Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія історії → 
« Попередня Наступна »
СЕМЕНОВ Ю. І.. Філософія історії. (Загальна теорія, основні проблеми, ідеї та концепції від давнини до наших днів). - М.: «Сучасні зошити» - 776 с., 2003 - перейти до змісту підручника

5.4. КАПІТАЛІЗМ - ТОВАРИСТВО БЕЗ МАЙБУТНЬОГО. ПРОБЛЕМА ЙОГО ЗАМІНИ ІНШИМ СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ

Такі неминучі результати багато в чому безконтрольного дії капіталістичної ринкової економіки. «Як би там не було, - писав ще в 1977 р. вже згадуваний вище А. Печчеї, який не належить до числа ні тільки марксистів, але навіть і лівих радикалів, - але очевидно одне, що крім усіх інших меж, нашому подальшому стабільному зростанню перешкоджає сама соціал'но-політична структура і філософські основи існуючого в нашому світі конгломерату товариств. Адже якщо в людській системі панує анархія, яка паралізувала великим безліччю перешкод і перешкод все, якщо система страждає серйозним розладом, про який я вже згадував, то абсолютно ясно, що їй ніколи не досягти того стелі матеріального зростання, який в принципі допустимо при розумному, ефективному використанні Землі .. Навіть найбільш чітко організований сектор - світова прошводственная система, яку я б назвав істинної, реальною владою суспільства, теж у свою чергу створює непрямі перешкоди зростанню всієї людської системи в цілому ... Більше того, основні стимули сучасної економічної діяльності - прагнення до швидкого прибутку і швидкому обігу капіталовкладень - створюють ситуації, прямо протилежні тому, що необхідно для розумного використання сукупних матеріальних ресурсів, якими володіє людство. Необхідно, як я вже говорив, вжити заходів, щоб забезпечити раціоналізацію всієї виробничої системи і передислокацію промисловості в масштабах пла-

НЄТЬІ ». Ш

По суті, А. Печчеи говорить про необхідність, якщо не знищення, то істотного обмеження влади ринку в масштабах, як окремих країн, так і світу в цілому, про необхідність заміни існуючого капіталістичного суспільного ладу принципово іншим. Він ніде не дає прийдешньому соціальному порядку чіткої характеристики і ніяк його не називає, але по суті мова йде про комунізм.

Це особливо наочно видно на прикладі наступного його висловлювання: «Соціальна справедливість становить головну мету людської революції. Раз розпочавшись, кризи, скачки і зміни можуть надалі лише набирати швидкість, нарощувати здатність до подальших мутацій. Точно також і ідеї. І одну з таких могутніх ідей являє згадана ідея соціальної справедливості, що стала одним з найпалкіших прагнень сучасної людини. Саме вона надихнула рух за новий світовий порядок і стала найважливішим принципом нового гуманізму ... А іноді доводиться чути зовсім вже безглузді твердження, що збереження і закріплення існуючого нерівності між різними членами людської спільноти у розподілі сили, влади, доходів, впливу і можливостей служить важливим фактором різноманітності, гетерогенності всієї системи в цілому, а це в свою чергу сприяє її сталого розвитку. Ні, для того, щоб дійсно могли цвісти сто квітів людства, нео <5ходімо перш більш рівноправне суспільство на всіх без винятку рівнях людської організації. Панівні нині закони і правила управління суспільством - вельми близькі до законами джунглів - абсолютно непридатні для того, щоб забезпечити розвиток масового і в той же час різноманітного спільноти людей - як груп, так і окремих особистостей - яке дійсно дозволяло б їм жити лицем до лиця, незважаючи на расові, ідеологічні та культурні відмінності, надавати дедалі активний вплив на розвиток подій. Зараз це соціальне і політичне нерівність - яке було, можливо, допустимо і в силу необхідності прийнятно в попередні епохи - стало абсолютно нетерпимим, а завтра воно зможе зіграти фатальну роль у розвитку людства ... Адже, по суті, якщо дивитися на майбутнє в довгостроковій перспективі, без справедливості немає і не може бути ніякого стабільного миру або безпеки, ніякого соціального розвитку, ніякої свободи особистості, людської гідності або прийнятної якості життя для всіх. Справедливість стає, таким чином, в нову епоху умовою sine qua поп самого існування людського суспільства. Концепція справедливості набуває зараз все більш широке, відмінне від колишнього тлумачення. Це пов'язано зі зростаючим усвідомленням необхідності більш рівномірного розподілу влади і доходів між усіма громадянами, групами та країнами. З моєї точки зору, широка ліберальна трактування цього принципу передбачає обов'язок суспільства неукоснітель-но стежити за тим, щоб дійсно все що забезпечуються системою блага - включаючи товари і послуги - надавалися в розпорядження всіх без винятку членів суспільства, і при цьому кожен мав би достатньо реальну і рівноправну можливість для розкриття закладених в ньому здібностей ». ^ 3

Ті ж самі мотиви звучать у першій доповіді (звіті) Римського клубу« Перша глобальна революція »(1990; рос. переклад: М., 1991), в якому виражена загальна позиція його членів. Остаточні текст доповіді був написаний президентом клубу Олександром Кінгом і генеральним секретарем клубу Бертраном Шнайдером. Не наводячи всього того, що збігається з поглядами А. Печчеї, зупинимося лише на ставленні авторів до ринку і ринкової економіки. «Одним з найважливіших факторів останніх років є прогресивний перехід до ринкової економіки. Ефективність ринку як соціальної установи для використання продуктивної енергії людини та задоволення його потреб зараз визнана повсюдно. Але, - пишуть автори, - механізми ринку не здатні вирішувати глобальні проблеми, які вимагають довгострокового стратегічного підходу. Ринкові сили можуть мати небезпечні побічні моменти, оскільки вони не грунтуються на загальному інтересі ».169

Автори дають в цілому досить песимістичну картину сучасного стану людства. «Складається враження, - читаємо ми на перших сторінках доповіді, - що на порозі нового століття людство охоплено фатальним почуттям невизначеності ... Існує ... незаперечний факт: світове нерівність, крайня бідність і надмірне багатство несуть всякого роду напруженості і конфлікти ». № 5« Ударна хвиля, - підводять автори підсумки сказаного в кінці першої частини доповіді, - що прокотилася по світу, зруйнувала систему цінностей і віру, не залишивши ніяких орієнтирів. Авторитети звалилися, світ ускладнився, невизначеність зросла, майбутнє глобальне суспільство вимальовується дуже важко, зростає число невирішених проблем, у великих містах все ще спостерігаються спалахи насильства, загроза міжнародного тероризму стала постійною, поширилися наркотики та пов'язані з ними злочини. Все це невідворотно стаїовітся нормою життя ... Головна цінність суспільства - сім'я - виявилася зруйнованою ... Вперше в історії людство зіткнулося з настільки грізними небезпеками - незбалансованим економічним зростанням, втратою здатності до управління, нестачею продовольства і ресурсів, забрудненням средаї, енергетичними кризами, демографічним вибухом, посиленням міграції, змінами світової геополітичної ситуації ... Традиційні управлінські структури не можуть впоратися з клубком завдань, люди безпорадні перед ситуацією, що склалася ... Як не піддатися фаталізму, покірно визнаючи неминучість загибелі людства? Людство має дати відповідь на кинутий йому виклик ». Ш

Автори бачать вихід у втіленні в життя концепції сталого розвитку. «Така концепція, - пишуть вони, - беззастережно увазі суспільство, засноване на довгостроковому передбаченні наслідків своєї діяльності, щоб забезпечити нерозривність циклів оновлення. Таке суспільство має уникати несумісних цілей, а також бути суспільством соціальної справедливості, оскільки величезні відмінності в добробуті і привілеях породять руйнівну дисгармонію. Дру-шими словами, концепція утопічна, але до неї варто прагнути.

Суспільство стійкого зростання ніколи б не виникло всередині світової економіки, заснованої виключно на дії ринкових сил, важливих самих по собі для розвитку ініоватівності. Як ми відзначаємо вище, ринкові сили реагують на короткострокові показники і не МО-гут бути хорошим гідом в довгострокових перспективах ... Чи зможе світове господарство, рухоме запитами споживачів, довго існувати? Звичайно, це спірне питання, але і життєво важливий в даний час. Ми вважаємо, що споживацтво в його сучасній формі не може тривати довго ».1 07

Відомий мислитель і політичний діяч, перший президент Європейського банку реконструкції та розвитку Жак Атталі в 1990 р. випустив книгу« ЛІНІЯ гори - «парасолі» (апгл. переклад: Тисячоліття. Переможці і переможені в прийдешньому світовому порядку. 1991; рос. переклад: На порозі нового тисячоліття. М. 1993), в якій зробив спробу підвести підсумки ХХ століття і намітити перспективи розвитку людства в ХХ ! столітті.

Малюючи картину прийдешнього століття, Ж. Атталі очікує тільки гіршого. «Навіть в найбільш привілейованих націях далеко не всі отримають рівну частку при розподілі бессметних багатств у новому світовому порядку. Наприклад, більшість людей, що живуть на більш заможному Півночі, залитому приголомшуючим потоком інформації та розвагами, перетвориться на слабовільних і зубожілих «пішаків», яким належить бути лише безпорадними свідками всемогутності і розгулу меншини і відчувати при цьому чорну заздрість. Прості люди, що живуть в своїх скромних міських передмістях або просто на вулиці, будуть з почуттям шанобливого страху і з обуренням виглядаю на зростаючі немов на дріжджах стану і на маячать над їх головами хмарочоси влади, куди вхід їм буде заборонений ». ^ 8

Загальний його висновок: «Ніколи ще світ не перебувала в такому полоні у законів, що диктуються грошима. Капіталізм неухильно висловлює впевненість у своєму повному перевазі ... Він винагороджує переможців і карає переможених. Але сам успіх капіталізму створює умови для його провалу. Грядущий світовий порядок буде пов'язаний з небезпекою: він буде ставитися до природи як до товару і перетворить самої людини в товар масового виробництва ... Мрія про нескінченному, необмеженій виборі може завершитися такий кошмарної ситуацією, де взагалі не буде ніякого вибору. Світ достатку може зануритися в століття загальної

«Часи змінилися, - підкреслюють Г.-П. Мартін і Х. Шуманн, - тепер повсякденне життя більшої частини людства формують не прогрес і зростання добробуту, а дезінтеграція, знищення навколишнього середовища та культурна деграда-ція ». Ш Все це - результат дії ніким не неконтрольованої, але вкрай вигідний для певних сил глобальної фінансової системи. «Виступити проти цих сил, продовжують зазначені автори, - давно вже не наважувався на жоден уряд. Всіх, хто ратував за реформи, швидко поставили на місце. Проте дні глобальної фінансової пораховано рано чи пізно не залишиться іншого вибору як знову встановити жорсткий державний контроль над ринками капіталів. Бо полностио впоратися з хаотичною динамікою фінансового світу не під силу навіть його діючим силам. Ризик, що накопичується в середовищі їх проживання - кіберпро просторі мільйонів взаємозалежних комп'ютерів, можна порівняти з ризиком, закладеним в атомній технології ». Т Як казав ведучий нью-йоркський банківський діяч Фелікс Рохатін,« смертоносний потенціал, закладений в поєднанні нових фінансових інструментів і високотехнологічних методів торгівлі, може сприяти початку руйнівної ланцюгової реакції. Сьогодні фінансові ринки небезпечніше для стабільності, ніж атомна зброя »." 2

Американський економіст, директор Ради із зовнішніх повідомленнями (м. Вашингтон) Етан Капстейн писав в 1996 р.: «Можливо, світ невблаганно рухається до одного з тих трагічних моментів, що змусять майбутніх істориків запитати: чому нічого не було зроблено вчасно? Хіба економічна і політична еліти не знали про те глибокому розколі в суспільстві, до якого привели економіко-технологічні зміни? Що само не дозволило їм зробити кроки, необхідні для запобігання глобального соціальної кризи? ». ш

В даний час капіталізм як у центрі, так і на периферії знаходиться в стані кризи. Нинішнє буржуазне суспільство не має майбутнього. І це все більшою мірою усвідомлюється . «Парадокси історичної арифметики, - пише один із сучасних культурологів Олександр Геніс, - ставлять перед нами нове питання: як жити без майбутнього?» "4 І єдина відповідь, який може дати автор:« Майбутнє адже недавній винахід. Більшу частину своєї історії людина обходився без нього »." 5

На додаток до всього цього в світі капіталізму в 2001 р. почався черговий економічна криза. Як кажуть західні економісти, світ вступив у фазу затяжної рецесії. Економіка Японії вже десять років перебуває у стані спаду і застою. МФВ пророкує, що і 2002, і 2003 п. не принесуть цій країні нічого доброго: спад продовжиться. "6 Але зараз спад темпів зростання виробництва, перемежовуючи-ющіся зі спадом виробництва охопив майже всі розвинені країни. У третьому кварталі 2001 р. ВВП в США скоротився на 0,4% порівняно з попереднім роком, а в цілому зростання ВВП цього року склав 1%. Безробіття досягло найвищого за 20 років рівня - 5,4%. У ФРН зростання ВВП була дорівнює 0,6%, в Західній Європі в цілому - 1,5%. Іі7 Рівень безробіття в 12 країнах зони євро досяг 8,4%. "8

 І хоча було з великою помпою було оголошено, що в 2002 р. рецесія в США закінчилася, положення на фінансовому ринку продовжує погіршуватися, падає курс долара разом з усіма значущими фондовими індексами, включаючи індекс Доу-Джонса. У 3 кварталі 2002 р. основні світові фінансові фонди спікірували до мінімальним позначок за останні п'ять-шість років. Німецький ДАКС, втративши майже 40%, повторив рекорд падіння 1959 р., а Доу-Джонс впав так, як не падав 15 років. Тверезі аналітики вважають, що з цієї ями фінансового ринку до кінця року не вибратися. ее ® 

 У США рекордно зростає зовнішньоторговельний дефіцит, якщов першому кварталі він становив 112 500 000 000 доларів, то в другому - вже 130 млрд. Для його пократа країні потрібна приплив капіталів в обсязі 700 млрд доларів. Але условяіх низької облікової ставки і падаючого фінансового ринку ожідатть його не варто. Наборот, іноземні інвестори активно виводять свої капітали з США. У першому квартали одна тільки Саудівська Аравія перевела в Європу близько 200 млрд. доларів. ш Майже у тисячі компаній США доходи впали до рівня 1997 г.121 Спроби економіки США викрабкаться з тривала тривалий час стагнації блокуються вибухнули скандали з звітністю великих корпорацій США. 122 

 Все це не випадково. Як говорив ще в 2001 р. відомий російський економіст член-кореспондент РАН Сергій Юрійович Глазьєв, і фінасова сфера економіки США, і світовий фінансовий ринок у цілому дуже далеко відірвалися від реального сектора виробництва. Американські та світові фінасово активи представлют собою гігантські «мильні бульбашки». Вони не мають по собою матеріальної основи і тому починають лопатися. Доларова маса зараз забезпечена золотовалютними резервами США лише на 4%. Курс долара завищений на 25 - 30%. Тому і долар, і економіка США можуть впасти в будь-який момент. У всякому разі «немає ніяких сумнівів в тому, що перманентна криза, в якому світова фінансова система вже знаходиться, буде розвиватися і далі» .123 Інший великий російський економіст Михайло Леонідович Хазін у статті «Попереду - катастрофа. Економічні підсумки і тенденції 2002 року »подчеркает, що поки фіктивно« накачаний доларовими повітрям »ВВП США не скоротиться на 20 - 25%,« ніякого зростання бути не може ».

 124 

 Американський фінансист Дж. Сарос пророкує, що протягом блжайшіх декількох років курс доллров може впасти на 30 - 35%, що вкрай негативно вплине на стан не тільки американкою, а й світової економікі.125 Ще більш радикальні оцінки американського економіста Ліндона Х. Ларуша. Виступаючи на міжнародній конференції в Абу-Дабу в червні 2002 він заявив, що в світі наростає валютно-фінансова криза, яка вже підірвала економіку США і загрожує призвести до банкрутства всю світову фінансову систему. На його думку сучасний світ досяг зараз історичного перехрестя. І якщо він буде продовжувати йти шляхом, вибраним американським і західноєвропейськими урядами, то наступне покоління людей житиме в умовах, в якому знаходилася Європа приблизно 750 років іазад. Потрібно змінювати всю економічну політику. «... Якщо ми не хочемо побачити захід людської цивілізації, - говорив Л. Ларуш, - нам необхідно створити елементарні умови для мирного прогресу людства, включаючи основні економічні 

 Так як капіталізм не має майбутнього, то єдиний вихід з положення, полягає у ліквідації цієї системи. Об'єктивною необхідністю є зміна його іншим більш прогресивним суспільним ладом - комуністичним. 120

 Там же. С. 17. 121

 Колесніков А. Міняємо «у.о. - на «е» / / ВМН. 27.06.2002. 

 ш Див: Кузьмін В. США пора шукати спонсорів / / НГ. 03.07.2002. 

 123 Глазьєв С. Долар і США можуть впасти в будь-який момент / / Правда. 17-18.08.2001. 

 123 Хазін М. Попереду - катастрофа. Економічні підсумки і тенденції 2002 / / Завтра. 2003. № 4. С. 4. 125

 Див: Скогорева А, Абраменко В. Кінець епохи долара / / Газета. 01.07.2002. 126

 Ларуш Л. Близькосхідний перехрестя / / Завтра. 2002. № 27. С. 4. 

 К. Маркс і Ф. Енгельс вважали, що капіталістичні відносини, як і усі попередні їм типи виробничих відносин, рано чи пізно перестануть стимулювати розвиток продуктивних сил і превратяться в гальмо на шляху їх подальшого прогресу. Результатом буде заміна капіталістичних ЕКОНОНОМІ-чеських відносин якісно іншими. К. Каутський прийшов до іншої точки зору. Як він писав, «... Немає підстав очікувати, що капіталізм сам породжуватиме контртенденції цьому розвитку (продуктивних сил - Ю.С.), які з неминучою необхідністю повинні привести його до кінця». Протягом певного періоду були підстави вважати, що К. Каутський був ближче до істини. 

 Однак зараз становище змінилося. Ще в 1967 р. видний американський економіст Джон Кеннет Гелбрейт у праці «Нове індустріальне суспільство» (укр. переклад: М., 1969) довів, що в сучасному капіталістичному суспільстві безперервно наростають тенденції до зменшення ролі ринкового регулювання і збільшення значення планування. Це пов'язано з тим, що ринкові відносини все більшою мірою гальмують розвиток крупномасшабних виробництва. 

 Нещодавно вийшла книга іншого американського економіста (колись колишнього громадянином СРСР) Іллі Ставинського «Капіталізм сьогодні і капіталізм завтра» (1995; рос. Вид.: М., 1997). Ця робота, до речі сказати, привернула увагу У.Дж. Кліїтона, який написав автору теплий лист. У ній досить переконливо показаіо, що з ростом автоматизації та роботизації ринкові відносини стають перешкодою на шляху подальшого розвитку продуктивних сил. Єдиний вихід з положення, І. Ставінський бачить в заміні приватного капіталу суспільним. 

 Можна оскаржувати доводи цих учених. Але одне можна сказати з виразно-стио: на нинішньому етапі розвитку людства подальше існування капіталістичних ринкових відносин з неізбежностио ставить під загрозу саме буття людини і людського суспільства. Зараз, в наш час перед світовим людським суспільством встала альтернатива: або зникне капіталізм, але збережеться людство, або загине людство і тим самим, звичайно, і капіталізм. У цьому сенсі капіталізм приречений безумовно, а людство - умовно. 

 К. Маркс і Ф. Енгельс вважали, що зміна капіталізму соціалізмом відбудеться в результаті пролетарської революції, в ході якої всі засоби виробництва перейдуть з приватної власності капіталістів у власність всього суспільства. Але їх пророкування про те, що робочий клас розвинених капіталістичних країн стане могильником капіталістичного суспільного ладу, не збулося. Звичайно, є серйозні підстави припускати, що розгортається зараз в страіах Заходу наступ капіталістів на соціальні завоювання робітничого класу призведе до нової його революціонізації. Але це тільки припущення. 

 Ясно одне: пряма трансформація капіталізму в соціалізм в розвинених країнах в даний час мало ймовірна, якщо взагалі можлива. Звідси багатьма захисниками існуючого ладу робиться висновок, що хороший чи поганий капіталізм, але він буде існувати стільки років і століть, скільки ще проіснує людство. І якби у всьому світі був би такий капіталізм, яким він є на Заході, то подібний висновок було б оскаржити важко. Виходить, що людство зайшло в глухий кут, виходу з якого немає. Людство приречене на зникнення. Люди приречені перетворитися на скупчення дресированих звірів, або живих роботів. 

 І недарма І. Валлерстайн, який прийшов до висновку, що зараз настав пери- од неминучого занепаду і «остаточної смерті» капіталістичного світу-економіки, що він повністю вичерпав свої можливості і тому повинен бути замінений якісно іншої історичної системою, практично нічого не може сказати, ні про те, якою буде це нова система, ні про те, як відбудеться цей перехід. ш 

 «Сьогодні ми живемо посеред всесвітньої революції, - говорив в 1996 р. тодішній генеральний секретар ООН Бутрос Бутрос Галі. - Планета затиснута в лещатах двох найпотужніших протиборчих сил: глобалізації та дезінтеграції ». І тут же додавав: «Історія показує, що заскочені революційними перетвореннями рідко розуміють їх кінцевий сенс» .128 

 Але спробувати проникнути в сущюсть процесу, що відбувається необхідно. І допомогти в цьому зможе тільки звернення до досвіду історії. Як свідчить історія, крім тієї форми зміни формацій, яка вище була названа ендогенної стадиальной трансформацією, існує й інша - естафетна - її форма. Вона вже двічі виводила людство з глухого кута: перший раз таким чином відбулася зміна древнеполітарного суспільства серварним, другим був перехід від серварной формації до феодальної. 

 Естафетна зміна формацій можлива тільки в тому випадку, коли поряд з зашедшими в глухий кут соціоісторіческімі організмами вищого для даного часу типу існують соціоісторіческіе організми іншого типу. Саме така ситуація, що склалася в світі до теперішнього часу. Крім ортокапіталістіческіх товариств на земній кулі існують паракапіталістіческіе країни і держави, для яких характерний своєрідний симбіоз неополітарізма та ринкової економіки (Китай, В'єтнам та ін.) Всі периферійні суспільства в меншому або більшому ступені засвоїли досягнення, яких домігся Захід при капіталізмі. Але саме, мабуть, найважливіше: люди, що живуть в країнах периферії, поки зберегли нехай архаїчну, але справжню культуру, зберегли шлях архаїчну, але мораль, зберегли почуття обов'язку, честі, совісті, тобто вони все ще продовжують залишатися людьми на відміну від стрімко оскотинюється жителів держав центру. 

 Але для того, щоб зрозуміти, якою мірою периферійний світ здатний здійснити ривок до нової суспільно-економічної формації, необхідно розглянути його докладніше. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "5.4. КАПІТАЛІЗМ - ТОВАРИСТВО БЕЗ МАЙБУТНЬОГО. ПРОБЛЕМА ЙОГО ЗАМІНИ ІНШИМ суспільний лад "
 1. III. Моральну велич соціалізму і комунізму
    капіталізм. Соціалізм в той же час є новим моральним якістю в історії людства. Своїм моральним величчю зі соціалізм і комунізм перевершують всі колишні громадські порядки, і це одна з найбільш глибоких прічіп того, чому все більша кількість людей розглядають боротьбу за соціалізм як свою моральну задачу. На закінчення варто коротко зупинитися на цьому питанні, щоб
 2. 2.9.5. Концепція капіталізму субразвітія (А. Агиляр)
    капіталізму субразвітія. Говорячи про Латинській Америці, він писав, що «капіталізм не розвивається тут за класичним європейським зразком. Наші країни ніколи не знали «досконалості» у функціонуванні ринку, ніколи не проявлявся тут процес, який провів би їх від класичного сберегательства і вільної конкуренції до «економічного процвітання» або «суспільству благоденства», як
 3. Капіталізм
    капіталізму - суперечність між суспільним характером виробництва і приватним привласненням капіталістом робочої сили робітника (наймане рабство). При капіталізмі соціальна захищеність трудящого-робітника вище, ніж трудящого-кріпосного при феодалізмі. Робочий відносно вільний, суспільство його захищає, але не від експлуатації, найманого рабства і безробіття. Робочий належить суспільству,
 4. Надбудова
    капіталізму. Так дрібнобуржуазна ідеологія значної частини творчої інтелігенції, вирощеної і обогатившейся за рахунок народу, стала застрільником повернення до капіталізму, при якому інтелігенція, як їй здавалося, зможе зайняти належне місце в буржуазному
 5. Комунізм
    суспільно-економічний лад, в якому засоби виробництва і предмети споживання усуспільнено. Економічним базисом комунізму є цілісна система відносин загальнонародної власності на додатковий працю трудящих, на засоби виробництва і на предмети споживання. Це єдина комуністична власність. При комунізмі виробництво має стати єдиним, повністю
 6. Основні етапи розвитку ортокапіталізма
    капіталізму давно вже немає, що там виникло якісно інше суспільство - постіндустріальне, сервісне і т.п. Це абсолютно невірно. Західне суспільство і було, і залишається капіталістичним. Але ортокапіталізм за час свого існування дійсно зазнав істотних змін. Французький економіст Мішель Альбер у книзі «Капіталізм проти капіталізму» (1991; рос. Переклад: СПб.,
 7. Праця
    суспільно-корисну працю "традиційно називається суспільно корисна діяльність, яка веде до зміцнення суспільства. Діяльність, наносящая суспільству або іншим людям збиток, ведуча до відчуження власності, ослаблення або руйнування суспільства суспільно-корисною працею не
 8. Національне питання
    капіталізмі національне питання виникає у зв'язку з конкурентною боротьбою, в тому числі збройної, різних груп національної буржуазії за "право" експлуатувати свої народи та національні багатства. У роки Радянської влади національне питання вирішувалося в напрямку згуртування народів, розвитку економіки відсталих республік, вирощування національних кадрів, підтримки національної культури
 9. Основний економічний закон капіталізму
    капіталізму, закон товарного виробництва. Мета капіталістичного виробництва - нажива. "Мета капіталістичного виробництва завжди полягає у створенні максимуму додаткової вартості або максимуму додаткового продукту з мінімумом авансованого капіталу; оскільки цей результат не досягається надмірним працею робітників, виникає тенденція капіталу, що складається в прагненні призвести даний
 10.  Сучасний системна криза світового капіталізму і його вплив на суспільство периферії (Латинська Америка)
    капіталізму і його вплив на суспільство периферії (Латинська
 11. Пролетарська ідеологія
    капіталізмі. Є сумішшю прогресивної суспільної і дрібнобуржуазної ідеологій. Громадська сторона пов'язана з усвідомленням ролі суспільних відносин у капіталістичному суспільстві і необхідності колективних дій для захисту своїх інтересів і через це - усвідомлення себе експлуатованим класом. Дрібнобуржуазна сторона пов'язана з необхідністю особистого матеріального самозабезпечення шляхом
 12. "Критична теорія" суспільства і тотальна критика ідеології
    капіталізму, зводиться ними до критики буржуазної культури і моральному відчуження людини, причому останнє зводиться до відчуження духовного. Люди піддаються гнобленню з боку соціальних сил не внаслідок економічних причин, а в основному в результаті своїх помилкових уявлень про суспільство і свого «відчуженого свідомості». Тому, щоб змінити сучасний капіталізм і усунути панують в
 13. Заміна неналежного відповідача
    його відповідача належним. Заміна неналежного відповідача можлива до винесення рішення по справі. Неналежний відповідач - така особа щодо якої виключається припущення про те, що він є суб'єктом спірного правовідносини. Вибуваюча сторона визнається неналежною тільки при здійсненні заміни. Згода позивача на заміну відповідача розглядається як відмова від позову стосовно
 14. 3.13.4. ДЖЕРЕЛО розвитку продуктивних сил при капіталізмі
    капіталізму, проблему джерела розвитку продуктивних сил цілком можна вирішити, не виходячи за межі виробництва. Це джерело абсолютно ясне: прагнення капіталіста витягти максимально можливий прибуток. Капіталістичне виробництва є виробництво заради при-"9 Бухарін Н.І. Теорія історичного матеріалізму. 3-е изд М.-Пг., [1924]. С. 139. Див також С. 113. Ш Там же. С. 364 .
 15. 2.9.6. Латинська Америка як батьківщина концепцій залежного розвитку і периферійного капіталізму
    капіталізму спочатку як теорії розвитку країн Латинської Америки абсолютно не випадково. Насамперед це пов'язано з тим, що майже всі ці країни ще в перші десятиліття XIX в перестали бути колоніями. Формально вони давно вже були політично незалежними, повністю суверенними державами. Але на ділі всі вони протягом більш ніж сотні років були багато в чому істотно залежними від ряду
 16. Революційний процес
    капіталізму до соціалізму або від соціалізму до комунізму). Зворотний рух - від подальшої формації до попередньої - є контрреволюційний процес. Звідси революція - відносно швидкий перехід від попередньої формації до наступної, а контрреволюція - відносно швидкий перехід від подальшої формації до
 17. Культура
    капіталізму, національний нігілізм, пропаганда космополітизму, за яким ховається прагнення імперіалістів до світового панування, проповідь всього реакційного в науці, філософії, мистецтві, проповідь насильства, спраги наживи, протиставлення особистості й суспільства тощо і в той же час приреченість і песимізм. Соціалістична культура, створена за роки Радянської влади, ставила своєю метою
 18. Введення
    капіталізму в нашій країні; а по-друге, ці матеріали досить громіздкі і не завжди доступні тим читачам, які хотіли б розібратися в політекономічних причини подій, що відбуваються. У пропонованому Словнику укладачі не в усьому слідують усталеним у політекономії поняттям, оскільки вони спираються на власну концепцію про причини кризи соціалізму, викладену ними в трьох
© 2014-2022  ibib.ltd.ua