Головна
ГоловнаМови та мовознавствоПереклад і перекладознавство (Англійська мова) → 
« Попередня Наступна »
Алімов В. В.. Юридичний переклад: практичний курс. Англійська мова: Навчальний посібник. Вид. 3-е, стереотипне. - М.: Ком Книга. - 160 с., 2005 - перейти до змісту підручника

LESSON 5 CIVIL AND PUBLIC LAV /

TERMS AND EXPRESS ONS private law civil law

branch of Law public law

disputes among citizens disputes between citizens and the

state law of contracts

law of torts law of trusts

state law

probate law family law criminal law procedural criminal law well being constitutional law private citizen inheritance

unjust enrichment

law of persons legal remedies criminal procedure

civil procedure

to bring a criminal prosecution against

приватне право

римське право; внутрішньодержавне право; цивільне право; позитивне право галузь права

публічне право; публічний закон суперечки між громадянами суперечки між громадянами і державою (штатом) - договірне право; договірно-обяеа-тельственное право -

деликтное право -

правові норми про довірчої соб

ственности державне право; право штату,

закон штату право / закон про спадкування сімейне право кримінальне право -

кримінально-процесуальне право -

здоров'я, благополуччя , процвітання -

конституційне, цивільне право -

приватна особа -

успадкована нерухомість; наследова

ня -

безпідставне, несправедливе обо

збагачення -

право осіб -

засоби судового правового захисту - кримінальний процес; кримінальну діловодство -

цивільний процес; громадянське су

допроізводство - порушити кримінальну справу проти civil action

prosecution цивільне право plaintiff -

defendant переслідування

legislative system - subordinate act цивільний позов;

судове, кримінальну

позивач-відповідач, обвинувачений підсудний-система законодавства-підзаконний акт INTRODUCTORY EXERCISES

Н Переведіть наступні пропозиції на російську мову

(рекомендується для зорово-усного та усного перекладу): 1.

Civil law concerns disputes among citizens within a country, 2.

Public law concerns disputes between citizens and the state or between one state and another. 3.

Most countries make a rather clear distinction between civil and criminal proce dures.

4. An English criminal court may force a defendant to pay a fine as punishment for

his crime.

5. Both California and Louisiana have continental systems of law.

6. Continental systems are sometimes known as codified legal systems. 7.

A constitution is the political and ideological structure within which a system of laws operate. 8.

Most countries have a formal written Constitution describing how laws are to be made and enforced.

Зіставте терміни в правій колонці з термінами в лівій колонці:

1. probate law I. правопорушення

2'Publlclaw 2. приватне право 3.

Legal remedies,

ь 3. правові

норми про 4.

Law of torts довірливо 5.

Unjust enrichment і

,,. . Власні 6.

Well being 7.

Private law 4 позивач 8.

Law of trusts 5. судове

переслідування 9.

Prosecution 10.

Plaintiff 6. засіб судової. 38 правового захисту 7.

Здоров'я, благополуччя, процвітання 8.

Кримінальний процес, кримінальну діловодство 9.

Право / закон про спадкування 10.

Деликтное право 11. неосноват

11. inheritance Єльне, несправед лівое збагачений 12.

Criminal procedures 13.

Wrong не 12.

Успадкована нерухомість, спадкування 13.

Публічне право, закон 0 А-

Переведіть текст (рекомендується для зорово-усного і зорово-письмового перекладу): Civil and Public Law

In many countries a distinction is made between private [or civil) and public law. Civil law concerns disputes among citizens within a country, and public law concerns disputes between citizens and the state, or between one state and another.

The main categories of English civil law ate: Law of Contracts; binding agreements between people (or companies); Law of Torts: wrongs committed by one individual against another individual's person, property or reputation;

Law of Trusts, arrangements whereby a person administers property for another person's benefit rather than his own Land Law;

Probate Law: arrangements for dealing with property after the owner's death ;

Family Law.

The main categories of public law are:

Criminal Law: wrongs which, even when committed against an individual, are considered to harm the well-being of society in general;

Constitutional Law: regulation of how the law operates and of the relation between private citizen and government;

International Law: regulation of relations between governments and also between private citizens of one country and those of another.

In codified systems there are codes that correspond to these categories, for example, France's Code Civil and Code Penal. Justinian's Roman codes covered such areas of law as contracts, property, Inheritance, torts, the family, unjust enrichment, the law of persons, and legal remedies, but said little about criminal law. Consequently, most Continental criminal codes are entirely modern inventions.

Most countries make a rather clear distinction between civil and criminal procedures. Although some systems, including the English, allow a private citizen to bring a criminal prosecution against another citizen, criminal actions are nearly always started by the state. Civil actions, on the other hand, are usually started by the individuals.

In Anglo-American law, the party bringing a criminal action (that is, in most cases,

the state) is called the prosecution, but the party bringing a civil action is the plain tiff. In both kinds of action the other party is known as the defendant.

A criminal case against a person called Ms. Brown would be described as "The People vs. (= Versus, or against) Brown" in the United States and "R. (Regina, that is, the Queen) vs. 39

Brown" In England. But a civil action between Ms. Brown and a Mr. White wouid be "Brown vs. White" if it was started by Brown, and "White vs. Brown" if it was started by Mr. White.

Переведіть питання і дайте відповідь на них: 1.

What is the main distinction between private and public law in many countries? 2.

What are the main categories of English civil law? 3.

What law deals with binding agreements between people (or companies)? 4.

What is meant under the term "torts"? 5.

What law deals with the arrangements whereby a person administers property for another person's benefit? 6.

What are the main categories of English public law? 7.

What wrongs does the Criminal Law deal with? 8.

What Law regulates the relations between private citizens and the government? 9.

What does International Law regulate? 10.

In whafway are the categories, mentioned in the text, represented in codified systems! 11.

Who usually starts a criminal action and a civil action. 12.

What are the parties to a case in Anglo-American law?

COMMENTARY

Тривалий час вітчизняна наука негативно ставилася до поділу права на приватне і публічне. Радянські юристи бачили в такому розподілі права прагнення замаскувати капіталістичну сутність буржуазного права, посіяти ілюзії про державу і право як надкласових інститутах. Державний лад в Росії змінився, і сучасне російське правознавство визнає, що розрізнення публічного та приватного права є необхідною передумовою для встановлення меж вторгнення державних інтересів у сферу приватного права.

Порівняння двох правових систем відбувається через переклад юридичних документів з однієї мови на іншу. Переклад таких документів представляє певні труднощі, що обумовлено наявністю простих і складних юридичних термінів, яких немає в словниках. У таких випадках використовується калькування, описовий переклад і транслітерація. У тексті "Система права Російської Федерації" можуть виникнути деякі труднощі з перекладом таких термінів, як: "Прірплопураяітелкіое гтраво". в якому будуть присутні такі терміни, як: law, environmental.

; "F pay да нской-процессуалиюе прано", який буде переведемо за аналогією З терміном "Кримінально-процесуальне право" - procedural criminal law. Терміни зі словом "господарський" зазвичай переводяться зі словом "economic" «т.д.

Q Переведіть текст на англійську мову (рекомендується

для зорово-усного і зорово-письмового перекладу}:

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" LESSON 5 CIVIL AND PUBLIC LAV / "
 1. II РІМЕЧАНІЯ 1
  and interpersonal comparisons of utility / / Economic Journal, 1939, № 49. P. 549 - 552; Scitovsky T. A note on welfare propositions in economics / / Review of Economic Studies, 1941 - 1942, № 9. P. 77 - 88. 5 Head]. Public Goods and Public Welfare. Durham, Newcasde: Duke University Press, 1967. P. 97. 6 Brennan G., Buchanan J. The Reason of Rules. New York: Cambridge University Press,
 2. Довірча власність у цивільному праві Англії та США
  civil law are: Law of contracts, Law of Torts, Law of Trusts, Probate Law, Family Law, and the public law covers Criminal Law, Constitutional Law and International Law. 5. Як представлені ці категорії в системі права Російської Федерації? 6. All of them are the branches of the Russian Federation System of Law , 7. Крім перерахованих галузей система права Російської Федерації вклю чає:
 3. Додаткова література
  and the State. The Theory and Politics of Civil - Military Relations. - Cambridge, Mass., 1957. Finer SE The Man on Horseback. - Harmondsworth, 1976. Friedrich CJ, Curtis M., Barber BR Totalitarianism in Perspective: Three Views. - NY, 1969. Moore B. Social Origins of Dictatorship and Democracy. - Boston , 1966. Sultanistic Regimes (HE Chehabi, JJ Linz Eds.). - Baltimore,
 4. ПРИМІТКИ
  civil liberties / / British Journal of Political Science, 1991, № 21. P. 349 - 370. 39 Див: Ролз Д. Теорія справедливості. Новосибірськ: вид-во НГУ, 1995. С. 469 - 475. 40 Див: Abercrombi N., Hill S. Turner B. The Dominant Ideology Thesis. London: Allen & Unwin, 1980. 41 Див: Rawls J. The idea of an overlapping consensus / / Oxford Journal of Legal Studies, 1987, № 7. P. 1 - 25. 42 Див:
 5. Додаткові тексти для перекладу
  civil offences and to pass sentences to punish the guilty and deter others. And they make efforts to re-educate and reform people who have broken the law. Which of these is most effective in enforcing the law? The laws of aJ] countries are to be found in written records - the legal codes of countries with continental systems the statutes and case judgments of common law countries,
 6. 1. Термін "цивільне право"
  civile), під яким розумілося право споконвічних римських громадян - квиритів (cives), право держави-міста (civitas). Надалі відомий процес рецепції (запозичення) римського приватного права європейськими правопорядками привів до переносу цього поняття в сучасну юридичну термінологію (Zivilrecht, droit civil, civil law), де воно стало звичним, традиційним найменуванням однієї з
 7. LESSON 20 LAWYERS AT WORK
  civil procedure, школа підготовки барристеров, right of audience, змінювати рішення, to advise clients, кримінальні та цивільні питання, in 1986, наступного року, on Thursdays, May 20, 15-го жовтня, last week, правомочність. Fjl Переведіть пропозиції на англійську мову: 1. Його брат буде баристером, якщо здасть відповідні іспити. 2. Як називається юрист, який виступає в суді від
 8. Classification of Crimes
  and misdetneanotus, but there exist other classifications: indictable (переслідуваний за обвинувальним актом) of fences and offences punishable on summary conviction and the classification based on the immediate objects of the crimes {against the State and Public Order, proper ty, reputation and so on]. Felony, i.e. any of the more serious crimes such as murder, larceny, rape, arson, and
 9. ДОДАТОК № 5.
  Lesson): Goal: get grammar skills, be ready to communicate. Reward: group's mark. Individual accountability - active participation (активну участь); - decision-making (прийняття рішень); - desire for group success (бажання групового успіху). Урок № 4. Фрагменти. Цілі: 1. Академічні (academic): - бути здатним говорити про головних містах США; - про географічне положення,
 10. LESSON 2 SOURCES OF LAW
    and case law to set forth Statutory law the product of the legislature the product of the courts to decide a case a lower-court decision to write an opinion to make up the body of case law common law to establish a precedent to make law matters under one's jurisdiction ordinance 20-закони, прийняті законодавчими органами - справи, вирішені судами-джерело права - правова
 11. 4. Особистий персонал парламентаріїв
    andom House 1988, p. 284-285, 294-297. Не слід, правда, перебільшувати роль помічників і благодушно ставитися до їхньої діяльності. Безконтрольність помічників плюс недостатня обізнаність парламентарія в проблемах можуть призводити до того, що помічник часом фактично починає підміняти парламентарія і діяти від його імені без його відома, притому проводячи лінію не парламентарія, а
 12. Список використаної літератури
    civil. Paris, 1984. Aubry C., Rau C. Cours de droit civil fran ^ ais. Paris, 1869. Bierling E.R. Zur Kritik derjuristischen Grondbegriffe. Gotha, 1883. Teil II. Carbonnier J. Droit civil. Paris, 1955. Т. 1. Colin A., Capitant H. Cours elementaire de droit civil francais. Paris, 1923. Т. 1. Dernburg H. Pandekten. Berlin, 1886. Bd. II. Dupichot J. Le droit des obligations. Paris, 1978. Enneccerus L.,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua