Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія самоорганізації → 
« Попередня Наступна »
Макаров Василь Іванович. Філософії самоорганізації. - М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ», 432 с., 2009 - перейти до змісту підручника

Б. Про матеріалізмі. З роботи «Анти-Дюрінг» [т. 20, с. 5-338]

55. «Маркс і я були чи не єдиними людьми, які врятували з німецької ідеалістичної філософії свідому діалектику і перевели її в матеріалістичне розуміння природи та історії. Але для діалектичного і разом з тим матеріалістичного розуміння природи необхідно знайомство з математикою і природознавством. Маркс був грунтовним знавцем математики, але природними

науками ми могли займатися тільки нерегулярно, уривками, спорадично »[с. 10-11]. 56.

«Урозумінням того, що існуючий німецький ідеалізм абсолютно хибна, неминуче призвело до матеріалізму, але ... не просто до метафізичного, виключно механічному матеріалізму XVIII в. На противагу паівпо революційному, простому відкидання всієї колишньої історії, сучасний матеріалізм бачить в історії процес розвитку людства і ставить своїм завданням відкриття законів руху цього процесу ... сучасний матеріалізм узагальнює новітні успіхи природознавства, згідно з якими природа теж має свою історію в часі, небесні тіла виникають і зникають; як і всі ті види організмів, які за сприятливих умов населяють ці тіла ... »[с. 24]. 57.

«... Сучасний матеріалізм є по суті діалектичним і не потребує більше ні в якій філософії, що стоїть над іншими науками ...» [с. 25]. 58.

«Дійсне єдність світу полягає в його матеріальності, а ця остання доводити не парою фокусніческіх фраз, а довгим і важким розвитком філософії та природознавства» [с. 43]. 59.

«До пана Дюринга матеріалісти говорили про матерію і рух. Г-н Дюринг зводить руху до механічної силі, як до його нібито основній формі, і тим позбавляє себе можливості зрозуміти дійсну зв'язок між матерією і рухом, яка, втім, була неясна і віємо колишнім матеріалістам. Тим часом справа це досить просто. Рух є спосіб існування матерії. Ніде й ніколи не бувало й не може бути матерії без руху. Рух у світовому просторі, механічний рух менш значних мас на окремих небесних тілах, коливання молекул в якості теплоти або в якості електричного або магнітного струму хімічне розкладання і з'єднання, органічна життя - ось ті форми руху, в яких - в одній або декількох відразу - знаходиться кожен окремий атом речовини в світі в кожен даний момент ... Матерія без руху так само немислима, як і рух без матерію) [с. 59].

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Б. Про матеріалізмі. З роботи «Анти-Дюрінг» [т. 20, с. 5-338] "
 1. Соціалізм
  Ідеологія соціалізму глибоко вкорінена в історії. Вперше соціалістичні за спрямованістю ідеї виявляються вже в «Утопії» Томаса Мора (1478-1535), а деякі дослідники навіть схильні шукати їх в «Республіці» Платона. Однак як цілісну систему політичних переконань, тобто ідеологію, виникнення соціалізму пов'язують з XVIII в., вважаючи його реакцією на розвиток індустріального
 2. 1.1. Про порядок і методі дослідження
  Приводом до проведення дослідження, представленого в даній роботі, стали наступні обставини: 1) різна і, головне, суперечлива оцінка, як і трактування, основних положень творчості, в особешюсті, в частини філософської, К. Маркса і Ф. Енгельса зі сторопи як Г. В. Плеханова, так і А. А. Богданова; 2) невідповідність трактування багатьох філософських положепій, понять, визначень і навіть
 3. б . Матеріалістична діалектика
  Карл Маркс (1818-1863) і Фрідріх Енгельс (1820-1895) - основоположники матеріалістичної діалектики (діалектичного та історичного матеріалізму). Якщо на момент «забути» Геракліта, то ця система філософії являє собою небувало нове слово в історії філософської думки, бо в минулому мали місце матеріалізм без діалектики (метафізика) і діалектика без матеріалізму (софистическое,
 4. 2.2 . Філософія Г. В. Плеханова
  Філософія Плеханова, як головна складова його «марксизму» в особі діалектичного та історичного матеріалізму, виявляється також продуктом догматичного підходу. Але не тільки - тут, як побачимо, проявилася ще і фальсифікація, допущена вашим «марксистом». Поштовхом до того була суперечливість різних думок про стан філософії в працях Маркса і Енгельса серед тих, хто освоював ще ці
 5. 2.1. К. Маркса і Ф. Енгельса кожен розумів по-своєму
  Перш ніж говорити про творчість Плеханова, необхідно представити умови розповсюдження і сприйняття вчення Маркса і Енгельса в кінці XIX - початку XX вв. пе тільки в Європі, по і пепосредствепно в Росії, куди революційна ситуація, як зазначали тоді сучасники, почала переміщатися, і ще, у зв'язку з цим, попит на передові ідеї значно зріс. А поширенням і пропагандою серед
 6. Георгій Валентинович Плеханов і марксизм
  Георгія Валентиновича Плеханова за Радянської влади довгий час називали першим російським марксистом, найбільшим революціонером і мислителем, публіцистом кінця XIX - початку XX ст. При цьому підкреслювали, що він своїм літературною творчістю захищав і пропагував вчення К Маркса і Ф. Енгельса, боровся проти всіляких форм ревізії цього вчення, обгрунтував філософію діалектичного та
 7. Лінії Демокріта і Платона в історії культури
  На обкладинці цієї книги читаємо: «Філософи Росії XX в.» . А в передмові до неї професор, доктор ф. м, н. Баренцев Р. Г. зазначає, що це центральне філософське твір Любищева. Сам же автор у своїй передмові пише, що «головний зміст книги - розбір общебиологических уявлень», що центральна частина її «обросла філософськими і методологічними роздумами ... і міркуваннями з
 8. ВСТУП
  Керуючись марксистсько-ленінської методології, люди розкривають не тільки закономірності розвитку природи, а й закономірності суспільного життя. Це дозволяє їм в умовах соціалізму ставити під свій контроль як процеси, що відбуваються в природі, таге і в суспільному житті. Пізнаючи закони розвитку природи і суспільства, людина опановує ними, використовує їх у своїх інтересах, в інтересах
 9. матеріали правозастосувальної практики органів прокуратури та других правоохороних інституцій.
  По-друге, за помощью Дії принципом гласності здійснюється контроль Суспільства за діяльністю прокуратури, звічайній, без права посягання на незалежність органів и посадових ОСІБ Прокуратурою при реалізації ними своих Повноваження. цею Бік гласності є особливо виразности тоді, коли Громадські об'єднання, засоби масової ІНФОРМАЦІЇ и окремі громадяни мают можлівість вільно и Відверто висловлювати свою
 10. Додаткова література 1.
  Абеляр П. Теологічні трактати. М., 1995. 2. Августин Аврелій. Сповідь. М., 1989. 3. Ассман Я. Єгипет: теологія і благочестя ранньої цивілізації. М., 1999. 4. Барт К. Нарис догматики: Лекції, прочитані в університеті Бонна в 1946 р. СПб., 1997. 5. БартольдВ.В. Іслам і культура мусульманства. М., 1992. 6. Бергсон А. Два джерела моралі та релігії. М., 1994. 7. Бердяєв
 11. Введення
  З'ясування правових принципів (принципів системи радянського права, окремих його галузей або інститутів) має велике наукове і практичне значення, так як правові принципи , по-перше, виражають соціалістичну сутність радянського права, по-друге, визначають характер тлумачення і застосування норм соціалістичного права, по-третє, забезпечують вирішення справ, що виникли з відносин, що не
 12. Значення і види строків в радянському цивільному праві
  Цивільно-правові строки дуже численні і різноманітні. Досить сказати, що, наприклад, з 569 статей ЦК РРФСР 1964 р. більше 150 в тій чи іншій мірі стосуються регулювання різного роду термінів. Значна кількість термінів встановлюється в підзаконних нормативних, адміністративних та адміністративно-планових актах, угодами самих учасників цивільних правовідносин, а також
 13. Література
  Передмова Еліаде Мірча. Священне і мирське. М., 1994. Бейджмент Майкл, Лі Річард. Еліксир і камінь. Традиції магії і алхімії. М., 2004. Юнг К.Г. Про психологію східної релігії і філософій. М., 1994. Генон Р. Схід і Захід. М ., 2005. Маркс К., Енгельс Ф. Анти-Дюрінг і Діалектика природи. Соч. Т. 20. Рассел Б. Чому я не християнин? Вибрані атеїстичні твори. М., 1987.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua