Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

ЗАНЯТТЯ № 3 ТЕМА: СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

Основні поняття: педагогічний процес, педагогічна взаємодія, рушійні сили педагогічного процесу, закономірності та принципи педагогічного процесу, педагогічна ситуація, педагогічна завдання.

Вимоги до компетентності:

- знати компоненти цілісного педагогічного процесу і вміти пояснити їх єдність, взаємозв'язок і взаємозумовленість;

- вміти розкрити етапність педагогічного процесу в логіці його проектування і здійснення;

- знати і вміти пояснити рушійні сили, закономірності та принципи педагогічного процесу;

- вміти представити педагогічний процес як фактор формування особистості школяра;

- розуміти педагогічна взаємодія як умова розвитку його учасників.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТТЯ

I. Завдання для обов'язкового виконання

1. Розгляньте педагогічний процес як систему. Охарактеризуйте компоненти цієї системи.

2. Зобразіть у вигляді схеми етапність педагогічного процесу (див. «Педагогіка в схемах і таблицях», С. 27). Покажіть взаємозв'язок етапів.

3. Ознайомтеся з позиціями авторів різних допомог у визначенні закономірностей педагогічного процесу. Визначте свою позицію і обгрунтуйте її.

4. Розгляньте принципи педагогічного процесу. Проілюструйте їх конкретними прикладами з практики навчання і виховання.

136

II. Завдання для поглибленого вивчення теми

1. Напишіть твір-роздум «У чому сутність співпраці вчителя і учня в педагогічному процесі?»

2. Працюючи з педагогічною літературою, ви познайомилися з умовними одиницями педагогічного процесу (елементарними клітинами). Наприклад, Б.Т. Лихачов одиницею педагогічного процесу розглядає педагогічну ситуацію як цілеспрямована взаємодія педагога та учнів, в якому поведінка одних зумовлює певні дії інших. Випишіть, які інші одиниці педагогічного процесу пропонують вчені-педагоги.

III. Завдання для осмислення теми і самоперевірки знань

1. Поясніть сенс ідеї цілісності педагогічного процесу.

2. Виділіть головні характеристики педагогічного процесу. Що означає педагогічний процес як удосконалення особистості?

3. Як і в чому відбувається зміна стану учасників педагогічного процесу?

4. Які функції реалізуються в цілісному педагогічному процесі?

5. Як ви вважаєте, чому протиріччя є рушійною силою педагогічного процесу?

6. Виберіть то визначення педагогічного процесу, яке, на Ваш погляд, найбільш точно відображає його сутність:

а) Педагогічний процес - це система, що об'єднує в собі процеси навчання, виховання та розвитку.

Б) Педагогічний процес - це синонім поняття «навчально-виховний процес».

В) Педагогічний процес - це змістовно насичене і організаційно оформлене взаємодія педагогів та вихованців, спрямоване на досягнення цілей освіти та задоволення потреб його суб'єктів.

7. Встановіть правильну послідовність здійснення педагогічного процесу. 1. ... здійснення педагогічної взаємодії в різних видах діяль-ності та спілкування; 2. ... регулювання і коррегирование спільної діяльності; 3. . виявлення відхилень, що виникли, труднощів, помилок і причин цього; 4. . діагностика, цілепокладання і планування. 5. . проектування заходів щодо усунення помилок, постановка нових педагоги-чеських завдань; 6. . аналіз отриманих результатів; 7. . організація зворотного зв'язку вході спільної діяльності і спілкування. ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ

1. Визначення завдань і змісту майбутньої роботи.

2. Аналіз основного поняття теми.

Пропонується взяти одне з визначень педагогічного процесу. Наприклад, педагогічний процес являє собою сукупність закономірних і послідовник-

137

взаємодій педагога та учнів для їх розвитку. Слід пояснити кожен з компонентів даного визначення: «сукупність», «закономірність» і т.

д.

3. Співбесіда по темі:

- Як у реальному житті проявляється цілісність педагогічного процесу?

- Як ви розумієте вислови: «педагогічний процес як система», «педагогічний процес як комплекс умов для розвитку її учасників», «педагогічний процес як організаційно оформлене взаємодія педагогів та вихованців»?

4. Складання та аналіз схеми, що відбиває послідовність етапів у розвитку педагогічного процесу.

5. Ретроспективний аналіз власної шкільної життєдіяльності. (Студентам пропонується визначити і обгрунтувати, які з коштів педагогічного процесу школи вони вважають найбільш значущими для власного розвитку).

6. Письмове виконання завдань за варіантами: розкриття одного з питань теми.

I варіант. Цілісність як головна характеристика педагогічного процесу.

П варіант. Педагогічний процес як послідовна зміна станів його учасників.

7. Підсумок заняття - оціночне судження викладача про роботу групи і окремих студентів.

8. Рекомендації та завдання до наступного заняття.

ЛІТЕРАТУРА

1. Каджаспірова, Г.М. Педагогіка. / Г.М. Каджаспірова. - Мн., 2004. - С. 107-126.

2. Підласий, І.П. Педагогіка. Загальні основи. Процес навчання: в 2 кн. Кн. 1. / І.П. Підласий. - М., 2002. - С. 103-122.

3. Підласий, І.П. Педагогіка: в 3 кн. Книга 1: Загальні основи. - М., 2007. - С. 387 401.

4. Селіванов, В.С. Основи загальної педагогіки: теорія і методика виховання. / В.С. Селіванов. - М., 2000. - С. 80-105.

5. Сластенін, В.А. Педагогіка. / В.А. Сластенін, І.Ф. Ісаєв, Є.М. Шиянов. - М., 2006. - С. 129-145.

6. Сманцер, А. П. Гуманізація педагогічного процесу в сучасній школі. / А.П. Сманцер, Л.В. Кондрашова. - Мн., 2001.

7. Стефановская, Т.А. Педагогіка: наука і мистецтво. / Т.А. Стефановская. - М.,

1998. - С. 118-147.

8. Шиянов, В.Н Розвиток особистості в навчанні. / В.М. Шиянов, І.Б. Котова. - М.,

1999. - С. 6.

138

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "ЗАНЯТТЯ № 3 ТЕМА: СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЦІЛІСНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ"
 1. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  заняття) . Заняття 1. Психодіагностика професійно-особистісної позиції студентів-майбутніх учителів у сфері педагогічної діяльності та рефлексивний аналіз її результатів (див. Додаток 6). Заняття 2. Психодіагностика комунікативно-поведінкових установок студентів-майбутніх учителів у сфері спілкування та рефлексивний аналіз її результатів (289, 324). Заняття 3-4. Психодіагностика
 2. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  педагогічної взаємодії в залежності від соціально-історичних умов суспільного розвитку. 3. Педагогічна діяльність в рамках стратегії глобальної освіти. 4. Психологія організації групової навчально-пізнавальної діяльності. Тема 2. Учитель як учасник і організатор гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії в
 3. Структура курсу
  тема. Тема 7. Структура суспільства. Тема 8. Суспільство і природа. Тема 9. Проблема людини в
 4. ЗМІСТ
  процесуального права 15 Тема 3. Принципи арбітражного процесуального права 29 Тема 4. Підвідомчість і підсудність спорів арбітражному суду 50 Тема 5. Учасники арбітражного процесу 65 Тема 6. Позов 88 Тема 7. Докази 109 Тема 8. Арбітражні витрати 139 Тема 9. Процесуальні терміни 146 Тема 10. Позовна виробництво в арбітражному суді 1-ї інстанції 149 Тема 11. Особливості
 5. Лихачов Б.Т.. Педагогіка: Курс лекцій / Учеб. посібник для студентів педагог, навч. закладів і слухачів ІПК і ФПК. - 4-е вид., Перераб. і доп. - М.: Юрайт-М.-б07с., 2001

 6. Сутність і структура педагогічного процесу
  занятті може не бути задіяна і не дати очікуваного результату. Тут позначається велика кількість залежностей, факторів і умов, про які можна сказати, що немає дрібниць у побудові та оптимізації динамічного і швидко протікає педагогічного процесу. Практично будь-яка удавана на перший погляд несуттєвою деталь може позначитися позитивно чи негативно, тому все треба
 7. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
  педагогічної взаємодії в процесі навчання. Тема 2. Рефлексивно-перцептивні здібності вчителя до проектування ситуацій міжособистісної взаємодії, що сприяють гуманізації соціально-освітнього середовища. 1. Поняття рефлексивно-перцептивних здібностей. 2. Прояви рефлексивно-перцептивних здібностей учителя в процесі прогнозування і проектування ситуацій
 8. Зміст і питання методики професійно-педагогічної підготовки
  занять правоохоронного органу має свої особливості, зумовлені педагогічними вимогами та умовами успішного їх проведення, що підтверджується не тільки теоретичними обгрунтуваннями, а й аналізом діяльності та підготовленості успішних керівників. Її зміст орієнтується на: 1) загальну педагогічну підготовку (О.А. Абдулліна, Н.В. Кузьміна, Н.Д. Нікандров,
 9. 5. ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС
  тема освіти в Росії. Визначено головні вимоги для її розвитку: відповідність часу, засноване на стратегії розвитку суспільства; орієнтування на майбутнє; постійне оновлення цільових установок, змісту освітніх технологій, механізмів управління. Чітко визначені різні напрямки розвитку сучасної освіти: гуманізація; гуманітаризація; диференціація;
 10. Н. А. банька. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ менежджера: Монографія / ВолгГТУ. - Волгоград. - 75 с., 2004
  структура. Детально описано хід педагогічного експерименту з формування професійно-педагогічної компетентності; побудована і апробована чотирирівнева модель процесу її
 11. ЗМІСТ
  Вступ 3 Програма курсу 5 Тема 1 Загальна характеристика господарського права й гос-подарських законодавства 12 Тема 2. Підприємництво як Різновид господарської діяль-ності 19 Тема 3. Правова характеристика господарських організацій 28 Тема 4. Речові права в господарсько-правових відносінах. Право інтелектуальної власності 38 Тема 5. Господарські зобов'язання 48 Тема 6. Господарський