Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяПершоджерела з філософії → 
« Попередня Наступна »
АРИСТОТЕЛЬ. ТВОРИ В 4-х томах. ТОМ 4. ИЗД-ВО ДУМКА, МОСКВА., 1983 - перейти до змісту підручника

ПОЛІТИКА

Агорапом, агораноми (agora-nomos, agoranomia) 264a31, 299И7, 322а14, 331Ь9 Агроном (agronomos) 321ЬЗО, 331И5

Акрополь (akropolis) 330И9 Аподект (apodektes) 321ЬЗЗ Аристократія, аристократичний лад (aristokratia) 270bl 6,27, 279а35, Ь5, 28Gb4-6, 287а6, 289а27- 34, Ьз, 292а2, 16, 293а39, И5.24, 36,40, 294 а9-28, 295а31 -34, 298Ь7, 299Ь22-25, 306Ь22-307И9, 307а12, 308a3, b39, 312Ь6, 317а2 - піди 293И- 21 Астином, астіномія (astyno-mos, astynomia) 321Ь23, 322а13, 331 МО Безчестя, позбавлення громадянських Прапа (atimia) 302а33, 336al, bll Благородство походження (eygeneia) 282Ь37, 283а39-43, 290МЗ, 291Ь28, 294а1, 296И8, 301Ь40 , 302al Бог, боги, божество (thoos) 252Ь24-27, 253а29, 323Ь23, 325 Ь28, 331Ь18, 332М7, 336И9, 339Ь7 Багатство (ploytos) 256Ь26-37, 257Ь7, 8, 267 И1, 269Ь24, 273а38, 281 а7, 283а2, 6, Ь15, 32, 284а20, Ь27, 286М6, 289Ь34, 291Ь28, 294а11, 295И4 Багаті (ploysioi) 317Ь39 Варвари (barbaroi) 252Ь5-9, 255а29, 34, 263а8, 285а17, 20, 295all, 313М0, 329а26, 330а29, 336а15 Війна (polemos) 272Ь20, 298а4, 21,26, Ь6, Зоза, 304а12, 306а20, 21, Ь38, 307а4, ЗЗЗаЗО-334а15 Виховання, навчання (paideia) 264а30, 32,38, Ь38, 265а7, 266ЬЗЗ, 277а20, 283а25, 288bl, 313И, 316а9, 324Ь9, 332Ь8-342Ь34 -

гімнастичне 338Ь4-

339а10 -

музичне 339а11 -

342Ь34 -

професійне 341И0 всадничества (hippas) 274а21 Вибір посадових осіб (ark-

hairesia) 281b33, 282а13, 298b20 , 317а5-8 Вибори, порядок (спосіб) обрання (hairesis) 266а14, 26,271 а9, 272а31, 282а7, 26, 298а6, 306а18, 309а40-Ьз, 318Ь23 геліея (heliaia) 301Ь23 Геронти, герусия (gerontes, ge-roysia) 270Ь24 , 271а4, 272Ь37 -

в Карфагені 272Ь38 -

в Лакедемоне 265Ь38,

270Ь36-27ІПІ5, 275И0, 294Ь31 -

в Елідо 306а17-19 -

на Криті 272а7, 34 Гіеромнемони (hieromnemo-

nes) 321Ь39 Гіеропеі (hieropoioi) 322Ь24 гімнасіарх ( gymnasiarkhia) 323al

Гімнастика (gymnastike) 268b35, 279al, 337b24-27, 338al9, b6, 39, 339а23 Гінекопом, гінекономія (gy-naikonomos, gynaikonomia) 300а6, 322Б39, 323а4 Гіпгіархія (hipparkhia) 322b3 Глашатай (кегух) _ 299а19 Пан (despotes) 252all, 255bll, 29,31, 277Ь7 -

влада 253И8, 19, 255И6,

278Ь32, 37, 325а28 -

і раб 252а34, 253Ь6, 254а11,

12, 277а8, 278Ь30-37 Держава (polis) 252Ь30, 253а3, 19, 276а23, Ь13-15 , 284ИЗ-20, 296М7 -

визначення 252а5, Ь28,

274Ь34, 279а21, 328а36, И6 -

існує заради достиже

ня благого життя 252Ь27 - 30 -

найкраще 277а2, 278а8, 39,

323ЬЗО -

величина 276а32, 326а5-

Ь25 -

виникнення 252а26-ЬЗО,

278И5-30, 280Ь39 -

частини 253И, 261а23, 277а5,

290а1, 295Ь2, 296И6, 326а20-35, 327Ь9, 329а21-39 Державна повінпость, літургія (leitoyrgia) 272а20, 291а38, 305а5, 320Ь4, 321аЗЗ Державне управління (politeyma) 279а26, 283Ь22, 31, 293а16, 24, 297И, 308а7, 13, 321а27 Державний устрій, лад, державні устрою (politcia) 293Ь31-294Ь41, 296Ь34 - 38, 297а7-Ь28, 301а19-316Ь27 -

визначення 274Ь38, 278Ь8,

290а7 -

найбільш загальне і найбільш

прийнятне після найкращого 289И4, 295аЗЗ -

найкраще 260Ь23, 266а2,

267Ь29, 284а 1, Ь25, 286а15, 288аЗЗ, Ьз, 22,25, 288Ь34, 289а31, 40 , И5, 290а25, 28, 293Ь25, 296Ь2, 7, 297ЬЗЗ, 316а3, 13,28, 323а14-342Ь34, 324а17-23, 325а15, Ь37, 328Ь34, 332а4, 334а13 -

щодо наілучшіії

за відповідних обставин 288Ь26, 38 -

підходяще, переважний

ве, вигідне 288Ь2 '<, 289И7, 296М4-297аК -

правильні, відхиляють

ся і помилкові 275 И, 279а17-МО, 282М1-13, 283а29, 284Ь4-23, 287Ь40-288Ь4, 289а26-Ь26, 293Ь22- 27 -

середній 296а37 -

види 275а38, 278а15, 278Ь0-

280а6, 289Ь27-295а24 -

сохрапенне 307Ь26 -

ЗЮаЗб -

знищення 304И7 -

307Ь25

- характер 337а15 -

і державне управ пе

ня 278М1, 279а25 -

і закони 265al, 274М5-23,

289а13, 324Ь4_ Громадянин (polites) 274Ь41 - 276а8, 277ЬЗЗ, 278а6 -

в умовному сенсі 278а5, 34 Демагог (demagogos) 274а10,

292а7, 305а7-11, Ь24, 308а17, 23, ЗЮаЗ, 313Ь40, 315Ь27, 319М1, 320а4, 30 Демагогія (demagogia) 305Ь23, ЗЮЬЗІ

Демократія (demokratia) 265Ь27, 36, 266аЗ, 270М6, 275а4, 276а10, 278а28, М2, 279Ь6, 284а35, 286И7-22, 287а5, 289а28-М 1,18,21, 290а30-Ь20, 291И 2, 293а35, 38, Ь18, 33,34, 294а26, Ь13- 20, 296аЗ-15, Ь28, 296Ь24-31, 297а36, Ь25, 298М4, 299Ь22-20, 301Ь8-15, 302а9, Ь28, 303а2 ,10-13, 304а24-29, 304 Ь20-305а36, 300 Ь17-21, 307а8, 39, 308а21, Ь9, 22,39, 309а14-7, 309М8-310а26, 311а8, 313Ь37, 315Ь40, 316а22-32, 317а10-320М7, 321а1 -

крайня 312Ь5, 36, ЗІЗЬЗЗ,

320а17, Ь31 -

прабатьківська 273Ь38,

305а29 -

види 289а8-24, М 3,291 М 5 -

292а38, 292М1-293а10, 293аЗЗ, 2961) 26-34,298 а31, 316Ь36, 318Ь6-319Ь32 -

відмітні принципи

280а7-284аЗ Дітонародження (teknopoiia) 265а40, Ь7, 270а40, 335а12, 31-39, Ь7 Династія, династичне правління, дінасі ічсскііі лад, династична влада (dy-nasteia) 272М0, 292И0, 293а31, 302И8, ЗОЗаІЗ , 306а24, 307И8, 308а18, Ь8 Дозвілля, вільний час (skhole) 273b7, 31ЗЬ25, 329а1, ЗЗЗаЗІ, 334al5-21, 337Ь34> ЗЗЗаЮ-21

Душа (psykhe) 260al 1,334 И8-19

Жрець, жерці (hiereys) 299а17,

322bl9, 27, 331 Ь4_ Жречество (hierosyne, hiera-

teia) 322b24, 328bl3 Закон, ВАКОНІ (nomos) 253a32, 269a9, 270b30, 274M5-18, 282bl2, 286a9-12, 287a32, b4, 292a24-37 - неписані і писані 319b40 Законодавство (nomotbesia) 263bl5, 267M4, 274 a26, 282M -10, 284al2, 297a35, 298a21, 333a38, 334a4 Здоров'я (hygioia) 320b34, 330a38, 335b6, 37, 336al4, 338a20

Зовгіти (dzeygitai) 274a20 Землеробство (georgia) 258bl8, 259aі, 318bll, 319a21, 3201) 1

Землодольци, землероби (go-orgos) 262a40, b26, 264al5-b34, 267b32-36, 268al7, 280b20, 290b40, 291 al3-И8, 296b28, 328b20-41, 329a26 -35, bl5, 331a34

Знатні, зпать (gn5rimoi) 274al8, 2891) 32, 2911) 18,28, 293b39, 296b31, 298b21 - 25, 303a4-9, 304a25, 30, 1 ) 27-37, 305a4, bl3, 17, 307a30-37, 308a31, 309a3-9, ЗЮИЗ-16, 313И8, 315b4, 318b35, 319bl3-15, 320al4, 19, b7, 321a39

Гра (paidia) 336a28-33,

3371) 36-40, 339al6-32 Ілоти (heilotes) 264a36, 269a38,

271b41, 272bl9 Мистецтво придбання, придбання (ktetike) 253b23, 256b26-39 Косми (kosmoi) 272a4-

12, a27-bl5 Лад, топальность (harmonia) 276b8, 19, 290a20-22, 340M-5, 341 bl9, 20,32 - 36, 342al ,3,28-34, b2-33 Лохагія (lokhagia) 322b4 Міжусобиці, чвари, розбрат (diastaseis, staseis)

266a38, 271a39f 296a8, 300Ь37, 301b5, 302all, b2, 303M5-17, 304b4-7r 305bl, 306a32, b22, 307b25, 308a31, b31, 319M7, 321al9 Мелодія, пісні, співи (mclos) 339Ь4, 340a10, 341Ь34, 342a9-28, Ь6 Метек, метеки (metoikos ) 275а7, 12, Ь37, 277Ь39, 326а20, Ь21 Монархія, монархічний лад (monarkhia) 265Ь36, 37, 279аЗЗ, Ь6, 285а17, 30, 292а18, Ь8, 293а17 ,31-38, 294а19, 299b22, 302М7, 315Ь40, 316а24 -

деспотична 279И6 -

тірашшческая 298аЗЗ -

царська 285Ь4 -

збереження 313а18 - »

315М0 -

знищення 310а39-

313а17

Мопополія (monopolia) 259а21, 22

Море (thalatta) 258а24, 271 Ь34-37,

327а11-И7, 330а35, 331 Ьз

Музика (moysike) 337Ь27 , 338а14-37, 339а11, 20, Ь12, 20,40, 340а4, 14, Ь12, 341а5, 15, Ь16, 342а28 Нажива (khrematismos) 258а5, Ь8 -

мистецтво, наука (khrema -

tistike), 253И4, 256al - 259а36

Народні збори, народні збори (ekklesia) 272а10, 275D7, 282а28, 29, 285all, 292Ь29, 293а9, 297а15 , 17, 298b19, 317Ь28-37, 318а40, 319а37, 320а23 Іомофілак, страж закону, по-мофілакія (nomophylax, nomophylakia) 287а21, 298а29, 322Ь39, 323а7, 8 Обмін (allage) 256а41, 257а13,

19,25, 280а35, Ь23 Олігархія (oligarkhia) 265Ь26-38,

266а7, 273а6, 275а4, 276а9, 278а22, Ь13, 279Ь4-280а6, 284а35, 289а29, 37,

Ь2, 290а16, 32, И9, 293а36, 38, Ь21, 33,294 al l, 26, bl4, 296al3, b31-34, ЗОІЬВ, 302a8, 304а18, Ь39, 308M0, 310b22, 311a9, 315И1 , 316a22, 317all, 18, b39, 318И8, 328b33, 337al7 -

в чистому вигляді 296a2, 312b35 -

династична 292M0,

298a32, 320b31 -

види 289a9, 292a39-blO,

293al2-34, b33, 320b21 -

виникнення 301Ь26 -

302a 2 -

збереження 306a9,.

308a4,

Ь34, 309a20, 309M8-310al2, 321a3 -

знищення 302b26,

303al8, 306M6-307b25, 308b6, 309Ь21, 310a22, 316a34-b27 -

встановлення 289b22,

294а38, И2, 298bl7, 26, 299b25, 309a20, 320M8-321 Ьз

Остракізм (ostrakismos) 284a J7,

36, И7, 288a25, 302И8 Відпочинок (anapaysis) 337b38, 39, 338al, 339И5, 341 b41 , 342a22

Очищення, очисну дію (katharsis) 341 a23, Ь38-342al5 педономи (paidonomia) 322b39, 323a4, 335b4 пенестов (penesteia) 264a35, 269a37

Пентакосіомедіміи (pental-.o-

siomedimnoi) 274al9 Періеки (perioikoi) 269b3, 327M1, 329a26, 330a29 -

у аргосців 303a8 -

у критян 271 ЬЗО, 272al, 18 Плем'я, племена (ethnos)

327Ь23, 338И7-22 поденників, фети (thetes) 274а21, 278а13, 18,22, 291аб, 317а25, 319а28, 321а6, 329а36, 337Ь21, 341И4

полемарх (polemarkhos) 322а39 Політофілакі, охранители порядку (politophylax) 268а22

Природа (physis) 252Ь32, 253а9, 332а40, 333а23, 334Ь6, 337а2 Прітан, пританію (prytanis, prytaneia) 305а17, 18, 322Ь29

пробули, пробули (proboylos) 298Ь29, 299Ь31, 322И6, 323а7, 9

Відсотки , ріст (tokos, tokis-

mos) 258b5, 25 Раб, раби (doylos) 252а34, 253Ь23-255Ь25, 255Ь30, 39, 258Ь5, 25, 259Ь22, 260а40, Ьз-7, 275а8 , Ь37, 280а32-34, 283а18-19, 291al0, 317Ь13, ЗЗОаЗІ - 33, 334а20 -

але закону 253Ь21, 255а4-

М 5 -

види 277а37 -

вільне існування

313b35, 319Ь28 -

чеснота 259Ь21-260Ь7 -

звільнення 315а37 -

і варвари 252Ь5-9, 255а29,

285 А20, 327Ь23-30, 329а26, 330а25-33 Рівність ( isotes) 280а19, 302а7

Ремісник, ремеслептшкі (tekhniles) 260а38, 41, 264а27, И 5,23,34, 267И5, 32, 268а17, 277М, 278а25, 291Ь4, 319а28, 321а6, 26 , 329а36, 341М7 Ритм, ритми (rythmos) 340а19,

Ь8, 341al, 14, M9-24 Ринок міський, площа міська (agora) 278а26, 299М6, 306Ь2, 331И, 10,11 Самодержець , цар (aytokrator)

285а8, 295а12 Свобода (eleytheria) 280а5, 24, 283а6, 291Ь34, 294а11, 20, 296И8, ЗЮаЗО, 316Ь24, 317а40, 318а10, ЗЗОаЗЗ Сім'я, сім'ї, будинок ( oikia) 252al3, И7, 20, 253Ь23, 260ИЗ, 261а20, И1, 263Ь32, 280Ь34, 289Ь28 -

освіту 252а17-И2 -

організація 253м-260Ь20 -

частини 252Ь10, 253Ь6, 260И4,

269И5

Сімбули (symboyloi) 307bl4 сіссітіях (syssitia) 264а8, 265а8, 9, Ь41, 266а35, 271а26, 33, 272а11-26, Ь34, 274М1, 294Ь27, 313а41, 329Ь5, 16,17, 330а3, 13, 331 А19-25, 331Ь5, 16, 336И0

Рада (boule) 272а8, 282а34-39, 299Ь32-39, 317Ь31, 37 322И7, 323а8, 9 Змагання (agones) -

гимнические 284а13 -

дионисовского 323а1 -

музичні 341а12, 13 -

професійні 341 alО Союз військовий (symmakhia)

261а24-26, 280а40, Ь23, 298а26

Справедливість (dikaiosyne) 253а37, 277И7, 283а39, 309а36

Страж, охранитель, охорона (phylax) 262И, 264а18, И6, 22,39, 286Ь39, 40, 314И7, 321Ь27, 327Ь39 Стратег, стратегія (strategos, strategia) 268а22, 273а37, 285а7, 15, Ь27, 286а2, 287а5, 300И1, 322а39, 326Ь40 Суд (dikasterion) 268al, 273b41, 274аЗ-8, 282а35-39, 300M3- 301а15, 305Ь34, 317Ь36, 37, 318а40, 322а9, Ь34

Суддя, судді (dikastes) 268Ь6, 10, 274аЗ, 275а26, 30, М5, 285Ь22, 287И6, 300Ь25 Щастя, благополуччя, блаженство (eydaimonia) 264И6, 269М4, 323Ь26, 324а5, 325а22, 328а37-Ь36, 331 Ь39, 332а3, 7,25, 338а2-5, 339Ь38 Таксіарх (taxiarkhia) 322b3 Тнрпппія (tyrannis) 265Ь40, 266а2, 276а9, 16, 279Ь5- 16, 284а26, 289а28, 38, Ь2, 292а18, Ь8, 295а1-24, 296а2, 4, 302Ь32, 305а8, Ь41, 308а21, 22, 310Ь2-311а22, 314Ь27, 315И2-39, 316а22, Ь18 -

 виборна 285а32, Ь26 -

 виникнення 286И6 -

 збереження 313а34-Ь32 -

 знищення 312а39-Ь38 Торгівля (kapeleia) 291 аб триерархия (trierarkhia) 322Ь4 Філарх, филархами (phylarkhos, 

 phylarkhia) 301Ь22, 322Ь5 Фі років (phyletes) 262а13 Флейта (aylos) 282b32, 283al, 341al8, 21,25, b4, 7, 341а25, Ь7, 342bl, 5 Фратор (phrator) 262а12 Царська влада (basileia) 265b37, 271bl9, 40, 270b5f 272а8, 284Ь35-288а29, 289а27, 30, 295а4-10, 301Ь28, 310Ь2-311а8, 314а33 -

 у власному розумінні 295а5 -

 виникнення 252Ь19-27, 

 285Ь6-19, 310Ь7 -

 збереження 313а18-33 -

 знищення 312Ь38- 

 313а17 

 Цар, царі (basileys) 284ЬЗЗ, 285а26, Ь15-23, 286Ь11, 34, 287а1-10, ЗЮИО-18, 40, 322Ь29 -

 карфагенян 272Ь37, 38, 

 273а7, 30 -

 лакедемонян 270а35, Ь15, 23, 

 271 А18-26, 39, 272Ь37, 38, 285а7-17 -

 македонян і молосів 

 310Ь

 39 -

 мидян 339а34 -

 персів 284а41-Ьз, 339а34 Ценз майновий (timema) 

 266а13, 278а23, 282а30, 39, 291Ь39, 292а39, И, 30,294 b3, 297а20, Ь2, 298а37, 39, 303а23, 305а30, Ь32, 306Ь8, 13, 307а28, 308a35, b3, 317Ь22, 318а12, 37, Ь31, 320Ь23 -27, 321 А28 Честолюбство (philotimia) 267b24, 271а18, 312а21-24, 318Ь22 Ентузіазм (enthoysiasmos) 

 340all, 342а7 Есімпет, есімнети (aisymne-tes) 285а31, 286Ь38, 295а 14 Ефори, Ефорія (ephoros, epho-геіа) 265Ь39, 40, 270Ь7-31, 271а6, 272а5, 275И0, 294Ь31, 301Ь21, 313а27 

 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ПОЛІТИКА"
 1.  Проблемні питання 1.
    Коли і за яких обставин виникає політика? 2. Як співвідносяться мораль і політика? Чи може політика бути «моральної»? 3. Яка ступінь взаємовпливу політики і економіки? 4. Яким чином можна витлумачити поширене вираз «політика як наука і мистецтво»? 5. Коли виникла політична наука? 6. Яке місце займає політологія в системі соціальних наук? 7.
 2.  Програмні тези
    - Багатозначність розуміння політики як явища суспільного життя. Людина - «політична тварина» у трактуванні Аристотеля. Давньогрецький поліс; становлення і розвиток уявлень про політику. - Межі сфери політики. Государствоцентрізм. Політика як область взаємовідносин держави і громадянського суспільства. Сучасні підходи до вивчення політики. Політика - область соціальних
 3.  Питання для семінарського заняття 1.
    Поясніть трактування Аристотелем людини як «політичної тварини». 2. Чи є будь-яке кероване людське співтовариство політичним? 3. Чому протягом довгого часу під політикою розумілося головним чином державне управління? 4. Що входить до числа суб'єктів політики? 5. У чому полягає внесок Н. Макіавеллі у вивчення політики? 6. Охарактеризуйте основні
 4.  Проблемні питання 1.
    Що мінялося або що залишалося незмінним у світовій політичній системі протягом історичного шляху її розвитку? 2. Якими процесами і факторами визначається світова політика сьогодні? 3. Глобалізація: міф чи реальність? 4. Світова і внутрішня політика: яке їх взаємовплив? 5. Який внесок теорії у формування світової політики? 6. Яка теоретична школа міжнародних
 5.  Завдання курсу:
    ознайомити студентів з методологією вивчення правових явищ і методикою професійної оцінки політико-правових концепцій; сформувати у них навички самостійного аналізу теоретичних робіт найбільших представників політико-правової думки для професійної орієнтації в загальносвітових тенденціях і перспективах розвитку досліджень в галузі держави, політики, законодавства і
 6.  Зовнішня політика Російської Федерації.
    90-і роки почалися для Росії з радикального перегляду ідеології міжнародної діяльності, т.к. двуполюсной і двублоковое світоустрій змінилося одноблоковим і однополярним (НАТО - США). У зовнішній політиці РФ з кінця 1991 можна виділити три основні
 7.  План
    Внутрішня і зовнішня політика перших руських князів. а). Внутрішня політика перших руських князів. б). Зовнішня політика перших руських князів. Договори Русі з Візантією 911, 945, 971
 8.  Студент повинен мати навички:
    комплексного підходу до оцінки історії розвитку політико-правових шкіл, наукових напрямів, окремих теорій; самостійної постановки локальної дослідницької політико-правової проблеми; роботи з основними видами джерел з історії політичних і правових
 9.  Додаткова література
    Андрєєв С.С. Політична свідомість і політична поведінка. - Соціально-політичний журнал, 1992. - № 8. Афанасьєв М.Н. Поведінка виборців і електоральна політика в Росії. - Поліс, 1995. - № 3. Вятр Е. Соціологія політичних відносин. - М., 1979. - Гол. 12. Гаман-Голутвіна О.В. Політичні еліти Росії. - М., 1998. Гозман Л.Я., Шестопал Е.Б. Політична психологія. - М., 1996.
 10.  Програмні тези
    - Людина і його дії як вихідна сутність і реальність політики. Гуманістичний сенс сучасної політики. - Людина - суб'єкт (актор) політики. Політичні ролі. Homo politicus. Колективні суб'єкти політики. Політична соціалізація і десоціалізацію. Політизація та деполітизація. Політичні темпераменти. - Поведінковий підхід до політики. Різноманіття різновидів розуміння
 11.  Студент повинен знати:
    системну періодизацію історії політичних і правових вчень та основні напрямки розвитку політико-правової теорії в Росії і за кордоном; основні положення фундаментальних політико-правових теорій, а також зміст робіт найбільших представників політичної і правової
 12.  Кадрова політика
    визначає генеральну лінію і принципові настанови в роботі з персоналом на тривалу перспективу. Дер-дарчий кадрова політика формується парламентом, правлячою партією і урядом і значною мірою визначається типом влади в суспільстві. Тип влади робить істотний вплив на стратегію і стиль керівництва, а також вимоги до персоналу. Очевидно, що найбільш повно
 13.  Студент повинен вміти:
    аналітично уявити зміст найважливіших політико-правових концепцій, оцінити їх роль і значення в розвитку методологічних підходів до формування теоретичної моделі пізнання правових явищ; простежити витоки виникнення і розвитку політико-правової теорії в її взаємодії з іншими науковими школами і напрямами; володіти понятійним апаратом історії політичних і правових
 14.  Цілі курсу
    сформувати у студентів системне уявлення про розвиток світової політико-правової думки як цілісному процесі концептуального осмислення теоретичних проблем державно-правового характеру; узагальнити досвід багатьох поколінь відомих мислителів, юристів, філософів, політичних діячів у вирішенні проблемних питань, пов'язаних з дослідженням походження, природи і сутності