Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку і вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЕкстремальна психологія → 
« Попередня Наступна »
Малкіна-Пих І. Г.. Психологічна допомога в кризових ситуаціях - М.: Изд-во Ексмо. - 960 с., 2005 - перейти до змісту підручника

2.8 МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ПТСР

У світовій психологічній практиці для діагностики ПТСР розроблений і використовується величезний комплекс спеціально сконструйованих клініко-психологічних і психометричних методик. Основним клініко-психологи-ного методом виступає структуроване клінічне діагностичне інтерв'ю - СКІД (SCID - Structured Clinical Interview for DSM) і клінічна діагностична шкала (CAPS - Clinical-administered PTSD Scale). СКІД включає ряд діагностичних модулів (блоків питань), що забезпечують діагностику психічних розладів за критеріями DSM-IV (афективних, психотичних, тривожних, викликаних вживанням психоактивних речовин і т. д.). Конструкція інтерв'ю дозволяє працювати окремо з будь-яким модулем, в тому числі і з модулем ПТСР. У кожному модулі дані чіткі інструкції, що дозволяють експериментатору у міру потреби перейти до бесіди по іншому блоку питань. При необхідності для постановки остаточного діагнозу можуть залучатися незалежні експерти. Авторами методики передбачена можливість її подальших модифікацій залежно від конкретних завдань дослідження (Тарабрина, 2001). .

До інших найбільш часто використовуваних у світовій практиці методиками діагностики ПТСР відносяться: шкала оцінки тяжкості впливу травматичної події (Impact of Event Scale-Revised, IOES-R); Миссисипская шкала для оцінки посттравматичних реакцій; опитувальник Бека для оцінки депресії; опитувальник для оцінки вираженості психопатологічної симптоматики SCL-90-R (шкала Дерогатіса); шкала ПТСР з MMPI; шкала оцінки тяжкості бойового досвіду Т. Кі-на. Однак необхідно враховувати, що зазначена батарея була розроблена на основі критеріїв DSM-III-R і, незважаючи на отримані дані про можливість використання їх російськомовних версій, питання про подальшу роботу над створенням або адаптацією спеціалізованих психодіагностичних методів, спрямованих на вимірювання ознак ПТСР, а також інших наслідків психічної травматіза-ції, залишається однією з першочергових завдань у цій області психології. Треба відзначити, що у вітчизняній психології розроблений перший психодиагностический інструмент для цих цілей, успішно зарекомендував себе, - Опитувальник травматичного стресу (ОТС) (Котенев, 1996).

Необхідно також враховувати специфіку психодіагностики ПТСР: першим етапом при її проведенні є встановлення в анамнезі випробуваного самого факту переживання їм травматичної події, тобто вже на цьому етапі відбувається актуалізація індивідуального травматичного досвіду та супутньої йому постстрессових симптоматики. Досвід показує, що процес обстеження травматізірованних клієнтів пред'являє до психолога-діагноста вимоги, що відносяться не тільки безпосередньо до його компетенції професіонала, а й до вміння надавати «першу психотерапевтичну допомогу». Таким чином, методи стандартизованої психодіагностики в роботі з особами, які страждають травматичними стресовими розладами - ОСР і ПТСР, становлять інтерес не тільки в плані встановлення діагнозу, але і в плані оптимізації псіхокоррекпіонних та реабілітаційно-відновлювальних заходів, що проводяться з пацієнтами - носіями даної групи психічних порушень (Тарабрина та ін, 1992, 1994, 1996, 2000).

ШКАЛА ДЛЯ КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПТСР (CLINICAL-ADMINISTERED PTSD SCALE - CAPS)

Шкала клінічної діагностики CAPS розроблена для діагностики тяжкості поточного ПТСР як протягом минулого місяця, так і в посттравматичному періоді в цілому (Weathers et al, 1992; Weathers, 1993).

Шкала CAPS застосовується, як правило, додатково до структурованого клінічного інтерв'ю (СКІД) (Structured Clinical Interview for DSM III-R) для клінічної діагностики рівня вираженості симптоматики ПТСР і частоти прояву симптомів. Її використовують, якщо в ході інтерв'ю діагностується наявність яких симптомів ПТСР або всього розлади в цілому (Weathers, Litz, 1994; Blake, 1995).

CAPS дозволяє оцінити частоту народження та інтенсивність прояву індивідуальних симптомів розладу, а також ступінь їх впливу на соціальну активність і виробничу діяльність пацієнта. За допомогою цієї шкали можна визначити ступінь поліпшення стану при повторному дослідженні у порівнянні з попереднім, ва-інвалідність результатів і загальну інтенсивність симптомів. Необхідно пам'ятати, що час розгляду проявів кожного симптому - 1 місяць. За допомогою запитань шкали визначається частота народження досліджуваного симптому протягом попереднього місяця, а потім оцінюється інтенсивність прояву симптому. Важливо підкреслити, що критерії С і D вимагають, щоб не було проявів симптому до травми. Інтерв'юер повинен упевнитися в тому, що у пацієнта маніфестація симптомів С і D сталася саме після травми. Якщо минулого місяця стан пацієнта відповідало діагностичним критеріям ПТСР, то воно автоматично визначається як задовольняє критеріям ПТСР, що розвинувся в посттравматичний період (Тарабрина Н. В. та ін, 1995,1996).

ШКАЛА ДЛЯ КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПТСР (CLINICAL-ADMINISTERED PTSD SCALE - CAPS)

Паціент___

Дата___

Інтервьюер___

A. Травматичний СОБИТІЕ___

B. ПОСТІЙНО повторювана переживання травматичної події

(1) Повторювані нав'язливі спогади про подію, що викликають дистрес

Частота

Чи траплялося так, що ви мимоволі, без жодного приводу, згадували про ці події? Чи було це тільки уві сні? (Виключити, якщо спогади з'являлися тільки у сні.) Як часто це відбувалося протягом останнього місяця?

0 - ніколи

1 - один або два рази

2 - один або два рази на тиждень

3 - кілька разів на тиждень

4 - щодня або майже щодня

Інтенсивність

Якщо з цих випадків взяти самий важкий, наскільки сильні були переживання, викликані цими спогадами? Чи були ви змушені переривати справи, якими в цей момент займалися? Чи в змозі ви, якщо постараєтеся, подолати ці спогади, позбутися від них?

0 - відсутність дистресу

1 - низька інтенсивність симптому: мінімальний дистрес

2 - помірна інтенсивність: дистрес виразно присутня

3 - висока інтенсивність: істотний дистрес, явні зриви в діяльності і труднощі в подоланні виниклих спогадів про подію

4 - дуже висока інтенсивність: важкий, нестерпний дистрес, нездатність продовжувати діяльність і неможливість позбавитися від спогадів про подію

(2) Інтенсивні, важкі переживання за обставин, що символізують або нагадують різні аспекти травматичної події, включаючи річниці травми

Частота

Чи були у вас випадки, коли ви бачили щось, що нагадало про ці події, і вам ставало важко і сумно, ви засмучувалися? (Наприклад: певний тип чоловіків - для жертв згвалтування, ланцюжок дерев або лісиста місцевість - для ветеранів війни.) Як часто це з вами траплялося протягом останнього місяця?

0 - Ніколи

1 - один або два рази

2 - один або два рази на тиждень

3 - кілька разів на тиждень

4 - щодня або майже щодня

Інтенсивність

Якщо з цих випадків взяти самий важкий, наскільки ви були схвильовані і засмучені, наскільки сильні були переживання?

0 - анітрохи

1 - слабка інтенсивність симптому: мінімальний дистрес

2 - помірна інтенсивності: дистрес виразно присутня, але ще контролюється

3 - висока інтенсивність: значний дистрес

4 - дуже висока інтенсивність: нестерпний дистрес

(3) Відчуття, ніби травматичне подія відбувалася знову, або відповідні раптові дії, включаючи відчуття ожилих переживань, ілюзії, галюцинації, діссоціатівние епізоди (флешбек-ефекти), навіть ті, які з'являються в просоночном стані

Частота

Чи доводилося вам коли-небудь раптово здійснювати будь-яку дію або відчувати себе так, наче б то подія (я) відбувається знову? Як часто це з вами траплялося протягом останнього місяця?

0 - ніколи

1 - один або два рази

2 - один або два рази на тиждень

3 - кілька разів на тиждень

4 - щодня або майже щодня

Інтенсивність

Якщо з цих випадків взяти самий важкий, наскільки реальним було це відчуття? Наскільки сильно вам здавалося, що то подія (я) відбувалося знову? Як довго це тривало? Що ви робили при цьому?

0 - ніколи такого не було

1 - слабка інтенсивність симптому: відчуття трохи більшої реалістичності того, що відбувається, ніж при простому міркуванні про нього

2 - помірна інтенсивність: відчуття певні, але передають диссоциативное якість, проте при цьому зберігається тісний зв'язок з навколишнім, відчуття схожі на мрії наяву

3 - висока інтенсивність: в сильному ступені діссоціатівние відчуття - пацієнт розповідає про образи, звуки, запахи, але все ще зберігається деяка зв'язок з навколишнім світом

4 - дуже висока інтенсивність: відчуття повністю Диссоціативна - флешбек-ефект, повна відсутність зв'язку з навколишньою реальністю, можлива амнезія даного епізоду - «затемнення», провал в пам'яті

(4) Повторювані сни про подію, що викликають важкі переживання (дистрес)

Частота

Чи були у вас коли-небудь неприємні сни про ту подію? Як часто це з вами траплялося протягом останнього місяця?

0 - ніколи

1 - один або два рази

2 - один або два рази на тиждень

3 - кілька разів на тиждень

4 - щодня або майже щодня

Інтенсивність

Якщо з цих випадків взяти самий найгірший, як сильні були ті неприємні, важкі переживання і почуття дискомфорту, які викликали у вас ці сни? Ви прокидалися від цих снів? (Якщо так, запитаєте: «Що ви відчували або робили, коли прокидалися? Через скільки часу ви зазвичай засипали?» Вислухайте розповідь і відзначте симптоми паніки, гучні крики, положення тіла.)

0 - відсутні

1 - слабо виражена інтенсивність симптому: мінімальний дистрес не викликав пробудженні

2 - помірна інтенсивність: прокидається, відчуваючи дистрес, але легко засинає знову

3 - висока інтенсивність: дуже важкий дистрес, утруднено повторне засинання

4 - дуже висока інтенсивність: нездоланний дистрес, неможливість заснути знову

С. СТАЛИЙ униканням подразники , асоціюється з ТРАВМОЮ, АБО «БЛОКАДА» ЗАГАЛЬНОЇ здатність до реагування (numbing - «заціпеніння») (симптоми не спостерігалося до травми)

(5) Зусилля, спрямовані на те, щоб уникнути думок або почуттів , що асоціюються з травмою

Частота

Чи намагалися ви відганяти думки про подію (ях)? Докладали ви зусилля, щоб уникнути відчуттів, пов'язаних з со-буттям (ями) (наприклад, почуттів гніву, печалі, провини)? Як часто це з вами траплялося протягом останнього місяця?

0 - ніколи

1 - один або два рази

2 - один або два рази на тиждень

3 - кілька разів на тиждень

4 - щодня або майже щодня

Інтенсивність

Як великі були зусилля, які ви докладали, щоб не думати про ту подію (ях), щоб не відчувати почуттів, які мають до нього (ним) ставлення? (Дайте оцінку всіх спроб свідомого уникнення, включаючи відволікання, придушення і зниження збудженості за допомогою алкоголю або наркотиків.)

0 - ніякого зусилля

1 - слабка інтенсивність симптому: мінімальне зусилля

2 - помірна інтенсивність: деяке зусилля, уникнення безумовно є

3 - висока інтенсивність: значне зусилля, уникнення безумовно є

4 - дуже висока інтенсивність: чітко виражені спроби уникнення

(6) Зусилля, спрямовані на те, щоб уникати дій чи ситуацій, які викликають спогади про травму

Частота

Чи намагалися ви коли-небудь уникати будь-яких дій або ситуацій, які нагадували б вам про подію (ях)?

0 - ніколи

1 - один або два рази

2 - один або два рази на тиждень

3 - кілька разів на тиждень

4 -. щодня або майже щодня

Інтенсивність:

Як великі були зусилля, які ви докладали для того, щоб уникати якихось дій або ситуацій, пов'язаних з подією (ями)? (Дайте оцінку всіх спроб поведінкового уникнення; наприклад, ветерани війни, що уникають участі у ветеранських заходах, переглядах військових фільмів і інш.)

 0 - ніякого зусилля 

 1 - слабка інтенсивність симптому: мінімальне зусилля 

 2 - помірна інтенсивність: деяке зусилля, уникнення безумовно є 

 3 - висока інтенсивність: значне зусилля, уникнення безумовно є 

 4 - дуже висока інтенсивність: чітко виражені спроби уникнення 

 (7) Нездатність згадати важливі аспекти травми (психогенна амнезія) 

 Частота 

 Чи траплялося так, що ви не могли згадати важливі обставини події з вами події (ий) (наприклад, імена, особи, послідовність подій)? Чи багато що з того, що мало відношення до сталось, вам було важко згадати в минулому місяці? 

 0 - нічого, ясна пам'ять про подію в цілому 

 1 - деякі обставини події (ий) було неможливо згадати (менше ніж 10%) 

 2 - ряд обставин події (й) було неможливо згадати (20-30%) 

 3 - більшу частину обставин події (й) було неможливо згадати (50-60%) 

 4 - майже зовсім неможливо було згадати подія ^) (більш ніж 80%) 

 Інтенсивність 

 Як великі були зусилля, які вам знадобилося докласти, щоб згадати про важливі обставини того, що сталося з вами? 

 0 - будь-які труднощі при спогаді про події відсутні 

 1 - слабка інтенсивність симптому: незначні труднощі при відтворенні обставин події 

 2 - помірна інтенсивність: певні труднощі, однак при зосередженні зберігається здатність до відтворення події в пам'яті 

 3 - висока інтенсивність: безсумнівні труднощі при відтворенні обставин події 

 4 - дуже висока інтенсивність: повна нездатність згадати про подію (ях) 

 (8) Помітна втрата інтересу до улюблених занять 

 Частота 

 Чи відчуваєте ви, що втратили інтерес до занять, які були для вас важливими або приємними, - наприклад, спорт, захоплення, спілкування? Якщо порівняти з тим, що було до того, що сталося, скільки видів занять перестали вас цікавити за минулий місяць? 

 0 - втрати інтересу взагалі не було 

 1 - втрата інтересу до окремих занять (менше ніж 10%) 

 2 - втрата інтересу до кількох занять (20-30%) 

 3 - втрата інтересу до великого числа занять (50-60%) 

 4 - втрата інтересу майже до всього (більш ніж 80%) 

 Інтенсивність 

 У найгіршому випадку наскільки глибока або сильна була втрата інтересу до цих занять? 

 0 - взагалі не було втрати інтересу 

 1 - слабка інтенсивність симптому: тільки незначна втрата інтересу, яка не виключає отримання задоволення в процесі занять, якщо вони все-таки почалися 

 2 - помірна інтенсивність: безумовна втрата інтересу, але все-таки зберігається деяке почуття задоволення від заняття (й) 

 3 - висока інтенсивність: дуже значна втрата інтересу до занять 

 4 - дуже висока інтенсивність: повна втрата інтересу, не втягуються ні в яку діяльність 

 (9) Почуття відстороненості або відчуженості від оточуючих 

 Частота 

 Чи не було у вас почуття віддаленості або втрати зв'язку з оточуючими? Відрізнялося чи цей стан від того, що ви відчували перед тим, як відбулася ця подія (я)? Як часто ви відчували себе так протягом останнього місяця? 

 0 - такого взагалі не було 

 1 - рідко (менше 10% часу) 

 2 - іноді (20-30%) 

 3 - часто (50-60%) 

 4 - майже завжди або постійно (більше ніж 80%) 

 Інтенсивність 

 У найгіршому випадку наскільки сильно було ваше почуття відстороненості або відсутності зв'язку з оточуючими? Хто все-таки залишався вам близький? 

 0 - відсутні подібні почуття 

 1 - слабка інтенсивність симптому: епізодично відчуває себе «що йде, не в ногу» з оточуючими 

 2 - помірна інтенсивність: певне наявність почуття віддаленості, але зберігаються якісь міжособистісні зв'язки і почуття приналежності до навколишнього світу 

 3 - висока інтенсивність: значне відчуття відстороненості або відчуженості від більшості людей, зберігається здатність взаємодії тільки з однією людиною 

 4 - дуже висока інтенсивність: відчуває себе повністю відірваним від інших людей, близькі стосунки не підтримує ні з ким 

 (10) Знижений рівень афекту, наприклад, нездатність відчувати почуття любові 

 Частота 

 Чи були у вас такі періоди, коли ви були «бездушні» (вам було важко переживати такі почуття, як любов або щастя)? Відрізнялося чи цей стан від того, як ви себе почували перед тим, як відбулася ця подія (я)? Як часто ви відчували себе так протягом останнього місяця? 

 0 - такого взагалі не було 

 1 - рідко (менше 10% часу) 

 2 - іноді (20-30%) 

 3 - часто (50-60%) 

 4 - майже завжди або постійно (більше ніж 80%) 

 Інтенсивність 

 У найгіршому випадку наскільки сильним у вас було відчуття «бездушності»? (В оцінку цього пункту включите спостереження за рівнем аффективности під час інтерв'ю.) 

 0 - відчуття бездушності немає 

 1 - слабка інтенсивність симптому: таке відчуття є, але незначне 

 2 - помірна інтенсивність: явне відчуття бездушності, але здатність відчувати емоції таки збережена 

 3 - висока інтенсивність: значне відчуття бездушності по відношенню принаймні до двох основних емоціям - любові і щастя 

 4 - дуже висока інтенсивність: відчуває повну відсутність емоцій 

 (11) Відчуття відсутності перспектив на майбутнє, наприклад, не очікує просування по службі, одруження, народження дітей, довгого життя 

 Частота 

 Чи було коли-небудь, що ви відчували відсутність необхідності будувати плани на майбутнє, що чого-у вас «немає завтрашнього дня»? (Якщо так, уточніть наявність реального ризику, наприклад, небезпечних для життя медичних діагнозів). Відрізнялося чи цей стан від того, як ви себе почували перед тим, як відбулася ця подія (я)? Як часто ви відчували себе так протягом останнього місяця? 

 0 - такого взагалі не було 

 1 - рідко (менше 10% часу) 

 2 - іноді (20-30%) 

 3 - часто (50-60%) 

 4 - майже завжди або постійно (більше ніж 80%) 

 Інтенсивність 

 У найгіршому випадку наскільки сильним було почуття, що у вас не буде майбутнього? Як ви думаєте; як довго ви будете жити? Які підстави у вас припускати, що помрете передчасно? 

 0 - відчуття скороченого майбутнього немає 

 1 - слабка інтенсивність симптому: незначні відчуття з приводу скорочення життєвої перспективи 

 2 - помірна інтенсивність симптому: виразно присутнє відчуття скороченою життєвої перспективи 

 3 - висока інтенсивність симптому: значно виражені відчуття скороченою життєвої перспективи, можуть мати місце певні передчуття про тривалість життя 

 4 - дуже висока інтенсивність симптому: всепоглинаюче почуття скороченою життєвої перспективи, під-ная переконаність у передчасної смерті 

 D. СТІЙКІ СИМПТОМИ підвищена збудливість (не спостерігалося до травми) 

 (12) Труднощі із засипанням або із збереженням нормального сну 

 Частота 

 Чи були у вас якісь проблеми з засинанням або з тим, щоб спати нормально? Чи відрізняється це від того, як ви спали перед подією (ями)? Як часто у вас були труднощі зі сном минулого місяця? 

 0 - ніколи 

 1 - один або два рази 

 2 - один або два рази на тиждень 

 3 - кілька разів на тиждень 

 4 - щоночі (або майже кожну) 

 Труднощі із засипанням? Так Ні 

 Пробудження серед сну? Так Ні 

 Дуже ранні пробудження? Так Ні 

 Кількість годин сну (без пробуджень) за ночь___ 

 Бажане кількість годин сну для обследуемого___ 

 Інтенсивність 

 (Задайте уточнюючі питання і оціните всі перераховані порушення сну.) Як багато часу треба вам, щоб заснути? Як часто ви прокидаєтеся серед ночі? Скільки годин поспіль, не прокидаючись, ви спите щоночі? 

 0 - немає проблем зі сном 

 1 - слабка інтенсивність симптому: кілька утруднено засипання, деякі труднощі зі збереженням сну (втрата сну до 30 хвилин) 

 2 - помірна інтенсивність: певне порушення сну - ясно виражена збільшена тривалість періоду засинання або труднощі з збереженням сну (втрата сну - 30-90 хвилин) 

 3 - висока інтенсивність: значне подовження часу засинання або великі труднощі із збереженням сну (втрата сну - 90 хвилин - 3 години) 

 4 - дуже висока інтенсивність: дуже тривалий латентний період сну, непереборні труднощі із збереженням сну (втрата сну більше 3 годин) 

 (13) Дратівливість чи напади гніву 

 Частота 

 Чи були такі періоди, коли ви відчували, що незвично дратівливі або проявляли почуття гніву і вели себе агресивно? Чи відрізняється цей стан від того, як ви себе почували або як діяли до собитйй (я)? Як часто ви переживали подібні почуття або вели себе подібним чином минулого місяця? 

 0 - ніколи 

 1 - один або два рази 

 2 - один або два рази на тиждень 

 3 - кілька разів на тиждень 

 4 - щодня або майже щодня 

 Інтенсивність 

 Наскільки сильний гнів ви відчували і яким чином ви його висловлювали? 

 0 - не було ні дратівливості, ні гніву 

 1 - слабка інтенсивність симптому: мінімальна дратівливість, в гніві - підвищення голосу 

 2 - помірна інтенсивність: явне наявність дратівливості, в гніві з легкістю починає сперечатися, але швидко «остигає» 

 3 - висока інтенсивність: значна дратівливість, в гніві - мовна або поведінкова агресивність 

 4 - дуже висока інтенсивність: нездоланний гнів, супроводжуваний епізодами фізичного насильства 

 (14) Труднощі з концентрацією уваги 

 Частота 

 Чи не здавалося вам важким зосередитися на якомусь занятті або на чомусь, що оточувало вас? Чи змінилася ваша здатність до зосередження відтоді, як сталося це подія (я)? Як часто у вас спостерігалися труднощі із зосередженням уваги протягом минулого місяця? 

 0 - взагалі не було 

 1 - дуже рідко (менше 10% часу) 

 2 - іноді (20-30% часу) 

 3 - велику частину часу (50-60%) 

 4 - майже завжди або постійно (більше ніж 80%) 

 Інтенсивність: 

 Наскільки важко для вас було зосередитися на чому-небудь? (При оцінці цього пункту врахуйте свої спостереження в процесі інтерв'ю.) 

 0 - ніякої проблеми не було 

 1 - слабка інтенсивність: для зосередження були потрібні незначні зусилля 

 2 - помірна інтенсивність: певна втрата здатності до зосередження, але при зусиллі може зосередитися 

 3 - висока інтенсивність: значне погіршення функції, навіть при особливих зусиллях 

 4 - дуже висока інтенсивність: повна нездатність до зосередження і концентрації уваги 

 (15) Підвищена настороженість (пильність) 

 Частота 

 Чи доводилося вам бути якось особливо настороженим або пильним навіть тоді, коли для цього не було очевидної необхідності? Відрізнялося це від того, як ви себе почували перед подією (ями)? Як часто минулого місяця ви були насторожені або пильні? 

 0 - взагалі не було 

 1 - дуже рідко (менше 10% часу) 

 2 - іноді (20-30% часу) 

 3 - велику частину часу (50-60%) 

 4 - майже завжди або постійно (більше ніж 80%) 

 Інтенсивність 

 Які великі зусилля, які ви докладаєте, щоб знати про все, що відбувається навколо вас? (При оцінці цього пункту використовуйте свої спостереження, отримані в ході інтерв'ю.) 

 0 - симптом відсутній 

 1 - слабка інтенсивність симптому: мінімальні прояви гіпербдітельності, незначно підвищену цікавість 

 2 - помірна інтенсивність: безумовно є гіпербдітельность, настороженість у громадських місцях (наприклад, вибір безпечного місця в ресторані або кінотеатрі) 

 3 - висока інтенсивність: значні прояви гіпербдітельності, суб'єкт дуже насторожений, постійне спостереження за оточуючими в пошуках небезпеки, перебільшене занепокоєння про власну безпеку (а також своєї сім'ї і вдома) 

 4 - дуже висока інтенсивність: гіпертрофована пильність, зусилля щодо забезпечення безпеки вимагають значних витрат часу та енергії і можуть включати активні дії з перевірки її наявності; в процесі бесіди - значна настороженість 

 (16) Перебільшена реакція переляку («стартова» реакція на раптовий стимул) 

 Частота 

 Чи відчували ви сильну реакцію переляку на гучні несподівані звуки (наприклад, на автомобільні вихлопи, піротехнічні ефекти, стукіт захлопнувшейся двері і т. п.) або на щось, що ви раптом побачили (наприклад, рух, помічене на периферії вашого поля зору - «кутом ока»)? Чи відрізняється це від того, як ви себе почували до події (ий)? 

 0 - ніколи 

 1 - один або два рази 

 2 - один або два рази на тиждень 

 3 - кілька разів на тиждень 

 4 - щодня або майже щодня Інтенсивність 

 У найгіршому випадку наскільки сильною була ця реакція переляку? 

 0 - симптом відсутній: реакції переляку не було 

 1 - слабка інтенсивність симптому: мінімальна реакція переляку 

 2 - помірна інтенсивність: певна реакція переляку на раптовий подразник, «підстрибування» 

 3 - висока інтенсивність: значна реакція переляку, збереження збудження після первинної реакції 

 4 - дуже висока інтенсивність: вкрай виражена реакція переляку, явне захисне поведінка (наприклад, ветеран війни, який «падає обличчям у бруд») 

 (17) Фізіологічна реактивність при впливі обставин, що нагадують або символізують різні аспекти травматичної події 

 Частота 

 Чи доводилося вам відзначати у себе наявність певних фізіологічних реакцій, коли ви стикалися з ситуаціями, нагадують вам про подію (ях)? (Вислухайте повідомлення про такі симптоми, як прискорене серцебиття, м'язова напруга, тремтіння в руках, пітливість, але не задавайте випробуваному навідних питань про симптоми.) Як часто вони спостерігалися минулого місяця? 

 0 - ніколи 

 1 - один або два рази 

 2 - один або два рази на тиждень 

 3 - кілька разів на тиждень 

 4 - щодня або майже щодня 

 Інтенсивність 

 У найгіршому випадку як сильні були ці фізіологічні реакції? 

 0 - симптом відсутній 

 1 - слабка інтенсивність симптому: мінімальна реакція 

 2 - помірна інтенсивність: явне наявність фізіологічної реакції, деякий дискомфорт 

 3 - висока інтенсивність: інтенсивна фізіологічна реакція, сильний дискомфорт 

 4 - дуже висока інтенсивність: драматична фізіологічна реакція, збереження подальшого порушення 

 Чи був якийсь період після травми, коли симптоми, про які я щойно вас розпитував, турбували вас значно більше, ніж протягом останнього місяця? 

 Так Ні 

 Цей період (або ці періоди) тривав не менше одного місяця? 

 Так Ні 

 Приблизно коли цей період (ці періоди) розпочався і закінчився? 

 Середні значення показників CAPS (Тарабрина, 2001) Обстежені групи F I Т Біженці, «норма» 9,53 ± 8,23 9,15 ± 6,95 18,68 ± 14,95 Біженці, ПТСР 30,00 ± 9,71 31,29 +9,41 61,29 ± 18,79 Ліквідатори, «норма» 11,36 +9,83 11,42 ± 9,50 22,77 ± 19,20 Ліквідатори, ПТСР 23,07 ± 7,78 23,82 ± 8,75 46,89 ± 16,29 Ветерани Афганістану, «норма» 6,60 +6,11 7,51 +6,80 14,12 ± 12,78 Ветерани Афганістану, ПТСР 27,41 +8,52 29,8817,78 57,29 ± 15,51 F - частота симптомів, I - інтенсивність симптомів, Т - загальний бал. 

 ШКАЛА ОЦІНКИ ВПЛИВУ травматичної події 

 (IMPACT OF EVENT SCALE-R - 1ES-R) 

 Перший варіант ШОВТС (Impact of Event Scale - IES) був опублікований в 1979 р. Горовіцем з співавторами (Horowitz, Wilner et. Al, 1979). Опитувальник складається з 15 пунктів, заснований на самозвіті і виявляє переважання тенденції уникнення або вторгнення (нав'язливого відтворення) травматичної події. Симптоми вторгнення - термін «вторгнення intruision - англ.) Іноді перекладається як« нав'язування »- включають нічні кошмари, нав'язливі відчуття, образи чи думки. До другої категорії відносяться симптоми уникнення, що включають спроби пом'якшення або уникнення переживань, пов'язаних з травматичним подією, зниження реактивності. Зміст самозвіту було прив'язане до специфічних життєвих подій, а також до специфіки вимірюваних показників. 

 Далі, Д. Вейс з колегами (Weiss, Marmar, Metzler 1995) дійшли висновку, що IES може бути більш корисною, якщо вона буде здатна діагностувати не тільки такі симптоми ПТСР, як вторгнення і уникнення, а й симптоми гіпервозбужденія, які входять до діагностичний критерій DSM-1V і є складовою частиною психологічної реакції на травматичні події. Таким чином, «Шкала оцінки впливу травматичної події - переглянута» (IES-R) стала містити 22 пункту. Метою додавання нових 6 пунктів (Субшкала «гіпервозбужденіе») є опис наступних областей: злість і дратівливість; гіпертрофована реакція переляку; труднощі з концентрацією; психофізіологічне збудження, обумовлене спогадами; безсоння. Один новий пункт вторгнення виявляє пережиті заново стану, схожі з діссоціатівним. 

  ШКАЛА ОЦІНКИ ВПЛИВУ травматичної події 

 (IMPACT OF EVENT SCALE-R) 

 Ім'я ___ 

 Образованіе___ 

 Сімейний стан ___ 

 Возраст___ 

 Стать: ___ 

 М Ж Дата «___» 200___р. 

 ІНСТРУКЦІЯ: Нижче наведені описи переживань людей, які перенесли важкі стресові ситуації. Оцініть, якою мірою ви відчували такі почуття з приводу подібної ситуації, колись пережитої вами 

 (___ 

 ___). 

 Для цього виберіть і обведіть кружком цифру, відповідну тому, як часто ви відчували подібне переживання протягом останніх 7 днів, включаючи сьогоднішній. Ніколи 

 0 Рідко 

 1 Іноді 

 3 Часто 

 5 1. Будь-яке нагадування про цю подію (ситуації) змушувало мене заново переживати все, що сталося. 2. Я не міг спокійно спати ночами 3. Деякі речі змушували мене весь час думати про те, що зі мною трапилося 4. Я відчував постійне роздратування і гнів 5. Я не дозволяв собі засмучуватися, коли я думав про цю подію або щось нагадувало мені про нього 6. Я думав про те, що трапилося проти своєї волі 7. Мені здавалося, що всього того, що сталося зі мною начебто не було насправді чи все, що тоді відбувалося, було нереальним 8. Я намагався уникати всього, що могло б мені нагадати про те, що трапилося 9. Окремі картини того, що сталося раптово виникали в свідомості 10. Я був весь час напружений і сильно здригався, якщо щось раптово лякало мене 11. Я намагався не думати про те, що трапилося 12. Я розумів, що мене досі буквально переповнюють важкі переживання з приводу того, що трапилося, але нічого не робив, щоб їх уникнути 13. Я відчував щось подібне заціпеніння, і всі мої переживання з приводу того, що сталося були наче паралізовані 14. Я раптом помічав, що дію або відчуваю себе так, ніби все ще перебуваю в тій ситуації 15. Мені було важко заснути 16. Мене буквально захльостували нестерпно важкі переживання, пов'язані з тією ситуацією 17 Я намагався витіснити те, що трапилося з пам'яті 18 Мені було важко зосередити увагу на чому-небудь 19 Коли щось нагадувало мені про те, що трапилося, я відчував неприємні фізичні відчуття - пітнів, дихання збивалося, починало нудити, частішає пульс і т п 20 Мені снилися важкі сни про те, що зі мною трапилося 21 Я був постійно насторожений і весь час чекав, що станеться щось погане 22 Я намагався ні з ким не говорити про те, що трапилося Ключі до обробки 

 Субшкала «вторгнення» сума балів пунктів 1, 2, 3, 6, 9, 16, 20 

 Субшкала «уникнення» сума балів пунктів 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 22 

 Субшкала «фізіологічна збудливість» сума балів пунктів 4, 10, 14, 15, 18, 19, 21 

 Середні значення показників методики ШОВТС (IES-R) (Тарабрина, 2001) IN AV AR IES-R Пожежні 5 76 ± 5,71 7,26 +6,73 3,63 +3,99 16,64 ± 14,75 Студенти 10,20 +8,22 12,17 ± 8,79 7,23 ± 7,46 29,61 ± 21,76 Рятувальники 5,95 +3,93 5,09 ± 5,47 3,35 +3,63 14,40 ± 11,05 Співробітники МВС 7,65 ± 6,31 9,26 ± 6,08 5,50 ± 6,18 22,41 ± 17,33 Військовослужбовці 8,89 +8,03 9,48 ± 7,77 6,40 ± 6,40 24,78 ± 20,38 Біженці, «норма» 14,58 ± 10,83 14,94 ± 9,90 11,27 ± 9,87 40,79 ± 28,19 Біженці, ПТСР 27,43 ± 6,00 27,43 ± 5,91 22,57 ± 8,06 77,43 ± 14,25 Ліквідатори, «норма» 14,68 ± 8,96 14,38 ± 9,30 13,33 ± 8,81 42,39 ± 24,94 Ліквідатори, ПТСР 24,33 ± 9,07 20,67 +5,03 23,33 ± 2,89 68,33 +8,02 IN - Субшкала «вторгнення», 

 AV - Субшкала «уникнення», 

 AR - Субшкала «фізіологічна збудливість», 

 IES-R - загальний бал 

 Міссісіпської ШКАЛАДЛЯ ОЦІНКИ ПОСТТРАВМА тическое РЕАКЦІЙ 

 Миссисипская шкала (МШ) була розроблена для оцінки ступеня вираженості посттравматичних стресових реакцій у ветеранів бойових дій (Keane et al, 1987, 1988). В даний час вона є одним із широко використовуваних інструментів для вимірювання ознак ПТСР. Шкала складається з 35 тверджень, кожне з яких оцінюється за п'ятибальною шкалою Ліккерта. Оцінка результатів проводиться підсумовуванням балів, підсумковий показник дозволяє виявити ступінь впливу перенесеного травматичного досвіду. Вміщені в опитувальнику пункти входять в 4 категорії, три з них співвідносяться з критеріями DSM: 11 пунктів спрямовані на визначення симптомів вторгнення, 11 - уникнення і 8 питань відносяться до критерію фізіологічної збудливості. П'ять інших питань спрямовані на виявлення почуття провини і Суіц-дальності. Як показали дослідження, МШ володіє необхідними психометричними властивостями, а високий підсумковий бал за шкалою добре корелює з діагнозом «посттравматичний стресовий розлад», що спонукало дослідників до розробки «громадянського» варіанту МШ, який складався з 39 питань. 

 Міссісіпської ШКАЛА (військовий варіант) 

 Ф. І. О.___ 

 Дата «___» 200___р. 

 ІНСТРУКЦІЯ. Нижче наводяться твердження, в яких узагальнено різноманітний онит людей, які брали участь у бойових діях. Під кожним твердженням дається шкала від 1 до 5. Обведіть гуртком обраний вами номер відповіді, найкраще описує ваші почуття. Якщо у вас виникнуть питання, зверніться за роз'ясненням до експериментатору. 1 До служби в армії у мене було більше близьких друзів, ніж зараз Абсолютно вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 

 4 Абсолютно вірно 

 5 2. У мене немає почуття провини за все те, що я робив під час служби в армії Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 4 Абсолютно 

 вірно 

 5 3. Якщо хтось виведе мене з терпіння, то, найімовірніше, я не стримаюся (застосую фізичну силу) Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри 

 вірно 

 3 Вірно 

 4 Абсолютно вірно 5 4. Якщо трапляється щось, що нагадує мені про війну, це виводить мене з рівноваги і завдає мені болю Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 

 4 Абсолютно 

 вірно 

 5 5. Люди, які дуже добре мене знають, бояться мене Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 4 Абсолютно вірно 

 5 6. Я здатний вступати в емоційно-близькі стосунки з іншими людьми Ніколи 

 1 Рідко 

 2 Іноді 

 3 Часто 4 Завжди 

 5 7. Мені сняться ночами кошмари про те, що було насправді на війні Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 

 4 Завжди 

 5 8. Коли я думаю про деякі речі, які я робив в армії, мені просто не хочеться жити Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 

 4 Абсолютно вірно 

 5 9. Зовні я виглядаю бездушним Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 4 Абсолютно вірно 

 5 10. Останнім часом я відчуваю, що хочу покінчити з собою Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 4 Абсолютно вірно 

5

 Завжди 5 11 Я добре засинаю, нормально сплю і прокидаюся тільки тоді, коли потрібно вставати Ніколи 

 1 Рідко 

 2 Іноді 

 3 Часто 4 

  12. Я весь час задаю собі питання, 

 чому я залишився живий, 

 в той час 

 як інші загинули на війні Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 4 Завжди 5 13. У певних ситуаціях я відчуваю себе так, як ніби я знову в армії Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 

 3 Часто 4 

 Часто 

 4 Завжди 

5

 Завжди 5 14. Мої сни настільки реальні, що я прокидаюся в холодному поту і змушую себе більше не спати Ніколи 

 1 Рідко 

 2 Іноді 

3

  15 Я відчуваю, що більше не можу Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 

4

  Абсолютно вірно 

 5 16. Речі, які викликають у інших людей сміх чи сльози, мене не чіпають Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 

 4 Абсолютно вірно 

 5 17 Мене як і раніше радують ті ж речі, що й раніше Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри 

 вірно 3 Вірно 4 Абсолютно вірно 

 5 18 Мої фантазії реалістичні і викликають страх Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 

 3 Часто 4 Завжди 

 5 19 Я виявив, що мені не важко працювати після демобілізації Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 

 4 Абсолютно 

 вірно 

 5 20 Мені важко зосередитися Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 4 Завжди 

 5 21 Я безпричинно плачу Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 

 3 Часто 4 Завжди 5 22 Мені подобається бути в товаристві інших людей Ніколи 1 Рідко 2 Іноді 3 Часто 

 4 Завжди 

 5 23 Мене лякають мої прагнення та бажання Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 

 3 Часто 4 Завжди 

 5 24 Я легко засинаю Нмамда 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 4 Завжди 

 5 25 Від несподіваного шуму я сильно здригаюся Ніколи 

 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 4 Завжди 5 26 Ніхто, навіть члени моєї родини, не розуміють, що я відчуваю Абсолютно вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 

 4 Абсолютно 

 вірно 

 5 27 Я легкий, спокійна, врівноважена людина Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 

 4 Абсолютно вірно 

 5 28 Я відчуваю, що про якісь речі, які я робив в армії, я ніколи не зможу розповісти кому-небудь, тому що цього нікому не зрозуміти Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 

 4 Абсолютно 

 вірно 

5

  29 Часом я вживаю алкоголь (наркотики або снодійні), щоб допомогти собі заснути або забути про ті речі, які траплялися, коли я служив в армії Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 

 3 Часто 

 4 Завжди 

 5 30 Я не відчуваю дискомфорту, коли знаходжусь в натовпі Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 

 4 Завжди 

 5 31 Я втрачаю самовладання і вибухаю за дрібниць Ніколи 1 Рідко 2 Іноді 3 Часто 

 4 Завжди 

5

 Завжди 5 32 Я боюся засинати Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 

 3 Часто 

4

  33 Я намагаюся уникати всього, 

 що могло б нагадати мені про те, що траплялося зі мною в армії Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 4 Завжди 

 5 34 Моя пам'ять так само хороша, як і раніше 

  Абсолютно 

 зерно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри 

 вірно 

 3 Вірно 

 4 Абсолютно вірно 

5

 Абсолютно вірно 

 5 35 Я відчуваю труднощі у прояві своїх чувеп, навіть по відношенню до близьких людей Абсолютно вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри 

 вірно 

 3 Вірно 4 

 Міссісіпської ШКАЛА (цивільний варіант) 

 Ф. І. О.___ 

 Дата «___» 200___р. 

 ІНСТРУКЦІЯ. Нижче наводяться твердження, в яких узагальнено різноманітний досвід людей, які пережили важкі, екстремальні події і ситуації. Під кожним твердженням дається шкала від 1 до 5. Обведіть гуртком обраний вами номер відповіді, найкраще описує ваші почуття. Якщо у вас виникнуть питання, зверніться за роз'ясненням до експериментатору. 1. У минулому у мене було більше близьких друзів, ніж зараз Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої 

 мірі вірно 

 3 Вірно 4 Абсолютно вірно 5 2. У мене немає почуття провини за все те, що я робив у минулому Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої 

 мірі вірно 

 3 Вірно 4 Абсолютно вірно 

5

  3. Якщо хтось виведе мене з 

 терпіння, то, найімовірніше, 

 я не стримаюся (застосую фізичну 

 силу) Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої 

 мірі вірно 

 3 Вірно 

 4 Абсолютно вірно 

5

  4. Якщо трапляється щось, що нагадує мені про минуле, це виводить мене з рівноваги і завдає мені болю Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 

 4 Завжди 

 5 5. Люди, які дуже добре мене знають, бояться мене Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 

 4 Завжди 

 5 6 Я здатний вступати в емоційно-близькі стосунки з іншими людьми Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 

 4 Завжди 

 5 7 Мені сняться ночами кошмари про те, що було зі мною реально в минулому Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 4 Завжди 5 8. Коли я думаю про деякі речі, які я робив у минулому, мені просто не хочеться жити Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 

 4 Абсолютно вірно 

 5 9 Зовні я виглядаю бездушним Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 4 Абсолютно вірно 

 5 10. Останнім часом я відчуваю, що хочу покінчити з собою Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої 

 мірі вірно 

 3 Вірно 4 Абсолютно вірно 

 5 11 Я добре засинаю, нормально сплю і прокидаюся тільки тоді, коли потрібно вставати Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 4 Завжди 

 5 12. Я весь час задаю собі питання, чому я ще живий, в той час як інші вже померли Ніколи 1 Рідко 2 Іноді 

 3 Часто 4 Завжди 

 5 13. У певних ситуація я відчуваю себе так, як ніби я повернувся в минуле Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 

 4 Завжди 5 14 Мої сни настільки реальні, що я прокидаюся в холодному поту і змушую себе більше не спати Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 

 3 Часто 4 Завжди 

 5 15 Я відчуваю, що більше не можу Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 3 Вірно 4 Абсолютно вірно 

 5 16 Речі, які викликають у інших людей сміх чи сльози, мене не чіпають Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 3 Вірно 4 Абсолютно вірно 

 5 17 Мене як і раніше радують ті ж речі, що й раніше Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 

 4 Абсолютно вірно 

 5 18 Мої фантазії реалістичні і викликають страх Ніколи 

 1 Рідко 

 2 Іноді 

 3 Часто 

 4 Завжди 

5

  19 Я виявив, що мені працювати не важко Абсолютно 

 вірно 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 3 Вірно 

 4 Абсолютно 

 вірно 

 5 20 Мені важко зосередитися Ніколи 1 Рідко 2 Іноді 3 Часто 4 Завжди 5 21 Я безпричинно плачу Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 

 3 Часто 4 Завжди 5 22 Мені подобається бути в товаристві інших людей Ніколи 

 1 Рідко 2 Іноді 3 Часто 4 Завжди 5 23 Мене лякають мої прагнення та бажання Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 4 Завжди 

 5 124 Я легко засинаю Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 4 Завжди 5 25 Від несподіваного шуму я сильно вздра1 іваю Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 

 4 Завжди 5 26 Ніхто, навіть члени моєї родини не розуміють, що я відчуваю Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої 

 мірі вірно 

 3 Вірно 

 4 Абсолютно 

 вірно 

 5 7 лютого Я легкий, спокійна, врівноважена людина Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 

 4 Абсолютно вірно 

5

  28 Я відчуваю, що про якісь речі, які я робив у минулому, я ніколи не зможу розповісти кому-небудь, тому що цього нікому не зрозуміти Абсолютно вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої 

 мірі вірно 

 3 Вірно 

 4 Абсолютно 

 вірно 

 5 29 Часом я вживаю алкоголь (наркотики або снодійні), щоб допомогти собі заснути або забути про ті речі, які траплялися зі мною в минулому Ніколи 

 1 Рідко 

 2 Іноді 

 3 Часто 4 Завжди 

 5 30 Я не відчуваю дискомфорту, коли знаходжусь в натовпі Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 

 4 Завжди 5 

  31 Я втрачаю самовладання і вибухаю за дрібниць Ніколи 1 Рідко 2 Іноді 3 Часто 4 Завжди 5 

  32 Я боюся засинати Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 

 4 Завжди 5 33 Я намагаюся уникати всього, що могло б нагадати мені про те, що відбувалося зі мною минулого Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 4 Завжди 

 5 34 Моя пам'ять так само хороша, як і раніше Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої 

 мірі вірно 

 3 Вірно 4 Абсолютно вірно 

 5 35 Я відчуваю труднощі у прояві своїх почуттів, навіть по відношенню до близьких людей Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої 

 мірі вірно 

 3 Вірно 4 Абсолютно вірно 

 5 36 Часом я раптом веду себе або відчуваю так, як ніби то, що було зі мною минулого, відбувається знову Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої міри вірно 

 3 Вірно 4 Абсолютно вірно 

 5 37 Я не можу згадати деякі важливі речі, які сталися зі мною в минулому Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 2 До деякої 

 мірі вірно 

 3 Вірно 4 Абсолютно вірно 

 5 38 Я дуже пильний і насторожений більшу частину часу Абсолютно 

 вірно 

 1 Почасти вірно 

 2 До деякої 

 мірі вірно 

 3 Вірно 4 Абсолютно вірно 

 5 39 Якщо трапляється щось, що нагадує мені про минуле, мене охоплює така тривога чи паніка, що у мене починається сильне серцебиття і перехоплює подих, я весь тремчу і покриваюся потім, у мене паморочиться голова, з'являються «мурашки», і я майже втрачаю свідомість Ніколи 1 Рідко 

 2 Іноді 3 Часто 4 Завжди 

 5 Ключі до обробки 

 * Сума балів по пунктах з прямою шкалою (сума 1): 1,3,4,5,7,8,9,10,12,13,14,15,16,18,20,21,23,25,26 , 28,29,31,32, 33,35, 36,37,38,39. 

 Сума балів по пунктах із зворотного шкалою (сума 2): 2, 6, 11, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 34. Загальний бал: сума 1 + сума 2 

 * Примітка: тут наводяться ключі для цивільного варіанта МШ. При оцінці військового варіанту відповідно сума 1 обчислюється як сума балів по пунктах: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 35; сума 2 обчислюється аналогічно. 

 Середні значення Миссисипской шкали (цивільний варіант) (Тарабрина, 2001) Пожежні 73,79 ± 13,05 Рятувальники 70,85 ± 11,74 Біженці, «норма» 79,70 ± 18,19 Біженці, ПТСР 105,14 ± 14,90 Ліквідатори, «норма» 90,15 ± 19,18 Ліквідатори, ПТСР 99,44 ± 17,06 Середні значення для Міссісіпської шкали (військовий варіант) (Тарабрина, 2001) Співробітники МВС 64,65 +16,13 Військовослужбовці 73,76 ± 19,64 Ветерани Афганістану, «норма» 70,18 ± 11,76 Ветерани Афганістану, ПТСР 92,00 +15,55 

 ОПИТУВАЧА ВИРАЖЕНОСТІ психопатологічної симптоматики (SYMPTOM CHECK LIST-90-REVISED - SCL-90-R) 

 Шкала SCL містить 90 пунктів, які дозволяють оцінити симптоматику психіатричних пацієнтів та здорових людей (Derogatis, Rickels, Rock, 1976).

 Кожен з 90 питань оцінюється за п'ятибальною шкалою (від 0 до 4), де 0 відповідає позиція «зовсім ні», а 4 - «дуже сильно». Відповіді на 90 пунктів підраховуються і інтерпретуються по 9 основних шкалами симптоматичних розладів: соматизації - Somatization (SOM), обсесивно - компуль-сивности - Obsessive - Compulsive (О - С), міжособистісної сензитивності - Interpersonal Sensitivity (INT), депресії - Depression (DEP), тривожності - Anxiety (ANX), ворожості - Hostility (HOS), фобической тривожності - Phobic Anxiety (PHOB), паранояльних тенденцій - Paranoid Ideation (PAR), психотизма - Psychoticism (PSY) і по З узагальненим шкалами другого порядку: загальний індекс тяжкості симптомів (GSI), індекс готівкового симптоматичного дистресу (PTSD), загальне число позитивних відповідей (PST). Індекси другого порядку запропоновані для того, щоб мати можливість більш гнучко оцінювати психопатологічний статус пацієнта. 

 Операціональні визначення шкал SCL-90-R Соматизація (Somatization - SOM) 

 Порушення, звані соматизацією, відображають дистрес, що виникає з відчуття тілесної дисфункції. Сюди відносяться скарги, фіксовані на кардіоваскулярної, гастроинтестинальной, респіраторної та інших системах. Компонентами розлади є також головні болі, інші болі і загальний м'язовий дискомфорт і на додаток - соматичні еквіваленти тривожності. Всі ці симптоми та ознаки можуть вказувати на наявність розлади, хоча вони можуть бути і проявом реальних соматичних захворювань. 

 Обсесивно-компульсивні розлади (Obsessive - Compulsive - О - С) 

 Обсесивно-компульсивний розлад має симптоми, які в значній мірі тотожні стандартному клінічного синдрому з тією ж назвою. При цьому характерні думки, імпульси і дії, що сприймаються як постійні та непереборної сили, але чужі Его або небажані. 

 Міжособистісна сензитивність (Interpersonal Sensitivity - INT) 

 Даний розлад визначається почуттями особистісної неадекватності і неповноцінності, особливо коли людина порівнює себе з іншими. Самоосуд, почуття неспокою і помітний дискомфорт в процесі міжособистісної взаємодії характеризують прояви цього синдрому. Крім того, індивіди з високими показниками за INT повідомляють про загострене почуття усвідомлення власного Я і негативних очікуваннях щодо міжособистісної взаємодії і будь-яких комунікацій з іншими людьми. 

 Депресія (Depression - DEP) 

 Симптоми цього розладу відбивають широку область проявів клінічної депресії. Тут представлені симптоми дисфорії і такі афективні симптоми, як ознаки відсутності інтересу до життя, нестачі мотивації і втрати життєвої енергії. Крім того, сюди відносяться почуття безнадійності, думки про суїцид та інші когнітивні і соматичні кореляти депресії. 

 Тривожність (Anxiety - ANX) 

 Тривожний розлад складається з ряду симптомів і ознак, які клінічно пов'язані з високим рівнем манифестированной тривожності. Головна ознака тут свободноплавающая тривога. Їй відповідає відчуття, що загроза або предмет страху пронизує все, хоча тривога не прив'язана до чого-небудь конкретного. У число ознак входить нервозність, напруга, тремор, а також напади паніки і відчуття жаху. 

 Ворожість (Hostility - HOS) 

 Ворожість включає думки, почуття або дії, які є проявами негативного афективного стану злості. До складу пунктів входять всі три ознаки, що відображають такі якості, як агресія, дратівливість, гнів і обурення. 

 Фобічні тривожність (Phobic Anxiety - PHOB) 

 Визначається як стійка реакція страху на певних людей, місця, об'єкти або ситуації, яка характеризується як ірраціональна і неадекватна по відношенню до стимулу і тягне за собою уникати поведінки. Пункти, що відносяться до представленого розладу, спрямовані на найбільш патогномічним і руйнівні прояви фобического поведінки. Структура даного розладу близько відповідає визначенню агорафобії (Marks, 1969), званої також синдромом фобической тривожної деперсоналізації (Roth, 1959). 

 Паранояльні симптоми (Paranoid Ideation - PAR) 

 Паранойяльному поведінка тут представлено як вид порушень мислення. Його кардинальні характеристики: проекції думок, ворожість, підозрілість, пихатість, страх втрати незалежності, ілюзії - розглядаються як основні ознаки цього розладу, і питання орієнтовані на дані ознаки. 

 Психотизм (Psychoticism - PSY) 

 У шкалу психотизма включені питання, що вказують на уникає, ізольований, шизоїдний стиль життя, на симптоми шизофренії, такі, як зорові або звукові галюцинації Шкала психотизма являє собою континуум від м'якої міжособистісної ізоляції до очевидних ознак психозу. 

 Додаткові питання 

 Сім питань, які входять до SCL, не потрапляють ні під одне визначення симптоматичних розладів; ці ознаки вказують на деякі розлади, але не відносяться ні до одного з них. Додаткові питання не є об'єднані між собою у вигляді шкали певного розлади, а враховуються при загальній обробці тесту. 

 ШКАЛИ SCL-R З входять до них ПУНКТАМИ 

 Соматизація (Somatization - SOM) 

 Всього: 12 пунктів 

 1. Головні болі. 

 4. Слабкість або запаморочення. 

 12. Болі в серці або грудній клітці. 

 27. Болі в попереку. 

 40. Нудота або розлад шлунка. 

 42. Болі в м'язах 

 48. Утруднене дихання. 

 49. Напади спека або ознобу. 

 52. Оніміння або поколювання в різних частинах тіла. 

 53. Комок в горлі. 

 56. Відчуття слабкості в різних частинах тіла. 

 58. Тяжкість в кінцівках. 

 Обсесивно-компульсивні розлади Obsessive - Compulsive (О - С) Всього: 10 пунктів 

 3. Повторювані неприємні невідчепна думки. 

 9. Проблеми з пам'яттю. 

 10. Ваша недбалість або неохайність. 

 28. Відчуття, що вам щось заважає зробити що-небудь. 38. Необхідність робити все дуже повільно, щоб не допустити помилки. 

 45. Потреба перевіряти і перевіряти те, що ви робите. 

 46. Труднощі у прийнятті рішення. 51. Те, що ви легко втрачаєте думку. 

 55. Те, що вам важко зосередитися. 65. Потреба повторювати дії: торкатися, митися, перераховувати і т.п. 

 Міжособистісна сензитивность Interpersonal Sensitivity (INT) Всього: 9 пунктів 

 6. Почуття невдоволення іншими. 

 21. Сором'язливість або скутість у спілкуванні з особами іншої статі 

 34. Те, що ваші почуття легко зачепити. 

 36. Відчуття, що інші не розуміють вас або не спiвчувають вам. 

 37. Відчуття, що люди недружелюбні або ви їм не подобаєтесь. 

 41. Відчуття, що ви гірші за інших. 61. Відчуття незручності, коли люди спостерігають за вами або говорять про вас. 

 69. Надмірна сором'язливість у спілкуванні з іншими. 

 73. Почуття ніяковості, коли ви їсте і п'єте на людях. 

 Депресія Depression (DEP) Всього: 13 пунктів 

 5. Втрата сексуального потягу або задоволення 

 14. Занепад сил або загальмованість. 

 15. Думки про те, щоб покінчити з собою. 20. Сльозливість. 

 22. Відчуття, що ви в пастці або спіймані. 26. Почуття, що ви самі багато в чому винні. 

 29. Почуття самотності. 

 30. Пригнічений настрій, «хандра». 

 31. Надмірне занепокоєння з різних приводів. 

 32. Відсутність інтересу до чого б то не було. 54. Відчуття, що майбутнє безнадійно. 

 71. Почуття, що все, що б ви не робили, вимагає великих зусиль. 

 79. Відчуття власної нікчемності. 

 Тривожність Anxiety (ANX) Всього: 10 пунктів 

 2. Нервозність або внутрішнє тремтіння. 17. Тремтіння. 

 23. Несподіваний і безпричинний страх. 

 33. Почуття страху. 

 39. Сильне або прискорене серцебиття. 

 57. Відчуття напруженості або напруженості. 

 72. Напади жаху або паніки. 

 78. Таке сильне занепокоєння, що ви не можете всидіти на місці. 

 80. Відчуття, що з вами станеться щось погане. 86. Кошмарні думки або бачення. 

 Ворожість Hostility (HOS) Всього: 6 пунктів 

 І. Легко виникають досада або роздратування. 

 24. Спалахи гніву, які ви не могли стримати. 

 63. Імпульси заподіювати тілесні ушкодження або шкоду кому-небудь. 

 67. Імпульси ламати чи трощити небудь. 74. Те, що ви часто вступаєте в суперечку. 

 81. Те, що ви кричите або жбурляти речами. 

 Фобічні тривожність Phobic Anxiety (PHOB) Всього: 7 пунктів 

 13. Почуття страху у відкритих місцях або на вулиці. 

 25. Боязнь вийти з дому одному. 

 47. Боязнь їзди в автобусах, метро або поїздах. 

 50. Необхідність уникати деяких місць або дій, так як вони вас лякають. 

 70. Почуття ніяковості в людних місцях (магазинах, кінотеатрах). 

 75. Нервозність, коли ви залишалися одні. 

 82. Боязнь, що ви впадете в обморок на людях. 

 Паранояльні симптоми Paranoid Ideation (PAR) Всього: 6 пунктів 

 8 Відчуття, що майже у всіх ваших неприємностях винні інші. 

 18. Почуття, що більшості людей можна довіряти. 

 43. Відчуття, що інші спостерігають за вами або говорять про вас. 

 68. Наявність у вас ідей чи вірувань, які не поділяють інші. 

 76. Те, що інші недооцінюють ваші досягнення. 

 83. Відчуття, що люди зловжити вашою довірою, якщо ви їм дозволите. 

 Психотизм Psychoticism (PSY) Всього: 10 пунктів 

 7. Відчуття, що хтось інший може управляти вашими думками. 

 16. Те, що ви чуєте голоси, які не чують інші. 35. Відчуття, що інші проникають у ваші думки. 62. Те, що у вас в голові чужі думки. 

 77. Почуття самотності, навіть коли ви з іншими людьми. 

 84. Нервувало вас сексуальні думки. 

 85. Думка, що ви повинні бути покарані за ваші гріхи. 

 87. Думки про те, що з вашим тілом щось не в порядку. 

 88. Те, що ви не відчуваєте близькості ні до кого. 

 90. Думки про те, що з вашим розумом діється щось недобре. 

 Додаткові питання (Additional Items - ADD) Всього: 7 пунктів 

 19. Поганий апетит. 60. Переїдання. 

 44. Те, що вам важко заснути. 59. Думки про смерть. 

 64. Безсоння вранці. 

 66. Неспокійний і тривожний сон. 

 89. Почуття провини. 

 Середні значення показників SCL-90-R (Тарабрина, 2001) Обстежені групи SOM о-с INT DEP ANX HOS РНОВ Пожежні 0,29 ± 0,30 0,38 ± 0,33 0,4410,38 0,2510,26 0,2610,27 0,3310,41 0,1210,19 Співробітники МВС 0,50 ± 0,43 0,67 ± 0,51 0,7810,54 0,5410,45 0,5210,48 0,6610,60 0,28 ± 0,39 Військовослужбовці 0,68 ± 0,63 0,67 ± 0,55 0,7710,58 0,5910,58 0,5910,61 0,7410,67 0,40 ± 0,60 Хворі на шизофренію 0,93 ± 0,82 1,23 ± 0,83 0,9410,69 1,0410,74 0,99 ± 0,78 0, ± 60 ± 0,58 0,73 ± 0,82 Біженці, «норма» 0,85 ± 0,73 0,68 ± 0,63 0,7610,68 0,6710,62 0,58 ± 0,58 0,5910,75 0,3010,37 Біженці ПТСР 1,37 ± 0,68 1,21 ± 0,68 0,7610,34 1,0710,63 1,2910,93 1,0510,81 0,9110,73 Соматоформні хворі 1,6010,62 1,04 ± 0,63 1,1310,76 1,2910,75 1,5010,80 1,1010,69 0,9910,71 Ліквідатори, «норма» 1,43 ± 0,80 1,07 ± 0,72 0,90 ± 0,68 0,9310,68 0,9310,76 0,8710,69 0,5010,63 Ліквідатори, ПТСР 1,47 ± 0,80 1,31 ± 0,83 1,13 ± 0,61 1,2110,76 1,2110,84 1,15 ± 0,79 0,7410,84 Ветерани Афганістану, «норма», 0,41 ± 0,41 0,52 ± 0,52 0,5910,51 0,4110,39 0,4010,55 0,51 ± 0,51 0,1910,42 Ветерани Афганістану, ПТСР 1,08 ± 0,64 1,15 ± 0,72 1,2510,68 1,15 ± 0,65 1,1610,81 1,2210,66 0,7610,74 Студенти 0,55 ± 0,46 0,78 ± 0,54 0,95 ± 0,65 0,7210,55 0,5810,53 0,74 ± 0,65 0,3210,37 Банківські службовці 0,5110,51 0,6410,49 0,6710,54 0,6210,52 0,49 Ю, 49 0,57 ± 0,55 0,2210,36 Обстежені групи PAR PSY ADD GSI PSDI PST GT Пожежні 0,37 ± 0,39 0,15 ± 0,22 0,30 ± 0,31 0,56 ± 0,43 1,16 ± 0,24 21,61 +16,64 25,66 ± 21,70 Співробітники МВС 0,68 ± 0,54 0,39 ± 0,41 0,57 ± 0,54 0,61 ± 0,55 1,24 ± 0,28 38,91 ± 27,10 49,91 ± 39,13 Військовослужбовці 0,67 ± 0,56 0,40 ± 0,59 0,60 ± 0,72 0,93 ± 0,66 1,34 ± 0,36 36,36 ± 24,42 54,67 ± 49,25 Хворі на шизофренію 0,92 ± 0,76 0,83 ± 0,72 0,77 ± 0,62 0,60 ± 0,51 1,85 ± 0,71 43,05 ± 24,95 79,50 ± 57,27 Біженці, «норма» 0,64 ± 0,53 0,30 ± 0,42 0,45 ± 0,56 1,08 ± 0,59 1,45 ± 0,46 32,13 ± 21,88 51,38 ± 43,72 Біженці, ПТСР 1,04 ± 1,27 0,89 ± 0,82 1,00 +0,37 1,17 ± 0,52 1,62 ± 0,61 56,00 ± 16,44 95,57 +53,21 Соматоформні хворі 0,76 ± 0,56 0,80 ± 0,57 1,17 ± 0,79 0,92 ± 0,60 1,87 ± 0,50 54,75 ± 13,97 105,73 ± 47,19 Ліквідатори, «норма» 0,70 ± 0,62 0,56 ± 0,55 0,97 ± 0,73 1,15 ± 0,66 1,63 +0,46 46,86 ± 22,30 82,30 ± 53,94 Ліквідатори, ПТСР 1,05 ± 0,76 0,85 ± 0,69 1,12 ± 0,65 0,41 +0,35 1,78 ± 0,52 54,96 ± 17,94 103,30 ± 59,43 Ветерани Афганістану, «норма» 0,49 ± 0,44 0,19 ± 0,26 0,36 ± 0,41 1,07 ± 0,51 1,28 ± 0,33 26,35 ± 17,49 36,53 ± 31,46 Ветерани Афганістану, ПТСР 1,00 ± 0,69 0,72 ± 0,51 1,16 ± 0,64 0,64 ± 0,43 1,72 ± 0,49 54,29 ± 17,46 96,24 ± 46,11 Студенти 0,73 ± 0,59 0,44 ± 0,45 0,54 0,49 0,51 ± 0,39 1,45 ± 0,39 36,64 ± 17,28 Банківські службовці 0,55 ± 0,48 0,34 ± 0,36 0,45 0,39 0,29 ± 0,24 1,31 ± 0,32 32,87 ± 19,81 Загальні індекси дистресу 

 У SCL є три узагальнених індексу дистресу: загальний індекс тяжкості (GSI); індекс готівкового симптоматичного дистресу (PSDI); загальне число утвеодітельних відповідей (PST). Функцією кожного з них є приведення рівня і глибини особистісної психопатології до єдиного масштабу. Кожен індекс робить це своєрідним способом і відображає якісь окремі аспекти психопатології (Derogatis, 1975). GSI є кращим індикатором поточного стану і глибини розлади, і його слід використовувати в більшості тих випадків, де потрібна узагальнений одиничний показник. GSI є комбінацією інформації про кількість симптомів і інтенсивності переживається дистресу. PSDI є виключно мірою інтенсивності стану, що відповідає кількості симптомів. Цей показник працює в основному як індикатор типу реагування на взаємодія: чи підсилює або применшує випробуваний симптоматичний дистрес при відповідях. PST - просто підрахунок числа симптомів, на які пацієнт дає позитивні відповіді, тобто кількість тверджень, для яких випробуваний відзначає хоч якийсь рівень вище нульового. Інформація про тип реагування та кількості ствердних відповідей для симптомів, розглянута у зв'язку з GSI, може бути дуже корисною у розумінні клінічної картини. 

 Результати за SCL-90-R можуть бути інтерпретовані на трьох рівнях: загальна вираженість психопатологічної симптоматики, виразність окремих шкал, виразність окремих симптомів. 

 Індекс GSI є найбільш інформативним показником, що відображає рівень психічного дистресу індивіда. Індекс PSDI являє собою вимір інтенсивності дистресу і, крім того, може служити для оцінки «стилю» вислови дистресу випробуваного: чи проявляє випробуваний тенденцію до перебільшення або до приховування своїх симптомів. Індекс PST відображає широту діапазону симптоматики індивіда. Інформація, отримана з цих трьох джерел, повинна бути інтегрована для того, щоб отримати найбільш значиму і валідну картину дистресу. 

 ОПИТУВАЧА ВИРАЖЕНОСТІ психопатологічної симптоматики (SYMPTOM CHECK LIST-90-REVISED - SCL-90-R) 

 Нижче наведено перелік проблем і скарг, іноді виникають у людей. Будь ласка, прочитайте кожен пункт уважно. Обведіть кружком номер того відповіді, який найбільш точно описує ступінь вашого дискомфорту або стривоженості у зв'язку з тією чи іншою проблемою протягом останнього тижня, включаючи сьогодні. Обведіть тільки один з номерів в кожному пункті (так, щоб цифра всередині гуртка була видна), не пропускаючи жодного пункту. Якщо ви захочете змінити свою відповідь, зітріть гумкою вашу першу позначку. № 

  Наскільки сильно вас турбували: Зовсім немає Трохи Помірно Сильно Дуже сильно 1 Головні болі 0 1 2 3 4 2 Нервозність або внутрішнє тремтіння 0 1 2 3 4 3 Повторювані неприємні невідчепна думки 0 1 2 3 4 4 Слабкість або запаморочення 0 1 2 3 4 5 Втрата сексуального потягу або задоволення 0 1 2 3 4 6 Почуття невдоволення іншими 0 1 2 3 4 7 Відчуття, що хтось інший може управляти вашими думками 0 1 2 3 4 8 Відчуття, що майже у всіх ваших неприємностях винні інші 0 1 2 3 4 9 Проблеми з пам'яттю 0 1 2 3 4 10 Ваша недбалість або неохайність 0 1 2 3 4 11 Легко виникає досада або роздратування 0 1 2 3 4 12 Болі в серці або грудній клітці 0 1 2 3 4 13 Почуття страху у відкритих місцях або на вулиці 0 1 2 3 4 14 Занепад сил або загальмованість 0 1 2 3 4 15 Думки про те, щоб покінчити з собою 0 1 2 3 4 16 Те, що ви чуєте голоси, яких не чують інші 0 1 2 3 4 17 Тремтіння 0 1 2 3 4 18 Почуття, що більшості людей можна довіряти 0 1 2 3 4 19 Поганий апетит 0 1 2 3 4 20 Сльозливість 0 1 2 3 4 21 Сором'язливість або скутість у спілкуванні з особами іншої статі 0 1 2 3 4 22 Відчуття, що ви в пастці або спіймані 0 1 2 3 4 23 Несподіваний і безпричинний страх 0 1 2 3 4 24 Спалахи гніву, які ви не змогли стримати 0 1 2 3 4 25 Боязнь вийти з дому одному 0 1 2 3 4 26 Почуття, що ви самі багато в чому винні 0 1 2 3 4 27 Болі в попереку 0 1 2 3 4 28 Відчуття, що щось вам заважає зробити що-небудь 0 1 2 3 4 29 Почуття самотності 0 1 2 3 4 30 Пригнічений настрій, «хандра» 0 1 2 3 4 31 Надмірне занепокоєння з різних приводів 0 1 2 3 4 32 Відсутність інтересу до чого б то не було 0 1 2 3 4 33 Почуття страху 0 1 2 3 4 34 Те, що ваші почуття легко зачепити 0 1 2 3 4 35 Відчуття, що інші проникають у ваші думки 0 1 2 3 4 36 Відчуття, що інші не розуміють вас або не спiвчувають вам 0 1 2 3 4 37 Відчуття, що люди недружелюбні або ви їм не подобаєтесь 0 1 2 3 4 38 Необхідність робити все дуже повільно, щоб не допустити помилки 0 1 2 3 4 39 Сильне або прискорене серцебиття 0 1 2 3 4 40 Нудота або розлад шлунка 0 1 2 3 4 41 Відчуття, що ви гірші за інших 0 1 2 3 4 42 Болі в м'язах 1 43 Відчуття, що інші спостерігають за вами або говорять про вас 0 1 2 3 4 44 Те, що вам важко заснути 0 1 2 3 4 45 Потреба перевіряти і перевіряти те, що ви робите 0 1 2 3 4 46 Труднощі в ухваленні рішення 0 1 2 3 4 47 Боязнь їзди в автобусах, метро або поїздах 0 1 2 3 4 48 Утруднене дихання 0 1 2 3 4 49 Напади спека або ознобу 0 1 2 3 4 50 Необхідність уникати деяких місць або дій, так як вони вас лякають 0 1 2 3 4 51 Те, що ви легко втрачаєте думка 0 1 2 3 4 52 Оніміння або поколювання в різних частинах тіла 0 1 2 3 4 53 Комок в горлі 0 1 2 3 4 54 Відчуття, що майбутнє безнадійно 0 1 2 3 4 55 Те, що вам важко зосередитися 0 1 2 3 4 56 Відчуття слабкості в різних частинах тіла 0 1 2 3 4 57 Відчуття напруженості або напруженості 0 1 2 3 4 58 Тяжкість в кінцівках 0 1 2 3 4 59 Думки про смерть 0 1 2 3 4 60 Переїдання 0 1 2 3 4 61 Відчуття незручності, коли люди спостерігають за вами або говорять про вас 0 1 2 3 4 62 Те, що у вас в голові чужі думки 0 1 2 3 4 63 Імпульси заподіювати тілесні ушкодження або шкоду кому-небудь 0 1 2 3 4 64 Безсоння вранці 0 1 2 3 4 65 Потреба повторювати дії торкатися, митися, перераховувати і т п 0 1 2 3 4 66 Неспокійний і тривожний сон 0 1 2 3 4 67 Імпульси ламати чи трощити небудь 0 1 2 3 4 68 Наявність у вас ідей чи вірувань, яких не поділяють інші 0 1 2 3 4 69 Надмірна сором'язливість при спілкуванні з іншими 0 1 2 3 4 70 Почуття ніяковості в людних місцях (магазинах, кінотеатрах) 0 1 2 3 4 71 Почуття, що все, що б ви не робили, вимагає великих зусиль 0 1 2 3 4 72 Напади жаху або паніки 0 1 2 3 4 73 Почуття ніяковості, коли ви їсте або п'є на людях 0 1 2 3 4 74 Те, що ви часто вступаєте в суперечку 0 1 2 3 4 75 Нервозність, коли ви залишалися одні 0 1 2 3 4 76 Те, що інші недооцінюють ваші досягнення 0 1 2 3 4 77 Почуття самотності, навіть коли в з іншими людьми 0 1 2 3 4 78 Таке сильне занепокоєння, що ви не могли всидіти на місці 0 1 2 3 4 79 Відчуття власної нікчемності 0 1 2 3 4 80 Відчуття, що з вами станеться щось погане 0 1 2 3 4 81 Те, що ви кричите і жбурляти речами 0 1 2 3 4 82 Боязнь, що ви впадете в обморок на людях 0 1 2 3 4 83 Відчуття, що люди зловжити вашою довірою, якщо ви їм дозволите 0 1 2 3 4 84 Нервувало вас сексуальні думки 0 1 2 3 4 85 Думка, що ви повинні бути покарані за ваші гріхи 0 1 2 3 4 86 Кошмарні думки або бачення 0 1 2 3 4 87 Думки про те, що з вашим тілом щось не в порядку 0 1 2 3 4 88 Те, що ви не відчуваєте близькості ні до кого 0 1 2 3 4 89 Почуття провини 0 1 2 3 4 90 Думки про те, що з вашим розумом діється щось недобре 0 1 2 3 4 

 Підрахунок балів за шкалами SCL-90-R 

 Підрахунок показників зводиться до простих операцій додавання і ділення. Спочатку підсумовуються бали для кожного з 9 симптоматичних розладів і для додаткових питань. Це робиться шляхом додавання всіх відмінних від нуля значень по кожному пункту, що належить до цієї групи розладів. Далі ця сума ділиться (за винятком значень за додатковими пунктами) на відповідне число питань. Наприклад, бал за шкалою соматизації виходить розподілом на 12, за шкалою тривожності - на 10 і т. д. Розподіл слід виконувати до другого знака після коми. Таким чином отримують сирі значення за кожною шкалою. 

 Для того щоб обчислити три узагальнених індикатора (шкали другого порядку), необхідно кілька додаткових кроків. Спочатку отримують загальну суму балів по всьому тесту, включаючи додаткові запитання. Розподіл цього числа на 90 дозволяє отримати загальний індекс тяжкості (GSI). Наступний етап - підрахунок числа ствердних відповідей (відмінних від нуля) для того, щоб отримати загальну кількість симптомів, на які дано позитивну відповідь, тобто отримання значення індексу PST. І останній етап обробки - це обчислення значення індексу готівкового симптоматичного дистресу PSDI, який отримують діленням загальної суми на бал PST. 

 Після того як підраховані сирі значення для кожної шкали і значення загальних індексів, вони співвідносяться з нормативними даними (психіатричні пацієнти, група норми). Були розроблені окремі нормативні дані для групи пацієнтів і для групи здорових, для чоловіків і жінок. 

 ОПИТУВАЧА БЕКА ДЛЯ ОЦІНКИ ДЕПРЕСІЇ (BECKDEPRESSION INVENTORY-BDI) 

 У світовій психологічній практиці при обстеженні осіб, які пережили екстремальні ситуації, використовується великий психометрический методичний комплекс, за результатами застосування якого можна судити про особливості психологічного стану обстежуваних суб'єктів. Опитувальник депресивності Бека є важливою складовою цього комплексу, що показала свою діагностичну значимість при роботі з особами, що пережили травматичний стрес. BDI призначений для оцінки наявності депресивних симптомів у обстежуваного на поточний період. Опитувальник заснований на клінічних спостереженнях і описах симптомів, які часто зустрічаються у депресивних психіатричних пацієнтів на відміну від недепресивні психіатричних пацієнтів. Систематизація цих спостережень дозволила виділити 21 твердження, кожне з яких відображає окремий тип психопатологічної симптоматики і включає наступні пункти: 1) печаль; 2) песимізм; 3) відчуття невдачливості; 4) незадоволеність собою; 5) почуття провини; 6) відчуття покарання; 7) самозаперечення; 8) самозвинувачення; 9) наявність суїцидальних думок; 10) плаксивість; 11) дратівливість; 12) почуття соціальної відчуженості; 13) нерішучість; 14) дисморфия-фобія; 15) труднощі в роботі; 16) безсоння; 17) стомлюваність ; 18) втрата апетиту; 19) втрата у вазі; 20) заклопотаність станом здоров'я; 21) втрата сексуального потягу. Виділені шкали дають можливість виявити ступінь вираженості депресивної симптоматики, так як кожна з них являє собою групу питань, що складається з чотирьох тверджень, відповідно оцінюваних в балах від 0 до 3. Максимально можлива сума - 63 бали. В даний час опитувальник Бека широко застосовується в клініко-психологічних дослідженнях і в психіатричній практиці для оцінки інтенсивності депресії. Коли сумарний бал за шкалою менше 9, це розглядається як відсутність депресивних симптомів; сума балів від 10 до 18 характеризується як «помірно виражена депресія», від 19 до 29 балів - «критичний рівень» та від 30 до 63 балів - «явно виражена депресивна симптоматика ». Як показали численні дослідження (Fairbank et al, 1983; Orr et al, 1990 та ін.), проведені на учасниках військових дій у В'єтнамі і Кореї, рівень депресивності за шкалою Бека у ветеранів з ПТСР був значимо вище, ніж її значення у здорових випробовуваних , що увійшли в контрольну групу. 

 ОПИТУВАЧА депресивності БЕКА (BECK DEPRESSION INVENTORY - BDI) 

 Ф. І. О.___ 

 Дата «___» 200__р. 

 ІНСТРУКЦІЯ. 

 Вам пропонується ряд тверджень. Виберіть одне твердження в кожній групі, яке найкраще описує ваш стан за минулий тиждень, включаючи сьогоднішній день. Обведіть кружком номер твердження, яке ви обрали. Якщо в групі кілька тверджень рівною мірою добре описують ваш стан, обведіть кожне з них. Перш ніж зробити свій вибір, уважно прочитайте всі твердження в кожній групі. 

 1. 0-Я не відчуваю себе нещасним. 

 1-Я відчуваю себе нещасним. 

 2-Я весь час нещасний і не можу звільнитися від цього почуття. 

 3-Я настільки нещасний і засмучений, що не можу цього винести. 

 2. 0-Думаючи про майбутнє, я не відчуваю себе особливо розчарованим. 

 1 - Думаючи про майбутнє, я відчуваю себе розчарованим. 

 2-Я відчуваю, що мені нічого чекати в майбутньому. 

 3-Я відчуваю, що майбутнє безнадійно і ніщо не зміниться на краще 

 3.0-Я не відчуваю себе невдахою. 

 1-Я відчуваю, що у мене було більше невдач, ніж у більшості інших людей. 

 2. Коли я оглядаюся на прожите життя, все, що я бачу, це низка невдач. 

 3-Я відчуваю себе повним невдахою. 

 4. 0-Я отримую стільки ж задоволення від життя, як і раніше. 

 1-Я не отримую стільки ж задоволення від життя, як раніше. 

 2-Я не отримую справжнього задоволення від чого б то не було 

 3-Я всім не задоволений, і мені все набридло. 

 5. 0-Я не відчуваю себе особливо винним. 

 1-Досить часто я відчуваю себе винним. 

 2-Майже завжди я відчуваю себе винним. 

 3-Я відчуваю себе винним весь час 

 6. 0-Я не відчуваю, що мене за щось карають. 

 1-Я відчуваю, що можу бути покараний за щось. 2-Я очікую, що мене покарають. 

 3-Я відчуваю, що мене карають за щось. 

 7. 0-Я не відчуваю розчарування в собі. 1-Я розчарований у собі. 

 2-Я вселяю собі огиду. 3-Я ненавиджу себе. 

 8. 0-У мене немає почуття, що я в чомусь гірше інших. 

 1-Я самокритичний і визнаю свої слабкості і помилки. 

 2-Я весь час звинувачую себе за свої помилки. 

 3-Я звинувачую себе за все погане, що відбувається. 

 9. 0-У мене немає думок про те, щоб покінчити з собою. 

 1-У мене є думки про те, щоб покінчити з собою, але я цього не зроблю. 

 2-Я хогел б покінчити життя самогубством. 

 3-Я б покінчив із собою, якби випала нагода. 

 10. 0-Я плачу не більш, ніж зазвичай. 

 1-Зараз я плачу більше звичайного. 

 2-Я тепер весь час плачу. 

 3-Раніше я ще міг плакати, але тепер не зможу, навіть якщо захочу. 

 11. 0-Зараз я не більше роздратований, ніж зазвичай. 

 1-Я дратуюся легше, ніж раніше, навіть через дрібниці. 

 2-Зараз я весь час роздратований. 

 3-Мене вже ніщо не дратує, бо все стало байдуже. 

 12. 0-Я не втратив інтересу до інших людей. 

 1-У мене менше інтересу до інших людей, ніж раніше. 

 2-Я майже втратив інтерес до інших людей. 

 3-Я втратив всякий інтерес до інших людей. 

 13. 0-Я здатний приймати рішення так само, як завжди. 

 1-Я відкладаю прийняття рішень частіше, ніж зазвичай. 

 2-Я відчуваю більше труднощів у прийнятті рішень, ніж раніше. 

 3-Я більше не можу приймати будь-яких рішень 

 14. 0-Я не відчуваю, що я виглядаю гірше, ніж зазвичай. 

 1-Я стурбований тим, що виглядаю постарілим або непривабливим. 

 2-Я відчуваю, що зміни, що відбулися в моїй зовнішності, зробили мене непривабливим. 

 3-Я впевнений, що виглядаю потворним. 

 15. 0-Я можу працювати так само, як раніше. 

 1-Мені треба докласти додаткові зусилля, щоб почати що-небудь робити. 

 2-Я насилу змушую себе що-небудь робити. 

 3-Я взагалі не можу працювати. 

 16. 0-Я можу спати так само добре, як і зазвичай. 

 1-Я сплю не так добре, як завжди. 

 2-Я прокидаюся на 1-2 години раніше, ніж зазвичай, і насилу можу заснути знову. 

 3-Я прокидаюся на кілька годин раніше звичайного і не можу знову заснути. 

 17. 0-Я статут не більше звичайного. 

 1-Я втомлююся легше звичайного. 

 2-Я втомлююся майже від усього того, що я роблю. 

 3-Я дуже втомився, щоб робити що б то не було. 

 18. 0-Мій апетит не гірше, ніж зазвичай. 

 1-У мене не такий хороший апетит, як був раніше. 

 2-Зараз мій апетит став набагато гірше. 

 3-Я взагалі втратив апетит. 

 19. О-Якщо останнім часом я і втратив у вазі, то дуже небагато. 

 1-Я втратив у вазі більше 2 кг. 

 2-Я втратив у вазі більше 4 кг. 

 3-Я втратив у вазі більше 6 кг. 

 Я спеціально намагався не їсти, щоб втратити у вазі 

 (Обведіть кружком): Так, Ні 

 20. 0-Я турбуюся про своє здоров'я не більше, ніж зазвичай. 

 1-Мене турбують такі проблеми, як різні болі, розлади шлунка, запори. 

 2-Я настільки стурбований своїм здоров'ям, що мені навіть важко думати про щось інше. 

 3-Я до такої міри стурбований своїм здоров'ям, що взагалі ні про що інше не можу думати. 

 21. 0 - Я не помічав якихось змін у моїх сексуальних інтересах. 

 1-Я менше, ніж зазвичай, цікавлюся сексом. 

 2-Зараз я набагато менше цікавлюся сексом. 

 3-Я абсолютно втратив інтерес до сексу. 

 МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ посттравматичного стресового розладу У ДІТЕЙ 

 Для діагностики посттравматичного стресового розладу у дітей існують дві взаємодоповнюючі методики: напівструктуроване інтерв'ю для оцінки травматичних переживань дітей та батьківська анкета для оцінки травматичних переживань дітей (Тарабрина, 2001). 

 Полуструктурірованние ІНТЕРВ'Ю ДЛЯ ОЦІНКИ ТРАВМАТИЧНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ ДІТЕЙ 

 Для дослідження вираженості симптомів ПТСР у дітей 10-13 років було розроблено метод полуструктурированного інтерв'ю. Інтерв'ю включає скринінгову частину і набір з 42 питань. Питання інтерв'ю побудовані на підставі симптомів критеріїв А, В, С, D і шкали для клінічної діагностики ПТСР DSMIII-R. Для відповідей дітей використовуються трехпунктного шкали («так - не знаю - ні» або «ніколи - один раз за останній місяць - більше одного разу за останній місяць»). 

 Процедура проведення інтерв'ю 

 В ході проведення інтерв'ю можна виділити п'ять етапів. 

 1. Встановлення психологічного контакту з випробуваним. 

 2. Вступна частина. На цьому етапі з дитиною проводиться бесіда про травматичні події, які трапляються з дітьми. Метою даного етапу є налаштувати дитину для подальшої розмови і зняти тривожність. Також на цьому етапі збирається попередня інформація про травматичний досвід дитини. Дані заносяться до протоколу. У тому випадку, якщо подія, назване дитиною, відповідає критерію А шкали для клінічної діагностики ПТСР DSM-IV (дитина випробував, був свідком або зіткнувся з випадком або подіями, які включали фактичну або сприйняту загрозу життю або серйозного пошкодження або загрозу фізичної недоторканності по відношенню до себе або іншому), можна переходити відразу до опитування, минаючи скринінг. 

 3. Скринінг. Мета даного етапу - отримання більш повних відомостей про травматичний досвід дитини. Якщо дитина не змогла згадати жодного травматичного події, або випадок, розказаний дитиною, не відповідає критерію А шкали для клінічної діагностики ПТСР DSM-IV, дитині пропонується список травматичних подій, які могли б призвести до розвитку симптомів ПТСР. Інформація заноситься в протокол. 

 4. Опитування. Це - основна частина інтерв'ю. Вона спрямована на вимірювання посттравматичної симптоматики. З 42 питань перші 4 відносяться до критерію А (інтенсивні негативні емоції в момент травми: страх, безпорадність або жах). Якщо в житті дитини не було травматичних переживань, ці питання не задаються. Якщо дитина розповів про подію, яке могло б призвести до розвитку симптомів ПТСР, то інші питання (за критеріями В, С, D, F) задаються щодо цієї події. В іншому випадку питання фокусуються на почуттях і переживаннях дитини за останній місяць безвідносно події. 

 5. Стадія завершення. Мета цієї стадії - усунення негативних емоцій, викликаних спогадами про травматичний епізоді. 

  Полуструктурірованние ІНТЕРВ'Ю ДЛЯ ОЦІНКИ ТРАВМАТИЧНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ ДІТЕЙ 

 Ф.І.О.___ 

 Возраст___ 

 Пол___ 

 Дата___ Вік (років) Неповна сім'я Розлучення батьків Дисгармонійна сім'я Автомобільна катастрофа Інша катастрофа (нещасний випадок) Пожежа Стихійне лихо Серйозне фізичне захворювання Тривала або повторні госпіталізації Фізичне насильство Сексуальне домагання або насильство Смерть близької людини Перебування в зоні військових дій Перебування в якості заручника Інша травмуючий подія (уточніть) Критерій А 

  Критерій 

  Питання Допустимі пояснення Кодування відповідей 1 

A

  Чи відчував ти жах, коли це відбувалося Дуже сильний страх Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 2 A Чи відчував ти, що ти не можеш нічого змінити Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 3 A Чи відчував ти, що ніхто не може тобі допомогти в цій ситуації'' Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 4 A Чи відчував ти огиду, коли це відбувалося ' Здавалося Чи тобі відбувається в той 

 момент неприємним, протівним7 Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 5 A Чи був ти більш дратівливим, рухомим відразу після того, як це сталося. Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 6 

  У Чи пригадуєш ти про якісь неприємні ситуаціях, які з тобою відбулися. Якщо так, то як часто З більшістю людей в житті трапляються неприємні ситуації, а з тобою траплялися Ні = 0 

 1 раз = 1 

 Більше 1 разу = 2 

7

 У Ти розповідаєш комусь про ці спогадах. Якщо так, то як часто. Якщо ні, то не розповідаєш тому, що не згадуєш. Ти не розповідаєш про цих ситуаціях, бо не згадуєш, або тобі не хочеться комусь про них розповідати Ні = 0 

 1 раз = 1 

 Згадує, але не розповідає = 1 Більше 1 рази = 2 8 У Погіршується чи твоє самопочуття, коли щось нагадує тобі про неприємну подію? Наприклад, у тебе починає сильніше битися серце, частішає дихання, потіють руки, болить голова. Ні = 0 Не знаю = 1 Так-2 9 У Ти думав коли-небудь про якусь неприємної ситуації, коли тобі зовсім не хотілося про неї думати? Якщо так, то як часто? Ні = 0 

 1 раз = 1 

 Більше 1 разу = 2 10 У Ти представляв якусь неприємну 'ситуацію, що трапилася з тобою? Якщо так, то як часто? Ні = 0 

 1 раз = 1 

 Більше 1 разу = 2 11 У Ти малював якусь неприємну ситуацію, що трапилася з тобою? Якщо так, то як часто? Ні = 0 

 1 раз = 1 

 Більше 1 разу = 2 12 У Чи буває так, що неприємні почуття, які ти коли-небудь переживав, виникали у тебе знову, як якби та ситуація повторилася, як ніби ти знову повернувся в той час? Якщо так, то як часто? Ні = 0 

 1 раз = 1 

 Більше 1 разу = 2 13 У Чи траплялося, що ти починав вести себе так, як якщо б неприємна ситуація, яка з тобою колись відбувалася, повторилася знову? Якщо так, то як часто? Чи буває, що ти ведеш себе так, як ніби якась неприємна ситуація, яка з тобою колись відбувалася, повторюється? Ні = 0 

 1 раз = 1 

 Більше 1 разу = 2 14 D Чи буває тобі важко заснути? Якщо так, то як часто'' Ні = 0 

 1 раз = 1 

 Більш "1 разу = 2 15 D Чи буває, що ти прокидаєшся вночі? Якщо так, то як часто? Ні = 0 

 1 раз = 1 

 Більше 1 разу = 2 16 D Чи буває, що ти прокидаєшся занадто рано вранці? Якщо так, то як часто? Ні = 0 

 1 раз = 1 

 Більш I рази = 2 17 D Чи стали тобі сниться неприємні сни, кошмари? Якщо так, то як часто? Ні = 0 

 1 раз = 1 

 Більше 1 разу = 2 18 У Снилися тобі сни про неприємну подію, яке з тобою колись сталося? Якщо так, то як часто? Ні = 0 

 1 раз = 1 

 Більше 1 разу = 2 19 F Приходиш ти іноді вночі спати до батьків? Якщо так, то як часто? Ні = 0 

 1 раз = 1 

 Більше 1 разу = 2 20 D Схоплюєшся Чи ти, коли чуєш несподіваний або гучний звук? Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 21 D Чи став ти більш дратівливим? Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 22 D Чи став ти частіше сваритися з іншими людьми'' Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Так-2 23 З Намагаєшся ти триматися на відстані or друзів та однокласників Чи буває так, що ти намагаєшся триматися окремо від своїх друзів. Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 24 F Чи важко тобі залишатися наодинці з друзями та однокласниками Коли, наприклад, у класі чи в якомусь іншому місці залишаються тільки одна людина і ти Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 25 З Намагаєшся ти триматися на відстані від дорослих Чи буває так, що ти намагаєшся триматися окремо від батьків і вчителів Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 26 F Чи важко тобі залишатися наодинці з вчителями Коли, наприклад, у класі чи в якомусь іншому місці залишаються тільки вчитель і ти Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 27 F Чи важко тобі залишатися наодинці з батьками Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 28 З Намагаєшся ти уникнути чого-небудь, що нагадує тобі про якесь неприємний випадок Ні-0 

 Не знаю = 1 

 Так-2 29 З Намагаєшся ти уникати дій, які нагадують тобі про щось неприємне в твоєму минулому (докладаєш чи якісь зусилля для цього)'' Чи робиш ти для цього щось спеціально Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 30 З Намагаєшся ти уникнути місць, які нагадують тобі про щось неприємне в твоєму минулому (докладаєш чи якісь зусилля для цього) 7 Чи робиш ти для цього щось спеціально Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 31 З Намагаєшся ти уникати спілкування з людьми, які нагадують тобі про що то неприємному в твоєму минулому (докладаєш чи якісь зусилля для цього) 7 Чи робиш ти для цього щось спеціально Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 32 З Намагаєшся чи ти не думати про щось неприємне в твоєму минулому (докладаєш чи якісь зусилля для цього) 7 Чи робиш ти для цього щось спеціально Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 33 З Намагаєшся ти уникати розмов, які нагадують тобі про щось неприємне в твоєму минулому (докладаєш чи якісь зусилля для цього) 9 Чи робиш ти для цього щось спеціально Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 34 F Чи стало тобі складніше виконувати свої обов'язки (роботу по дому) 7 Чи було тобі раніше легше, наприклад, прибирати за собою свої речі, допомагати батькам Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 35 F Чи потрібна тобі більше часу, ніж раніше, щоб виконати свої обов'язки (роботу по дому)? Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 36 F Чи стало тобі складніше розуміти, дізнаватися нові речі (вчитися)? Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 37 D Чи змінилася останнім часом твоя пам'ять? Може бути, вона стала краще чи гірше? Чи стало тобі складніше запам'ятовувати різні речі? Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 38 D Чи стало тобі складніше зосередитися? Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 39 D Чи стало тобі складніше довго сидіти спокійно на одному місці? Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 40 З Чи здається тобі, що навколишній світ став виглядати або звучати по-іншому? Речі, до яких ти звик, здаються тобі не такими, як раніше. Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 41 З Чи можеш ти себе уявити дорослим, старим? Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 42 З Чи змінилися останнім часом твої уявлення про майбутнє? Не так, як раніше. Ні = 0 

 Не знаю = 1 

 Да = 2 Обробка результатів 

 Проводиться підрахунок балів по кожному з критеріїв. 

 Питання 1-5,8,20-40,42 оцінюються: 2 бали за відповідь «так», I бал за відповідь «не знаю» і 0 балів за відповідь «ні». 

 Питання 6,7,9-19 оцінюються: 2 бали за відповідь «так, частіше, ніж один раз за останній місяць», 1 бал за відповідь «так, один раз за останній місяць» і 0 балів за відповідь «ні, ніколи» . 

 Питання 41 оцінюється: 2 бали за відповідь «ні», 1 бал за відповідь «не знаю» і 0 балів за відповідь «так». 

 Критерію А відповідають питання: 1, 2, 3, 4, 5. 

 Критерії відповідно питання: 6, 7, 8, 9, 10; 11; 12; 13; 18. 

 Критерієм З відповідають питання: 23, 25, 28; 29; 30; 31; 32; 33; 40; 41; 42. 

 Критерієм D відповідають питання: 14, 15, 16; 17; 20; 21; 22; 37; 38; 39. 

 Критерієм F відповідають питання: 19; 24; 26; 27; 34; 35; 36. 

 Загальний індекс посттравматичної реакції оцінюється підсумовуванням балів за критеріями В, С, D і F. 

 Батьківський АНКЕТА ДЛЯ ОЦІНКИ ТРАВМАТИЧНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ ДІТЕЙ 

 Обгрунтування вибору методики 

 Використання самозаповнюється анкет дозволяє охопити більшу кількість сімей, ніж метод інтерв'ю, так як не вимагає безпосередньої присутності психолога при її заповненні. Крім того, цей спосіб дозволяє охопити ті категорії батьків, які не проявляють достатньої активності (не приходять до школи або не звертаються до психолога), так як анкета може бути передана в цьому випадку через дитини,. 

 Опис методу 

 Анкета для батьків була складена нами на основі анкети для вивчення стресових реакцій у дітей (Child Stress Reaction Checklist - National CenterforPTSD, Boston VAMC; Boston University School of Medicine (Shriners Burn Institute) Harvard Medical School; National Center for PTSD, White River Junction, VM). Анкета пропонується батькам для самостійного заповнення і тому містить необхідні інструкції. 

 Порядок проведення 

 Перед початком дослідження з батьками проводиться бесіда, основна мета якої - мотивувати батьків на відповідальне і точне заповнення анкети. 

 Далі кожному батькові видається пакет, в якому міститься докладна інструкція про порядок заповнення анкети, власне анкета і картка з телефонами, за якими вони можуть задати необхідні питання. На іншій стороні цієї картки - нагадування про те, що вся отримана від батьків інформація конфіденційна і не буде розголошуватися. 

 Анкета складається з трьох частин: 

 Біографічні дані. Ця частина містить необхідний мінімум даних про дитину: П.І.Б., вік, стать. Тут же зазначається, хто саме з батьків або опікунів заповнював анкету. 

 Скринінг. Ця частина спрямована на визначення типу травми і віку травматизації дитини. Батькам пропонується відзначити в списку можливих травматичні ситуації, пережиті дитиною, і його вік під час травми. Дається така інструкція: «Можливо, ваша дитина пережив небудь подія, яке могло травмувати його психіку. Будь ласка, відзначте галочкою кожне з подій (і напишіть вік вашої дитини під час кожного з випадків) у списку, наведеному нижче ». Потім наводиться список можливих травматичних ситуацій. Список, який використовується в анкеті, більш докладний, ніж наведений в літературному огляді, деякі типи травм винесені окремо, оскільки в такому вигляді анкета більш зрозуміла для батьків і більш повно відображає реальну ситуацію. Далі для уточнення характеру, ступеня тяжкості травми і безпосередньої реакції дитини на неї батькам пропонується розповісти про травматичної ситуації більш докладно: «Будь ласка, опишіть це подія (наприклад, де це сталося, хто був з вашою дитиною під час події, наскільки часто це відбувалося, як довго це тривало, наскільки важкими були наслідки для дитини, чи зверталися ви за медичною або психологічною допомогою з цього приводу і т. д.) ». 

 Твердження. Ця частина складається з двох таблиць, перед заповненням яких дається інструкція: «Будь ласка, відзначте в наступному списку (поставте хрестики у відповідні стовпці), наскільки характерні дані почуття або подібна поведінка для вашої дитини. Якщо дитина пережила кілька травмуючих випадків, то відповідайте про найбільш важкому з них » 

 Перша таблиця містить 5 питань, що стосуються безпосередньої реакції на травматичну ситуацію - критерій А. Перед таблицею уточнюється, що мова йде про поведінку дитини безпосередньо після травми. 

 Потім слід друга таблиця з 30 питань, що відносяться до чотирьох шкалами (нав'язливе відтворення, уникнення дій, думок, місць і людей, що нагадують про травматичний подію, що зросла збудливість і порушення функціонування), які відповідають критеріям В, С, D і F шкали для клінічної діагностики ПТСР DSM-IV, відповідно. Ці питання описують поведінку дитини протягом останнього місяця. Питання, що належать до одного і того ж критерію, були рознесені для більшої достовірності результатів. 

 Обидві таблиці містять по три варіанти відповідей: «так», «ні», «скоріше так». Таке змішання варіантів відповідей було використано для того, щоб врівноважити прагнення батьків надати соціальне бажане опис дитини, відповідаючи негативно на більшість питань. Відповідь же «скоріше так» не є надто категоричним і більш охоче використовується батьками. 

 Батьківський АНКЕТА ДЛЯ ОЦІНКИ ТРАВМАТИЧНИХ ПЕРЕЖИВАНЬ ДІТЕЙ 

 Шановні батьки! 

 Заповнення анкети почніть з вказівки виду психологічної травми, можливо, перенесеної вашою дитиною. Незалежно від того, чи були в житті вашої дитини травматичні випадки, перейдіть до заповнення наступної частини анкети. Вона складається з двох таблиць. Перша включає 5 питань, що описують поведінку дитини безпосередньо після травми. Якщо в житті вашої дитини не було травматичних випадків, то вам її заповнювати не треба. Друга таблиця, що складається з 30 питань, описує поведінку дитини протягом останнього місяця. Навіть якщо ваша дитина не переживав травматичних випадків, проте, будь ласка, заповніть цю частину анкети. 

 На кожне твердження виберіть один з трьох варіантів відповідей. Якщо ви вважаєте, що твердження не відображає поведінку вашої дитини, то поставте галочку навпроти цього твердження в колонці «Ні». Якщо ви сумніваєтеся або не можете точно пригадати, то поставте галочку навпроти цього твердження в колонці «Швидше так». Якщо ви вважаєте, що затвердження точно описує поведінку вашої дитини, то поставте галочку навпроти цього твердження в колонці «Так». Дякуємо за співпрацю. 

 Ф. І. О. ребенка___ 

 Возраст___ 

 Стать: М Ж___ 

 Хто заповнював (батько, мати, інший вихователь) ___ 

 Можливо, що ваша дитина пережив небудь подія, яке могло травмувати його психіку. Будь ласка, відзначте галочкою кожне з подій (і вік вашої дитини під час кожного з випадків) у списку, наведеному нижче: Подія Вік (років) Автомобільна катастрофа Інша катастрофа (нещасний випадок) Пожежа Стихійне лихо Серйозне фізичне захворювання Тривала або повторні госпіталізації Фізичне насильство Сексуальне домагання або насильство Смерть близької людини Перебування в зоні військових дій Перебування в якості заручника Інша травмуючий подія (уточніть) Будь ласка, опишіть це подія (наприклад, де це сталося, хто був з вашою дитиною під час події, наскільки часто це відбувалося, як довго це тривало, наскільки важкими були наслідки для дитини, чи зверталися ви за медичною або психологічною допомогою з цього приводу і т. д.) 

 Будь ласка, відзначте в наступному списку (поставте хрестики у відповідні стовпці), наскільки характерні дані почуття або подібна поведінка для вашої дитини. Якщо дитина пережила кілька травмуючих випадків, то відповідайте про найбільш важкому з них. * 

 Таблиця 1. Відразу після травми: Затвердження Ні Швидше так Так 1 Дитина відчувала жах (дуже сильний страх).

  2 Дитина відчувала огиду. 3 Дитина відчувала себе безпорадним. 4 Дитина була збудженим. Він був гіперактивна, важко контролюємо, імпульсивний. 5 Поведінка дитини стало відрізнятися від звичайного: воно стало менш організованим, менш осмисленим. Таблиця 2. Протягом останнього місяця: № Затвердження Ні Швидше так Так 1 Дитина розповідає про неприємні спогадах про подію. 2 Дитина легко лякається. Наприклад, сильно здригається, коли чує несподіваний або гучний звук. 3 Дитина засмучується, коли згадує про подію. 4 Дитина здається «заціпенілим» (його емоції не видно). 5 Дитина уникає дій, які нагадують йому про подію. 6 Дитина здається злим або дратівливим 7 Дитині важко згадати деталі того, що сталося. 8 У дитини з'явилися проблеми зі сном або засипанням 9 Здається, що дитина намагається триматися на відстані від інших людей. 10 Дитині важко залишатися наодинці з друзями, однокласниками, вчителями. 11 Дитина робить речі, які були властиві йому в молодшому віці наприклад, смокче великий палець, проситься спати з батьками, з'явився енурез і т. д. 12 Дитина каже, що у нього виникають такі ж почуття, як якщо б подія відбулася знову. 13 Дитина метушливий і не може сидіти спокійно. 14 Дитина уникає місць, які нагадують йому про те, що трапилося 15 Дитині важко залишатися наодинці з членами сім'ї 16 Дитина стала сильно ніяковіти, коли в його присутності обговорюють проблеми статі. 17 Здається, що дитина перебуває на межі нервового зриву. 18 Здається, що дитина приголомшений або одурманений 19 Буває, що дитина поводиться так, як якби подія відбулася знову. 20 У дитини проблеми з оцінкою часу Він може сплутати час доби, день тижня або переплутати час, коли сталася якась подія 21 Дитина уникає розмов про те, що трапилося. 22 Дитині сняться погані сни. 23 Дитина скаржиться на погане фізичне самопочуття, коли щось нагадує йому про подію Наприклад, у нього виникає головний або зубний біль, утруднене дихання і т. д. 24 Дитині стало важко справлятися зі звичайною діяльністю (шкільні заняття, робота по дому) 25 Дитина грає в те, що трапилося (він програє подія, малює або придумує). 26 Дитина здається загальмованим. Йому потрібно більше часу, ніж раніше, на звичайні дії 27 Дитина говорить про те, що навколишній світ виглядає незвично. Наприклад, речі стали виглядати або звучати по-іншому. 28 Дитина уникає людей, які нагадують йому про подію. 29 У дитини виникли проблеми з концентрацією уваги. 30 Дитина каже, що не хоче думати про те, що трапилося. Обробка результатів 

 Проводиться підрахунок балів окремо по кожній з шкал, а також окремо з питань першої та другої таблиць. Відповіді батьків оцінюються наступним чином: 2 бали за відповідь «так», 1 бал за відповідь «швидше так» і 0 балів за відповідь «ні». 

 Критерію А (негайне реагування) відповідають питання. 1-5 таблиці 1. 

 Критерієм В (нав'язливе відтворення) відповідають питання: 1, 3, 12, 19, 22, 23, 25 таблиці 2. 

 Критерієм С (уникнення) відповідають питання: 4, 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 30 таблиці 2. 

 Критерієм D (зросла збудливість) відповідають питання: 2,6, 8,13,17,29 таблиці 2. 

 Критерієм F (порушення функціонування) відповідають питання: 10, 11, 15, 24 таблиці 2. 

 Загальний рівень посттравматичних симптомів: питання 1-30 таблиці 2. 

 ШКАЛА дисоціації (DISSOCIATIVE EXPERIENCE SCALE - DES) 

 Шкала дисоціації (ШД) (Dissociative Experience Scale - DES) була розроблена як інструмент для роботи в клініці, який міг би допомогти визначити пацієнтів з диссоциативной симптоматикою, а також як дослідницький інструмент, що дає можливість оцінити вираженість діссоціатівних станів і переживань (Bernstain, Putnam, 1986). 

 ШД являє собою короткий опитувальник, що з 28 питань, в якому випробуваного просять оцінити, як часто в повсякденному житті він переживає те чи інше диссоциативное стан. 

 Шкала розроблялася для вимірювання дисоціації як постійної риси (trait) в протилежність ситуативної. Цей опитувальник призначений для надійної, валидной і зручною кількісної оцінки діссоціатівних переживань. Передбачалося, що ШД буде використана як для визначення внеску дисоціації в клінічну картину різних психіатричних розладів, так і для скринінгової оцінки діссоціатівних розладів (або розладів, значущою складовою яких є дисоціація, наприклад таких, як ПТСР). 

 Разом з тим є обмеження: вік респондента не повинен бути менше 18 років. 

  ШКАЛА дисоціації (DISSOCIATIVE EXPERIENCE SCALE - DES) 

 ІНСТРУКЦІЯ. Вам пропонується серія питань про деяких ситуаціях і переживаннях з повсякденного життя. Нас цікавить, як часто це відбувалося з вами. Пам'ятайте, що ваші відповіді повинні ставитися тільки до тих ситуацій і переживань, коли ви не перебували під впливом алкоголю або наркотиків. При відповіді на питання визначте, будь ласка, в якій мірі описане в ньому переживання (або ситуація) відбувалося особисто з вами, і обведіть кружком ту цифру, яка відповідає тому, як часто, в процентному відношенні, вам доводилося відчувати дане переживання або потрапляти в таку ситуацію. 

 Ф. І. О.___Дата___200___г. 

 № ___ 

 Образованіе___ 

 Рік рожденія___ 

 Стать: М Ж___ Буває так, що деякі люди (з деякими людьми трапляється, що) ... Обведіть кружком цифру, яка відповідає тому, як часто це відбувається з вами (у процентному відношенні). 1) ... під час поїздки на метро, ??автобусі, іншому виді транспорту або на автомашині несподівано усвідомлюють, що не пам'ятають того, що з ними відбувалося в цей час або в якусь частину цього часу. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 2) ... слухаючи когось, раптом усвідомлюють, 

 що не чули всього або частини того, що було 

 сказано. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 3) ... перебуваючи в якомусь місці, не можуть пригадати, як вони туди потрапили. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 4) ... виявляють себе одягненими в одяг, про яку не можуть пригадати, як і коли вони її надягали. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 5) ... знаходять серед своїх речей нову і не пам'ятають, як і коли вони її купували. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Буває так, що деякі люди (з деякими людьми трапляється, що) ... Обведіть кружком цифру, яка відповідає тому, як часто це відбувається з вами (у процентному відношенні). 6) ... іноді до них звертаються незнайомі люди, називаючи їх при цьому іншим ім'ям і стверджуючи, що зустрічали їх раніше. 0% 10 20 30 40 50 60 70 SO 90 100% 7) ... відчувають таке відчуття, неначе б вони стоять поруч з собою або спостерігають себе з боку як іншої людини. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 8) ... їм кажуть, що вони іноді не дізнаються друзів або членів своєї сім'ї. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 9) ... забувають деякі важливі події свого життя, (наприклад, весілля або закінчення навчального закладу). 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 10) ... їх звинувачували у брехні, а їм здавалося, що вони говорили правду. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 11) ... дивлячись у дзеркало, вони не впізнають себе. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 12) ... відчувають почуття нереальності оточуючих їх людей і предметів, а може бути, і всього оточуючого їх світу. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 13) ... переживають відчуття, що їх тіло їм не належить. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 14) ... іноді переживають якусь подію (або ситуацію) зі свого минулого так, як ніби воно знову відбувається з ними в даний час. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Буває так, що деякі люди (з деякими людьми трапляється, що) ... Обведіть кружком цифру, яка відповідає тому, як часто це відбувається з вами (у процентному відношенні). 15) ... вони відчувають почуття сумніву в тому, чи дійсно відбувалися якісь події в їхньому житті або ці події тільки примарилися ім. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 16) ... перебуваючи в знайомому і звичному для них місці, раптом відчувають, що вони тут вперше і це місце їм незнайоме. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 17) ... їх настільки поглинає зміст кінофільму або телепередачі, що вони вже не помічають нічого, що відбувається навколо них. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 18) ... фантазія чи мрія здається їм реальністю. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 19) ... іноді вони не помічають фізичного болю. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 20) ... іноді вони сидять, втупившись в простір, ні про що при цьому не думаючи і не помічаючи часу. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 21) ... перебуваючи на самоті, іноді помічають, що голосно розмовляють самі з собою. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 22) ... поводяться в двох схожих ситуаціях настільки по-різному, що у них виникає відчуття ніби вони - дві різні людини. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% Буває так, що деякі люди (з деякими людьми трапляється, що) ... Обведіть кружком цифру, яка відповідає тому, як часто це відбувається з вами (у процентному відношенні). 23) ... іноді їм раптом стає легко діяти в тих ситуаціях (наприклад, спілкування, робота, спорт і т. д.), які зазвичай викликають у них труднощі. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 24) ... іноді вони раптом не можуть пригадати, чи дійсно вони зробили щось або тільки подумали про те, що це потрібно зробити (наприклад, не пам'ятають, чи дійсно вони щойно опустили лист у поштову скриньку або тільки. Подумали про це). 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 25) ... раптом виявляють, що вони скоїли якийсь вчинок, і не пам'ятають, як це сталося. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 26) ... іноді знаходять власні записи, замітки або малюнки, про які не пам'ятають, щоб вони їх робили. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 27) ... іноді чують сторонні голоси всередині своєї голови, які говорять їм, що робити, і коментують їх вчинки. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 28) ... іноді відчувають, що Вони дивляться на світ як би крізь туман або серпанок, так що предмети і люди здаються їм далекими або ясними. 0% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100% 

 ОПИТУВАЧА ПЕРІТРАВМАТІЧЕСКОЙ Дисоціацію 

 Дата___ 

 Ф. І. О.___ 

 ІНСТРУКЦІЯ. Згадайте, будь ласка, з максимальною точністю, як ви себе відчували і що відчували в той час, коли відбувалося найважче з пережитих вами екстраординарних подій. Опишіть коротко це событие___. 

 Нижче наведені питання про те, як ви себе почували саме в той час. Обведіть гуртком варіант відповіді, який відповідає тому, наскільки вірно опис, наведене в питанні, відображає те, що ви відчували в момент події. 1. Чи були такі моменти під час події, коли ви переставали розуміти, що відбувається? Чи було у вас відчуття втрати почуття реальності, «випадання з реальності»? Чи були інші стану, коли ви переставали відчувати себе частиною того, що відбувається? 1 

 абсолютно 

 невірно 2 іноді вірно 3 

 до деякої 

 ступеня 

 вірно 4 

 Вірно 5 

 абсолютно 

 вірно 2. Чи було так, що ви діяли автоматично («на автопілоті»)? Так, зробивши щось, ви пізніше усвідомлювали, що це зроблено вами, але ніяких активних намірів зробити це дію тоді у вас не було? 1 

 зовсім невірно 2 іноді вірно 3 

 до деякої 

 ступеня 

 вірно 4 

 Вірно 5 

 абсолютно 

 вірно 3. Змінювалося у вас почуття часу? Здавалося вам, що події надзвичайно прискорювати або сповільнювати? 1 

 зовсім невірно 2 іноді вірно 3 

 до деякої 

 ступеня 

 вірно 4 

 Вірно 5 

 абсолютно 

 вірно 4. Здавалося Чи вам все, що відбувається нереальним, як ніби ви були у сні або дивилися кіно чи якесь уявлення? 1 

 абсолютно 

 невірно 2 іноді вірно 3 

 до деякої 

 ступеня 

 вірно j 

4

 вірно 5 

 абсолютно 

 вірно 5. Чи відчували ви себе стороннім спостерігачем того, що відбувається з вами особисто? Чи було у вас відчуття, що ви як би летите над місцем події або спостерігаєте все з боку? 1 

 абсолютно 

 невірно 2 іноді вірно 3 

 до деякої 

 ступеня 

 вірно 4 

 Вірно 5 

 абсолютно 

 вірно 6. Чи було так, що ваше відчуття власного тіла як би перекручувати або змінювати - ви відчували себе незвично маленьким або великим? Чи відчували ви, що не пов'язані зі своїм тілом? 1 

 абсолютно 

 невірно 2 іноді вірно 3 

 до деякої 

 ступеня 

 вірно 4 

 Вірно 5 

 абсолютно 

 вірно 7. Здавалося вам, що щось відбувається на ваших очах з кимось іншим відбувається безпосередньо з вами? Наприклад, якщо ви бачили, як когось травмувало, чи відчували ви, що травмувало саме вас, навіть якщо насправді цього не відбулося? 1 

 абсолютно 

 невірно 2 іноді вірно 3 

 до деякої 

 ступеня 

 вірно 4 

 Вірно 5 

 абсолютно 

 вірно 8. Чи було так, що після того, як все скінчилося, ви були здивовані, виявивши, що у вашій присутності відбулося багато подій, про які ви нічого не знаєте (особливо таких, які ви зазвичай обов'язково помічаєте)? 1 

 абсолютно 

 невірно 2 іноді вірно 3 

 до деякої 

 ступеня 

 вірно 4 

 Вірно 5 

 абсолютно 

 вірно 9. Якщо ви були травмовані під час події, чи помітили ви, що в момент травми відчули дивно слабку біль або не відчули болю зовсім? (Якщо ви не були травмовані, поставте позначку тут) 1 

 абсолютно 

 невірно 2 іноді вірно 3 

 до деякої 

 ступеня 

 вірно 4 

 Вірно 5 

 абсолютно 

 вірно 

  ШКАЛА ОЦІНКИ ІНТЕНСИВНОСТІ БОЙОВОГО ДОСВІДУ (COMBA T EXPOSURE SCALE) 

 Ф. І. О.___ 

 Дата___ 

 ІНСТРУКЦІЯ. Ці питання стосуються характеру і тривалості вашого перебування в умовах військових дій (якщо таке з вами відбувалося), включаючи всі події, що мали місце на землі, в повітрі або на морі. Під кожним питанням є шкала, проранжувати від 0 до 3 (або від 0 до 4). Виберіть на цій шкалі позицію, яка максимально наближається до опису вашого військового досвіду, і обведіть цифру у відповідності з вашим вибором. Будь-які неясності щодо питань ви можете прояснити з психологом, який бере у вас інтерв'ю. Бал 0 1 2 3 4 1. Скільки разів ви ходили у військовий дозор, брали участь у десантній операції або виконували інше завдання в умовах підвищеної небезпеки? Жодного разу 1-2 рази 3-12 разів 13-50 раз Більш ніж 50 раз 2. Скільки місяців ви перебували в зоні обстрілу з боку супротивника? Жодного разу Менше 1 місяця 1-3 місяці 4-6 місяців Більш, ніж 6 місяців 3. Як часто ви перебували в оточенні ворога? Жодного разу 1-2 рази 3-12 разів Більше 12 разів - 4. Скільки людей у ??вашому підрозділі було вбито, поранено або пропало без вісті під час військових дій? Жодного Між 1-25% Між 26-50% Більш, ніж 50% 5. Скільки разів ви брали участь в обстрілі противника? Жодного разу 1-2 рази 3-12 разів 13-50 раз Більш ніж 50 раз 6. Скільки разів ви спостерігали, як хтось був убитий або поранений в ході бойових дій? Жодного разу 1-2 рази 3-12 разів 13-50 раз Більш ніж 50 раз 7. Скільки разів ви піддавалися небезпеки бути вбитим або пораненим (кулями, снарядами, холодною зброєю), потрапляли в засідку, в інші дуже небезпечні ситуації? Жодного разу 1-2 рази 3-12 разів 13-50 раз Більш ніж 50 раз 

 ОПИТУВАЧА травматичного стресу ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ ПСИХОЛОГІЧНИХ НАСЛІДКІВ 

 Даний опитувальник призначений для вивчення стану людини після впливу надзвичайних факторів, а саме - знаходження в екстремальних умовах (Котенев, 1996). 

 Він вивчає наявність в учасника бойових дій таких проявів посттравматичного синдрому, як надпильний, перебільшене реагування, агресивність, порушення пам'яті та концентрації уваги, депресія, тривожність, зловживання наркотичними і лікарськими засобами, галюцинаторні переживання, проблеми зі сном (труднощі із засипанням і переривчастий сон) . 

 ІНСТРУКЦІЯ 

 Уважно читаючи кожне твердження, виберіть той варіант відповіді, який найбільше відповідає вашому стану або думку в даний час. У кожній колонці на бланку відповідей під номером твердження обведіть цифру, що позначає ваша відповідь: 5 - абсолютно вірно; 4 - швидше вірно; 3 - частково вірно, почасти невірно; 2 - швидше невірно; 1 - абсолютно невірно. 

 ТЕКСТ ОПИТУВАЧА 

 1. Вранці я прокидаюся свіжим і відпочив 

 2. Я добре координую свої рухи 

 3. Я відчуваю стомлення 

 4. Мені необхідно зусилля, щоб вникнути в те, що говорять оточуючі 

 5. Раптово у мене буває сильне серцебиття 

 6. Я приймаю їжу машинально, не відчуваючи при цьому задоволення 

 7. Навколишній мене світ здається нереальним 

 8. Я здригаюся від раптового шуму 

 9. Я настільки живо згадую окремі події, що при цьому ніби знову переживаю їх 

 10. Я абсолютно здоровий фізично 

 11. Мені приносить задоволення бути серед інших людей 

 12. Часто я дію так, ніби мені загрожує небезпека 

 13. Мене не можна дорікнути в неуважності 

 14. Я часто бачу один і той же страшний сон 

 15. Безумовно, я винен перед людьми 

 16. Дурниці дратують мене 

 17. Я намагаюся не дивитися телевізор, якщо показують хроніку драматичних подій 

 18. Мені подобається моя робота 

 19. Я пережив серйозну втрату 

 20. Я добре висипаюся ночами 

 21. Я ніколи не бачу страшних снів 

 22. Іноді мені хочеться напитися 

 23. Мої близькі сильно турбуються через моєї роботи 

 24. У мене буває відчуття, що час тече як би уповільнено 

 25. Іноді я звертаюся до лікаря тільки тому, що хочу трохи відпочити 

 26. Багато речей втратили для мене інтерес 

 27. Без жодного приводу я можу вийти з себе 

 28. Мені слід було б дотримуватися дієти 

 29. Я намагаюся уникати розмов на неприємні теми 

 30. Буває, що я забуваю речі 

 31. Іноді мені здається, що навіть близькі люди не розуміють мене 

 32. Мені необхідно краще контролювати емоції 

 33. Минулі події підчас згадуються більш яскраво, ніж те, відбувається зараз 

 34. Мені іноді здається, що світ навколо мене втрачає фарби 

 35. Я прокидаюся від раптового страху 

 36. Мені коштує великих зусиль працювати в колишньому ритмі 

 37. Часом я відчуваю озноб 

 38. Мені хочеться допомагати людям, що потрапили в біду 

 39. Нещодавно мені довелося зіткнутися з дуже небезпечними обставинами 

 40. Я відчуваю себе більш впевнено, ніж багато хто з моїх однолітків 

 41. Я засинаю з працею 

 42. Я відчуваю почуття самотності 

 43. Мені буває важко згадувати те, що відбувалося зовсім недавно 

 44. Я відчуваю, що стаю іншою людиною 

 45. Мене радують часом самі незначні речі 

 46. Я відчуваю прилив сил 

 47. Вранці я прокидаюся з великими труднощами 

 48. Мої думки постійно повертаються до того, про що не хочеться думати 

 49. Я відчуваю почуття сорому 

 50. Зазвичай я не звертаюся до лікаря, навіть якщо відчуваю, що не зовсім здоровий 

 51. Мій сон настільки міцний, що гучні звуки або яскраве світло не можуть мені перешкодити 

 52. Мені кажуть, що я скрикую у сні 

 53. Я часто думаю про майбутнє 

 54. Іноді я серджуся 

 55. Я боюся, що можу накоїти щось всупереч своїм намірам 

 56. Буває, що я забуваю те, що хотів сказати або зробити 

 57. Останнім часом мій настрій погіршився 

 58. Мені нема на кого покластися 

 59. Хотілося б, щоб моя сім'я приділяла мені більше уваги 

 60. Безумовно, я люблю ризикувати 

 61. Мені подобається «чорний гумор» 

 62. Я в усьому покладаюсь на самого себе 

 63. Я постійно відчуваю потребу небудь жувати, навіть не відчуваючи голоду 

 64. Іноді мені здається, що я заплутався в житті 

 65. Мені здається, що я не зумів зробити того, що від мене вимагалося 

 66. Я відчуваю інтерес і смак до життя 

 67. Мені весело і легко в компанії людей 

 68. Я багато і плідно працюю 

 69. Часто я забуваю, куди поклав ту чи іншу річ 

 70. Я намагаюся ні з ким не обговорювати свої проблеми 

 71. Я ніколи не відчував страху 

 72. Мені було б корисно побути одному 

 73. Роблячи яку-небудь справу, я часто думаю зовсім про інше 

 74. Моє життя різноманітна і насичена подіями 

 75. Я ніколи не робив вчинків, за які мені було б соромно 

 76. Чужі труднощі мало кого хвилюють 

 77. Я відчуваю себе набагато старше своїх років 

 78. Мені здається, що мене чекає щасливе майбутнє 

 79. У житті мені довелося випробувати таке, що краще не згадувати 

 80. Я гостро сприймаю чужий біль 

 81. Мені здається, я втратив здатність радіти життю 

 82. Мене турбують головні болі 

 83. Легкі заробітки зазвичай пов'язані з порушенням закону 

 84. Я не проти підзаробити зайвого 

 85. Сторонні звуки відволікають мене 

 86. Я намагаюся не вступати в бійку, якщо справа мене не стосується 

 87. Я вірю в торжество справедливості 

 88. Моє серце працює як зазвичай 

 89. Іноді я приймаю пігулки 

 90. Є речі, які я не можу собі пробачити 

 91. Безумовно, мені потрібен час, щоб прийти в себе 

 92. Алкоголь добре знімає будь-який стрес 

 93. Я не схильний скаржитися на здоров'я 

 94. Мені хочеться все трощити на своєму шляху 

 95. Більшість людей стурбоване лише власним благополуччям 

 96. Мені нелегко стримувати свій гнів 

 97. Я вважаю, що правий той, хто сильніший 

 98. У мене ніколи не було непритомності 

 99. Мені слід було б навчитися уникати конфліктів 

 100. Я придбав у житті хороших друзів 

 101. Мене вважають врівноваженою людиною 

 102. Нервове напруження добре знімає сауна 

 103. Я відчуваю розгубленість 

 104. Часто мені здається, що мене підстерігає небезпека 

 105. Я працюю, чи не відчуваючи втоми 

 106. Я відчуваю сильне внутрішнє збудження 

 107. Мені важко зосередитися одночасно на кількох справах 

 108. Часто я здійснюю мимовільні дії у відповідь на несподіваний звук або рух 

 109. Я почуваю себе цілком впевненим 

 110. Мені є за що дякувати долі 

 Обробка результатів 

 1. Надпильний. Дана шкала відповідає наступних питань: 2, 32, 46, 58, 62, 70, 98, 105, 106, 109. Підрахуйте середнє арифметичне значення. 

 2. Перебільшене реагування. Дана шкала відповідає наступних питань: 8, 12, 39, 102, 104, 108. Підрахуйте середнє арифметичне значення. 

 3. Притупленість емоцій. Дана шкала відповідає наступних питань: 3, 4, 6, 7, 13. 24, 26, 34, 45, 64, 66, 74, 81. Підсумуйте значення (питання: 3, 4, 6, 7, 24, 26, 34, 64, 81) і відніміть значення по залишилися питань (13, 45, 66, 74), отриману величину розділіть на 9. 

 4. Агресивність. Дана шкала відповідає Наступним питань: 60, 83, 84, 87, 94, 96, 97, 99. Підрахуйте середнє арифметичне значення. 

 5. Порушення пам'яті та концентрації уваги. Дана шкала відповідає-наступних питань: 30, 36, 43, 56, 69, 73, 85, 91, 107. Підрахуйте середнє арифметичне значення. 

 6. Депресія. Дана шкала відповідає наступних питань: 19, 26, 34, 42, 48, 57, 64, 81, 91, 82, 72. Підрахуйте середнє арифметичне значення. 

 7. Загальна тривожність. Дана шкала відповідає наступних питань: 5, 16, 31, 37, 55, 59, 76, 103. Підрахуйте середнє арифметичне значення. 

 8. Напади люті. Дана шкала відповідає наступних питань: 54, 84, 86, 88, 96, 101. Підсумуйте значення (питання: 54, 84, 96) і відніміть значення по залишилися питань (86, 88, 101), отриману величину розділіть на 3. 

 9. Зловживання наркотичними і лікарськими речовинами. Дана шкала відповідає наступних питань: 22, 25, 50, 63, 89, 92, 102. Підсумуйте значення (питання: 22, 25. 63, 89. 92) і відніміть значення по залишилися питань (50, 102), отриману величину розділіть на 3. 

 10. Непрохані спогади і галюцинаторні переживання. Дана шкала відповідає наступних питань: 7, 9, 17, 19, 29, 33, 48, 71, 79. Підрахуйте середнє арифметичне значення. 

 11, Проблеми зі сном (труднощі із засипанням і переривчастий сон). Дана шкала відповідає наступних питань: 1, 14, 20, 21, 35, 41. 47, 51, 52. Підсумуйте значення (питання: 14, 35, 41, 47, 52) і відніміть значення по залишилися питань (1, 20, 21, 51), отриману величину розділіть на 4. 

 12. «Вина вижив». Дана шкала відповідає наступних питань: 15, 38, 49, 65, 80, 90. Підрахуйте середнє арифметичне значення. 

 13. Оптимізм. Дана шкала відповідає наступних питань: 10, 11, 18, 40, 44, 53, 67, 68, 75, 77, 78, 93, 100, 110. Підрахуйте середнє арифметичне значення. 

 ШКАЛА базові переконання (WORLD ASSUMPTION SCALE - WAS) 

 Концепція базових переконань, що стосуються доброти та розумності навколишнього світу, доброзичливості чи ворожості людей і цінності власного Я, розроблялася на основі висловлювань людей, які пережили травму, про себе, про оточуючих людей і про те, як вони розуміють устрій світу (Janoff-Bulman, 1989 , 1992). 

 Шкала базових переконань - опитувальник, що з 32 тверджень, що відображають оцінку восьми основних категорій: 

 1) доброта навколишнього світу (BW, benevolence of world) 

 2) доброзичливість людей (ВР, benevolence of people) 

 3) справедливість світу (J, justice) 

 4) контрольованість світу (С, control) 

 5) випадковість як принцип розподілу подій, що відбуваються (R, randomness) 

 6) цінність власного «Я» (SW, self-worth) 

 7) ступінь самоконтролю (SC, self-control) 

 8) ступінь удачі, чи везіння (L, luckiness) 

 Інструкція: Відзначте ступінь своєї згоди або незгоди з кожним із тверджень по 6-бальною шкалою: 

 «1» - «абсолютно не згоден», 

 «2» - «не згоден», 

 «3» - «скоріше не згоден», 

 «4» - «скоріше згоден», 

 «5» - «згоден», 

 «6» - «повністю згоден». 

 1. Невдача з меншою ймовірністю осягає гідних, хороших людей. 

 2. Люди за своєю природою недружелюбні і злі. 

 3. Кого в цьому житті спіткає нещастя - справа випадку. 

 4. Людина по натурі добрий. 

 5. У цьому світі набагато частіше відбувається щось хороше, ніж погане. 

 6. Протягом нашого життя багато в чому визначається випадком. 

 7. Як правило, люди мають те, що заслуговують. 

 8. Я часто думаю, що в мені немає нічого хорошого. 

 9. У світі більше добра, ніж зла. 

 10. Я цілком везуча людина. 

 11. Нещастя трапляються з людьми через помилки, які вони зробили. 

 12. У глибині душі людей не дуже хвилює, що відбувається з іншими. 

 13. Зазвичай я поступаю таким чином, щоб збільшити ймовірність сприятливого для мене результату справи. 

 14. Якщо людина хороший, до нього прийдуть щастя і удача. 

 15. Життя занадто сповнена невизначеності - багато що залежить від випадку. 

 16. Якщо задуматися, то мені дуже часто щастить. 

 17. Я майже завжди прикладаю зусилля, щоб запобігти нещастя, які можуть статися зі мною. 

 18. Я про себе невисокої думки. 

 19. У більшості випадків хороші люди отримують те, чого заслуговують в житті. 

 20. Власними вчинками ми можемо запобігати неприємності. 

 21. Оглядаючи своє життя, я розумію, що випадок був до мене прихильний. 

 22. Якщо вживати заходів обережності, можна уникнути нещасть. 

 23. Я прикладаю дії, щоб захистити себе від нещасть. 

 24. Загалом-то, життя - це лотерея. 

 25. Світ прекрасний. 

 26. Люди в більшості своїй добрі і готові прийти на допомогу. 

 27. Я зазвичай вибираю таку стратегію поведінки, яка принесе мені максимальний виграш. 

 28. Я дуже задоволений тим, яка я людина. 

 29. Якщо трапляється нещастя, то зазвичай це тому, що люди не вжили необхідних заходів для захисту. 

 30. Якщо подивитися уважно, то побачиш, що світ сповнений добра. 

 31. У мене є причини соромитися свого характеру. 

 32. Я більш вдалим, ніж більшість людей. 

 Обробка результатів 

 До кожної з 8 шкал ставляться по 4 затвердження (див. «ключ»). Значення по кожній з шкал визначається середнім арифметичним балом за відповідними твердженнями. Для прямих тверджень це бали, відмічені респондентом, а для зворотних (помічених в «ключі» знаком мінус) - реверсивні значення (протилежні зазначеним щодо середини шкали, тобто «1» відповідає «6», «2» - «5» , «3» - «4» і так далі). 

 Первинні категорії переконань можуть також оцінюватися як 3 узагальнених напрямки відносин: 

 1. Загальне ставлення до доброти навколишнього світу: обчислюється як середнє арифметичне між BW і ВР (доброта світу і доброзичливість людей). 

 2. Загальне ставлення до осмисленості світу, тобто контрольованості і справедливості подій: обчислюється як середнє арифметичне між показниками J (справедливість світу), С (контрольованість) і реверсивним R (випадковість). 

 Переконання щодо власної цінності, здатності управління подіями і везіння: обчислюється як середнє арифметичне між SW (цінність Я), SC (самоконтроль) і L (везіння). 

 Ключ: BW 5 9 25 30 ВР -2 4 -12 26 J 1 7 14 19 з 11 20 22 29 R 3 6 15 24 SW -8 -18 28 -31 SC 13 17 23 27 L 10 16 21 32 Даний опитувальник дозволяє порівнювати базові переконання у різних груп людей, наприклад, які пережили різні види травматичного досвіду. Він може бути використаний і в індивідуальній роботі: якщо показники по якій шкалі у людини сильно занижені, то це слід врахувати при наданні психологічної допомоги. У нормі показники за всіма шкалами вище середнього. 

 ОСОБИСТІСНИЙ ПРОФІЛЬ КРИЗИ (ТАРАС, 2003) 

 Пропонований опитувальник дозволяє визначити особистісний профіль пережитої кризи. Його теоретичною основою є положення про комплексний характер переживання кризи, що зачіпає різні фізіологічні і психологічні аспекти. 

 Інструкція: «Ви переживаєте непростий період в житті. Для того щоб надати вам можливу допомогу, оточуючим необхідно знати особливості вашого нинішнього стану, індивідуальні прояви кризи. Адже переживання кризи - комплексний процес, який стосується всі рівні вашого існування. 

 Прочитайте наведені нижче твердження і відзначте номери тих з них, які відповідають вашому нинішньому стану. Якщо твердження лише частково вірно, то підкресліть ту його частину, яка відповідає вашим реакцій. Хочемо нагадати, що в наведеному списку немає поганих або хороших проявів і реакцій. Всі вони являють собою лише неминучий наслідок пережитої кризи. 

 1. Я страждаю від головних болів, нездужання або відчуваю себе погано. 

 2. Я став розсіяним. 

 3. Мене не покидає відчуття тривоги, яка забарвлює мої судження і почуття. 

 4. Часом у мене виникають думки, що немає сенсу продовжувати жити як раніше. 

 5. Я уникаю думати або говорити про свою невдачу (нещастя). 

 6. Часом моє серце б'ється прискорено. 

 7. Мені здається, що я втратив здатність реально оцінювати події і сприймати їх чітко. 

 8. Я розсерджений на весь світ за те, що це сталося зі мною. 

 9. Я відчуваю фізичну втому, апатію, млявість почуттів. 

 10. Думки про те, що трапилося безперестанку крутяться у мене в голові, і я не можу зупинити їх. 

 11. Часом я не можу нормально дихати. 

 12. Часом мені важко чітко формулювати свої думки. 

 13. Після того, що сталося я не плачу і не сумую так, як це зазвичай має бути. 

 14. Всі оточували мене здаються чужими, холодними і безнадійними. 

 15. Я зовсім не можу працювати як раніше, у мене все валиться з рук. 

 16. Запори (проноси) мене турбують частіше, ніж зазвичай. 

 17. Я став забудькуватим і пропускаю деякі обов'язкові заходи. 

 18. Часом я плачу або близький до сліз. 

 19. Я не отримую задоволення від приємних і радісних подій, як раніше. 

 20. Мені хочеться забутися і бігти світ за очі. 

 21. У мене є труднощі з засинанням. 

 22. Мені дуже важко зосередитися на чому-небудь. 

 23. Майже весь час я відчуваю незрозумілу тривогу. 

 24. Часом я ненавиджу себе. 

 25. Часом думки про те, що трапилося позбавляють мене сну. 

 26. Мій пульс прискорений (уповільнений), кров'яний тиск підвищений (знижений). 

 27. Моє сприйняття навколишнього звужено і обмежено моєю проблемою і всім, що її стосується. 

 28. Мені соромно за себе і за все, що зі мною сталося. 

 29. Часом все здається мені безглуздим. 

 30. Я не в змозі виконувати свої професійні та домашні обов'язки як раніше. 

 31. У мене нестійкий серцевий ритм (уповільнений, прискорений). 

 32. Мені здається, що ряд моїх рішень, прийнятих в даний час, непродуман, скоропалітелен і швидше навіть імпульсивний. 

 33. Часом мене охоплює стан повної нечутливості, неначебто нічого не сталося. 

 34. Моє Я так змінилося, що часом я не дізнаюся сам себе. 

 35. Я став приділяти набагато більше часу роботі (службі) та в цьому знаходжу вихід із ситуації. 

 36. У мене часто буває сухість у роті. 

 37. Мені складно запам'ятати інформацію, яку раніше я запам'ятовував без особливої ??напруги. 

 38. Найчастіше у мене виникає бажання розповісти про свої душевні переживання навіть малознайомим людям. 

 39. Придушене, пригнічений настрій у мене триває довго. 

 40. Час від часу у мене мимоволі (у вигляді своєрідної спалаху) пожвавлюються найбільш травматичні спогади про те, що трапилося. 

 41. Часто у мене виникає суб'єктивне відчуття нестачі повітря і навіть відчуття зупинки дихання. 

 42. Я не можу належним чином зосередитися при виконанні своїх службових обов'язків. 

 43. Часом у мене виникає відчуття, що все всередині стислося в грудку. 

 44. У мене загострилося критичне ставлення до себе і своїх вчинків. 

 45. Я втомлююся навіть від виконання своїх звичайних обов'язків. 

 46. У мене погіршився апетит, часом з'являється нудота. 

 47. Іноді мені здається, що все що відбувається нереально. 

 48. З кожним днем ??мені все частіше приходить думка про те, 

 що я не зробив все можливе для того, щоб уникнути такого розвитку подій. 

 49. Мій настрій стало вкрай нестійким. 

 50. Я став пити більше, ніж слід. 

 51. Я став надмірно пітливість. 

 52. Коли до мене звертаються, я часто відповідаю із затримкою. 

 53. Мене охопив стан байдужості до оточуючого, ніщо не хвилює, не турбує, не цікавить. 

 54. Я нікого не хочу бачити і намагаюся бути один. 

 55. Велику частину часу я продовжую роздумувати про те, що трапилося, хоча це і болісно. 

 56. Мій сон став неспокійним, і іноді переривається кошмарами. 

 57. Я став помічати, що часто не можу згадати інформацію, яку завжди пам'ятав. 

 58. Я настільки поглинений своїми почуттями, що через це стає тільки гірше. 

 59. У мене часто буває буркітливе настрій, я став дратівливим, похмурим, агресивним по відношенню до рідних і близьких. 

 60. Я намагаюся уникати труднощів як у думках, так і в діях. 

 Обробка результатів: кожен ствердну відповідь оцінюється в один бал. Підрахуйте бали відповідно до ключа, потім суму помножте на відповідний даній шкалі множник (якщо він є). 

 1. ЗАГАЛЬНИЙ СТАН: (1). 

 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ: 

 а) порушення функціонування вегетативної системи (26, 36, 51 х 4) 

 б) порушення серцевої діяльності (6, 31 х 6) 

 в) порушення дихання (11, 41 х 6) 

 г) порушення функціонування шлунково-кишкового тракту (16, 46 х 6) 

 д) проблеми зі сном (21, 56 х 6) 

 3. УСКЛАДНЕННЯ У пізнавальному-АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

 а) ускладнення функціонування уваги (2, 22, 42 х 4) 

 б) ускладнення функціонування сприйняття (7, 27, 47 х 4) 

 в) ускладнення функціонування мислення (12, 32, 52 х 4) 

 г) ускладнення функціонування пам'яті (17, 37, 57 х 4) 

 4. ПОРУШЕННЯ емоційного реагування 

 а) тривога (3, 23, 43 х 4) 

 б) генералізовані емоційні реакції (гнів, сором, вина) (8, 28, 48 х 4) 

 в) емоційна тупість (13, 33, 53 х 4) 

 е) легкодухість, підвищена емоційність (18, 38, 58 х 4) 

 5. Депресивний настрій (4, 9, 14, 19, 24, 29, 

 34, 39, 44, 49, 54, 59) 

 6. Зміни в поведінці І ДІЯЛЬНОСТІ: 

 а) спроби піти від проблеми (5, 20, 35, 50 х 3), 

 б) поглинання проблемою (10, 25, 40, 55 х 3) 

 в) проблеми з виконанням службових і домашніх обов'язків (15, 30, 45, 60 х 3). 

 Визначення індивідуального профілю переживання кризи проводиться за ключовою таблиці, де відображаються набрані бали за наведеними 17 позиціям. 

 ОСОБИСТІСНА І СОЦІАЛЬНА ІДЕНТИЧНІСТЬ (УРБАНОВИЧ, 1998, 2001) 

 В даний час перевага віддається методикам так званого «раннього виявлення», що дозволяє виявити перші ознаки, що вказують на психологічний дискомфорт і неблагополуччя. Пропонований опитувальник дозволяє визначити рівень особистісної та соціальної ідентичності, розпізнати перші ознаки розладу людини з собою і зі своїм соціальним оточенням. 

 При цьому під особистісної ідентичністю розуміється самовизначення в термінах фізичних, інтелектуальних і моральних рис індивіда; під соціальною ідентичністю - самовизначення в термінах віднесення себе до певної соціальної групи. 

 На основі різних психологічних досліджень можна зробити висновок: людина прагне до збереження позитивної ідентичності. Її наявність сприяє сприйняттю навколишнього світу як більш стабільного, надійного, справедливого, збалансованого. Навпаки, втрата позитивної ідентичності дезорганізує внутрішній світ людини. Виникає дисгармонія образу свого Я і образу навколишнього світу, що перешкоджає адекватному поведінці в цьому світі. Особливо масового характеру дані процеси набувають в умовах радикальної соціальної трансформації. Відповіддю людської психіки на різкі зміни в соціальному світі є криза ідентичності. 

 Важливо вчасно визначити як наближення людини до даної кризи, так і сам факт його переживання. Цій меті і служить приводиться методика, що дозволяє виявити, наскільки і в яких сферах у людини настає розлад з собою і з соціальним оточенням. Для психолога важливий не тільки підрахунок балів, але і якісний аналіз відповідей опитуваних. 

 Опитувальник дозволяє здійснити аналіз особистісної та соціальної ідентичності за наступними восьми позиціях: 1) служба; 2) матеріальне становище; 3) внутрішній світ; 4) здоров'я; 5) сім'я; 6) оточуючі; 7) майбутнє; 8) суспільство. 

 Кожній позиції відповідають 12 тверджень опитувальника. Ствердну відповідь на кожне твердження оцінюється в один бал і в цілому підвищує показник особистісної та соціальної ідентичності, почуття самототожності. 

 Інструкція: «Прочитайте наведені нижче твердження і відзначте номери тих з них, які відповідають вашому нинішньому стану і сприйняттю себе і навколишнього соціального світу. 

 1. Я маю чітке уявлення про суть моєї роботи та її цілі. 

 2. Я маю чітке уявлення про свій нинішній матеріальному становищі. 

 3. Я постійно розвиваю себе різними способами. 

 4. Я цілком задоволений станом свого здоров'я. 

 5. На сьогоднішній день моя сімейна ситуація мене цілком задовольняє. 

 6. Я щиро цікавлюся думкою і точкою зору інших людей. 

 7. Я знаю свої головні цілі в житті. 

 8. Мене цілком влаштовує мій соціальний статус у суспільстві. 

 9. Моя служба (робота) допомагає мені в досягненні моїх життєвих цілей. 

 10. Мені вдається дотримуватися рамок свого бюджету. 

 11. Я регулярно читаю пресу і цікавлюся новинами. 

 12. Я регулярно буваю на оглядах у лікаря і перевіряю стан свого здоров'я. 

 13. Я розумію значення сім'ї для себе. 

 14. Мене цікавлять чужі турботи і проблеми. 

 15. Я послідовно, наполегливо і енергійно прагну 

 до досягнення своїх головних цілей в житті. 

 16. Моя професія досить шанована в суспільстві. 

 17. Я маю чітке уявлення про свої перспективи по роботі (службі). 

 18. Я знаю, які заходи необхідно вжити для поліпшення мого матеріального становища. 

 19. Я регулярно читаю літературні твори. 

 20. Я регулярно займаюся фізкультурою. 

 21. Я приділяю достатньо часу своїй родині. 

 22. Моя думка цікавить інших людей. 

 23. Я знаю, коли приблизно здійсняться мої життєві цілі (у відповідності з моїм життєвим планом). 

 24. Мене практично все влаштовує в навколишньому мене соціальної дійсності. 

 25. Я буду працювати (служити) в цій сфері діяльності 

 через п'ять років. 

 26. Для того щоб підтримати своє матеріальне становище, я часто беру в борг. 

 27. Я відвідую навчальні заходи та спеціальні курси. 

 28. Я сплю достатній час щодня. 

 29. У членів моєї сім'ї є спільні захоплення. 

 30. Я вмію слухати інших. 

 31. У мене є аналіз факторів і умов, що сприяють досягненню моїх життєвих цілей. 

 32. Мене хвилює все, що відбувається в нашому сучасному суспільстві. 

 33. Я буду працювати (служити) в цій сфері діяльності через 10 років. 

 34. Заходи, які я прикладаю для поліпшення мого матеріального становища, цілком реальні. 

 35. Я беру участь у різноманітній спільної діяльності, що сприяє моєму особистісному розвитку. 

 36. Моє харчування достатньо, регулярно і збалансовано. 

 37. Я добре знаю членів своєї сім'ї - їх потреби, думки, бажання, позиції. 

 38. Я вмію цінувати тих людей, з ким спілкуюся. 

 39. У мене є аналіз факторів і умов, що перешкоджають досягненню моїх життєвих цілей. 

 40. Мене хвилює, в якому напрямку розвивається наше сучасне суспільство. 

 41. Я досить натхнений і мотивований для цієї роботи (служби) 

 42. Моє матеріальне становище мене цілком влаштовує. 

 43. У мене є план особистісного розвитку. 

 44. Я вживаю алкоголь помірно. 

 45. Я можу створити у своїй родині відкриту і душевну атмосферу. 

 46. Я прагну розвивати людей, з якими спілкуюся. 

 47. Я знаю критичні пункти («вузькі місця») на шляху до досягнення моїх життєвих цілей. 

 48. Сьогодні мені живеться краще, ніж 10 років тому. 

 49. У майбутньому я знайду в собі достатньо наснаги та мотивації, спираючись головним чином на свій особистий потенціал. 

 50. Я впевнений в тому, що знаю, як зробити своє матеріальне становище краще. 

 51. Я наполегливий у реалізації плану мого особистісного розвитку. 

 52. Я людина некурящий. 

 53. Я впевнений у надійності моїх сімейних умов. 

 54. Я прагну розуміти людей, з якими спілкуюся. 

 55. Я знаю, що мені потрібно і в якій мірі для досягнення моїх життєвих цілей. 

 56. Сьогодні мені живеться краще, ніж п'ять років тому. 

 57. Я отримую внутрішнє задоволення від своєї нинішньої роботи (служби). 

 58. Мої потреби і можливості оптимізовані і врівноважені. 

 59. Час від часу я вдосконалюю план мого особистісного розвитку. 

 60. У моєму щоденному раціоні цілком достатньо свіжих овочів і фруктів. 

 61. Я здатний не тільки «брати» від сім'ї, а й «давати» їй. 

 62. Я дбаю про підтримання дружніх відносин. 

 63. При русі до моїм головним життєвим цілям я покладаюся головним чином на себе. 

 64. У мене цілком достатньо можливостей, що дозволяють впливати на розвиток процесів у сучасному суспільстві. 

 65. Я знаю, що необхідно зробити, щоб моя робота (служба) в найближчі роки відповідала моїм особистим потребам і моєї життєвої філософії. 

 66. Я здатний на радикальні кроки щодо поліпшення свого матеріального становища. 

 67. Я знаю, як мені реалізувати мої потреби в особистісному розвитку. 

 68. Я досить рухаюся протягом дня. 

 69. Я можу створити надійні і сприятливі умови для своєї сім'ї. 

 70. З моєї точки зору, у мене достатньо друзів і приятелів. 

 71. Я готовий у повній мірі використовувати наявні можливості, що дозволяють досягти моїх життєвих цілей. 

 72. Я приділяю достатньо часу і уваги роздумам над проблемами сучасного суспільства. 

 73. Позитивні і негативні сторони моєї нинішньої роботи (служби) цілком врівноважені і компенсовані. 

 74. Я можу покладатися на допомогу оточуючих в поліпшенні мого матеріального становища. 

 75. Я знаю, як управляти своїм душевним станом. 

 76. Я веду здоровий спосіб життя. 

 77. Я знаю, як розвивати своє сімейне життя. 

 78. Я враховую думку і точку зору інших людей. 

 79. Я готовий нейтралізувати дію факторів та умов, що перешкоджають досягненню моїх життєвих цілей. 

 80. Я знаю, в якому напрямку розвивається суспільство, в якому живу. 

 81. Моя робота (служба) мене цілком задовольняє, відповідає моїм матеріальним запитам і духовним інтересам. 

 82. Я маю чітке уявлення про той рівень матеріального становища, який необхідний мені і моїй родині. 

 83. Я знаю свої внутрішні можливості. 

 84. У мене є особистий план свого фізичного вдосконалення. 

 85. Я прагну до встановлення добрих взаємин зі своїми батьками та родичами. 

 86. У своїй життєдіяльності я потребую оточуючих. 

 87. Я готовий до можливого і необхідного перегляду моїх життєвих цілей (особливо в умовах їх нереальності). 

 88. Я поділяю цінності, на яких базується сучасне суспільство. 

 89. Я бачу соціальну значимість і необхідність моєї роботи (служби). 

 90. Я можу бути максимально цілеспрямованим, активним і наполегливим у поліпшенні свого матеріального становища. 

 91. Я достатньо часу перебуваю один, наодинці зі своїми думками. 

 92. Я наполегливий у реалізації особистого плану свого фізичного вдосконалення. 

 93. Я прагну до встановлення добрих взаємин з батьками та родичами чоловіка (дружини). 

 94. Я вважаю, що оточуючі потребують в мені. 

 95. Прагнення до досягнення моїх життєвих цілей є важливою складовою моєї життєдіяльності. 

 96. Я знайшов своє місце в сучасному суспільстві. 

 Обробка результатів: кожен ствердну відповідь оцінюється в один бал. Підрахуйте бали у відповідності з наступним ключем. 

 - Моя служба (робота): 1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89. 

 - Моє матеріальне становище: 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90. 

 - Мій внутрішній світ: 3, 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75 83 91 

 - Моє здоров'я: 4, 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60, 68, 76, 84, 92. 

 - Моя родина: 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93. 

 - Мої стосунки з оточуючими: 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86, 94. 

 - Моє майбутнє: 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71, 79, 87, 95. 

 - Я і суспільство, в якому живу: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96. 

 Визначення індивідуального профілю особистісної та соціальної ідентичності виробляється за ключовою таблиці, де відображаються набрані бали за наведеними восьми позиціях. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "2.8 МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ПТСР"
 1.  ГЛАВА 3 ПСИХОТЕРАПИЯ посттравматичного стресового розладу (ПТСР)
    ГЛАВА 3 ПСИХОТЕРАПИЯ посттравматичного стресового розладу
 2. 2.5 ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
    методами обстеження та особливостями популяції. Обстеження індивідів з групи ризику (наприклад, ветеранів в'єтнамської війни, людей, постраждалих від вивержень вулкана або насильства) дало очевидне підвищення норм поширеності діагнозу від 3% до 58%. Інтенсивність психотравмуючої ситуації є фактором ризику виникнення ПТСР. Іншими факторами ризику є: низький рівень
 3. СТ. 00 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ТРЕНІНГИ 400 ІСУПЕРВІЗІЯ ДС. 00 РЕКОМЕНДОВАНІ ДИСЦИПЛІНИ 600 СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ, встановлювали ВНЗ (факультет) ДС.01 Емоційні та особистісні розлади
    методи в клінічній психології ФТД.00 Факультативи 450 ФТД.01 Військова підготовка 450 Всього годин теоретичного навчання 9450
 4. 2.2 ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД
    діагностикою ПТСР. Початок систематичних досліджень постстрессових станів, викликаних переживанням природних та індустріальних катастроф, можна віднести до 50-60-их рр.. минулого століття. Число робіт по наслідків катастроф, які виявляють наявність ПТСР, набагато менше, ніж кількість досліджень, проведених з ветеранами бойових дій. Можна навести дані двох спеціально
 5. ВІД АВТОРА
    методам надання психологічної допомоги людям як безпосередньо під час екстремальної ситуації, так і на віддалених етапах. Тому книга змістовно складається з двох частин: перша глава присвячена роботі психолога в осередку екстремальної ситуації. Вона включає не тільки відомі на сьогоднішній день техніки психологічного втручання (наприклад, такі, як дебрифинг), але і набір
 6.  Додаток 2 Методичні рекомендації щодо використання методики «вербальний проективний тест" в діагностиці психічних розладів
    методики «вербальний проективний тест" в діагностиці психічних
 7. 7.1. Вимоги до професійної підготовленості фахівця
    методологією синдромного аналізу порушень ВПФ; - мати уявлення про предмет, практичних завданнях та актуальних проблемах патопсихології; знати феноменологію і володіти навичками патопсихологической кваліфікації порушень свідомості, сприйняття, пам'яті, мислення, емоційно-особистісної сфери при психічних захворюваннях і прикордонних особистісних розладах; - знати основні напрямки
 8. Тема 2. Криміналістична ідентифікація (теоретичні основи) і діагностика.
    методології практики нетрадиційної криміналістичної ідентифікації. Л., 1986. Терзієв Н. В. Ідентифікація та визначення родової (групової) приналежності. М., 1961. 15. Шевченко Б.І. Теоретичні основи трасологічної ідентифікації в криміналістиці. М.,
 9. Передмова
    методик для різного віку, способи їх застосування та інтерпретації отриманих даних, а також зразки проведення діагностики, корекційних занять, бесід з батьками. Підручник призначений для студентів психолого-педагогічних вузів і коледжів, а також для практичних психологів, які працюють в освітніх
 10. Від контролю до діагностики
    методів контролювання? Це пов'язано з набирає силу гуманізацією навчально-виховного процесу. Якщо в умовах авторитарного виховання об'єктом аналізу, контролю та оцінки була праця учня, то в нових умовах аналізується спільна праця вчителя і учня, їх загальний результат. Зрозуміло, що діяти старими методами контролю вже не можна: марно чекати, що педагог буде з такою ж
 11. ОП.00 ОБОВ'ЯЗКОВІ практикуми 540 ПО СПЕЦІАЛЬНОСТІ.
    методами і прийомами самостійної роботи. ОП.01 ПРАКТИКУМ ПО патопсихологи: 90 По завершенню роботи в спецпрактикумі студенти повинні вміти: формулювати завдання психодіагностичного дослідження хворого (на підставі бесіди з лікуючим лікарем і ознайомлення з історією хвороби), складати програму психодіагностичного дослідження, представити обгрунтування цієї програми,
 12. § 1. Поняття про педагогічної діагностики
    методів і засобів контролювання та педагогів, які здійснюють діагностування. Вимога принципу систематичності полягає в необхідності проведення діагностичного контролювання на віх етапах дидактичного процесу - від початкового сприйняття знань і до їх практичного застосування. Систематичність полягає і в тому, що регулярному діагностуванню піддаються всі
 13. СУТНІСТЬ ДІАГНОСТИКИ, ОБ'ЄКТИ І СУБ'ЄКТИ ДІАГНОСТУВАННЯ
    методів, способів, прийомів. Діагностична інформація включає в себе відомості про стан об'єкта, ступеня його відповідності нормі, тенденціях його руху, розвитку. Вона робить можливим компетентне втручання в процес з метою його гальмування або прискорення, вдосконалення або корекції, оновлення або оздоровлення. Термін «діагноз» прийшов у педагогіку з медицини, де означає
 14. Блейхер В.М., Крук І.В., Боков С.М. Клінічна патопсихологія: Керівництво для лікарів та клінічних психологів / Москва-Вороніж: Московський психолого-соціальний інститут. - 511с., 2002

 15. § 2. Цілісність педагогічного процесу
    методів навчання, виховання та форм організації. Навчання використовує методи спрямовані на передачу і засвоєння інформації, активізації та стимулювання пізнавальної діяльності учнів, виховання - методи, спрямовані на формування свідомості, формування досвіду поведінки, методи, що впливають на мотиваційну і емоційну сфери особистості. Що стосується форм, то в навчанні
 16. Опитувальники для скринінгу неврозів
    методик включаються опитувальники, призначені для виявлення та орієнтовного синдромологического визначення неврозів. Ці досить численні опитувальники служать для попередньої, долікарської, діагностики неврозів. При їх складанні та апробації враховуються такі критерії, як ефективність, простота, надійність при диференціюванні здорових і хворих, відповідні кореляції з іншими
 17. Плигин А. А.. Особистісно-орієнтоване освіта: історія і практика. Монографія. - М.: «КСП +», 432 с., 2003

 18. Загальні вимоги, що пред'являються до вивчення курсу «Криміналістика»
    методи криміналістики; ідентифікація та діагностика; криміналістична ситуація і версія; моделювання при розслідуванні злочину; криміналістична техніка; визначення місця комп'ютерів в структурі коштів криміналістичної техніки і методи вирішення криміналістичних завдань з їх використанням; методи криміналістичного дослідження різних матеріалів, речовин і слідів, які не є
 19. § 2. Класифікація методів кріміналістікі та їх види
    методи кріміналістікі - суттєвій елемент ее методологічних основ, Розділ Загальної Теорії кріміналістічної науки. Методи кріміналістікі могут буті класіфіковані за різнімі підставамі. Найбільш Визнання є Класифікація методів кріміналістікі за трьома рівнямі: 1) методи діалектічної та формальної логікі; 2) загальнонаукові методи; 3) СПЕЦІАЛЬНІ методи
 20. Педагогічне тестування
    метод дослідження. Ще в 80-90-і рр.. минулого століття дослідники почали вивчати індивідуальні відмінності людей. Це призвело до виникнення так званого випробувального експерименту - дослідження за допомогою тестів (А. Дальтон, А. Кет-Тел та ін.) Застосування тестів послужило поштовхом для розвитку психометричного методу, основи якого були закладені 59 ни Б. Анри й А.
© 2014-2020  ibib.ltd.ua