Головна
ГоловнаМови і мовознавствоПереклад і перекладознавство (Англійська мова) → 
« Попередня Наступна »
Алімов В. В.. Юридичний переклад: практичний курс. Англійська мова: Навчальний посібник. Вид. 3-е, стереотипне. - М.: Ком Книга. - 160 с., 2005 - перейти до змісту підручника

Lesson 4. Classifications of Law

TERMS AND EXPRESSIONS classifications of Law aspects of law legal principals rules of law

to decide lawsuits 'egal procedure to conduct a trial to take an appeal lt0 enforce judgement

Procedural law

to enforce and protect rights

an agreement -

класифікація права -

аспекти, види права -

правові принципи, норми -

норми права, правові норми, прин

ціпи панування права-вирішувати судові справи, судові спори -

судочинство -

вести судовий процес -

подати апеляцію -

приводити у виконання судове ре

шення -

процесуальне право -

забезпечувати дотримання прав і защи

щать права -

порушувати договір

31

to be entitled to damages public and private law to be concerned with

constitutional law administrative law the multitude of administrative

agencies criminal law general maxim

to provide punishment for violation

of law to encompass the subjects

tort

property law of contract subject of sale commercial paper agency

business organization business law

law of torts source of litigation wrong

to predicate upon

to compensate smb. for the loss

private property

basic ingredient

will

trust

estate in land persona] property

bailment

-мати право на компенсацію збитків |-публічне і приватне право-бути стурбованим, займатися або

-конституційне право-адміністративне право-велика кількість адміністративними

учреяеденій-кримінальне право -

загальне правило поведінки, загальний пра-|

виникнення правової принцип-встановити покарання за порушений закону

-оточувати, охоплювати, включати перед-|

предмети, питання ... -Делікат, громадянське правонаруш-власність, право власності -

договірне право-предмет продажу -

оборотний документ

-орган, агентство , представітельство74 агентський договір, сприяння,! посередництво, установа,) функція-ділова, торгова організація-право, що регулює область делов

відносин, право торгового и рота-делікатне право -

джерело судового спору

-правопорушення, делікт, шкода -

грунтуватися на ...

-Компенсувати збитки будь-кому-приватна власність-основна складова частина -

воля, заповіт, ... -

Віра, довіра, довірча собствен74

ність -

право на нерухомість

-рухоме майно, приватне имуще сто

-оренда, застава, позика, підряд, мандаті доручення, передача речі в висимо тримання INTRODUCTORY EXERCISES Переведіть

наступні пропозиції на російську мову: 1

The law is a civilizing influence within a society. 2

The law must have something to do with rules and their enforcement. 3

Civil and Criminal law, this is the most basic of classifications, 4

Very broadly, criminal law is concerned with the general well being and civil law with individual rights and duties. 5.

Civil law is sometimes called private law for the obvious reason of its content.

6.

Another way of classifying the law is to split it between municipal and public international law.

?. Municipal law is the law of one state.

8. Public international law regulates dealings between different states and it is largely made up of treaties, conventions and international agreements.

Знайдіть у генсте і переведіть словосполучення:

Те understand the many different aspects of law; there are many legal principles; in order to decide lawsuits; how the trial is conducted; how appeals are taken; rights are enforced and protected; A claims that У has breached the agreement; they constitute procedural law; the agreement was enforceable; substantive law of contracts; areas of public and private law; bodies of law; the multitude of administrative agencies; general maxims; to provide punishment for violation of these laws; to be subdivided into the subjects; a part of the total body of law; civilized society people; property is the basic ingredient in our economic system.

I <] Переведіть письмово на руссній мова:

Classifications of Law

In order to understand the many different aspects of law it is helpful to look at the various areas or classifications of iaw. There are many legal principles or rules of law that are found in statutes, cases decided by courts, and other sources that are applied by the courts in order to decide lawsuits, and these rules or principles of [aw are classified as substantive law. On the other hand, the legal procedures that pro * vide how a lawsuit is begun, how the trial is conducted, how appeals are taken, and how a judgment is enforced are called procedural law. In other words, substantive law is that part of the law that defines rights, and procedural law establishes the Procedures whereby rights are enforced and protected. For example, A and В have entered into an agreement, and A claims that У has breached the agreement. The rules that provide for bringing У into court and for the conduct of the trial are rather mechanica) and they constitute procedural law. Whether the agreement was enforceable and whether A is entitled to damages are matters of substance and would determined on the basis of the substantive law of contracts.

; 33 6 Se into areas of public and prtvate law PuJjJjQ law

0f ^ w that affect public ^ enera ^; rivat ^ tew fnctud ^ ^

of the law that are concerned with the relationship between individuals.

Л into лл 96neral Categories щ constitutlonal] aW; * "9Л РН4 ^ duties of fer feral and ^ * ^ *« * »

Const.tut.on and tlie constitutions of the various states; (2)

ciuch ь Г, ljCODCemed - № the multitude of administrative agen-

N? ti ± rZ 1 лл * * »*» - ** ™ ** Trade Commission,? про - .. * e, at, ons_ A ... 4 (3) criminal law, which consists of

и 1 f ° rbld Certam condu "ct« ^ detrimental to the y 9enerally зди provides p / lshment for violations of uaulntn

Ю the between individ-

T "Гк" Vate л <«-P" »» the subjects of contracts.

,

ШеЗе SUbjeCts hcludes severA of] aw For exaill-lnuch more thTM mi

СОПІЦСІ

subject matter fe (0ur economlc s> 'stcm "and the

COMMENTARY Law of Contracts Law of Torts Law of Trusts

1 Probate ІліАг

34

q ».

Договірне право;

Деліісгное право;

Довірче право, правові норми про довірчої власності ності ;

Ппанл п спадкуванні: Family Law - сес * ейное право.

Основними катешркямі публічного права є наступні: Criminal Law - кримінальне право;

Constitutional Law - конституційне право; International Law - міжнародне право. У наступних уроках будуть розглянуті деякі з цих категорій.

Слід пам'ятати, що прикметник "правовий" перекладається на англійську мову різними словами: legal , law, lawful; right, rightful, а іменник "право" - "right" я "law": цивільні права - civil rights; прецедентне право - case law і т. д.

Переведіть питання і дайте відповідь на них:

\. What is substantive law according to the classification of law? 1. What is procedural law? 3.

Into what areas is law frequently classified? 4.

What does public law include? 5.

Into what three general categories may public law be divided? '6.

What is private law? 7.

What is the primary source of litigation in the country? 8.

May the law of properly be thought of as a branch of the law of contracts? 9.

What is property?

ЕЛ Переведіть на слух:

О,

Personal property; приватна власність; commercial paper; загальне правило поведінки; to provide punishment for violation of law; публічне і приватне право; to decide lawsuits; вести судовий процес; to take an appeal; приводити у виконання судове рішення; to breach an agreement; кримінальне право; legal principals; мати право на компенсацію збитків; business law; цивільне правопорушення; rules of law.

Переведіть усно в аудиторії, письмово Д-ома:

Система права

Система права включає в себе такі основні галузі: державне, адміністративне, фінансове, земельне, цивільне, сімейне, трудове, кримінальне, цивільне процесуальне та кримінально-процесуальне

ІТ. та,

Провідне місце в системі права займає державне право. Це пов'язано з тим, що в нормах державного (іноді воно іменується конституційним) права формулюються ті відправні начала, які складають основу для інших галузей права.

Значна частина норм державного права Росії міститься в Конституції Російської Федерації, в конституціях республік, що входять до складу Російської Федерації, а також в інших законодавчих актах (наприклад, в законах: про громадянство, про місцеве самоврядування та ін.) Норми державного права закріплюють основи конституційного ладу, правове становище особи, систему державної влади і місцевого самоврядування, інші питання державного устрою Росії.

Переведіть письмово на англійську мову:

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Lesson 4. Classifications of Law"
 1. CHAPTER П CLASSIFICATIONS OF LAW
  CHAPTER П CLASSIFICATIONS OF
 2. Classification of Crimes
  classifications: indictable (переслідуваний за обвинувальним актом) of fences and offences punishable on summary conviction and the classification based on the immediate objects of the crimes {against the State and Public Order, proper ty, reputation and so on]. Felony, ie any of the more serious crimes such as murder, larceny, rape, arson, and aggravated assault, formerly punishable by
 3. ДОДАТОК № 5.
  lesson): Goal: get grammar skills, be ready to communicate. Reward: group's mark. Individual accountability - active participation (активну участь); - decision-making (прийняття рішень); - desire for group success (бажання групового успіху) . Урок № 4. Фрагменти. Цілі: 1. Академічні (academic): - бути здатним говорити про головних містах США; - про географічне положення,
 4. LESSON 6 CIVIL LAW, LAW OF CONTRACTS
  law of contracts to be binding in law to be legally bound offer real offer acceptance the parties consideration valuable consideration to be guided by decisions legal principal reasonable observer an advertisement contractor capacity of contractor to be legally entitled to contract to enforce an agreement remedy breach of contract party in breach damages the court must be
 5. LESSON 5 CIVIL AND PUBLIC LAV /
  law civil law branch of Law public law disputes among citizens disputes between citizens and the state law of contracts law of torts law of trusts state law probate law family law criminal law procedural criminal law well being constitutional law private citizen inheritance unjust enrichment law of persons legal remedies criminal procedure civil procedure to bring a
 6. LESSON 2 SOURCES OF LAW
  law legal system to be patterned after ... to codify laws to reduce laws to statutes statutes must be in keeping with the constitution to overrule a statute to violate constitutional provisions written law unwritten law Also Included under this heading the law of the land case law to set forth Statutory law the product of the legislature the product of the courts to decide a case a
 7. LESSON 17 CIVIL AND CRIMINAL PENALTIES
  law or by adminis trative direction of the parolling authority. 4. The parolee is expected to conform to these conditions during the period of his supervision. 5. His conditional release may be revolved either for the commission of a new crime or for a "technical violation", ie a failure to conform to the rules of parole. EJl Знайдіть у тексті і переведіть слова і словосполучення:
 8. LESSON 7 CIVIL LAW. LAW OF TORTS
  law of Torts wrongful act tort of conversion to be the subject of civil law disputes criminal prosecution to have enough evidence public law and order tortions ['txtjuasj act tort of trespass to sue tort of nuisance tort of negligence breach of a legal duty of care vicarious [vai'kearias] liability to be remediable in tort tortfeaser (committer of the tort) to give smb the legal
 9. LESSON 20 LAWYERS AT WORK
    lawyers involved in human lights Amnesty International legal services to be entitled to to face criminal prosecution government-funded про професія юриста / адвоката; адвокатського стан жит тя яких не настільки забезпечені / безпечні прав о на благодійність, на допомогу, на благополуччя-кліє нти, виплачу івающ ие гонору Р-субси ідіровать - юристи,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua