Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
В.В. Соколов. Філософія як історія філософії. - М.: Академічний Проект. - 843 с. - (Фундаментальний підручник)., 2010 - перейти до змісту підручника

Гельвецій як етико-соціальний теоретик французького матеріалізму XVIII в.

Якщо філософія в кінцевому рахунку - наука про людину, то з особливою, якщо не з найбільшою, силою ця її суть була виражена філософами епохи Просвітництва взагалі, французькими особливо. Звичайно, як вище зафіксовано, багато хто з них трактували проблеми і пізнання, і природного буття, але ставили у фокус своїх роздумів людини як у його індивідуальному, так і в соціальному 612 існуванні. Однак Клод Гельвецій серед інших французьких

матеріалістів виділявся винятковою концентрацією своїх ідей навколо проблем філософської антропології, а в залежності від неї - і соціального теоретизування. Потреби суб'єкта з необхідністю ведуть його до усвідомлення своєї залежності від об'єкта, але вже не стільки природного, скільки соціального. Про це свідчать обидва головні його твори. У творі «Про розум» автор виявив себе як послідовний емпірістов і сенсуалистический редукціоністов, продовжуючи лінію Локка і особливо Кондильяка. У творі «Про людину, його розумових здібностях і його виховання» (1773), керуючись тими ж гносеологическими принципами, автор більш грунтовно трактує людину в контексті соціального середовища його існування. Належав до кола Дідро та інших авторів «Енциклопедії» Гельвецій повністю поділяв їх погляди щодо ролі науки * в матеріальному поліпшенні людського життя.

У тлумаченні людини Гельвецій чи не рішучіше всіх інших французьких матеріалістів того століття - втім, тут важко відрізнити його від Гольбаха, який писав пізніше - перекреслював багатовікову дуалістичне трактування людини як істоти, дух якого високо піднімає його як над власним тілом, так і над всією матеріальною природою. Як уже зазначено, автор двох названих вище творів рішуче заперечував біологічну врожденность будь-яких духовних властивостей людини, не тільки його ідей, а й інтелектуальних і моральних схильностей, які все ж визнавав Локк. Всі вони, на переконання Гельвеція, зобов'язані своїм походженням чуттєвої природі людини і його різноманітному досвіду. З античних часів вона трактувалася - особливо стоїками - насамперед як завжди заклопотана збереженням свого існування, або в Киренського-епікурейської гедоністичної традиції - як прагнення до насолоди короткочасної життям, як би не було неоднозначно поняття насолоди. Обидві ці традиції, як і сходить до Аристотеля традиція евдемонізма, в ментальності безлічі людей вельми ускладнилося в ряді аспектів Нового часу набували форму суто особистого інтересу самої різної спрямованості. Вище ми бачили, з якою переконаністю і енергією підкреслював його визначальну роль у людському житті Томас Гоббс. Тепер, мабуть, ще з більшою силою таку роль висував на перший план Гельвецій. Він вельми посилив індивідуалістично-номиналистическую вектор від людини до суспільства навіть у порівнянні з Гоббсом. «Суспільство є лише збори окремих осіб і, отже, у своїх судженнях може керуватися тільки своїм інтересом» (XIII 18, т. 1, с. 182). «Якщо фізичний світ, - загострював ту ж думку автор" Про людину ", - підпорядкований закону руху, то духовний світ не менше підпорядкований закону інтересу» (там же, т. 2, с. 186), якого дотримуються не тільки індивідууми, але і різні колективи. В основі будь-яких інтересів лежать чуттєві відчуття. У своєму тлумаченні людини Гельвецій розглядав його як сугубого егоїста, за всіма діями і словами якого ховається любов до самого себе, власний інтерес. 613

Французький матеріаліст відкидав вчення англійського деїстів Шефт-Ощад, що мав послідовників не тільки в Англії і приписують людям вроджене моральне почуття доброзичливості як визначальне для людини. Платонічний відтінок такого почуття симпатії для інших перекреслюється радикальним сенсуализмом Гельвеція. У Франції попереднього століття вийшла книга мораліста Ларошфуко «Максими та моральні роздуми» (1665), в якій самолюбство і прагнення до особистої вигоди проголошувалися головними стимулами людського життя. В Англії, як вище зазначено, не тільки Гоббс, але і в більш конкретною і навіть цинічній формі Мандевіль зображували пороки приватних осіб, їх прагнення до користолюбства справжнім умовою суспільного благополуччя.

Заснована на послідовному сенсуализме, створюючому всі людські уявлення, доктрина Гельвеція була ширше досить приватну позицію Мандевиля. Стимули всіх дій людини народжуються його любов'ю до самого себе - прагненням до приємного і униканням страждань, власний інтерес утворює міру оцінок не тільки речей, але й людей. Афекти і недостатня обізнаність (включаючи мовні неясності) в тому чи іншому питанні нерідко призводять до промахів в досягненні тієї чи іншої мети.

Всі люди народжуються рівними, оскільки ніхто не володіє ні здібностями, ні схильностями. Навіть самолюбство не властиво немовляті. Всі духовно-моральні якості поступово купуються в процесі життя, коли не тільки окрема людина, а цілі суспільні групи набувають різні інтереси і часто люто захищають їх. Такий процес Гельвецій трактує як виховання, розуміючи його не в вузько шкільному сенсі, а як дія ззовні, в умовах самого широкого спілкування людей в незліченно різноманітних обставинах життя. Такі обставини, перш за все і головним чином соціальні, - суспільне середовище.

Тут виникає першорядне питання про походження і суті людської колективності. Здібностям людей, що формується поступово, передують потреби, в першу чергу фізіологічні - харчування, житло і т. п. Вони і роблять все більш усложняющуюся суспільне життя нагальною необхідністю.

Але суспільство не може існувати тільки як сукупність егоїстично діючих індивідів, скільки б вони не були численні. Мораль, проблема чесноти в ньому з необхідністю виникають. Але як вони можливі в умовах, якщо кожен член суспільства в принципі невиправний гедоніст і тим більше егоїст? Необхідно певну рівновагу людських і групових інтересів. Моральним, доброчесним стає той, хто, задовольняючи самого себе, не шкодить іншим, не приносить їм зла. Його і слід вважати добрим, а невиправного егоїста - злим. Зручність і щастя для можливо більшого числа членів даного суспільства - та ідея, яка наступного столітті англійськими теоретиками моральності буде узагальнена 614 терміном утилітаризм. За ним ховається давня і, можна сказати, універсальна ідея «золотого правила», розпорядчого самообмеження егоїзму. Але автоматично її реалізувати неможливо. Гоббс пов'язував її з необхідністю суспільного договору, що засновує державність. Гельвецій бачив засіб її реалізації в широко трактуемому вихованні людей в самих різних обставинах їхнього життя. Проте основним інститутом утилітаризму стає держава, а ще конкретніше - вміле і багатостороннє законодавство, що заохочує дії тих громадян, які приносять найбільшу користь більшості, і караюче тих, які приносять ту чи іншу шкоду. При цьому Гельвецій підкреслює значну роль форми державного устрою та якості його реалізаторів.

Природно, що матеріаліст обгрунтовує необхідність цілком світського суспільства і держави. Релігія, переповнена забобонами, швидше приносить шкоду. Розуміючи інтерес не тільки в індивідуальному, а й в колективному сенсі, Гельвецій, можна сказати, повністю зміцнюється на платформі політики.

Це схематичне зображення етико-соціальної доктрини Гельвеція слід доповнити його глибокими міркуваннями про роль праці і знарядь праці в задоволенні найелементарніших потреб людей, як і в їх інтелектуальному розвитку. Послідовний сенсуаліст особливо підкреслює роль умілих рук в ефективності самого різного праці. А без нього були б неможливі ніякі успіхи цивілізації, ентузіастом яких був Гельвецій.

Викладені тут риси етико-соціальної доктрини Гельвеція дозволяють бачити в ній ідеологію французької, якщо не взагалі західноєвропейської, буржуазії (як особливо наполегливо трактували його марксисти). Однак не всі тодішні просвітителі погоджувалися з Гельвеція в його різкою трактуванні людського егоїзму як визначального властивості його моральності. Його приятель і, загалом, союзник Дідро, теж «ідеолог буржуазії», був послідовником морального вчення Шефтсбері, що служить ще одним проявом особистісно-сти філософських поглядів. Противником гельвеціанской трактування моральності людини був і Руссо, хоча і з інших підстав (гм. нижче). З іншого боку, доктрина Гельвеція в передреволюційні і пореволюційну роки залучали чимало політиків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Гельвецій як етико-соціальний теоретик французького матеріалізму XVIII в. "
 1. Виписки з томи I 1.
  «.. . Ставлення об'єкта до суб'єкта, буття до мислення, це, як каже Енгельс, основне питання повейшей філософії, представляється нам в абсолютно новому світлі. Протиставлення суб'єкта до об'єкта зникає; суб'єкт стає також і об'єктом, матерія (пригадаєте визначення Гольбаха: «для нас матерія є те, що так чи інакше діє на наші почуття») виявляється при відомих умовах
 2. із тому П 10.
  «Що стосується Маркса, то досить вказати, що ні історики філософії взагалі, ні історики матеріалізму зокрема не дають собі навіть праці згадати про його матеріалістичному розумінні історії. Коли палиця зігнута в одну сторону, для випрямлення необхідно перегнути її у зворотний »[с. 34]. 11. «З точки зору тієї школи, до якої я маю честь належати,« ідеальне є не що інше, як
 3. II. Марксистське поняття матерії і божественне буття
  Противники діалектичного матеріалізму не обмежуються спробами створити погану репутацію навколо поняття матеріалізму, як це було показано вище. Свої зусилля вони спрямовують також і безпосередньо проти наріжного каменю діалектичного матеріалізму - марксистського поняття матерії, прагнучи подібним шляхом довести мнпмую наукову неспроможність діалек-тіко-матеріалістичного
 4. Тема 5.Політіческое та правові вчення в період кризи феодалізму (XVIII ст.).
  Політичні та правові вчення ідеологів Просвітництва у Франції XVIII в. Французькі матеріалісти про роль закону в зміні суспільства. Вчення Ш. Монтеск'є про фактори, що визначають «дух законів». Поняття політичної свободи. Критика деспотизму і обгрунтування поділу влади. Ж.Ж. Руссо про етапи суспільної нерівності, про суспільний договір, про народне су-веренітете і його гарантії.
 5. Тема 7 XVIII століття в західноєвропейській і російській історії: модернізація і просвітництво. Особливості російської модернізації XVIII століття
  тема 7 XVIII століття в західноєвропейській і російській історії: модернізація і просвітництво. Особливості російської модернізації XVIII
 6. Б. Про матеріалізмі. З роботи «Анти-Дюрінг» [т. 20, с. 5-338]
  55. «Маркс і я були чи не єдиними людьми, які врятували з німецької ідеалістичної філософії свідому діалектику і перевели її в матеріалістичне розуміння природи та історії. Але для діалектичного і разом з тим матеріалістичного розуміння природи необхідно знайомство з математикою і природознавством. Маркс був грунтовним знавцем математики, але природничими науками
 7. 1.4. Третій період. Між діалектикою і матеріалізмом
  Цей завершальний період філософем) го творчості належить в основному Енгельсу. Підкреслюючи «в основному» тому, що в роботі над «Анти-Дюрінгом» взяв деяку участь і Маркс: не тільки в справі спільного обговорення з Енгельсом цього твору, а й у тому, що десята глава другого відділу його написана особисто Марксом. Період цей знаменний тим, що діалектика «Капіталу» отримала тут
 8. XVIII. ВІД ФІЛОСОФІЇ До ІДЕОЛОГІЇ У марксизмі. Діалектичний матеріалізм
  Філософія протягом тисячоліть залишалася насамперед і головним чином надбанням досить вузького кола «інтелектуалів», духовно найбільш до неї схильних. Правда, в силу конвергенції світоглядних форм, особливо при виникненні монотеїстичних віросповідань, відбувалося запозичення тих чи інших філософських ідей, з'являлися догматізірован - з тим або іншим ступенем понятійності -
 9. Матеріалізм
  - філософський напрямок, в основі якого лежать уявлення про первинність матерії і вторинності свідомості. Первинність матерії означає несотворімость і вічність матерії, що утворює світ, об'єктивність законів природи, їх незалежність від людських уявлень про неї. Вторинність свідомості означає переконання в відображенні дійсності в людській свідомості і тим самим познаваемость
 10. Кінець часів
    Недавня спрямованість філософських дискусій у Франції є запізнілим наслідком досвіду травні 68-го. Найбільш освічені верстви французького суспільства в травні 68-го зазнали найбільше потрясіння у своєму житті: революція, про яку так довго говорили, вибухнула без жодного попереднього повідомлення; але зрештою ця революція, бути може, зовсім і не була революцією ... Протягом більше
 11.  Розділ XVIII.
    Розділ
 12.  4.3. Росія в XVII-XVIII ст.
    4.3. Росія в XVII-XVIII
 13. Література
    Актуальні теоретичні проблеми сучасної історичної науки / / Питання історії. - 1992. - № 8-9. Бердяєв Н.А. Сенс історії. - М., 1990. Гумільов Л.М. Етногенез та біосфера землі. - Л., 1990. Гуревич А.Я. Теорія формації і реальність історії / / Питання філо-Софії. - 1990. - № 11. Карпов Т.М. Деякі питання культури і шкільний курс історії СРСР / / Викладання історії в школі. - 1991. - № 3.
 14.  УКРАЇНСЬКА Державність НАПРІКІНЦІ XIV - У XVIII ст
    УКРАЇНСЬКА Державність НАПРІКІНЦІ XIV - У XVIII
 15.  Розділ XVIII. Внедоговорную (ПРАВООХОРОННІ) ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
    Розділ XVIII. Внедоговорную (ПРАВООХОРОННІ)
 16. Контрольні питання для СРС 1.
    У чому висловився евдемонізм етики Л.Фейербаха? 2. Чому Л.Фейербах називав свою філософію антропологією? 3. Який основний недолік попередньої форми матеріалізму за К.Марксом? 4. Сформулюйте відмінності у трактуванні діалектики і її законів у філософії Гегеля і в діалектичний матеріалізм. 5. Що означає принцип первинності суспільного буття по відношенню до суспільної свідомості?
 17. § 5. К.А. Гельвецій про специфіку «північного» розуму і прийдешній епосі «північного» освіти
    Тема Півночі видається важливою для відомого французького матеріаліста епохи Просвітництва К.А. Гельвеція у зв'язку з філософськими симпатіями і антипатіями государів сучасної йому Європи. У передмові до трактату «Про людину» він пише наступне: «Немає більш разючого контрасту, ніж протилежність між півднем і північчю Європи: небо півдня все більш і більш заволікається туманами забобони і
 18.  4.3.4. Внутрішня політика Росії в другій половині XVIII в.
    4.3.4. Внутрішня політика Росії в другій половині XVIII
 19.  ІДЕЯ украинского державності В Суспільно-ПОЛІТІЧНОМУ ЖІТТІ УКРАЇНИ НАПРІКІНЦІ XVIII - НА початку XX ст.
    ІДЕЯ украинского державності В Суспільно-ПОЛІТІЧНОМУ ЖІТТІ УКРАЇНИ НАПРІКІНЦІ XVIII - НА початку XX
 20. Людина як істота природи. Дослідно-сенсуалистическая суть його пізнання.
    Теоретична критика релігії, християнської теології, як і багатьох систем метафізики, французькими філософами-просвітителями XVIII в., Була особливо сконцентрована на доказі неможливості духовно-тілесного дуалізму, безтілесності душі, трактування якої закономірно поєднувалася з аналізом процесу пізнання, з одного боку, і вела до тлумачення природного буття - з іншого.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua