Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяСоціальна філософія → 
« Попередня Наступна »
А.І. Есюков, Н.В. Честнейшін, Д.А. Честнейшіна. Соціальна філософія російського консерватизму: навчальний посібник. Поморський держ. ун-т ім. М.В. Ломоносова. - Архангельськ: Поморський університет . - 276 с., 2009 - перейти до змісту підручника

1.1. Ідеї політичного і соціального консерватизму в «наказі» Катерини II

Катерина II (1729-1796) народилася в прусському місті Штеттин (суч. Щецін, Польща), належала до стародавнього князівського роду. У 1744 році приїхала до Росії, з 1762 року - російська імператриця, яка створила «цілу епоху в нашій історії» (В.О. Ключевський). Її світогляд формувався під впливом творів Ш. Монтеск'є, Ч. Беккаріа, Вольтера, Дідро та ін, але вона розуміла, що не всі ідеї Просвітництва своєчасні для Росії останньої третини XVIII століття. Двоїстість консервативних і ліберальних ідей виявилася в її «Наказі» 1767 для депутатів, скликаних з усіх міст і повітів Росії для розробки нового Зводу законів.

«Наказ Комісії про складання проекту нового Уложення» включав з доповненнями 655 статей. Його називали «компіляція-їй», оскільки виявили в ньому менше чверті не запозичувати статей. Однак імператриця і не наполягала на «авторство», прагнучи лише привести передові ідеї свого часу у відповідність з условіяміРоссіі. Одні побачили у цій «розумної компіляції» соціальний і політичний консерватизм (11: 70, 89; 10 : 5), інші - «принципи європейського лібералізму» (6: 27, 39). Що ж спонукало Катерину взятися за складання «Наказу»?

Основна причина в тому, що «Соборне Укладення» 1649 року, прийняте за царя Олексія Михайловича, не відповідало інтересам «нової» Росії. «Законів було незліченну безліч, - писав Ключевський, - їх раз у раз змінювали, але суди зовсім не піклувалися про їх охороні; ними користувалися, тільки де вони були корисні найсильнішому ». Довіри до уряду, продовжував він,« не було ніякого, але всі звикли думати, що жодного іншого розпорядження від нього і виходити не могло, крім шкідливого до загального блага »(5: 60-61). Після Петра I засновувалися різні Комісії для складання нового зводу законів, але без будь-яких видимих результатів (7: 23-24).

Вступивши на престол, «російська Мінерва» видала маніфест проти хабарництва і поставила сенатського обер-секретаря до ганебного стовпа перед Сенатом з написом на грудях: «злочинець указів і хабарник». Імператриця усвідомлювала себе продовжувачкою «справи Петрова» і прямувала концепції «освіченого абсолютизму», розуміючи його як протилежність деспотичного самовластья. У руслі цих ідей було поставлено завдання привести закони Російської імперії в «кращий порядок» з метою змінити «образ думок взагалі і самий цивільний закон».

Європейське Просвітництво мало антифеодальнуспрямованість, було пов'язане з критикою абсолютизму, традиційної релігії і забобонів. Російське просвітництво відрізнялося від західного по смисловим наповненням основних доктрин, по функції в суспільстві і по тим соціальним групам, які сприйняли ідеологію Розуму, Свободи і Прогресу через «розум». На Заході, відзначав В.О. Ключевський, «суспільство через літературу повчати уряд; тут (у Росії. -А.Е.) уряд повинен був направляти і літературу, і суспільство »(4: 313). Оскільки в Росії« третій стан »ще не сформувалося, то суб'єктом культури просвітництва виявилася, перш за все, самодержавна влада на чолі з« Просвітителем на троні », а також тонкий шар утвореного дворянства.« Наказ »став ідейним оформленням і програмою царювання Катерини II, що задавала росіянам невідомі раніше ціннісні орієнтації та привчаючи до них.

« Наказ »охоплював всі найважливіші питання російської життя. У ньому проголошувалися ідеали «загального блага», верховенство Закону, політична свобода, свобода слова і віротерпимості; містилися міркування про провадженні суду, про кріпосне стані, про розмноження народу, про ремесла і торгівлі, про дворянство і про «середньому роді людей» (третьому стані), про ознаки падіння і руйнування держав. Вперше ставилися питання про обов'язки уряду перед громадянами, про необхідність поширення освіти і удосконалення виховання. «Наказ» виявив глибину назрілих проблем і підводив до думки про необхідність реформ.

В тексті документа містяться основні ідеї несформованого консервативного світогляду: збереження існуючої форми правління, соціальної ієрархії і станових привілеїв, економічних, соціальних, політичних позицій влади; відданість цінностям існуючого порядку; повага до традицій і звичаїв народу; визнання суспільства первинним і більш високим по відношенню до людської особистості; розуміння прав людини як його обов'язків; перевагу еволюційного шляху соціальних перетворень. Розглянемо ідейний комплекс соціальної філософії раннього російського консерватизму, що міститься в «Наказі»: 1)

обгрунтування монархічної форми правління; 2)

розуміння суспільства як станово-ієрархічної системи; 3)

розуміння свободи і прав людини; 4)

традиціоналізм як прихильність цінностям існуючого порядку.

1. Обгрунтування монархічної форми правління

В обгрунтуванні монархічної форми правління Катерина спиралася на трактат Монтеск'є «Про дух законів», називаючи його «молитовником государів». Дух законів, відповідно до Монтеск'є, полягає у взаємозв'язку різних видів навколишнього середовища і відповідних їм особливих формулювань універсального («природного») Закону. Новим тут було те, що філософ рекомендував емпірично досліджувати взаємозв'язку між конкретною (природного і соціального) середовищем і відповідають їй формулюваннями законів.

Монтеск'є описав три форми правління і три відповідних їм принципу: природі монархії відповідає принцип честі, природі республіки - принцип гідності, природі деспотії - принцип страху. Наочне зображення ідеї «духу Законів» Монтеск'є представлено в Додаток 1.

Сукупність усіх цих відносин утворює те, що, відповідно до Монтеск'є, «називається Духом законів» (9: 16). Філософ особливо відзначає відмінність «між природою правління і його принципом». «Природа його, - стверджує Монтеск'є, - є те, що робить його таким, яке воно є; а принцип - це те, що змушує його діяти. Перша є його особливий лад, а другий - людські пристрасті, які рухають їм »(там же: 26). Закони повинні відповідати як принципом кожного уряду, так і його природі. Якщо природа правління відділена від свого принципу, то вона має чисто формальне значення: природа якої влади сама по собі статична. Закони, добре діють в одній країні, в іншій країні з іншою природою і принципом правління можуть виявитися недієвим і навіть деструктивними. Така суть аксіом великого французького філософа. Спираючись на цей досвід, імператриця прагнула пояснити суть різних форм правління, виявити закони їх існування, розвитку чи занепаду.

Монтеск'є називав монархією форму правління, «де править одна особа за допомогою основних законів». Ці «основні закони» необхідно припускають існування «властей посередніх, підлеглих і залежних», які утворюють «природу монархічного правління». Сама «природна» з цих «посередніх і підлеглих влади є влада дворянства». У монархії, де немає дворянства, продовжує Монтеск'є, «монарх стає деспотом» (там же: 23). До «посредствующим владі» поряд з дворянством віднесені представники духовенства і міст. Ці стани виступають не тільки «провідниками» влади монарха, але і в якості сил, що обмежують її. Монархії розкладаються, зазначає філософ, «коли мало-помалу скасовуються прерогативи станів і привілеї міст» (там же: 105).

Монархічне держава, по Монтеск'є, «має бути середньої величини» (9: 112). Як тільки воно переходить ці розміри, зазначав В.Є. Вальденберг, «" помірна форма "(gouvernement modere) неодмінно перетворюється на деспотію (autorite despotique)» (2: 115). Ст. 10 «Наказу» у французькому варіанті, продовжує він, являє точне повторення цієї глави, «але з тією відмінністю , що висловлю-ніє autorite despotique замінено виразом autorite souveraine ». Внаслідок цієї заміни думка Монтеск'є істотно змінюється імператрицею:« Просторове держава передбачає самодержавну владу в тій персоні, яка оним править ». Катерина переводить термін« суверенний »як« самодержавний », тоді як у французького просвітителя «суверенний» позначає «верховенство влади незалежно від того, кому вона належить». Тому і в демократії, і в аристократії влада однаково «суверенна», але не «самодержавна» (9: 17-21).

Монтеск'є, як вірно роз'яснює Вальденберг, «не міг би сказати, що велику державу вимагає суверенної влади: в обширному вона повинна бути настільки ж суверенна, як і в невеликій» (2: 116). Але Катерина, продовжує російський юрист, зробила більше: в монархії і в деспотії влада однаково суверенна і однаково належить одній особі, з тією лише різницею, що «монарх править по lois fixes (встановленим законам. - А.Є.), а деспот - sans loi (без закону. -А.Е.) ». У Монтеск'є інша думка:« занадто велику державу »вимагає управління, що не обмеженого законами, отже, воно перетворюється на деспотію. У главі XX книзі VIII« Духа законів »філософ виносить остаточний вирок:« обширні імперії »за своєю« природі »повинні« складатися під владою деспота ».« Ріки, - зазначає він, - прагнуть злитися з морем; монархії прагнуть розчинитися в деспотизмі »(9: 112).

Катерина в «Наказі» замінює слово «деспотія» на «тиранію», маючи на відутолько зловживання влади, але не форму правління. Втім, і сам Монтеск'є мав досить розпливчасті уявлення про деспотії, виділяючи «п'ять формул» в деспотії: 1) «немає ніяких законів », 2)« немає основних законів », 3)« немає майже ніяких законів »; 4)« в ній небагато законів »; 5)« закони в ній відрізняються примітивністю ». Це дає великий простір для висновків, зазначив Вальденберг. Тому і судження Монтеск'є про Росію були досить плутані. Він обмежується зауваженням в розділі IV книзі V, що для утворення помірного правління «треба вміти комбінувати влади, регулювати їх, стримувати, приводити їх в дію, підбавляти, так сказати, баласту одній, щоб вона могла врівноважувати іншу »(там же: 63). Як бачимо, монархія пов'язана їм з поділом влади, а деспотія - з відсутністю такого поділу.

Ідею Локка і Монтеск'є про поділ влади Катерина трансформувала в положення про« владах середніх »-« урядах », адміністративних установах, підлеглих і залежних від мо-нарха. Ці« влади », зазначає вона в статті 18,« становлять істота »самодержавного правління, але при цьому Государ оголошується джерелом« всякої державної та цивільної влади » (ст. 19). Імператриця роз'яснювала, що «краще коритися законам під одним паном, ніж догоджати багатьох» (ст. 12). «Влада середні» у вигляді Сенату як «сховища законів» лише реєструють видані монархом укази і закони, попередньо перевіривши їх на відповідність Укладенню (ст. 21-26). Імператриця метафорично уподібнює їх «малим протоках, через які виливається влада Государева» (ст. 20). Сенат та Колегії, яким підпорядковувалися «нижні уряду» (адміністрації губерній), «повинні давати суд іменем Государя і за законами »(ст. 99). Не важко помітити, що Катерина істотно змінила конструкцію монархічної влади Монтеск'є: модель станово-представницької монархії французького філософа була перетворена на монархію самодержавну, оскільки« за допомогою »для влади монарха каналами (« протоками ») в« Наказі »названі не стану, а бюрократія - урядові адміністративні установи.

У статтях 562-566 знаходимо думку про відділення судової влади від органів поліції. Самодержавна влада, за твердженням імператриці, сприяє вдосконаленню суспільства шляхом встановлення законів для «більшого спокою» і «користі людям, під сими законами живуть» (ст. 42). Катерина звертала особливу увагу на те, що нічого «не повинно відбуватися від примхи за-коноположніка, але від самої речі» (ст. 67). Самодержавної влади наказувалося «утриматися від узаконений, із загальним народу розумування НЕ вместн», оскільки законоположення «має застосовувати до народного розумування» (ст. 56-57). В.О. Ключевський відзначав, що в цих статтях « Наказу »самодержавна влада« отримала новий вигляд, стаючи чимось на зразок особисто конституційного абсолютизму ».

« Російська Мінерва »хотіла створити державу, де б правили не люди, а закони. Вона вимагала від депутатів: «Зробіть, щоб люди боялися законів і нікого б крім їхне боялися» (ст. 244). Просвітницька критика абсолютизму не похитнула переконаності Катерини в тому, що розміри і культурно-історичні особливості Росії визначають єдино прийнятну для неї монархічну форму правління, оскільки мета « самодержавства »цариця вбачала в« славі »громадян, держави і Государя, а також в« споспешествованіі благополуччю підданих »(ст. 15-16).

 Катерина розуміла, що для введення «кращих законів» вимагалося «уми людські до того пріуготовіть» (ст. 58). Вона нагадувала депутатам: «Закони, минущі міру у благом, бувають причиною, що народжується звідти зло безмірне»; помірність «керує людьми, а не виступ з міри» (ст. 65-66). Міра, нагадаємо, визначалася в «Наказі» станом «загального розумування народу». Суспільство, згідно з «Наказу», не може обмежувати владу самодержця, так як ця влада повинна "діяти межами, собі нею ж самою покладеними» (ст. 512). 

 На закінчення з першого питання відзначимо, що в конструкції монархічної влади Монтеск'є в якості її обмеження служили переважні права («прерогативи») станів. У доктрині самодержавної влади «Наказу» Катерини II обмеженням цієї влади виступали: 1. «Межі» самодержавної влади, «собі нею ж самою покладені» (ст. 512). Ці «межі» визначалися метою самодержавного правління - «славою громадян, держави і Государя» (ст. 15). 2. Відділення судової влади (ст. 149). 3. Сенат як «сховище законів» при «державних урядах». Законодавчі акти самодержця повинні бути узгоджені з раніше виданими основоположними законами. 

 2. Розуміння суспільства як станово-ієрархічної системи 

 Катерина II зображує суспільство у вигляді станової ієрархії, віддаючи пріоритет суспільству і «загальної користі» по відношенню до людини і «особистим інтересам». Цій ідеї повинні бути підпорядковані, на думку імператриці, не тільки державний устрій, а й прагнення всіх людей. 

 Статті 104 і 110 закріплювали за станами відмінності в «істоту маєтку», вводили «переваги особам, законами затверджені». Суспільство завжди так влаштовано, роз'яснювала «просвітителька на троні», що «належить тут бути одним, які правлять і велять, а іншим, які коряться» (ст. 250). У відповідності з цими перевагами кожне стан займає певне місце в суспільстві: дворяни - нагорі, далі - «середній рід» людей і на останньому щаблі - люди «низького роду». Нерівність у суспільстві сприймалося як підставу «загального послуху» самодержавної влади, зумовлене різницею занять станів і їх особливою роллю в політичному житті суспільства. 

 «Хлібороби живуть в селах і селах і обробляють землю, з якої виростають плоди живлять всякого стану людей; і донині є їх жереб» (ст. 358). Землеробство визнається «першим і головним працею, до якого заохочувати людей повинно». У «Наказі» немає статей про звільнення селян, хоча глава XI містить кілька статей «про рабство». Катерина рекомендує «уникати випадків, щоб приводити людей в неволю» або «належить, щоб закони цивільні, з одного боку, зловживання рабства відвертали, а, з іншого боку, застерігали б небезпеки, які можуть звідти відбутися» (ст. 253-254). Імператриці довелося діяти в умовах прийнятого за Петра III в 1762 році Маніфесту про вольності дворянства, який звернув селян-кріпаків у повну виняткову власність поміщиків.

 Перший крок до звільнення селян, зазначає А.Б. Каменський, «був зроблений Катериною в ході секуляризаційних реформи 1764, коли близько мільйона селян перестали належати духовним феодалам» (3: 42). 

 Дослідники відзначають, що в первинному варіанті «Наказу» були положення про селянське суді і можливості поміщикам звільняти селян. В остаточному тексті ця думка збережена в досить невизначеному вигляді: «Не повинно раптом і через узаконення загальне робити великого числа звільнених» (ст. 260). Для нас важливо відзначити і те, що імператриця розглядала можливість звільнення кріпаків разом із землею, а також їх переселення в маленькі міста «для множення числа громадян» (3: 34). 

 Міщани, як «середній рід людей», живуть у містах. Імператриця добре розуміла роль третього («середнього») стани у створенні балансу соціальних сил і відносила «до сему роду людей» всіх тих, «які, не будучи дворянином, ні хліборобів, вправляються в мистецтв, в науках, в мореплаванні, в торгівлі іремеслах »(гл. XVI ст. 359, 380). До них же ставилися вихованці виховних будинків, випускники духовних і світських училищ, «приказних людей діти» (ст. 381, 382). 

 Ім'я «міщан» давалося тим, хто «брав участь в доброму стані міста», володів будинком і «маєтками», платив «різні податі» (ст. 394). Все це давало право мати «міщанські вигоди». З метою створення економічної основи «середнього роду людей» глава XIII «Наказу» намічала програму економічної політики: проголошена свобода торгівлі та промисловості, скасування торговельних монополій, необхідність установи банків, зміцнення грошової і кредитної системи, розвиток податкової та митної служб та ін У 60-70-х роках XVIII століття була поступово ліквідована монополія «указних» фабрикантів в окремих галузях промисловості, спрощено порядок створення нових підприємств. З 1775 року «всім і кожному» було дозволено відкривати нові виробництва без спеціального дозволу центральних відомств. Все це сприяло розвитку промисловості в російських містах (3: 36-37). 

 Застосування техніки у виробництві обмежується імператрицею з урахуванням демографічної ситуації: «махини, які служать до скорочення рукоділля, не завжди корисні. Якщо що зроблено руками стоїть посередньої ціни, яка рівним чином подібна і купцеві, і тому, хто її зробив, то махини, що скорочують рукоділля, тобто зменшують кількість працюючих, під многонародной державі будуть шкідливі »(ст. 314). 

 Дворянство ставиться вище хліборобів і міщан. Воно користується різними перевагами, оскільки «прийнято здавна відрізнявся доброчесним і більше інших службовців людей, давши їм се нарицание в честі» (ст. 361). «На ступінь дворянства», зазначає Катерина, людей зводить «чесноту з заслугою». Доброчесність і честь «повинні бути оному правилами, розпорядчими любов до батьківщини, ревнощі до служби, послух і вірність до Государя» (ст. 363, 364). Дворянству «личить» військова служба і відправлення правосуддя. При цьому дворянам пояснювалося, що «їх положення цілком даровано їм самодержавної владою за виконання важливих для розвитку держави обов'язків» (10: 9). 

 Розділяла Катерина, як вірно зазначає П.В. Лізунов, «і станові забобони в тому, що торгівля - справа не дворянське» (7: 33). У статті 330 стверджується, що закони, що заохочують дворянство до відправлення торгівлі, є «способом до розорення дворянства без будь-якої користі для торгівлі. <... > Гидко суті торгівлі, щоб дворянство ону в самодержавному правлінні робило. ... Гидко і суті самодержавного правління, щоб в оном дворянство торгівлю виробляло ». Для дворян, стверджує імператриця, в інтересах «загальної користі» більш придатна «військова служба: захищати батьківщину своє, перемогти ворога онаго є перше право і вправа, що личить дворянам». Пристойна дворянству, продовжує вона, і громадянська служба на благо Вітчизни (ст. 368). 

 Імператриця виключала можливість рівняння в стані різних станів, вважаючи, що держава наближається до па- дению і кінцевому руйнування, «коли вкоріниться розумування рівності, до самої крайності дійшов, і коли всяк хоче бути рівним тому, який законом заснований бути над ним начальником». У цьому випадку будуть пошкоджені «начальниеоснованія» монархічного правління і Держава «невідчутно скинь-венно впаде» (ст. 503-504). Для збереження початкових підстав заснованого правління неушкодженими «надолужити утримати Держава в сьогоденні його величі» (ст. 506). 

 Статті про станових перевагах суперечили постулату «рівності всіх громадян», але тут фіксується тільки рівність перед законом в кримінально-правовому і моральному відношеннях. Катерина уточнює: «Рівність всіх громадян полягає в тому, щоб всі схильні були тими ж законами» (ст. 34). «Лібералізм» імператриці полягає лише в тому, «щоб закони цивільні ... зловживання рабства відвертали »(ст. 254). 

 Таким чином, одна з базисних ідей консервативного світогляду про необхідність рангу і соціальної нерівності обгрунтовується освіченої царицею, по-перше, ідеєю самодержавства, яка передбачає «відмінність чинів і станів», по-друге, необхідністю збереження «порядку» в суспільстві, при якому одні правлять і велять, а інші «коряться», по-третє, природною професійної спеціалізацією і, по-четверте, «природним розходженням у чеснотах», складових суспільство людей. 

 3. Розуміння свободи і прав людини 

 Теорія природного права європейських просвітителів трактується освіченої царицею відповідно до її розумінням історичного розвитку Росії. Самодержавнийправління, роз'яснює вона, вводиться не для того, «щоб у людей відняти природну їх вільність, але щоб дії їх направити до отримання найбільшого від усіх добра» (ст. 13). Свобода і права людини розуміються Катериною на основі його станових обов'язків і згідно з цим визначаються, як вважає В.І. Моряків, законами самодержавного монарха (10: 9). Але є закон, який вище їх - це Природний закон, на основі якого російська імператриця, слідом за Монтеск'є, викладає своє розуміння свободи. У концепції природного права природний закон - це деякі незмінні принципи природи людини та її розуму, чи не нуж- дающиеся в авторитеті одкровення і догми, які повинні бути виражені в діючих законах (див. Додаток 1). 

 У статтях 13-16 глави II «Наказу» природний закон роз'яснюється через терміни «природна вільність людей» і «розум вольності», які зв'язуються освіченої царицею з «намірами», передбачуваними «в розумних тварюк». Суть цих «намірів» вбачається в діях людей «до отримання найбільшого від усіх добра». У статтях 36-39 глави V «Наказу» викладається хибне і справжнє розуміння свободи, запозичене майже дослівно з книги XI, глави III «Духа законів» Монтеск'є. Хибне розуміння ототожнює свободу з можливістю робити все, що хочеш; істинне визначення її полягає в можливості робити все, що «кожному належить хотіти» і що «закони дозволяют». Незвичним до політичного роздумів умам, зазначав В.О. Ключевський, «нелегко було засвоїти і об'єднати чотири визначення політичної свободи, одне негативне і три позитивних» (4: 321). Дійсно, Катерина вважає, що «громадська чи державна вільність»: 1)

 «Не в тому полягає, щоб робити все, що кому завгодно» (ст. 36); 2)

 складається «в можливості робити те, що кожному належить хотіти, і щоб не бути примус робити те, чого хотіти не повинно» (ст. 37); 3)

 «Є право все те робити, що закони дозволяют» (ст. 38); 4)

 «Є спокій духу, що походить від думки, що всяк з них собственною насолоджується безпеки; і щоб люди мали сю вільність, належить бути законом такову, щоб один громадянин не міг боятися іншого, а боялися б все одних законів» (ст. 39). 

 Чи відповідає це розуміння «вольності» концепції свободи Шарля Монтеск'є? Французький філософ розробив вчення про два види політичної свободи: 1) «політична свобода в її відношенні до державного устрою» викладалася в книзі XI; 2) «політична свобода в її відношенні до громадянина» викладено в книзі XII (9: 136-164; 164 -185). Політична свобода в першому значенні встановлюється «основними законами» держави і забезпечується поділом трьох влади, «при якому різні влади могли б взаємно стримувати один одного» (там же: 137, 164). Політична свобода в другому значенні виступає як «політична свобода громадянина». Вона, зазначає Монтеск'є, «може з'явитися результатом відомих моралі, звичаїв, засвоєних прикладів при бла- го приємному характері деяких цивільних законів ». Вона також полягає «в безпеці або впевненості громадянина у своїй безпеці» (там же: 164). 

 Освічена імператриця принципово змінює концепцію свободи французького мислителя в трьох відносинах: по-перше. вона не приймає його вчення про «політичну свободу в її відношенні до державного устрою». У неї немає ні самого цього терміна, ні вчення про поділ влади, як форми здійснення політичної свободи: цариця замінює термін «політична свобода» (liberie politique) на «державну вільність» або «громадянську вільність» (ст. 67, 79, 98) , по-друге, «державна вільність» («громадянська свобода»), не обгрунтовують поділом трьох влади, ставиться в залежність від моралі, звичаїв і сталих звичок, по-третє, Катерина проявляє самостійність і дає у статті 43 формулу ідеального відносини між законами і свободою: закони будуть забороняти тільки те, що дійсно шкідливо для всіх і кожного. При такому підході встановлюється бажана представниками «природної релігії» гармонія між «загальної користю» і користю окремої особи, як деяка ідеальна норма, що задає необмежену можливість «гармонізації» взаємин особистості, суспільства і держави, хоча і в рамках станової ієрархії. 

 Права людини на життя, «природну» і «громадянську вільність», право власності визнаються Катериною «природними» і невід'ємними. За злочинами «в образі Величності», що підривають основи суспільства, слідують «ті, котрі прагнуть проти безпеки людей приватних». «Беззаконні підприємства противу життя і вольності громадянина» відносяться нею до числа «самих великих злочинів» (ст. 230, 231). Для захисту банківських вкладів в умовах «єдиноначального правління» цариця вимагає, «щоб усі люди були впевнені і надійні, що Государ грошей їх не зачепить ніколи і кредиту сих місць не зашкодить». Вона «присовокупляют» банки «до звичаями, святості причетним, не залежних від урядів і жалуваних грамотами забезпеченим, до яких нікому не можна і не повинно мати справи» (ст. 329). 

 В окремих статтях глав VII-IX, XII і XX «Наказу» містяться елементи вчення про політичну свободу, яку імператриця пов'язує з кримінальним та процесуальним законодавством. Тут йдеться про різного роду злочини і покарання, про звинувачення в чаклунстві і єретицтві. Тиранія і насильство, як зазначає 

 Вальденберг, «завжди противополагаются при цьому поміркованому правлінню або прямо монархії» (2: 122). До «вольності громадянської» Катерина відносить свободу слова, якщо вона не пов'язана з утиском «вольності громадянської» інших людей, якщо слова не «з'єднуються» і не «підуть дії безбожній». «Наказ нема за слова», роз'яснює імператриця, але за «вироблене дію», наприклад, за «образу Величності» чи за «напучування підданих до збурення» (ст. 480). На цій же підставі забороняються «твори дуже уїдливі», «недозволені збіговиська або зборів», «рознесення і роздача листів обурливих або поносітельних» (ст. 484, 557). 

 Тільки Закон, по «Наказу», повинен визначати межі громадянської свободи. На перший погляд, здається, що воля самодержавного государя, або навіть його свавілля є достатньою підставою для формування основних законів держави. У ст. 149 цілком виразно сказано, що Самодержець має у своїх руках «всю владу». Однак «учениця» Монтеск'є допускала застосування «законоположення» тільки з урахуванням стану «народного розумування», що визначається вірою, кліматом, прикладами «справ прешедшая», мораллю, звичаями та іншим. Що ж підтримує в монархії «розум вольності»? 

 У статтях 15 і 16 «Наказу» записано, що мета «самодержавних правлінь» становить «слава громадян, держави і Государя». І ця слава, на переконання імператриці, породжує «розум вольності, який в державах сих може виробити стільки ж великих справ і стільки споспешествовать благополуччю підданих, як і сама вільність». Ця думка про «дух свободи» з глави VII, книги XI «Духа законів» Шарля Монтеск'є була застосована Катериною до Росії з заміною волі на вільність. Освічена імператриця вважала, що турбота про славу Росії утримає її правителя від усього противного «природною вольності». Вальденберг вірно зазначав, що це «не політична свобода в сенсі гарантії, яку дає той або інший пристрій влади, але це - дух свободи» (2: 125). 

 Таким чином, незважаючи на безліч тверджень про «вольності» і «рівність громадян», концепція «суспільного договору» представлена однобічно: права людини розглядаються лише як станові обов'язки перед самодержавної владою. Імператриця віддає перевагу еволюційному перетворенню соціальних інститутів і станової ієрархії при збереженні їх непорушних основ - самодержавної влади, станових приви- Легій та обов'язків («посад»). Особлива роль тут відводиться традиціоналізму - визнанню важливої ролі сформованої системи цінностей і можливості вдосконалення держави лише шляхом часткової економічної та правової модернізації, виховання і освіти. 

 4. Традиціоналізм як прихильність цінностям існуючого порядку 

 Основні завдання виховання визначаються в «Наказі» на основі книги IV «Духа законів», в якій стверджувалося, що «закони виховання повинні відповідати принципам способу правління». Звідси Шарль Монтеск'є виводив відмінність законів виховання «для кожного виду правління: в монархіях їх предметом буде честь, в республіках - чесноту, а в деспотіях - страх» (9: 35). Закони виховання не випливають з принципу правління, але повинні прагнути до такого відповідності з ним, щоб принцип виявився стійким і не піддавався розкладанню. Таким чином, закони, що стосуються виховання та освіти, повинні складатися різним чином в республіці, монархії чи деспотії, оскільки вони переслідують зовсім несхожі цілі. Звідси йшла особлива роль законів виховання в монархії, що стосуються формування громадянських якостей, насамперед, дворянського стану. 

 Монтеск'є з іронією і засудженням доводив, що в умовах монархії і деспотичної держави завдання виховання «дуже обмежена»: у монархії вона зводиться до світського виховання та вихованню «при дворі» з його «надмірностями хворого багатства», «хаотичним змішанням всіляких примх» і приписом «покори волі государя»; в деспотичному державі все виховання зводиться до виховання «беззастережної покори» і в цьому сенсі, виховання тут «зовсім відсутня», оскільки з людини спочатку роблять «лихого підданого, щоб потім отримати хорошого раба» (там же: 35 -38). 

 Симпатії автора «Духа законів» були, безсумнівно, на стороні виховання в республіканському державі з чеснотою, як принципом правління. Філософ визначає доброчесність «як любов до законів і до батьківщини».

 Ця любов, продовжує він, вимагає «постійного переваги громадського блага особистому» (там же: 39). Монтеск'є особливо відзначає, що в монархіях «політика здійснює великі справи при мінімальній участі чеснот »і така держава« існує незалежно від любові до батьківщини, від прагнення до істинної слави, від самовідданості. <... > Закони замінюють тут всі ці чесноти, що стали непотрібними; держава звільняє усіх від них »(там же: 29-30). Таким чином, честь в монархії висловлює мотивацію політичної поведінки дворянського стану, яке якщо і не створює закони держави, то стоїть на сторожі їх. 

 На перший погляд, Катерина переписує в «Наказі» основні положення концепції виховання автора «Духа законів» з книги IV, глав 1-4. Імператриця усвідомлює становий характер виховання і неможливість дати «загальне виховання» для «численного народу». Вона обмежується встановленням «кількох загальних правил, що можуть служити замість ради всім батькам». Виділимо з цих «правил» основні: 1.

 Релігійне виховання розглядається як підстава всієї виховної системи, оскільки воно «відповідає краще розташуванню народу» (Преамбула і гол. XIV-XVI). «Закон Християнський» представлено у вигляді правила «взаємно робити один одному добро скільки можливо» (ст. 1). У статті 351 вводиться обов'язок «вчити дітей своїх страху Божого як почала всякого цнотливості і вселяти в них всі ті посади, яких Бог від нас вимагає в Десять своєму і православна наша східна грецька віра в правилах і інших своїх переказах». Навчання дітей у школах грамоті наказано вести «поперемінно з церковних книг і з тих книг, кои законодавство містять» (ст. 158). Злочини проти віри визнаються злочинами «першого роду» (ст. 69). 2.

 Трудове виховання. «Наказ» наказує батькам відрізнятися «праведним поведінкою», що виключає «погані приклади» (ст. 353). Це правило доповнюється обов'язком «затверджувати серця» юнацтва «в похвальних схильностях і привчати їх до грунтовних і личить станом їх правилам; збуджувати в них полювання до працьовитості, і щоб вони страшиться ледарства, як джерела всякого зла й омани» (ст. 356). Для збереження «спокойства народного» «Наказ» вимагає примушувати працювати або висилати з міста «бродяг і людей, ніякого виду про себе не мають» (ст. 557). 

 3 Моральне виховання розглядається як необхідне доповнення до навчання дітей «доморядництву у всіх оного подробицях». Юнацтво необхідно «навчати» не тільки «при- стойному в справах їх і розмовах поведінки », а й« благопристойності, співчуття про бідних, нещасливих і відразі від усіх зухвалість »(ст. 356). У доповненні до «Наказу» йдеться про необхідність збереження «цнотливості моралі», про «утиску розкоші» і «відразі від пияцтва», про «припиненні заборонених ігор» і «позорищ», щоб «воздержать свавілля людей, худу життя ведучих». Завдання збереження «благочиння» і «цнотливості моралі» в суспільстві покладається на Поліцію. На неї ж покладається обов'язок «вигнати з товариства хто обманює народ під ім'ям чарівників, віщунів, предзнаменователей та інших подібних шахраїв» (ст. 553). Всі злочини «противу моралі» відносяться до «другого роду» злочинів. Вони караються грошовим штрафом, «соромом або легковаженням», «безчестям всенародним», «вигнанням з міста і з товариства» (ст. 70, 77, 216). Проти «удавано натхненних і лже святош» пропонується застосовувати у вигляді покарання «безчестя і глум», як цілком достатні для «притуплення» їх «гордості» (ст. 218). 

 4. Єдність правового і морального виховання. Імператриця розділяє, але не протиставляє закони і традиції. Вона пише в дусі консервативного мислення: «Закони суть особливі і точні встановлення законоположник, а вдачі та звичаї суть встановлення всього взагалі народу» (ст. 59). «Коли треба зробити зміну в народі велику до великого оного добру, надолужити законами то виправляти, що засновано законами, і то перетворювати звичаями, що введено звичаями». Законодавиця вважає «дуже худий» ту політику, яка переробляє законами то, «що надолужити перетворювати звичаями» (ст. 60). У цьому зв'язку імператриця говорить про необхідність поступово «пріуготовіть уми людські» до законодавчих змін (ст. 58). У ряді статей вона також зазначає, що «краще попереджувати злочини, ніж карати» (ст. 83; ст. 240-248). 

 Катерина II правильно стверджує, що злочини «не настільки часті будуть, чим більше число людей укладення читати і розуміти стануть». З метою вдосконалення правового виховання вона пропонує: 1) писати закони «простою мовою», 2) зробити книги з викладом законів дешевими і загальнодоступними - «зразок букваря»; 3) «щоб у всіх школах вчили дітей грамоті поперемінно з церковних книг і з тих книг, кои законодавство містять »(ст. 158). Закони, відзначає освічена цариця, повинні створюватися не для залякування, а для виховання громадян, інакше «Всяке покарання, яке не по необхідності покладається, є тиранське» (ст. 63); 4) виключити з правозастосовної практики всі порушення принципу рівності перед законом, оскільки це найсильніше розкладає елементи правосвідомості в «загальному народу умствовании» (ст. 243) ; 5) «поширення освіти між людьми» і «приведення в досконалість виховання» (ст. 245, 248). 

 5. Патріотичне виховання розглядається в «Наказі» як завдання формувати в дітях «любов до батьківщини», для чого необхідно «повадить їх мати повагу до встановлених цивільним законам. І почитати уряду своєї батьківщини, як печуться з волі Божої про благо їх на землі »(ст. 352). «Любов до Батьківщини, сором і страх ганьбу» виступають також як «кошти приборкай-тільні і можуть утриматися безліч злочинів» (ст. 81). Тут Катерина розходиться з Монтеск'є, який заперечував значущість патріотичного виховання в монархії і що визнавали його необхідність тільки в республіці. 

 Необхідно особливо відзначити, що імператриця усвідомлено пов'язує систему виховання з «природним становищем» Російської держави, способом життя, традиціями і «загальним умонастроєм» народу. І все ж на початку «Наказу» Росія проголошувалася «Європейською державою», а російський народ ідентифікувався як «європейський народ» (ст. 4-7). Катерина виводить на перший план серед факторів, що визначають своєрідність вітчизняної системи виховання, не тільки «віру, клімат, закони, правила, прийняті в основу від уряду», але також «приклади справ прешедшая, звичаї, звичаї» і «загальне в народі розумування» (ст. 45-46). 

 З багатьма положеннями глави XIV («Про виховання») важко не погодитися і сьогодні. Цілком сучасно в главі XX «Наказу» записано про релігійної терпимості: «У настільки великому Державі, що поширює своє володіння над настільки багатьма різними народами, вельми б шкідливий для спокойства та безпеки своїх громадян був порок, заборона або недозволеного їх різних вір» (ст. 494). У наступних статтях імператриця роз'яснювала, що «гоніння людські уми дратує, а дозвіл вірити за своїм законом мовить м'якенькі і самі твердошиї серця і відводить їх від змужнів завзятості, утиши суперечки їх, противні тиші Держави і з'єднанню громадян» (ст. 496). 

 Релігійність імператриці в перше десятиліття правління наближалася до «природної релігії», що вирізнялася внекон професійної моралізмом і зведенням «Закону Божого» і бого- шанування до богопізнання - приписами розуму і морального почуття. Подорожуючи по Волзі в 1767 році, Катерина разом з придворними перевела засуджену у Франції книгу Мармонтов-ля «Велизарий» - цей «маніфест освіченого деїзму» (В.М. Живов), в якому «релігія розуму» протиставлялася клерикальному обскурантизму. У 1768 році ця книга була видана в Москві з присвятою єпископу Тверському Гавриїлу (Петрову), який брав участь в обговоренні «Наказу». Посвячення було написано шанувальником Вольтера Андрієм Шуваловим. Звертаючись до «Вашому Преосвященству», європейськи освічений граф писав: «Ви думками, як чеснотою, з Велізаром (католиком Мармонтов-лем. - А.Є.) подібні». Православному єрархові неявно рекомендувалося дотримуватися «незабобонна» розуміння Православ'я, яке вписувалося б у цей освітянський дискурс. 

 Тим не менше, і в світському варіанті релігійного обгрунтування виховання юнацтва в «Наказі» цілком помітна основна установка російського консерватизму: релігійна система цінностей повинна становити глибинну основу, завдання і мета всього виховного процесу. Розвиток цих ідей виявляється у Н.М. Карамзіна, І.В. Киреєвського, А.С. Хомякова, Ю.Ф. Самаріна, Н.Я. Данилевського, В.В. Зіньківського, пізнього С.І. Гессена, І.А. Ільїна та у інших представників російської соціально-філософської думки консервативного спрямування. 

 Таким чином, аналіз соціально-філософського змісту «Наказу» свідчить про консервативних перевагах імператриці, не позбавлених елементів лібералізму, властивого століття Просвітництва. Затвердження непорушності і необхідності самодержавства, визнання влади і суспільства вище людської особистості, органічне розуміння суспільства як станово-ієрархи-чеський системи та обгрунтування природної нерівності людей, твердження взаємозв'язку релігійної віри, моралі, права і політики - все це, поряд з ідеями Просвітництва і елементами лібералізму, робить «Наказ» осередком різних почав з явно вираженою консервативної домінантою. 

 В історичних умовах того часу Російська монархія була далека від вичерпання можливостей розвитку. Катерині II вдалося зберегти абсолютизм і державний порядок, використовуючи методи законодавчої регламентації життя суспільства. Але гострі соціальні протиріччя наростали, поглиблювався розкол в колах мислячого дворянства і правлячої еліти: одні «йшли» в «воль- терьянство »і масонство, інші бачили головну небезпеку для Росії у відмові від власних цінностей і традицій. 

 В.О. Ключевський відзначав, що з 34 років правління Катерини «17 років боротьби зовнішньої або внутрішньої на 17 років відпочинку!». Тим не менш, результати царювання, продовжував він, «були дуже значні»: число жителів імперії зросла з 19 млн. в 1762 році до 36 млн. у 1796 році; сума державних доходів піднялася з 16 до 69 млн. руб.; Успіхи промисловості виразилися в множенні числа фабрик з 500 до 2 тис.; в 5 разів виріс оборот зовнішньої торгівлі (4: 288-289). 

 Одним з перших критиків правління Катерини був її сучасник князь М.М. Щербатов. Він негативно оцінив багато статей «Наказу», приділивши особливу увагу фаворитизму, як однієї з причин «пошкодження вдач» в Росії. Сьогодні можна по-різному ставитися до фаворитизму, в усі часи вбирного величезні суми з державної скарбниці. У роки правління «російської Мінерви» ця сума (92 млн. 500 тис. руб.) Перевищила річний бюджет країни. Тим не менш, саме за царювання Катерини Росія міцно зайняла місце однієї з провідних держав світу, її народонаселення «розмножилося», як про це мріяв М.В. Ломоносов. Доходи держави «почетверити», розвивалися книговидання і журналістика, була створена система освіти і виховання, виросло покоління росіян, які перемогли у Вітчизняній війні 1812 року. Чи багатьом правителям Вітчизни вдалося щось подібне в XX столітті? 

 Висновки 1.

 У «Наказі» розглянуті проблеми верховенства Закону, свободи слова та віротерпимості, йдеться про «розмноженні народу» і обов'язки уряду перед громадянами, про необхідність освіти та удосконалення виховання. «Наказ» виявив глибину проблем і підвів до думки про необхідність реформ. 2.

 У тексті документа містяться ідеї несформованого консервативного світогляду: збережені монархічна форма правління, соціальна ієрархія і станові привілеї; влада і суспільство стоять вище людської особистості, а права людини розуміються як його обов'язки перед владою; визнання цінностей існуючого порядку доповнюється перевагою еволюційного шляху розвитку з опорою на «дух народу». 3.

 У «Наказі» багато уваги приділяється трудовому, моральному, правовому та патріотичному вихованню. Повчальні думки про взаємозв'язок морального та правового виховання, про недопущення порушень принципу рівності перед законом, що деструктивно впливає на правосвідомість народу. 4.

 Аналіз релігійного обгрунтування морального, політико-правового та патріотичного виховання в «Наказі» свідчить про консервативних перевагах імператриці. Це «обгрунтування» проте, дано з позицій позаконфесійного моралізму, властивого європейського «століття Просвітництва». Таким чином, можна стверджувати про наявність в «Наказі» суперечливого складу філософсько-світоглядних установок при домінуванні основоположних компонентів ідейного комплексу соціальної філософії раннього російського консерватизму. 

 Запитання і завдання для самоперевірки 1.

 Які особливості сприйняття ідей європейського Просвітництва представниками правлячої еліти Росії в останній третині XVIII століття і як вони вплинули на соціально-філософську концепцію «Наказу»? 2.

 Які твердження «Наказу» мають відношення до соціальної філософії і, зокрема, до соціальної філософії російського консерватизму? 3.

 Назвіть основні аргументи Катерини II на захист монархічної форми правління. 4.

 Які доводи приводяться в «Наказі» для обгрунтування станової ієрархії, станових прав і привілеїв? 5.

 Порівняйте розуміння свободи і рівності у французьких просвітителів і в «Наказі» Катерини II. 6.

 Виділіть основні положення концепції виховання в «Наказі». 

 Бібліографічний список 1.

 Наказ Імператриці Катерини II, даний комісії про складання проекту нового уложення / / Ермашев Д.В., Ширинянц А.А. Біля витоків російського консерватизму: Н.М. Карамзін. - М.: А.В. Воробйов, 2001. - С. 137-201. 2.

 Вал'денберг В.Є. Катерина II і Монтеск'є в їхніх політичних поглядах / / Питання філософії. - 2006. - № 1. - С. 115-127. 3.

 Каменський А.Б. Станова політика Катерини II / / Питання історії. - 1995. - № 3. - С. 29-45. 4.

 Ключевський В.О. Імператриця Катерина II (1729-1796) / / Твори: У 9 т. - М: Думка, 1989. - Т. 5. - С. 282-339. 5.

 Ключевський В. О. Курс російської історії. Ч. V / / Твори: У 9 т. - М.: Думка, 1989. - Т. 5. - 476 с. 6.

 Леонтович В.В. Історія лібералізму в Росії (1762-1914). - М.: Російський шлях, 1995. - 550 с. 7.

 Лізунов П.В. Ідеї Просвітництва в «Наказі» Катерини II / / Людина і світ в культурі Росії XVIII століття. - Архангельськ: Поморський університет, 1997. - С. 23-35. 8.

 Лізунов П.В. Наказ міста Архангельська в покладену Комісію 1767 / / Есююв А.І., Монастирських Г.П. Нариси історії політичної соціології російського консерватизму. - СПб.: СЗАГС, 2003. - С. 125-134. 9.

 Монтеск'є Ш.Л. Про дух законів. - М.: Думка, 1999. - 604 с. 10.

 Моряків В.І. Політичні та соціальні ідеї консерватизму в «Наказі» Катерини II / / Укр. Моск. ун-та. - Сер. 8. Історія. - 1995. - № 1. - С. 3-10. 11.

 Омел'ченко О. А. «Законна монархія» Катерини II: Освічений абсолютизм в Росії. - М.: Юрист, 1993. - 428 с. 12.

 Рахматуллін М.А. Непохитна Катерина / / Вітчизняна історія. - 1996. - № 6. - С. 19-17; 1997. - № 1. - С. 13-26. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "1.1. Ідеї політичного і соціального консерватизму в« наказі »Катерини II"
 1. § 3. Що таке консерватизм?
    ідеї консерватизму були сформульовані англійським мислителем Е. Берком, французькими громадськими діячами Жозефом де Местром і Луї де Бональд. Головне завдання консерватизму - не допустити в суспільство проникнення таких соціальних ідей, які тягнуть за собою необхідність відмови від звичного соціального устрою і затвердження нового порядку. Хто підтримує ідеологію консерватизму? Як
 2. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1.
    політичної соціології російського консерватизму: навч. посібник. - СПб.: СЗАГС, 2003. - 135 с. 6. ЗамалеевА.Ф. Лекції з історії російської філософії. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1995. - 338 с. 7. Замалеев А. Ф. Підручник російської політології. - СПб.: Літній сад, 2002. - 352 с. 8. Ільїн В.В. Філософія історії. - М.: Изд-во МГУ, 2003. - 380 с. 9. Історія російської філософії / редкол.:
 3. Програмні тези
    ідеї-в-дії »). Функції ідеології в суспільному і політичному житті. Поняття ідейно-політичного спектру і його складові: ліві - праві; ліберали - консерватори; радикалізм; екстремізм. - Типологія найбільших політичних ідеологій в історичному та сучасному аспектах. Лібералізм, його основні принципи та ідейні натхненники. Консерватизм в традиціоналістської і Либертаристское
 4. Проблемні питання 1.
    ідеї лібералізму та консерватизму? 5. Як простежити наступність і боротьбу ідей в рамках соціалізму? 6. Якщо положення про державу є центральними для націоналізму, фашизму і анархізму, то в чому подібність і відмінності підходів цих ідеологій? 7. Ймовірно Чи відродження анархістських ідей на новому витку розвитку в XXI ст.? 8. Які течії включає сучасний ідейно-політичний
 5. Тема 5.Політіческое та правові вчення в період кризи феодалізму (XVIII ст.).
    ідеї в період революції 1789-1794 рр.. Соціалістичні політико-правові вчення по Франції XVIII в. Ідеї держави і права в «Кодексі природи» Мореллі. Бабеф та інші учасники «Змови в ім'я рівності» про завдання революції, про закони перехідного періоду, про устрій і конституції майбутнього суспільства і держави. Основні напрямки політико-правової ідеології в США в період боротьби за
 6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    політичних і правових вчень. / Под ред. B.C. Нер-сесянца. -М, 1998. Історія політичних і правових вчень. Хрестоматія. / Под ред. В.П. Малахова. - М., 2000. Історія політичних і правових вчень. Домарксистського період. -М., 1991. Історія політичних і правових вчень. / Под ред. О.Е. Лей-ста. - М., 2000. Муха Р.Т. Хрестоматія з теорії держави і права, політології та історії
 7. Передмова
    ідеї ». Ідеї радикального перевлаштування також знаходять не багато прихильників. Побічно, це може свідчити про попит на ціннісні орієнтації консервативного світогляду, в яких виражені особливості історичної пам'яті і вітчизняних соціокультурних традицій. В останні п'ятнадцять років з'явилося чимало робіт, в яких осмислюється формування і розвиток російського
 8. Додаток до глави VIII
    політичні лідери як рушійні сили суспільного розвитку. Культ особистості, вождизм як вираження політичної реакції. Анархізм, політичний екстремізм і його дестабилизирующая роль у суспільстві. Духовність як рушійна сила суспільного розвитку. Вищі духовні цінності людини та їх соціальна роль. Прихильність до моральним принципам, ідеалам, віра в духовні цінності людства
 9. Політика «освіченого абсолютизму» Катерини П.
    ідеї європейського Просвітництва XVIII століття, користуючись популярністю яких, монархи зображували своє правління як союз філософів і государів. Перші роки царювання Катерини П, що прийшла до влади в Росії в результаті палацового перевороту 28 червня 1762, також пройшли під знаком політики «освіченого абсолютизму». Однак нова імператриця відразу дала зрозуміти, що всі перетворення вона
 10. 40. Військові артикули.
    Військові артикули (Артикули військові) були прийняті в 1715, вони увійшли в Статут військовий, який вступив в силу з 1716. Військові артикули були присвячені питанням кримінальної та адміністративної відповідальності військовослужбовців. За основу військових артикулів були взяті шведське, німецьке та пр. законодавство. У петровський період в російській законодавстві з'являється саме поняття "злочин" в його
 11. Питання для семінарського заняття 1.
    політичної ідеології, які її структура і функції? 2. Дайте характеристику основних ідеологічних течій: лібералізму, консерватизму, соціалізму, фашизму, націоналізму і анархізму. Які з них зберігають своє значення сьогодні? 3. Чи сучасній Росії домінуюча ідеологія? 4. Які політичні цінності переважають в політичній свідомості росіян? 5. Прокоментуйте п. 2 ст.
 12. Проблемні питання 1.
    ідеї? 4. У чому полягають методологічні відмінності поняття політичної системи і основних категорій системного аналізу політики в роботах Д. Істона в їх зіставленні з концепцією Г. Алмонда і С. Верби? 5. Який сенс динамічної рівноваги як оптимального режиму функціонування політичної системи? 6. Структура, функції і типологія реальних політичних систем. 7. Яке
 13. § 5. Що таке релігійний фундаменталізм?
    ідеї, обретающей статус державної політики. Найважливішою характеристикою фуі ідамепталізма я в-ляется його амбівалентність. З одного боку, він дозволяє апелювати до традиції, яка служить підставою для цензури над існуючими ілюзіями. З іншого боку, він висуває новий соціальний ідеал. Саме в цьому і проявляється ідеологічність фундаменталізму, що робить його відмінним від
 14. 45. Комісії для складання нового Уложення в XVIIIв.
    Усього таких комісій від Петра I до Катерини II було вісім, всі вони готували нове Покладання, натомість Соборної Уложення 1649. Перша спроба систематизувати правові норми в XVIIIв. була розпочатої існувала в 1700-1703 Палатою про Уложенні. Головним завданням цього органу стало приведення у відповідність із Судебниками 1497 і 1550 і Соборним Укладенням 1649 всього масиву новоприйнятих під
 15. КОРОТКИЙ КУРС ЛЕКЦІЙ
    Тематичний план лекційного курсу ЛЕКЦІЯ 1. Політико-правові вчення У СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК ЛЕКЦІЯ 2. Політичні та правові вчення СТАРОДАВНЬОГО СХОДУ ЛЕКЦІЯ 3. Політичні та правові вчення Стародавньої Греції та Стародавнього Риму ЛЕКЦІЯ 4. Політичні та правові вчення ЄВРОПЕЙСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ ЛЕКЦІЯ 5. Політико-правової думки ВІДРОДЖЕННЯ І НОВОГО ЧАСУ ЛЕКЦІЯ 6. КОНЦЕПЦІЇ ПРИРОДНОГО ПРАВА
 16. Тема 6.Політіческое та правові вчення в країнах Європи в період становлення і розвитку громадянського суспільства (кінець XVIII - 1-я половина XIX ст.)
    ідеї лібералізму. Б. Констан про політичну та особистої свободи, про завдання та устрої держави. І. Бентам про право і державу. Політико-правові вчення Гумбольдта, Міл-ля. Виникнення юридичного позитивізму. Дж. Остін. За політико-правові вчення класиків німецької філософії. Вчення І. Канта про право і державу. І. Кант про співвідношення моралі і права. Поняття права. І. Кант про завдання та
© 2014-2022  ibib.ltd.ua