Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТрудове право України → 
« Попередня Наступна »
В.В. Жеріпко. Трудове право в питаннях і відповідях: Навчально-довідковий посібник / Під. ред. В.В. Жеріпко, X.: Одіссей, 2000, 624 с., 2000 - перейти до змісту підручника

У яких випадках закінчення строку є підставою розірвання трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП України)?Закінчення строку трудового договору (контракту) є підставою припинення трудових правоот
118

ношений, якщо трудовий договір був укладений на певний термін , або якщо трудовий договір був заклю-;

чен на час виконання певної роботи. У цій підставі припиняються також і трудові договори сезонних, робітників після закінчення сезону і
тимчасових працівників по закінченні тимчасової роботи. Сам факт закінчення терміну, закінчення обумовленої роботи не припиняє трудовий договір, якщо працівник продовжує працювати. Для його припинення необхідне бажання однієї зі сторін трудового договору.
Якщо після закінчення строку договору або закінчення обумовленої роботи трудове відношення фактично
продовжується і жодна з сторін не вимагає його припинення, то договір визнається продовженим на невизначений термін.

Якщо трудовий договір був укладений на певний термін з порушенням правил, викладених у
ст. 23 КЗпП України, то умова про термін є незаконним, а трудовий договір вважається укладеним на невизначений строк. Отже, він не
може бути розірваний у зв'язку із закінченням терміну

по п.2 ст.36 КЗпП.

При припиненні трудового договору з п.2 ст.36
КЗпП слід пам'ятати про особливі гарантії, встановлених для окремих категорій працівників. Так, звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (а в деяких випадках до
шести років), одиноких матерів при наявності дитини
возрабте до 14 років або дитину-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не
допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається
звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення
строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але
не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

119

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "В яких випадках закінчення строку є підставою розірвання трудового договору (п. 2 ст. 36 КЗпП України)?"
 1. Зміст
  Введення ... З РОЗДІЛ 1. ТРУДОВЕ ПРАВО В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ ... 6 Глава 1. Загальні питання ... ... 6 Коли виникло трудове право і яке його призначення? ... 6 Яке місце трудового права в системі
 2. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  Контракт військовослужбовця в системі будівництва оновлених Збройних Сил Російської Федерації є найважливішим інститутом, який встановлює та регулює правовідносини військовослужбовця з державою. У зв'язку з тим, що оборона і безпека віднесені Конституцією до ведення РФ (п. «м» ст. 71) і військова служба є видом федеральної державної служби, можна сказати, що
 3. Що слід розуміти під необгрунтованою відмовою в прийомі на роботу?
  Статтею 22 КЗпП України забороняється необгрунтована відмова в прийомі на роботу. Проте ні в кодексі, ні в інших нормативних актах немає його визначення, хоча пропозиції про законодавче закріплення поняття необгрунтованої відмови висловлювалися неодноразово. У літературі з трудового права з урахуванням практики вироблено наступне уявлення про необгрунтовану відмову в прийомі на роботу: по-перше,
 4. За яких підстав може бути припинений трудовий договір?
  Відповідно до ст. 4 Конвенції МОП № 158 ИО припинення трудових відносин з ініціативи предпрінімателяи трудові відносини з працівниками не припиняються, якщо немає законних підстав для такого припинення, пов'язаних зі здібностями чи поведінкою працівника або викликаних виробничою потребою підприємства, установи чи служби. Під припиненням трудового договору слід розуміти
 5. У якому порядку можна звільнити працівника при тривалій хворобі (п. 5 ст. 40 КЗпП України)?
  Звільнення за п. 5 ст. 40 КЗпП України можливе у разі неявки на роботу більше чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасової непрацездатності. При цьому склалася практика, що тривала хвороба і відсутність працівника можуть бути підставою для розірвання трудового договору, якщо це обставина негативно позначається на виробничій діяльності. Звільнити працівника по цій підставі
 6. У яких випадках передбачена повна матеріальна відповідальність?
  Повна матеріальна відповідальність З це відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, організації, установі або фізичній особі (який діє як власника як сторони трудового договору), яку працівники несуть у розмірі прямої дійсної розміру. Повна матеріальна відповідальність може бути індивідуальною і колективною. и Цей вид відповідальності настає лише
 7. У яких випадках трудові спори розглядаються в суді?
  Головним завданням суду у вирішенні трудових спорів ^ є швидке усунення виниклих розбіжностей між власником або уповноваженим ним органом і працівниками на основі поєднання особистих, колективних та суспільних інтересів, відновлення порушених прав та обов'язків. Однією з найважливіших гарантій охорони трудових прав громадян України є їх право на судовий захист згідно стст. 55
 8. Які існують строки звернення до суду?
  Працівник може звернутися з заявою про вирішення трудового спору безпосередньо до районного 306 (міський) суд у тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення свого права, а у справах про звільнення З у місячний строк з дня вручення копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки. Для звернення власника або уповноваженого ним органу до суду
 9. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  Виконання зобов'язання. Більшість зобов'язань припиняється їх виконанням. Виконання є природним завершенням розвитку зобов'язального правовідносини. Але припинення зобов'язання може бути обумовлено не всяким, а лише належним його виконанням, тобто таким виконанням, яке відповідає умовам зобов'язання, вимогам закону та інших правових актів, а за відсутності
 10. 4. Реорганізація товариства
  Як було показано вище, створення акціонерного товариства можливо двома способами: створення знову і реорганізація товариства у формі злиття, приєднання, поділу, виділення і перетворення (п.1 ст.57 ГК РФ і п .2 ст.15 Закону про акціонерні товариства). Добровільно товариство може бути реорганізовано в порядку, передбаченому статтями 15 - 20 цього Закону. Інші підстави та порядок
© 2014-2022  ibib.ltd.ua