Головна
ГоловнаНавчальний процесПедагогіка початкової школи → 
« Попередня
Іван Павлович Підласий. Педагогіка початкової школи: підручник, 2010 - перейти до змісту підручника

ПРИМІТКИ

1

Дистервег А. Собр. соч. М., 1961. Т. 2. С. 68.

2

Коменський Я.Л. Обр. пед. соч. У 2 т. Т. 1. М., 1982. С. 316.

3

Там же. С. 318.

4

Там же. С. 328.

5

Коменський Я.Л. Указ. вид. С. 332.

6

Там же. С. 333.

7

Там же.

8

Коменський Я.Л. Указ. вид. С. 341.

9

Там же. С. 344.

10

402

Там же. C. 345.

11

Коменський Я.Л. Указ. вид. C. 346.

12

Там же. C. 347. 13

Там же. C. 348.

14

Там же. C. 359. 15

Коменський Я.Л. Указ. вид. C. 361.

16

Там же. C. 381. 17

Там же. C. 382. 18

Там же. C. 327.

19

Коменський Я.А. Велика дидактика І Ізбр. пед. твори. М., 1982. Т. 1. C.

329.

20

403

Гегель. Соч. М., 1946. Т. VII. С. 82. 21

Виготський Л.С. Педагогічна психологія. М., 1996. С. 84.

22

Там же. С. 87. 23

Дусавицьким А.К. Формула інтересу. М., 1989. С. 57-58.

24

Виготський Л.С. Указ. вид. С. 87.

25

Шацький С.

Т. Ізбр. пед. твори. Т. 2. М., 1962. С. 76.

26

Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. М., 1936. С. 44.

27

Амонашвілі Ш.А. Школа життя. М., 2002. С. 85.

28

Див: Корчак Я. Як любити дітей. М., 1968. С. 74.

29

Див: Корчак Я. Указ. вид. С. 93.

30

404

Див: Виноградова Н.Ф. Початкова школа сьогодні: успіхи і труднощі. Обговорюємо підсумки російського наради з початковій школі / / Початкова школа. 1997. № 4. С. 11-14.

31

Корчак Я. Указ. вид. С. 67.

405

« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" ПРИМІТКИ "
 1. Таблиця змін і доповнень, внесених до Кримінального кодексу Російської Федерації
  приміткою? ? ? ? N 162-ФЗ (в ред. Від? Грудня; 2004. N 50.????? 11.03.2004 р. N 12-ФЗ)? 12 березня? ? ?????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????? ? 98? Ст. 118? Від 08.12.2003 р.? 2003. N 252.
 2. Примітки 1
  Міністр внутрішніх справ РФ в 1993-1995 рр.. 2 Нарешті (наприкінці 2005 р.!) Історики Іспанії осміліли і, не побоявшись криків світової «ліберальної гальорки», опублікували точні дані про жертви іспанської Інквізиції - 600 страчених «єретиків» за 200 років. Цим даним можна вірити, тому що архіви Інквізиції прекрасно організовані, а протоколи її процесів належать до числа найбільш
 3. КОЕФІЦІЄНТИ ЗБІЛЬШЕННЯ СЕРЕДНЬОЇ СТАВКИ
  земельного податку в курортних зонах Курортні райони і зони відпочинку Область, край, республіка в середньому Коефіцієнти по містобудівним зонам високий рекреаційної цінності меншою рекреаційної цінності Чорноморське узбережжя Краснодарський край 4 - 6 6 - 8 3 - 4 Курорти Кавмінвод Ставропольський край 3-4,5 5-7 2,5-3 Калининградское узмор'я Калінінградська область 3-4 4-5 2-3 Зони відпочинку
 4. Сер. Філософська спадщина;. Антологія світової філософії (в 4-х томах), Том 3, 1972

 5. НЕОБХІДНІ ЗАУВАЖЕННЯ
  примітках назви книг наведено і в оригіналі, і в перекладі. Наприклад: Ім'я автора в оригіналі. Назва книги в оригіналі. - Ім'я автора в перекладі. Назва книги в перекладі. - Вихідні дані в оригіналі із збереженням всіх особливостей французької бібліографії. Там, де закінчується підрядкова примітка Фулканелли або Канселье і починається примітка перекладача або
 6. Глава перша
  примітці. - 97. 7 Безмежна, наприклад безмежне рух, визначно кінцевим числом термінів. -
 7. I. Предмет договору
  1.1. Ссудодатель передає Користувачу на термін, встановлений цим договором, у безоплатне тимчасове користування квартиру, що знаходиться за адресою:, квартира N (далі у цьому договорі - квартира), що належить Позичкодавцеві на праві власності, а Ссудополучатель зобов'язується повернути квартиру в тому стані, в якому він її одержав, з урахуванням нормального зносу. Загальна площа
 8. I. Предмет договору
  1.1. Орендодавець передає Орендарю в тимчасове користування на термін, встановлений цим договором, за плату квартиру, що знаходиться за адресою:, квартира N (далі у цьому договорі - квартира), що належить Орендодавцю на праві власності. Загальна площа квартири становить кв. м. Квартира складається з наступних приміщень (перерахувати житлові кімнати і приміщення
 9. ПРИМІТКИ І КОММЕНТАРІІ4
  примітки носять переважно бібліографічний характер і ставлять метою заповнити опущений в тексті робіт Гейзенберга (зважаючи їх популяризаторської характеру) науково-бібліографічний апарат посилань і документації. Теоретичні міркування з відповідними пунктами і питань наведені в розділі «Вернер Гейзенберг і філософія». Відповідно в примітках не дано і відомостей про авторів
 10. Стаття 11. Реєстр акціонерів товариства
  11.1. Товариство доручає збереження і ведення реєстру акціонерів спеціалізованому реєстратору, який є його держателем. Примітка. У статуті товариства з кількістю акціонерів власників звичайних акцій включно 500, повинна бути зроблена інша запис: 11.1 . Товариство забезпечує ведення і зберігання реєстру акціонерів, є його держателем. 11.2. Особа, зареєстрована в
 11. III. Термін дії договору. Порядок передачі квартири і знаходиться в ній рухомого майна
  Термін оренди квартири за цим договором становить календарних днів. Примітка. Договір оренди укладається на термін, визначений договором. Якщо термін оренди в договорі не визначений, то договір оренди вважається укладеним на невизначений строк. У цьому випадку кожна зі сторін має право в будь-який час відмовитися від договору, попередивши про це іншу сторону за три місяці (при оренді
 12. III. Термін дії договору. Передача квартири і знаходиться в ній рухомого майна. Переважне право наймача на укладення договору на новий термін
  Термін найму квартири за цим договором становить (місяців, років) (довгостроковий найм). Примітка. Договір довгострокового найму житлового приміщення укладається на термін один рік і більше, але не перевищує п'яти років. Якщо в договорі строк не визначений, то договір вважається укладеним на п'ять років. Цей договір набирає чинності "" 20 р. і действуетдо "" 20 р. включно.
 13. 3. Атестація
  Атестація проводиться в першому місяці кварталу, наступного за звітним, з 10 по 25 число. Для працівників, які не мають можливості здачі атестації у вказаний період з поважної причини (відпустка, хвороба тощо), представником атестаційної комісії призначається додатковий день здачі в першій декаді другого місяця кварталу, наступного за звітним. Для проведення атестації створюється
 14. ВЕЛИКА ЕТИКА
  примітках, висловлює переконання, що ММ - НЕ компіляція і не чорновий начерк, а робота самого Ар., що виникла до «Метафізики» і інших «Етик», стилістично цільна, викроєна як би з єдиного шматка; втручання редактора-видавця, навіть якщо таке було, не пішло далі дрібниць; зі своєю гострою постановкою проблем і апорий ММ є , можливо, унікальний зразок підручника, нані-санного Ар.
 15. коефіцієнт приведення сумарная ВИТРАТ НА ТЕХНІЧНИЙ ЕТАП РЕКУЛЬТИВАЦІЇ До МОМЕНТУ ЗАВЕРШЕННЯ рекультиваційних РОБІТ
  Тривалість біологічного етапу рекультивації, років Коефіцієнт за видами використання земель лісогосподарське все крім лісогосподарського тривалість технічного етапу рекультивації, років 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 1,03 1,05 1,06 1,08 1,09 1,08 1,12 1,17 1 , 22 1,27 2 1,06 1,08 1,09 1,11 1,13 1,17 1,21 1,26 1,31 1,37 3 1,09 1,11 1,13 1,14 1 , 16 1,26 1,31 1,36 1,42 1,48 4 1,13 1,14 1,16
 16. Таблиці
  приміток) (www .oecd.org/els/education/eag2002). Кінцевий Початковий Кінцевий Вік, до вік вік, в вік, в якому отримання якому більш якому більш більш 90% обов'язкового 90% 90% населення освіти населення населення вчиться навчається навчається 1 2 3 4 Люксембург США Норвегія Ірландія Ісландія * Швейцарія Канада Данія Бельгія * Австрія Японія
 17. ЗРАЗКИ ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ
  ЗРАЗОК ДОГОВІР КОМЕРЦІЙНОГО НАЙМУ КВАРТИРИ (довгостроковий найм) 20 р. до п (дата , місяць, рік) (місце укладення договору - найменування населеного пункту) г Громадянин (-ка) (вказати повністю назва держави, П.І.Б. громадянина) постійно проживає (-а) за адресою: виданий (вказати адресу місця постійного проживання) паспорт серії N "м. г (вказати найменування
 18. VI. Відповідальність сторін і порядок вирішення спорів 6.1.
  Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань, що випливають з цього договору, відповідно до законодавства Російської Федерації і цим договором. 6.2. За порушення строків внесення плати за житлове приміщення, передбачених цим договором, Наймач зобов'язаний сплатити наймодавця пені з розрахунку 0,3% від суми невнесеної в термін
 19. Філософські дослідження ЛЮДСЬКОЇ СВОБОДИ
  примітка 97 до стор 181 т. 1 цього видання; Фонтенель Бернар - див. примітку 15 до стор 62 т. 1 цього видання. -13. 2 Демезо (Desmaiseaux) П'єр (1666-1745)-французький письменник та історик, перебував у листуванні з 11. Бейлом, автор книги «Життя Бейля». -14. 3 Плацет. Роз'яснення з приводу свободи, стор 2. -16. 4 Жакло. Про існування бога, стор 381. -17. 5 Локк. Досвід про
© 2014-2022  ibib.ltd.ua