю« внутрішніх блоків »(Shepherd I., 1970). А. А. Александров вважає, що цей вид лікування показаний при тривожних, фобічних, депресивних розладах, а також особам, схильним до перфекціонізму.
 13. 3. Оцінка емоційної сфери.
  Емоції - суб'єктивна форма вираження потреб. Вони передують діяльності, спонукаючи і направляючи її. Емоції виражають ставлення до умов, які сприяють або перешкоджають здійсненню діяльності, до конкретних досягнень у ній, до сформованим або можливих ситуацій. Для дослідження та оцінки емоційної сфери можуть бути використані особистісні опитувальники Айзенка (форми А і В) і
 14. Соловйова С.Л.. Довідник практичного психолога: Психотерапія. М.: АСТ; СПб.: Сова. - 575с., 2008

 15. Принцип емоційності
  Принцип емоційності випливає з природи розвитку і діяльності дитини. Позитивні емоції народжують такий стан його душі, коли думка стає особливо яскравою, вчення відбувається легко, швидко і приємно. Якщо учень береться за книгу без настрою, як за тяжкий, обтяжливий труд, очікувати від нього високої ефективності неможливо. Ось чому вченню передує позитивний настрій
 16. Розвиток емоційної сфери. Комплекс пожвавлення.
  Новонароджений починає своє життя з крику, який в перші дні має незаперечний рефлекторний характер. Перший крик - результат спазму голосової щілини. Спазм супроводжує перші дихальні рефлекси. Деякі вчені вважають, що перший крик - це і перший прояв негативної емоції: спазми викликають почуття сорому. В даному випадку дійсно неможливо розрізнити м'язову реакцію і
© 2014-2022  ibib.ltd.ua