Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка сучасної школи → 
« Попередня Наступна »
Ракова Н. А.. Педагогіка сучасної школи: Навчально-методичний посібник. - Вітебськ: Видавництво УО «ВДУ ім. П. М. Машерова ». - 215 с., 2009 - перейти до змісту підручника

§ 2. Функції навчання

Необхідність реалізації завдань формування всебічно гармонійно розвиненої особистості в «рамках» сучасної дидактичної системи обумовлює наступні функції навчання: освітню, виховну і розвиваючу.

Освітня функція полягає в озброєнні учнів системою наукових знань, умінь і навичок та її використання на практиці.

Знання - розуміння, збереження в пам'яті й уміння відтворювати основні факти науки і які з них теоретичні узагальнення.

Наукові знання включають факти, поняття, закони, закономірності, теорії, узагальнену картину світу. Відповідно до освітньої функції вони повинні стати надбанням особи, увійти до структури її досвіду.

Оволодіння знаннями в процесі навчання носить специфічний характер і виражається не у відкриття нових теоретичних ідей, а в пізнанні того, що вже видобуто в науці і що потрібно зрозуміти, зберігати в пам'яті і використовувати, т.

е. зробити індивідуальним надбанням кожного учня.

Кінцевим результатом реалізації освітньої функції є дієвість знань, що виражається у свідомому оперуванні ними, у здатності мобілізувати колишні знання для отримання нових, а також сформувати спеціальні (з предмета) і загальнонавчальних умінь і навичок.

Уміння - це володіння способами застосування (прийомами, діями) засвоюваних знань на практиці.

Навичка - складовий елемент уміння, автоматизоване дію, доведене до високого ступеня досконалості.

57

Уміння формуються в результаті вправ. Для вироблення навичок необхідні багатократні вправи в одних і тих же умовах.

Виховна функція навчання випливає з його змісту, форм і методів і реалізується за допомогою організації спілкування вчителя та учнями.

У процесі навчання при засвоєнні змісту освіти формуються погляди, переконання, відносини, якості особистості.

Правильно організоване навчання сприяє реалізації його розвиваючої функції, яка передбачає розвиток мови, мислення, пам'яті, сенсорної, емоційно-вольової, рухової і мотиваційно-потребностной сфер особистості. Ця функція, як і дві попередні, здійснюється більш ефективно при спеціальній спрямованості взаємодії вчителя і вчителів на всебічний розвиток особистості школяра.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Функції навчання "
 1. Постановка цілей навчання
  функції зможе виконувати стажист, успішно закінчив програму навчання. Вони, таким чином, забезпечують концентрацію зусиль як стажиста, так і викладача і є відправною точкою для оцінки успішності програми
 2. С.І. Бризгалова. Проблемне навчання в початковій школі: Учеб. посібник. Вид. 2-е, испр. і доп. / Калінінгр. ун-т. - Калінінград. - 91 с. , 1998
  функції і місце проблемного навчання в початковій школі. Призначається для студентів педагогічного факультету, вчителів та фахівців, що займаються теорією і практикою проблемного
 3. Програмоване навчання
  функції: постановка питань, фактів або проблем учневі; надання можливості відповіді респонденту; забезпечення зворотного зв'язку щодо точності відповідей. Основною перевагою програмованого навчання є зменшення часу навчання приблизно на одну третину. У рамках принципів навчання програмовані інструкції можуть також полегшити процес навчання, оскільки вони дозволяють
 4. Навчання контролерів
  функцій і не є основними виробничими силами. Проте, охоронці, що знаходяться на посадах старших об'єктів, зобов'язані проводити з контролерами заняття з вивчення посадовий документації і несуть відповідальність за рівень знань своїх
 5. Підсумки
  навчання, що не пізніше 3 числа місяця, наступного за таким, начальник відділу кадрів підводить підсумки навчання. Підсумки навчання зберігаються у відділі кадрів і використовуються при аналізі процесу навчання в цілому і для порівняння з підсумками атестації, а також для заохочення відзначилися і покарання
 6. Щорічне навчання для керівників і фахівців
  навчання для керівників і фахівців проводиться для ознайомлення їх з новою технікою і прогресивними технологіями, ефективними прийомами управління та аналізу виробництва, інноваціями на виробництві та у сфері управління людськими ресурсами. Щорічне навчання організовується у вигляді декількох модулів програм, тривалість навчання за якими 1-3
 7. Принцип відбору потрібних ступенів свободи
  навчання задіюється більше число ступенів свободи навченою системи, ніж це необхідно для досягнення цілей навчання [7, 15, 16, 57]. У процесі навчання число "беруть участь" змінних зменшується - "відключаються" несуттєві змінні (СР з явищами генералізації і концентрації нервових процесів - І.П. Павлов, А.А. Ухтомський, П.В. Симонов та ін.) [16 - 18, 57,
 8. Технології навчання
  навчання, починаючи з робіт Я.А. Коменського, і являють собою втілення теорії навчання в навчальному процесі. Практично вони завжди розглядалися в єдності з вихованням та розвитком учнів і реалізуються в технологіях виховує та розвивального навчання. У такому вигляді навчання являє собою комплексне педагогічне явище, що несе в собі виховує і розвиваюче впливу, а
 9. Заходи
  навчання на підприємстві, денні курси та семінари поза підприємства, участь в наукових конгресах, систематичне варіювання занять, практика всередині підприємства або асистентська діяльність; співробітників, які приймаються ними у вільний час і повністю або переважно ними фінансуються, наприклад навчання у вечірньому навчальному закладі, самонавчання, заочне навчання у вузі, навчання
 10. Основні методи навчання
  навчання в процесі фактичного виконання певної роботи. Зрештою кожен співробітник проходить в тій чи іншій мірі навчання на робочому місці. Існують декілька видів навчання на робочому місці. Найбільш відомий - метод інструктажу або дублювання. У цьому випадку працівника навчає більш досвідчений співробітник або безпосередній керівник. На нижчих рівнях інструктаж може
 11. 8. ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ педагогічного процесу
  функціонального матеріалізму; парадигмальна; кібернетична, асоціативна; поетапного формування розумових дій; управлінська. Дані концепції розкривають специфіку дидактичного відносини «викладання - вчення» на рівні певного підходу, ідеї, принципу. І. Ф. Харламов. Педагогіка. Розглядаються як загальні закономірності, притаманні вихованню в цілому, так і
 12. Особливості навчання співробітників митних органів
  функції: - навчальна - озброєння фахівців системою знань, навичок і умінь, необхідних для практичної митної діяльності; - виховна - формування та вдосконалення якостей особистості співробітника; - розвиваюча - розвитку і вдосконалення інтелектуальних і фізичних сил співробітників; - психологічної підготовки - формування у співробітників
© 2014-2022  ibib.ltd.ua