Головна
ГоловнаІсторіяІсторія Росії (підручники) → 
« Попередня Наступна »
П.С. Самигин. Історія - Вид. 7-е. - Ростов н / Д: «Фенікс». - 478, [1] с. - (Середня професійна освіта)., 2007 - перейти до змісту підручника

Глобальні проблеми та шляхи їх подолання.

XX століття показав, що науково-технічні досягнення цивілізації йдуть не тільки на благо людям, але можуть завдавати шкоди і використовуватися для знищення один одного. Життя сучасної людини немислима, однак, без постійного розвитку науки і техніки. Та й зупинити цей розвиток люди не в силах, навіть якщо б і дуже захотіли. Тому одна з найважливіших завдань сьогодення - усунення протиріччя між економічним розвитком суспільства і потребою збереження природних екосистем. Звідси прагнення до створення принципово нових, ресурсозберігаючих, маловідходних або безвідходних технологій, пошуки шляхів надежцого поховання всіляких смертоносних відходів, розробка ефективних методів запобігання та очищення природного середовища від різного виду промислових забруднень і т. п.

Важливими напрямками прийдешнього глобального розвитку повинні також стати: -

пошуки і освоєння нових джерел енергії (термоядерної, сонячної тощо); -

інтенсифікація сільськогосподарського виробництва на основі нетрадиційних способів ведення тваринництва та землеробства («друга зелена революція»); -

освоєння ресурсних потенціалів Світового океану (який виробляє половину біомаси на нашій планеті і в надрах якого міститься величезна кількість всіляких корисних копалин);

- мирна «індустріалізація» космосу, на базі кото рій можна отримувати чимало цінних речовин (що вимагають для свого виробництва високого вакууму або невесомос ти), інтенсивно розвивати різні види зв'язку;

464

- інформатизація суспільства на основі бурхливого розвитку комп'ютерної техніки, всіх засобів телекомунікації, принципово нових способів зберігання та відтворення інформації; -

подолання цілого ряду небезпечних захворювань, що створюють на сьогоднішній день серйозну загрозу життю і здоров'ю людей.

Для ефективного вирішення всіх цих завдань планетарного масштабу необхідні величезні фінансові та матеріальні кошти, зусилля безлічі фахівців самого різного профілю, співробітництво держав, як на двосторонній, так і на багатосторонній основі.

Тільки спільними зусиллями світового співтовариства можна запобігти екологічній катастрофі, впоратися з епідемічними захворюваннями, здолати голод і злидні на нашій планеті, поставити потужний заслін наркобізнесу і міжнародному тероризму. Тільки виняток війни з життя суспільства, усунення перешкод для науково-технічного обміну, розширення міжнародних господарських зв'язків, перехід від колишніх національних до більш ефективної та екологічно прийнятною світовій економіці створить матеріальний фундамент для мирного розвитку цивілізації.

Крім того, світовій спільноті належить виробити планетарне свідомість, якому буде відповідати принципово новий тип мислення. Ніколи раніше людина не стикався з таким обсягом найскладніших завдань, що стоять перед усіма країнами і народами. Для осягнення цих нових реальностей потрібно змінювати і образ мислення, і застарілі звички.

Заклики до нового мислення з'явилися не сьогодні. Ще кілька десятків років тому Б. Рассел і А. Ейнштейн закликали «навчитися мислити по-новому» і пам'ятати про те, що «розбіжності між Сходом і Заходом не повинні вирішуватися силою зброї».

До висновку про необхідність нового мислення прийшли і сучасні дослідники глобальних проблем людства. Робота над ними почалася з діяльності Римського клубу, створеного як неурядова організація в 1968 році. У рамках цього клубу та інших приватних інститутів

465

тов і фондів було розроблено більше 50 моделей, що відтворюють глобальні процеси в рамках всього людства.

Основні результати дослідження моделей глобального розвитку зводилися до того, що загибель і деградація людства не неминучі, однак продовження нинішньої політики не приведе нас ні до омріяного майбутнього, ні навіть до задоволення основних потреб людини. Техніка, навіть сама передова, не вирішить світових проблем; необхідна перебудова соціальних і політичних систем, потрібні зміни у підходах до загальноприйнятих систем цінностей, у способі мислення і уявленнях про майбутнє. В останніх доповідях Римського клубу робиться наголос на якісний стрибок у людському мисленні і на моральні цінності як головна умова для вирішення глобальних проблем і забезпечення майбутнього всього людства.

Необхідно використовувати сучасні досягнення науки в ім'я миру і взаємної поваги прав всіх народів і кожної індивідуальної людської особистості. Для цього слід забезпечити якийсь синтез сучасної науки з тим духовним началом, яке протягом багатьох століть облагороджувало життя на планеті Земля. Розвиток наукової думки повинно не перетворюватися на самоціль, а бути засобом досягнення високих цілей, які ставить перед собою людство. Засіб ж завжди має бути адекватно мети, і якщо мета - створення на Землі гуманного справедливого суспільства, то й кошти повинні бути гуманними. При всій різноманітності соціальних структур, кожній з яких властиві свої закономірності і свої «двигуни», є якийсь загальний критерій розвитку людства. Цей критерій - ступінь різнобічного розвитку особистості, в першу чергу, морального.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Глобальні проблеми та шляхи їх подолання. "
 1. Глава пя-тая. ПРИСТРІЙ ДЕРЖАВИ
  глобальних екологічних проблем та іншими факторами починаються інтеграційні процеси, які призводять до створення складних держав і їх утворень: федерацій, конфедерацій, співтовариств і т.д. Федеративна форма державного устрою є ще більш багатоликої, ніж унітарна. Кожна федерація має унікальні, специфічними особливостями. І все ж можна при цьому виділити риси,
 2. Глава шоста. ФУНКЦІЇ І забезпечує їх СТРУКТУРНА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ
  глобальні проблеми). Словом, і у функціональній характеристиці держави вітчизняна теорія також йде від попередньої методологічної вульгаризації і догматизації, враховує нові проблеми, але разом з тим зберігає і те позитивне, що було напрацьовано в цій галузі на попередньому етапі. Цінним виявилося насамперед саме поняття функції держави, її зміст і значення як однієї з
 3. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  глобальне управління економікою країни: планування, матеріально-технічне постачання, ціноутворення, асигнування коштів на розвиток галузей народного господарства, його комплексна механізація і електрифікація, хімізація сільського господарства, меліорація земель тощо д. і т.п. Уявлення про Радянській державі як основному знарядді будівництва нового суспільства, закріплене в преамбулі
 4. Глава шістнадцята. ПРАВОТВОРЧЕСТВО
  глобальних (демографічних, сировинних, ядерних, генетичних та інших) проблем. Змінюються погляди на творчу роль права, що стає в НЕ-яких областях єдиним засобом і способом врегулювання, стабілізації суспільних відносин, подолання різко негативних процесів, які можуть взагалі скласти загрозу челове-честву. Але право може грати і більш спеціалізовану роль,
 5. ГЛОСАРІЙ
  глобальні цілі життя, що носять НЕ меркантильний характер, пов'язані зі значним внеском особистості у розвиток суспільства. Термін введений в ТРТЛ (Теорії розвитку творчої особистості) Г. С. Альтшуллером та І. М. Верткін. Доктрина порівнянної цінності - концепція, згідно з якою жінки повинні отримувати однакову з чоловіками платню, коли рівень їх кваліфікації, напруженість праці і
 6. 1.3.3. Соціально-економічні та психологічні наслідки безробіття
  глобальних та національних проблем. Дійсно, в перехідний період єдиним засобом спонукати великі маси людей переміщатися з метою більш раціонального формування структури зайнятості є витіснення їх з неефективних виробництв. Разом з тим, очевидно, що проведення наджорстких заходів може викликати масове банкрутство підприємств і виникнення такої хвилі безробіття, яка
 7. § 2. Функції держави
  глобальних енергетичних, економічних, демографічних та інших проблем сучасності. 55 Тема 4. Сутність держави Зупинимося детальніше на деяких внутрішніх функціях. Економічна функція відображає роль держави в галузі господарювання: - структурна перебудова російської економіки; - переважна підтримка стратегічних, високо конкурентних на світовому ринку і
 8. 1.2. Основні фактори, що обумовлюють уніфікацію права міжнародних контрактів
  глобальний дорівнює локальному, відбувається глолокалізація, тобто виникає самостійне правове простір. Ця економіка існує автономно від національних учасників, хоча і спирається на них, визнаючи за ними роль учасників світогосподарських відносин, надаючи їм особливий характер і форму і "охоплюючи" їх своєю власною динамікою; таким чином, вона спрямована вниз. Вона уникає
 9. приватноправове уніфікація у вигляді типових контрактів.
  Глобальної економіки, не передбачених у цивільному і торговому праві окремих держав, призвело до ускладнення договірної роботи та перетворенню контракту в складний комплексний документ і значно сприяло розвитку зазначеного методу регулювання. Дані процеси призвели до виникнення "юридичної плюралізму" у вигляді різних приватноправових джерел правового регулювання
 10. Метод компаративістики.
  Глобальна теологія "), яке ставить своєю метою вивчення не однієї, а двох чи більше релігійних традицій, виробляючи їх порівняння на теологічних підставах» 38. А.Н. Красніков У сучасній релігійно-філософської та теологічної літературі можна зустріти терміни «теологія релігії», «теологія релігійної історії людства», «теологія homo religiosus» і т.п. Теологічні дослідження,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua