Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Вексельне право / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Корпоративне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Т.А. ГУСЕВА, А.В. Чуря. Коментар до Федерального закону "Про ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПІДПРИЄМЦІВ" ВІД 8 СЕРПНЯ 2001 Г. N 129-ФЗ / Видання друге, перероблене і доповнене, 2001 - перейти до змісту підручника

Стаття 17. Документи, що подаються для державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів юридичної особи, та внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб

Коментар до статті 17

Для реєструючих органів важливі не тільки факти створення і припинення діяльності юридичної особи, а й факт зміни його "характеристик" (крім організаційно-правової форми), так як це може істотно вплинути на права та законні інтереси третіх осіб (головним чином контрагентів такої юридичної особи).

Так, п. 2 ст. 52 ЦК України визначає, що установчі документи юридичної особи повинні містити найменування юридичної особи, місце його перебування, порядок управління діяльністю юридичної особи, інші відомості, передбачені законом для юридичних осіб відповідного виду. В установчих документах некомерційних організацій і унітарних підприємств, а у передбачених законом випадках і інших комерційних організацій, повинні міститися відомості про предмет і цілі діяльності юридичної особи. Відповідно, безконтрольне зміна всіх цих відомостей здатне невиправдано мінімізувати відповідальність юридичної особи за взятими на себе зобов'язаннями і у зв'язку з цим заподіяти серйозну шкоду державі, суспільству, конкретним громадянам і юридичним особам.

Виходячи з цього, такі зміни набувають чинності для третіх осіб лише з моменту їх державної реєстрації. Однак законом можуть встановлюватися й такі випадки, коли зміни набувають чинності для третіх осіб не з моменту реєстрації, а з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію (див. коментар до ст. 19). Разом з тим юридичні особи та їх засновники (учасники) не має права посилатися на відсутність реєстрації змін у відношенні з третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін (п. 3 ст. 52 ГК РФ).

Внесення змін до відомостей державного реєстру без внесення відповідних змін до установчих документів на практиці зустрічається досить рідко. Це зумовлено насамперед тим, що Єдиний державний реєстр юридичних осіб містить всі або більшість відомостей, закладених в установчих документах, тому реєстрація зачіпає одночасно внесення змін і до установчих документів, та до державного реєстру. Однак іноді можливі такі ситуації, коли необхідно реєструвати саме зміна відомостей, що містяться тільки в державному реєстрі. До них належать такі випадки: 1)

коли реєстр містить більшу кількість інформації, ніж закладено в установчих документах; 2)

коли приймається рішення про скасування раніше прийнятого рішення про ліквідації юридичної особи; 3)

коли виправляються помилки у відомостях про юридичну особу, допущені заявником у раніше поданих документах для державної реєстрації юридичної особи (за винятком установчих документів) або допущені внаслідок неправильного запису посадовою особою реєструючого органу відомостей про юридичну особу при внесенні їх до державного реєстру.

Таким чином, державна реєстрація може торкнутися таких фактів: 1)

змін до установчих документів; 2)

змін до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб; 3)

змін і в установчі документи, і до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб (стосовно одного факту).

Найбільш поширеним реєструється фактом є внесення змін до установчих документів. Список необхідних для цього документів міститься у п. 1 коментарів статті.

Форма заяви про державну реєстрацію змін, що вносяться до установчих документів, затверджена Урядом і міститься в додатку 3 до Постанови Уряду РФ від 19 червня 2002 р. N 439. Структура даної форми схожа зі структурою інших форм заяв і являє собою тристорінковий документ з додатками.

Важливо звернути увагу на відомості про зміни установчих документів, які включають в себе вказівку на форму представлених змін: або у формі установчих документів у новій редакції (представляються з урахуванням змін), або просто у формі змін (вказані лише текст змін і пункт утримання установчого документа, куди цей текст вноситься).

Програми до заяви являють собою розгорнуті (конкретні) відомості, які зазнали змін. Відповідно, заповнення підлягає лише те додаток (або програми), зміст якого було змінено. Наприклад, при зміні фірмового найменування юридичної особи необхідно заповнити лише один додаток А "Відомості про організаційно-правову форму та найменуванні юридичної особи", а інші додатки заповнення не підлягають. Схоже правило використовується і при заповненні відомостей в самому додатку. Наприклад, додаток А передбачає зазначення відомостей про зміну організаційно-правової форми та найменування юридичної особи. При зміні будь-якої однієї частини (наприклад, найменування юридичної особи) в інших графах проставляється прочерк.

Форма рішення про внесення змін до установчих документів юридичної особи також законодавчо не визначена. За аналогією з попереднім викладом подібних рішень можна припустити, що вони можуть оформлятися у формі протоколу колегіального органу юридичної особи.

Вимоги до оформлення рішення про внесення змін до установчих документів юридичної особи можуть бути встановлені положеннями федеральних законів про юридичних осіб відповідних організаційно-правових форм (1). Наприклад, такі норми щодо акціонерних товариств містяться в п. 2 ст. 12, п. 2 ст. 28, п. 2 ст. 29, п. 2 ст. 49, п. 3 ст. 49 Федерального закону від 26 грудня 1995 р. N 208-ФЗ "Про акціонерні товариства".

(1) Лист МНС Росії від 7 лютого 2003 р. N ММ-6-09/172 @ "Про застосування пункту 1 (б) статті 17 Федерального закону від 8 серпня 2001 р. N 129 -ФЗ "Про державну реєстрацію юридичних осіб" / / Щотижневий бюлетень законодавчих та відомчих актів. 2003. N 14.

Безумовно, що при реєстрації змін, що вносяться до установчих документів, до реєструючого органу необхідно представити самі ці зміни. Форма цього документа визначається заявником у заяві, де він вказує, що установчі документи представлені або в новій редакції, або у формі змін. Нова редакція установчих документів вже містить у собі внесені зміни. У другому випадку до реєструючого органу подаються лише текст змін і місце установчих документів (наприклад, номер пункту), куди ці зміни планується внести.

Документ про сплату державного мита оформляється аналогічно з відповідними документами, що подається при державній реєстрації створення та реорганізації юридичної особи. Розмір державного мита за державну реєстрацію змін, що вносяться до установчих документів юридичної особи, становить 20% від розміру мита, що справляється за реєстрацію створення юридичної особи, тобто дорівнює 400 руб.

Крім зазначених документів для акціонерних товариств та товариств з обмеженою відповідальністю передбачені спеціальні правила, відповідно до яких державна реєстрація зменшення статутного капіталу цих товариств здійснюється тільки при представленні доказів повідомлення кредиторів (п. 2 ст. 30 Федерального закону "Про акціонерні товариства", п. 4 ст. 20 Федерального закону " Про товариства з обмеженою відповідальністю ").

При реєстрації змін, що вносяться до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, але не пов'язаних з внесенням змін до установчих документів, до реєструючого органу необхідно представити єдиний документ - заяву про внесення змін. Форма такої заяви міститься в додатку 4 до Постанови Уряду РФ від 19 червня 2002 р. N 439.

Стаття, що також визначає перелік необхідних документів для державної реєстрації юридичної особи, до якого здійснюється приєднання. Приєднання є однією з форм реорганізації та підлягає відповідній реєстрації.

Однак необхідно обмовитися, що реєстрації підлягає лише реорганізовуване юридична особа, тобто юридична особа, яка припинила свою діяльність (яка приєдналася до іншої юридичної особи). Але разом з цим в результаті реорганізації змінюється і правовий статус юридичної особи, до якого приєднується реорганізовуване юридична особа. Ці зміни також вимагають відповідної реєстрації. В даному випадку реєструються зміни, що вносяться до установчих документів та державного реєстру. Але в силу того, що це особливий вид реєстрації, законодавець не включив його в загальну процедуру реєстрації змін. Головним чином відмінності полягають у документах, які необхідно представити у реєструючий орган і які відображають характер виробленої реорганізації.

Перший документ, зазначений у списку, - заява про внесення запису про припинення діяльності приєднаного юридичної особи. Однак Уряд РФ в Постанові "Про затвердження форм та вимог до оформлення документів, що використовуються при державній реєстрації юридичних осіб, а також фізичних осіб як індивідуальних підприємців" не визначив форму такої заяви. Виходячи з цього , на дану заяву поширюється вільна форма оформлення та заповнення. Але воно обов'язково повинне будь-яким чином вказувати на припинення діяльності приєднаного юридичної особи.

Рішення про реорганізацію юридичної особи - також обов'язковий документ. Рішенням можуть виступати такі документи, як протокол (наприклад, загальних зборів, з'їзду тощо), договір, правовий акт органу державної влади або місцевого самоврядування. Підкреслимо, що мова йде про те ж самому рішенні, що уявлялося в реєструючий орган для реорганізації приєднується юридичної особи . Воно ж видається і вдруге: при державній реєстрації змін, що вносяться до установчих документів юридичної особи, до якого приєднується реорганізоване юридична особа.

Особливістю реєстрації даного факту є і подання до реєструючий орган договору про приєднання. Форма такого договору також законодавчо не визначена. Але, використовуючи аналогію закону (що в даному випадку застосовано), слід витлумачити деякі вимоги до його змісту: він повинен відображати процедуру і основні наслідки такого приєднання (наприклад, права та обов'язки приєднаного юридичної особи, його частку в майні юридичної особи, до якого вироблено приєднання, тощо). Договір про приєднання повинен виражати волю обох сторін, тобто він повинен бути прийнятий обома юридичними особами.

Передавальний акт конкретно містить положення про правонаступництво за всіма зобов'язаннями реорганізованого (приєднаного) юридичної особи у відношенні всіх його кредиторів та боржників, включаючи і зобов'язання, оспорювані сторонами (п. 1 ст. 59 ГК РФ). Передавальний акт, як і рішення про реорганізацію юридичної особи, представляється одночасно і при державній реєстрації реорганізації у формі приєднання (тобто реєстрації припинення діяльності присоединяемого юридичної особи), і при державній реєстрації змін, що вносяться до установчих документів юридичної особи, до якого здійснюється приєднання. В обох випадках до реєструючого органу подається один і той же документ. Передавальний акт затверджується засновниками (учасниками) юридичної особи або органом, який прийняв рішення про реорганізації юридичних осіб.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 17. Документи, що подаються для державної реєстрації змін, що вносяться до установчих документів юридичної особи, та внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб "
 1. 3. Державна реєстрація товариства
    Створивши суспільство, затвердивши його статут і визначивши склад членів керівних органів, засновники, тепер уже в особі адміністрації суспільства, повинні звернутися до відповідного державного органу для його реєстрації. При її успішному результаті завершується процес створення акціонерного товариства, виникає нова юридична особа. Першим наслідком виникнення юридичної особи є перехід
 2. 13. Особливості реєстрації банків за участю іноземного капіталу
    Банком за участю іноземного капіталу вважається банк за участю іноземних юридичних і фізичних осіб, які придбали акції (частки в статутному фонді) банку як при первинному розміщенні, так і на вторинному ринку. Особливості реєстрації банку за участю іноземного капіталу полягають у необхідності надання розширеного пакету документів у порівнянні з банками, заснованими на '
 3. Громадські об'єднання
    Однією з найбільш поширених форм некомерційних організацій, до яких пред'являються спеціальні вимоги їх реєстрації, є суспільні об'єднання. Згідно з Федеральним законом від 19 травня 1995 р. N 82-ФЗ "Про громадські об'єднання" (ст. 3) під громадським об'єднанням слід розуміти "добровільне, самоврядні, некомерційне формування, створене за ініціативи
 4. § 8. Функція прийняття рішення про державну реєстрацію кредитних організацій та їх ліцензування
    Раніше сам Банк Росії здійснював державну реєстрацію кредитних організацій. Не було єдиної системи та єдиного реєстру юридичних осіб. Утруднялася сама можливість ознайомлення з установчими документами будь-якої юридичної особи, в тому числі - кредитної організації. Це створювало відомі складності і для багатьох кредитних організацій і для багатьох клієнтів. Потім все ж був прийнятий
 5. 11. Вимоги до засновникам (акціонерам) комерційного банку та його керівному складу
    Однією з особливостей правового статусу банківської установи є не тільки підвищені вимоги до формування надійної майнової основи банку, але і до персонального складу його засновників та керівних осіб. Ці вимоги викладені в Законі України "Про банки і банківську діяльність", а також у Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому
 6. Стаття 22.2. Порядок внесення змін до відомостей про індивідуальний підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі індивідуальних підприємців
    Коментар до статті 22.2 Після закінчення процедури державної реєстрації фізичної особи як індивідуального підприємця (селянського (фермерського) господарства) реєструючий орган вносить до Єдиного державного реєстру індивідуальних підприємців відповідні записи, в результаті чого реєстрація вважається завершеною. Зміст відомостей державного реєстру
 7. 9. Порядок створення та реєстрації комерційного банку
    Процедура створення і реєстрації комерційних банків в Україні регламентована Законом України "Про банки і банківську діяльність", Законом України "Про господарські товариства", а більш детальна регламентація міститься в Положенні про порядок створення і реєстрації комерційних банків, затвердженому постановою Правління НБУ від 21.07.98 р. № 281. Комерційні банки в Україні можуть створюватися
 8. 12. Державна реєстрація суб'єктів підприємництва
    У ст. 8 Закону України "Про підприємництво" в якості необхідної умови здійснення підприємницької діяльності названа державна реєстрація підприємництва. Відповідно до п. 4 ст. 5 Закону "Про підприємства в Україні" підприємство вважається створеним і набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації. Отже, реєстрація має
 9. 13. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва
    Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємництва - це визнання державної реєстрації не діючої, що можливо як у добровільному порядку (за особистою заявою суб'єкта), так і в примусовому (судовому) порядку з підстав, передбачених законодавством. Вона є підставою для виключення суб'єкта підприємництва - юридичної особи з Єдиного
 10. Дії реєструючих органів, що здійснюють державну реєстрацію реорганізації юридичних осіб у формі приєднання
    При отриманні документів для державної реєстрації реорганізації юридичної особи у формі приєднання реєструючий орган вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відомості про заявника, перевіряє зазначені документи на наявність в них необхідних відомостей (наприклад, відомостей про правонаступництво в передавальному акті). У разі отримання неповного пакета документів
 11. Дії реєструючого органу, що здійснює державну реєстрацію реорганізації юридичних осіб у формі виділення
    При отриманні документів для державної реєстрації реорганізації юридичної особи реєструючий орган вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відомості про заявника, перевіряє зазначені документи на наявність в них необхідних відомостей (наприклад, відомостей про правонаступництво роздільному балансі). У разі отримання неповного пакета документів або відсутності в
 12. 21. Установчі документи суб'єктів підприємництва
    Виникнення і діяльність юридичних осіб - суб'єктів підприємництва будь-якої організаційно-правової форми неможливі без установчих документів. Ст. 8 Закону України "Про підприємництво" називає два види установчих документів: статут і рішення одного або кількох власників або уповноваженого ним (ними) органів про створення суб'єкта підприємницької діяльності (якщо
 13. - У якому порядку здійснюється легалізація профспілок, їх об'єднань?
    Легалізація (офіційне визнання) профспілок, їх об'єднань є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації. Реєстрація всеукраїнських профспілок, їх об'єднань здійснюється Міністерством юстиції України, інших профспілок, їх об'єднань З відповідно Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласними. Київським і
 14. 1. Створення суспільства, його засновники і установа
    Згідно зі статтею 8 Закону, акціонерне товариство може бути створене: - шляхом заснування знову; - шляхом реорганізації існуючої юридичної особи злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення. Товариство вважається створеним з моменту його державної реєстрації. Створення акціонерного товариства є результатом волевиявлення його засновників. Відповідно до статті 10,
 15. 31. Громадські та релігійні організації як юридичні особи.
    Про свободу совісті та релігійних організацій Стаття 7. Релігійні організації Релігійні організації в Україні утворюються з метою задоволення релігійних потреб громадян сповідувати і поширювати віру і діють відповідно до своєї ієрархічної та інституційної структури, обирають, призначають і замінюють персонал згідно зі своїми статутами (положеннями). Релігійними організаціями в
 16. Дії реєструючого органу, що здійснює державну реєстрацію реорганізації юридичної особи у формі перетворення
    При отриманні документів для державної реєстрації реорганізації юридичної особи реєструючий орган вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відомості про заявника, перевіряє зазначені документи на наявність в них необхідних відомостей (наприклад, відомостей про правонаступництво в передавальному акті, роздільному балансі). У разі отримання неповного пакета
 17. Глава II. Створення та ліквідація товариства
    Положення, що регламентують порядок створення та ліквідації акціонерних товариств, містяться в главі II Закону, його статтях 8 - 24. 1. Створення суспільства, його засновники і установа 2. Статут товариства 3. Державна реєстрація товариства 4. Реорганізація товариства 5. Ліквідація
 18. 1. Реєстрація фірмового найменування
    У числі об'єктів виняткових прав на засоби індивідуалізації ст. 138 ГК в першу чергу називає фірмове найменування юридичної особи. Дане найменування повинне мати юридична особа, що є комерційною організацією, тобто пренаступне одержання прибутку як основної мети своєї діяльності. Виключне право на фірмове найменування виникає у юридичної особи в
 19. Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції
    Вся кореспонденція, адресована державній нотаріальній конторі, державному нотаріальному архіву чи приватному нотаріусу, приймається особою, відповідальною за діловодство, яка розкриває всі конверти, за винятком тих, що мають напис "особисто", та перевіряє наявність документів і додатків до них. За відсутності в конверті документа або додатків до нього складається акт у
 20. Дії реєструючого органу, що здійснює державну реєстрацію реорганізації юридичних осіб у формі поділу
    При отриманні документів для державної реєстрації реорганізації юридичної особи реєструючий орган вносить до книги обліку державної реєстрації юридичних осіб відомості про заявника, перевіряє зазначені документи на наявність в них необхідних відомостей (наприклад, відомостей про правонаступництво роздільному балансі). У разі отримання неповного пакета документів або відсутності в
© 2014-2022  ibib.ltd.ua