Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня Наступна »
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

Етапи педагогічного процесу

Педагогічні процеси мають повторюваний, циклічний характер, і в їх розвитку можна виявити одні й ті ж етапи. Етапи - це не складові частини, а послідовність розвитку: підготовчий, основний, заключний (рис. 4). Коли всі ці етапи вичерпані, процес завершено - і все починається спочатку. Якщо урок представити окремим процесом або частиною загального, можна зрозуміти, як все це відбувається.

На підготовчому етапі створюються належні умови для протікання процесу в заданому напрямку і з заданою швидкістю. При цьому на перший план висуваються: виділення і постановка конкретних завдань, вивчення (діагностика умов) розвитку процесу, прогнозування досягнень, проектування і планування розвитку процесу.

101

Рис. 4. Етапи педагогічного процесу

Виділення та постановка завдань полягає в тому, щоб перетворити загальну педагогічну мету, що стоїть перед системою народної освіти, в конкретну, досяжну на заданому відрізку педагогічного процесу і в існуючих на даний момент умовах. Це завжди «прив'язане» до конкретної системи здійснення педагогічного процесу - школи, класу, уроку і т.д. На цьому етапі виявляються протиріччя між вимогами загальної педагогічної мети і конкретними можливостями учнів даного навчального закладу і т.д., намічаються шляхи вирішення цих протиріч в проектованому процесі.

Поставити правильно мета, визначити завдання процесу неможливо без діагностики. Педагогічна діагностика (від грец. «Дна» - прозорий і «гнозис»-знання) - це дослідницька процедура, спрямована на «з'ясування» умов і обставин, в яких буде протікати педагогічний процес. Її головна мета-отримати чітке уявлення про ті обставини, які допомагатимуть або перешкоджати досягненню намічених результатів. У ході діагностики збирається необхідна інформація про реальні можливості педагогів і учнів, про рівень їх попередньої підготовки, умови протікання процесу, інших важливих атрибутах. Необхідно підкреслити, що спочатку намічені завдання коригуються за результатами діагнозу: часто конкретні умови змушують їх переглядати, приводити у відповідність з реальними можливостями. Питання діагностики в сучасному педагогічному процесі настільки важливі, що далі їм буде присвячена спеціальна глава.

За діагностикою слід прогнозування ходу і результатів педагогічного процесу.

Сутність прогнозування (приставка «про» вказує на випередження) полягає в тому, щоб попередньо, до початку процесу, оцінити його потенційну результативність у конкретних умовах. Застосовуючи наукове

102

прогнозування, ми можемо дізнатися про те, чого ще немає, теоретично зважити і розрахувати параметри процесу. Прогнозування здійснюється за досить складним методиками, але витрати на нього окупаються, оскільки в цьому випадку педагоги отримують можливість активно втручатися в проектування і хід педагогічного процесу, не чекаючи, поки він виявиться малоефективним або призведе до небажаних наслідків. З конкретними прикладами діагностики та прогнозування педагогічного процесу познайомимося нижче.

Завершується підготовчий етап скоригованими на основі результатів діагностики проектом організації процесу, який після остаточного доопрацювання втілюється в план. У педагогічній практиці застосовуються різні плани-керівництва навчальним процесом у школі, виховної роботи, проведення окремих навчально-виховних справ, уроків і т.п. Плани педагогічних процесів конкретні і мають певний термін дії, тобто це підсумковий документ, в якому точно визначено, кому, коли і що потрібно робити.

Основной етап здійснення педагогічного процесу можна розглядати як відносно відокремлену систему, що включає в себе важливі взаємопов'язані елементи: постановку і роз'яснення цілей і завдань майбутньої діяльності; взаємодія педагогів та учнів; використання намічених методів, засобів і форм педагогічного процесу; створення сприятливих умов; здійснення різноманітних заходів стимулювання діяльності школярів; забезпечення зв'язку педагогічного процесу з іншими процесами. Ефективність процесу залежить від того, наскільки доцільно всі ці елементи пов'язані між собою, чи не суперечать їх спрямованість і реалізація спільної мети і один іншому. Так, в ході педагогічної взаємодії здійснюється оперативний педагогічний контроль, покликаний відігравати стимулюючу роль. Але якщо його спрямованість і мета не підпорядковані загальної мети і спрямованості процесу, не враховують безлічі інших конкретних обставин, контроль з стимулу може перетворитися на гальмо.

Важливу роль на основному етапі педагогічного процесу грають зворотні зв'язки, що служать основою для прийняття оперативних управлінських рішень.

Зворотній зв'язок - основа якісного управління процесом, її розвитку і зміцненню кожен педагог надає пріоритетного значення. Тільки спираючись на неї, вдається знайти раціональне співвідношення педагогічного управління і самоврядування своєю діяльністю з боку учнів. У цьому зв'язку нагадаємо ще раз, що педагогічний процес - значною мірою система саморегулююча, оскільки зайняті в ній вчителі та учні володіють власною волею і свободою вибору. Оперативний зворотний зв'язок в ході педагогічного процесу сприяє своєчасному введенню коригувальних поправок, що додають педагогічної взаємодії необхідну гнучкість.

Заключний етап педагогічного процесу - аналіз досягнутих результатів. Навіщо це потрібно? Чому важливо ще раз уважно проаналізувати

103

його хід і результати? Відповідь очевидна - щоб у майбутньому не повторювати помилок, неминуче виникають в будь-якому, навіть дуже добре організованому процесі, щоб в наступному циклі врахувати неефективні моменти попереднього. Аналізуючи-навчаємося. Зростає той педагог, який здатний отримати користь з допущених помилок. Вимогливий аналіз і самоаналіз - вірний шлях до вершин педагогічної майстерності.

Особливо важливо зрозуміти причини неповної відповідності ходу і результатів процесу первісним задумом, визначити, де, як і чому виникли помилки. Практика підтверджує, що найбільше вони з'являються тоді, коли педагог ігнорує діагностику і прогнозування процесу, працює «потемки», «на дотик», сподіваючись досягти позитивного ефекту. Крім розчарувань, незадоволення, втрати часу та інтересу такий процес учням нічого дати не може.

Слід мати на увазі, що навчально-виховний процес не розвивається стихійно. Багатовікова практика виховання виробила певну форму його організації. Педагогічний процес розбивається на окремі відрізки, цикли. Усередині кожного існує своя логіка. Етапи педагогічного процесу: підготовчий, основний, заключний. Кожен з них має свої конкретні завдання і здійснюється у визначеному порядку. Якщо вчитель намагається щось в ньому змінити, він повинен добре розуміти, до чого можуть призвести ці зміни.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Етапи педагогічного процесу "
 1. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  етапи становлення та розвитку пенітенціарної педагогіки і дайте характеристику кожного з них. 2. Чому дана галузь педагогіки отримала назву «пенітенціарна»? Назвіть її основні категорії. 3. Які фактори визначають специфіку педагогічного процесу в органах, які виконують покарання? 4. Назвіть форми впливу кримінально-виконавчого права на формування
 2. ДОДАТОК
  етапи реалізації педагогічної технології Адаптація суб'єкта та об'єкта до педагогічної діяльності 1 II III Результат Включення об'єкта в процес саморозвитку, самовиховання , самовдосконалення Об'єкт (Моніторинг реалізаційної діяльності] Індивідуалізація педагогічної технології Умови середовища Схема 4 3-й (заключний) етап - результативний Соціальне замовлення Мета
 3. § 1. Педагогічний процес як система
  педагогічний процес, виступає система освіти в цілому, школа, клас, навчальне заняття та ін Універсальної характеристикою педагогічного процесу є педагогічна взаємодія. Взаємодія суб'єктів педагогічного процесу має своєю кінцевою метою інтеріоризації накопиченого соціального досвіду, виробленого людством. Педагоги і
 4. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  етапи посилення педагогічного змісту у судочинстві. 2. З якими науками взаємопов'язана педагогіка судочинства? 3. У чому схожість і відмінність педагогічних властивостей, якостей співробітників органів правосуддя (слідчого, прокурора, адвоката, судді)? 4. Назвіть основні напрями педагогічної діяльності органів слідства, прокуратури в стадії досудового
 5. Глава 4 Розвиток професійно-особистісної готовності студентів - майбутніх вчителів до гуманістично - орієнтованої педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки у вузі
  педагогічної діяльності в процесі психолого-педагогічної підготовки в
 6. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб . посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 7. § 1. Методологія педагогіки, її завдання і структура
  педагогічних досліджень; - встановлення принципів і методів набуття знань про педагогічної дійсності; - визначення напрямів розвитку педагогічної теорії; - визначення шляхів взаємодії науки і практики, основних способів впровадження досягнень науки в педагогічну практику; - аналіз зарубіжних педагогічних досліджень.
 8. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічна система і з яких елементів вона складається? 2. Розкрийте системоутворюючу роль цілі в системі педагогічної роботи. 3. Поясніть, як освіта, виховання, навчання і розвиток впливають один на одного. 4. Які сутність і структура педагогічного процесу? 5. Назвіть одну із закономірностей педагогічного процесу і дайте пояснення її природі, впливу
 9. Теми для рефератів 1.
  педагогічної діяльності). 2. Професійно-особистісна позиція і її складові (на прикладі педагогічної діяльності). 3. Комунікативна компетентність особистості та її значення для педагогічної діяльності вчителя. 4. Педагогічні здібності вчителя до організації міжособистісної взаємодії учнів на
 10. Методи і методика дослідження
  педагогічної проблеми, способи використання методів), побудови висновків, оцінок, доказів, обгрунтувань, теорій в юридичної педагогіці відповідають общепедагогическим. Але в переважній більшості випадків використовується ідея методу, а опрацювання його, конкретизація завжди відбуваються як його адаптація до теми дослідження. Так, методи анкетування, бесіди, педагогічного аналізу,
 11. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
  педагогічної компетентності у майбутніх менеджерів; визначено поняття даної властивості особистості фахівця, його функції та структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 12. Никуленко Т.Г.. Корекційна педагогіка: Учеб.пособие для вузів - М.: Фенікс. - 382 с., 2006

 13. Запитання і завдання для самоперевірки, вправ та роздумів
  педагогічної роботи і хто фактично є ним? 2. Які вимоги пред'являються до суб'єкта педагогічної роботи? 3. Обгрунтуйте, чому керівник виступає як суб'єкт педагогічної роботи. 4. Дайте характеристику педагогічного професіоналізму. 5. Що розуміється під педагогічною культурою? 6. Які види педагогічної підготовленості вам відомі?
 14. П.І. Підкасистий. ПЕДАГОГІКА. Навчальний посібник для студентів педаго гічних вузів і педагогічних коледжів. - М: Педагогічне товариство Росії. - 640 с., 1998

 15. ЗАНЯТТЯ № 3 ТЕМА: СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ
  педагогічний процес, педагогічна взаємодія, рушійні сили педагогічного процесу, закономірності та принципи педагогічного процесу, педагогічна ситуація, педагогічна завдання. Вимоги до компетентності: - знати компоненти цілісного педагогічного процесу і вміти пояснити їх єдність, взаємозв'язок і взаємозумовленість; - вміти розкрити
 16. категоріальний-понятійний апарат
  педагогічної реальності. Категоріально-понятійний апарат має методологічне та теоретичне значення, багато в чому визначає стан і розвиток юридичної педагогіки як наукової дисципліни, рівень її самопізнання і самоконструірованія. Розробка категоріально-понятійного апарату відбувалася в дослідженнях всіх педагогів, які займалися юридико-педагогічної проблематикою. А.Д.
 17. Яка тривалість відпустки у педагогічних і науково-педагогічних працівників?
    педагогічним, науково-педагогічним працівникам освіти та науковим працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів
 18. Педагогічний контроль
    педагогічним процесом передбачає контроль за його ходом і результатами. Основними завданнями контролю є: перевірка оптимальності процесу, його компонентів, наповненості навчальними, які виховують і розвивають впливами, їх узгодженості, відповідності результатів, якості дій його учасників і надання допомоги. Разом з тим це не суто адміністративний контроль, а саме
 19. Література для самостійної роботи
    педагогічному спілкуванні. М., 1987. Конаржевский Ю.А. Педагогічний аналіз навчально-виховного процесу та управління школою. М., 1982. Портнов М.Л. Уроки початківця вчителя. М, 1994. Поташник М.М. Управління сучасною школою. М., 1992. Керівництво навчальним процесом. М,
 20. § 3. Рушійні сили педагогічного процесу
    педагогічного процесу як і будь-якого іншого процесу є вирішення протиріч. Розрізняють протиріччя об'єктивного і суб'єктивного характеру. 48 Найбільш загальним внутрішнім протиріччям об'єктивного характеру є невідповідність реальних можливостей виховуваних тим вимогам, які пред'являються до них з боку суспільства. Іншим об'єктивним
© 2014-2022  ibib.ltd.ua