Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоЦивільне право Росії → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Суханов. Цивільне право: У 2 т. Том I Підручник / Відп. ред. проф. Е. А. Суханов. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: Видавництво БЕК, 1998. -816с., 1998 - перейти до змісту підручника

1. Підстави і способи набуття права власностіПідставами виникнення (придбання) права власності є різні правостворюючі юридичні факти, тобто обставини реального життя, відповідно до закону тягнуть виникнення права власності на певне майно у конкретних осіб . Підстави набуття права власності називаються також титулами власності. Титульне володіння - це володіння річчю, засноване на якому-небудь праві (правовій підставі, або титулі), що витікає з відповідного юридичного факту, наприклад право власності, засноване на договорі купівлі-продажу речі або на переході її в порядку спадкування. На відміну від цього бестітульним (фактичне) володіння не спирається на якусь правову основу, хоча при встановлених законом умовах і воно може тягти певні правові наслідки.
Титули власності можуть придбаватися різними способами, які традиційно поділяються на дві групи:
1. початкові, тобто не залежать від прав попереднього власника на дану річ (включаючи і випадки, коли такого власника раніше взагалі не було), і
2. похідні, при яких право власності на річ виникає з волі попереднього власника (найчастіше - за договором з ним).
До початковою способів придбання права власності належать:
1. створення (виготовлення) нової речі, на яку раніше не було і не могло бути встановлено нічиєї права власності;
2. переробка та збір чи видобуток загальнодоступних для цих цілей речей;
3. за певних умов - самовільна споруда;
4. придбання права власності на безхазяйне майно, в тому числі на майно, від якого власник відмовився або на яке втратив право.

До похідних способів набуття права власності відноситься придбання цього права:
- на підставі договору або іншої угоди про відчуження речі;
- в порядку спадкування після смерті громадянина;
- в порядку правонаступництва при реорганізації юридичної особи.
Практичне значення такого розмежування полягає в тому, що при похідних способах набуття права власності на річ крім згоди (волі) власника необхідно так-
ж враховувати можливість наявності на цю ж річ прав інших осіб - невласника (наприклад, заставодержателя, орендаря, суб'єкта обмеженого речового права). Ці права зазвичай не втрачаються при зміні власника речі, переходить до нового власника, як би обтяжуючи його майно. У цьому відношенні діє прямо не виражене, але мається на увазі законом старе правило, що бере початок в римському приватному праві:
ніхто не може передати іншому більше прав на річ, ніж має сам (nemo plus juris ad alienum transferre potest, quam ipso habet).
Зрозуміло, що на первісного набувача речі ніякі обмеження подібного роду поширюватися не можуть.
Таким чином, різниця первісних і похідних способів набуття права власності, по суті, зводиться до відсутності або наявності правонаступництва, тобто спадкоємства прав і обов'язків власників речі. У свою чергу, ця обставина робить можливим відмінність понять "підстави виникнення права власності" (тобто титулів власності, або правопо-що народжують юридичних фактів) і "способи набуття права власності" (тобто правовідносин, що виникли на основі відповідних юридичних фактів).
Багато способи виникнення права власності можуть використовуватися будь-якими суб'єктами цивільного права. Тому вони називаються загальними або загальногромадянськими способами набуття права власності. Такі, наприклад, правовідносини, що виникають на основі різних угод. Є, однак, і спеціальні способи виникнення цього права, які можуть використовуватися лише строго визначеними суб'єктами.
Так, реквізиція, конфіскація, націоналізація можуть служити підставою виникнення лише державної власності, а збір податків і мит - також і муніципальної власності, бо для всіх інших власників вони є способами припинення їх права на відповідне майно. Відповідно до п. 4 ст. 218 ГК громадянин як член споживчого кооперативу, що повністю вніс пайовий внесок за наданий йому кооперативом об'єкт (житлову квартиру, гараж, дачу і т. п.), стає власником такого майна (при цьому його право власності як право на нерухомість підлягає орга-
тельной державної реєстрації). По суті, мова тут йде про обов'язковий викуп майна, який є способом набуття права власності тільки для громадян - членів споживчих кооперативів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Підстави і способи набуття права власності "
 1. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп.
  Засновані обмеження і правила ліцензування різних видів комерційної 63 діяльності. Затвердження принципу свободи друку. Засоби масової інформації в усьому світі стійко відіграють ключову роль у викритті державних 64 чиновників, які стали жертвами корупції. Разом з тим, сучасні уряду мають цілий ряд можливостей скоротити або обмежити свободу преси у своїх
 2. 3.2. Контракт - основа посилення цивільно-правових відносин у силових структурах
  підставі результатів атестації і розподілити для проходження служби відповідно до отриманої категорією і контрактом. Обов'язки МО щодо забезпечення офіцеру певних умов для життя, побуту та служби відповідно до Конституції і законів РФ (необхідно обумовити уявлення житла або компенсації витрат на житло і т.д.). Обов'язки офіцера служити відповідно до вимог
 3. § 1. Поняття і види єдиного злочину
  підстав самовпевнено розраховувало на їх запобігання, або у випадку, якщо особа не передбачала, але повинна була і могла передбачити можливість настання цих наслідків ". Так, при підпалі чужого майна винний умисно відноситься до знищення або пошкодження майна (найближчі наслідки) і необережно - до смерті людини (більш віддалені наслідки). Названа різновид подвійний
 4. 4. Цивільний кодекс України (загальна характеристика).
  підставах виникнення цивільних прав та обов'язків, здійсненні цивільних прав та їх захист, про суб'єктів права, представництво, довіреності, позовної давності. В цьому розділі поряд з лібералізацією деяких норм (наприклад, частковим закріпленням у ст. 4 принципу, відомого ще римському праву, - дозволено все, що не заборонено законом), були посилені окремі обмеження ініціативи
 5. 73. Підстави виникнення і припинення права власності.
  засновані на правонаступництво. 1. Першим з таких способів є націоналізація - безоплатне звернення у власність держави майна, що належить фізичним та юридичним особам. Даний спосіб застосовується досить рідко і характерний для виникнення права державної власності. Цей спосіб використовувався в основному в часи становлення Радянської влади, а також у період
 6. 74. Момент виникнення права власності у набувача.
  підставою виникнення права власності в тих випадках, коли в ньому присутній намір передачі такого-права від відчужувача до набувача. Це може бути купівля-продаж, дарування, міна і т.п. Якщо такого наміру у сторін немає, і йдеться про передачу майна у тимчасове користування, на зберігання тощо, то право власності до іншої особи не переходить. Слід мати на увазі, що
 7. 78. Право приватної власності - поняття і зміст.
  підставах, передбачених законом. Ця власність заснована яа свободі особистості в розпорядженні власними. здібностями до виробничого і творчої праці, виборі його форм і способів поводження результатів на задоволення суспільних і особистих потреб. Право приватної власності було закріплено в Україні 7 липня 1992 Законом України "Про внесення змін і доповнень до деяких
 8. 93. Поняття, зміст права спільної власності: суб'єкти підстави виникнення і припинення.
  Підстав. Найбільш поширені з них - успадкування, спільне придбання двома або кількома особами якої-небудь речі, участь двох або більше осіб у створенні якого об'єкта, відчуження власником частини належного йому неподільного об'єкта тощо Родинні відносини та спільне проживання самі по собі не створюють відносин спільної власності. При виникненні права спільної
 9. 97. Речове-правові способи захисту права власності.
  Підстав до цього). Ці ознаки іноді об'єднують у визначенні, використовуючи інші формулювання. Наприклад, воно може звучати так. Вінднкаціонний позов - це позов не володіють власника до володіючого несобственннку. У цьому випадку увага загострюється на таких ознаках позову як втрата власником володіння річчю і перебування її у володінні у невласника. Обидва наведених визначення цілком
 10. Підстави ВИНИКНЕННЯ та Припинення права власності
  підставі норм права і за наявності підстав придбання цього права. Їх регулювання в праві відображає прагнення полегшити всім приватним власникам доведення і захист свого права у господарському обігу. Правовому регулюванню піддається широке коло юридичних підстав набуття власності, що розділяються на первинні та похідні кошти. Під
© 2014-2022  ibib.ltd.ua