Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяЛогіка → 
« Попередня Наступна »
М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк .. Логіка: навчальний посібник М.Д. Купарашвілі, А.В. Нехаєв, В.І. Розмова, Н.А. Черняк. - Омськ: Изд-во ОмГУ, 2004. - 124 с., 2004 - перейти до змісту підручника

Методи встановлення причинного зв'язку


До числа методів встановлення причинного зв'язку відносяться: метод подібності, метод відмінності, метод супутніх змін і метод залишків.
Основу відбору вихідних даних і відповідних висновків за даними методам складають наступні основні властивості причинних зв'язків:
Кожне явище має причину і, можливо, деякі необхідні умови її дії.
Причини і необхідні умови її дії перебувають серед обставин, що передують даному явищу.
Якщо зникає причина або необхідна умова явища і при цьому не з'являється нове обставина, яка може бути іншою причиною цього явища, то дане явище зникає.
Якщо якимось чином змінюється явище, то це означа-ет, що якимось чином змінюється причина, або яке-небудь з необхідних умов, або яке-небудь з релевантно супутніх обставин.
Метод подібності заснований на наступному правилі: якщо два і більше випадків настання досліджуваного явища мають загальним лише деяку сукупність обставин, то ця сукупність обставин, в якій тільки й подібні всі ці випадки, містить в собі причину розглянутого явища і всі необхідні умови її дії.
Схема умовиводи за методом подібності:
За умов ABC виникає явище а За умов ADE виникає явище а За умов AFQ виникає явище а
Ймовірно, обставина А є причиною а
Метод відмінності заснований на наступному правилі: якщо випадок, в якому досліджуване явище наступає, і випадок, в якому воно не настає, подібні між собою у всіх обставинах, крім одного, присутнього лише в першому випадку, коли явище настає, то ця обставина, у якому тільки й різняться ці два випадки, є причина або одна з необхідних умов дії причини досліджуваного явища.
Схема умовиводи за методом відмінності.
За умови ABCD явище а виникає За умови BCD явище а не виникає
Ймовірно, обставина А є причина (або частина причини) явища а
Слід зазначити, що метод відмінності в порівнянні з методом подібності має ряд переваг, які роблять його умозак-люченія більш цінними. По-перше, на відміну від методу подібності, який представляє собою переважно метод спостереження, метод відмінності пов'язаний головним чином з експериментом, що дозволяє штучно змінювати умови явищ і, таким чином, визначати не тільки причини, але і служить для визначення дії. Саме завдяки експерименту цей метод встановлення при-чінной зв'язку більш зручний і більш простий і, отже, більш поширений, ніж метод схожості. Другим важливим перевагою методу відмінності є більша, ніж при методі подібності, можливість отримання достовірних висновків. Так, якщо в методі подібності дослідник завжди пов'язаний з припущенням про єдиності причини, то в методі відмінності ступінь ймовірності ви-вода залежить тільки від точності аналізу порівнюваних випадків настання досліджуваного явища, тобто для того, щоб забезпечити достовірність висновку за методом відмінності, необхідно лише точно встановити обставини, при яких відбувається досліджуване явище, а також достовірно переконатися в тому, що порівнянні випадки цього явища розрізняються тільки в одну обставину або в певній сукупності обставин.
3. Метод супутніх змін заснований на наступному правилі: якщо два і більше випадків настання деякої явища подібні у всіх попередніх обставин, крім одного, яке змінюється якимось чином від випадку до випадку і при цьому змінюється і досліджуване явище, то ця обставина знаходиться в причинному зв'язку з досліджуваним явищем, тобто є або його причиною, або необхідною умовою дії причини, або релевантно супутнім обставиною.
Схема умовиводи за методом супутніх змін.
За умови AjBCD виникає явище ai За умови A2BCD виникає явище а2 За умови A3BCD виникає явище аз
Ймовірно, обставина А є причина а
4. Метод залишків заснований на наступному правилі: якщо відомо, що причиною досліджуваного явища не служать необхідних нього обставини, крім одного, то ця обставина буде, ймовірно, причиною даного явища.
Умови ABC викликають явища abc Умова В викликає явище b Умова С викликає явище з
Ймовірно, А є причиною а
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Методи встановлення причинного зв'язку "
 1. 5.4. Методи встановлення причинного зв'язку
  методи визначення причинного залежності між явищами вивчаються в логіці спеціально. 1. У найбільш широкому сенсі причиною деякого явища називається те обставина, яка дозволяє пояснити, чому і як з'являється дане явище. Серед основних характеристик причинного зв'язку можна виділити наступні. Причинний зв'язок є загальною. Ні в природі, ні в суспільстві немає явищ, які
 2. Запитання для повторення
  методи встановлення причинного зв'язку. У чому їх відмінність один від одного? Напишіть формули аналогії властивості і
 3. 2. «Так чи знаєте Ви, що таке Росія?»
  Методи державного управління Петро велику увагу приділяє уніфікації, централізації і диференціації функцій апарату управління. Тому значне місце в дослідженнях приділяється проблемі бюрократії, питання про співвідношення знаті - боярської або дворянської аристократії і аристократії новою. Вітчизняні та зарубіжні дослідники дійшли висновків, що в оточенні Петра було більше
 4. 7. З історії російського лібералізму
  методами, йти шляхом реформ разом з владою. Повстання ж декабристів не сприяло цьому і стало однією з причин конфронтації монархії з найбільш радикально налаштованою частиною суспільства. Лібералами по суті своїй були західники і слов'янофіли, хоча до пори до часу їх спори обмежувалися теорією і не мали виходу в реальну практику. Однак, антикріпосницькі і реформаторські погляди
 5. 5. Громадянська війна. Політика «воєнного комунізму» (1917-1921 рр..)
  Методами, партійна дисципліна замінювалося військової. Виникла ідеологія «воєнного комунізму», що розраховувала на політичному та військовому народному ентузіазмі вирішити соціально-економічні завдання. Пізніше Ленін визнав, що «життя показало нашу помилку». Праві есери, меншовики та інші «соціалісти», що спиралися на підтримку буржуазно-монархічних кіл, влітку і восени 1918 року встали в авангарді
 6. Страхування ризику кримінальної економічної діяльності
  методи функціонування кримінальних інститутів і підприємств. Більш того, у випадку найбільш прибуткових і розвинених форм злочинного бізнесу, витрачання основної частини ресурсів направлено на страхування кримінальних ризиків. Розглянемо основні форми і методи побудови і функціонування злочинних організацій. Вони є продуктом багатовікового вдосконалення кримінальної практики і
 7. 2.2. Формування системи управління реформуванням Збройних Сил
  методики бойової підготовки, нові вправи, винаходити нові технічні засоби навчання, спрямовані на економію коштів і підвищення якості навчання. Але таких фахівців в окрузі одиниці, а решта перетворені в рахівників. І головна вина в цьому командного складу округу, що вимагає від офіцерів якостей, що визначаються їх філософією і знаннями, тобто вимогами вчорашнього дня, а іноді
 8. 3.1. Аналіз стану військового законодавства на сучасному етапі розвитку громадянського суспільства Росії
  методів дозволить демократизувати, забезпечити реальність і гарантованість соціальних прав і свобод військовослужбовців. А пільги військовослужбовцям, як спеціальним суб'єктам правовідносин, необхідно встановлювати аналогічно статті 17 «Право власності. Пільги по податках », статті 18« Страхові гарантії військовослужбовцям. Право на відшкодування шкоди », статті 24« Соціальний захист членів сімей
 9. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  методами, які малоефективні. І училища терплять недоучок, порушників військової дисципліни, а потім відправляють їх у війська. Прикладом подібного юридичного вирішення питання є визначення Військової колегії Верховного суду РФ у кримінальній справі Волкова І.В. від 10 вересня 1996 р. № 6н-65/96 «Матеріальний збиток стягується з особи, якщо вона заподіяно його винними діями». Матеріалами
 10. 2.4 Організаційна структура служби маркетингу на підприємстві.
  Методом постійного спостереження. Часто буває так, що найкращим джерелом інформації для розуміння смаків клієнтів є власні спостереження. Хочеться побажати відділу більше приділяти уваги цій важливій роботі. Таким чином можна отримати масу дуже цінної інформації про клієнтів. Скільки їм років, як вони одягнені, сімейні вони або вільні, який професійною діяльністю займаються,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua