Головна
Cоциальная психологія / Дитяча психологія спілкування / Дитячий аутизм / Історія психології / Клінічна психологія / Комунікації та спілкування / Логопсихологія / Мотивації людини / Загальна психологія (теорія) / Популярна психологія / Практична психологія / Психологія в освіті / Психологія менеджменту / Психологія педагогічної діяльності / Психологія розвитку та вікова психологія / Сімейна психологія / Спеціальна психологія / Екстремальна психологія / Юридична психологія
ГоловнаПсихологіяЗагальна психологія (теорія) → 
« Попередня Наступна »
Крутецкий В. А.. Психологія: Підручник для учнів пед. училищ. - М.: Просвещеніе.-352 с, іл., 1980 - перейти до змісту підручника

Воля і характер учня

Активність та ініціативність. Наполегливий чи учень? Як ставиться до зустрічається труднощам і як їх долає; самостійно чи виконує домашні завдання, чи часто звертається по допомогу? Чи схильний до навіюваності, чи проявляє впертість, на якому грунті і в якій формі? Витримка і самовладання. Дисциплінованість і ступінь її свідомості. Рівень емоційної збудливості учня, сила і глибина емоційних переживань. Чи виявляє учень ефективність і за яких обставин? Яке переважне настрій? Прояви темпераменту.

Особливості пізнавальної діяльності

Особливості уваги школяра. Коли і в чому проявляється уважність або неуважність учня? Розвиток довільної уваги. Якою мірою стійко увагу учня і чим воно відволікається? Чи спостерігається неуважність і чим вона викликана?

Особливості пам'яті. Осмисленість і міцність запам'ятовування. Точність відтворення. Прийоми заучування.

Особливості мислення й мови. Як учень розуміє матеріал, що викладається на уроці? Чи виявляє самостійність у судженнях і висновках? Чи вміє аналізувати і узагальнювати матеріал? Чи вміє правильно висловлювати думки в усній і письмовій формі?

Які здібності проявляються у школяра?

Запропонована схема не повинна розглядатися як шаблон, що обмежує ініціативу учнів педагогічних училищ. На основі зазначеної схеми стосовно до умов та особливостей школи та класу учень педучилища за допомогою викладача психології може становити свого роду пам'ятку - коротку робочу програму, яка буде покладена в основу роботи з вивчення особистості дитини. Програма не повинна розглядатися і як анкета: неможливо, та й не потрібно прагнути до однаково детальному висвітленню всіх її пунктів. За одним питань провідний спостереження буде розташовувати більш грунтовним матеріалом, за іншими - більш скромними даними.

Не слід обмежуватися тільки уявної фіксацією фактів і подій, що характеризують учнів, хоча така уявна фіксація і накопичення в пам'яті результатів спостереження мають важливе значення.

Необхідно закріплювати отримані матеріали письмово, для чого корисно вести щоденник, де на кожного учня має бути відведено кілька сторінок. Записи роблять у міру виявлення та накопичення відповідних вражень, думок, фактів. Не слід прагнути до докладним записам - цілком прийнятні короткі і лаконічні замітки. Не рекомендується відкладати запис на тривалий термін (багато фактів можна при цьому забути), але не завжди слід і негайно фіксувати матеріал (перше враження нерідко буває помилковим). Щоб уникнути нагромадження дрібниць, слід відбирати матеріал, звертаючи увагу лише на факти, що характеризують найбільш важливе, типове в особистості учня, що вказує на тенденцію зміни, розвитку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Воля і характер учня "
 1. 5.1. Рівень фінансування (табл. 30-32)
  Воля скласти лише саме загальне уявлення про відносний рівень фінансування освіти і про національні пріоритети в цій галузі. Конкретні розміри фінансування залежать, природно, не тільки від загальної суми витрат, а й від демографічної структури (чисельності населення в «учнів» віках), а також від ступеня охоплення населення освітою (ці характеристики ми
 2. 1.3 . Демографічні характеристики і ринок праці (табл. 3-4)
  характеристикою, про яку вже йшлося вище (рис. 5). Так в I групі країн медіанна тривалість життя становить 79 років, а частка населення у віці 5-29 років - 31%, в II групі - 75 років і 36%, в III групі - 70 років і 50%. У Росії при низькій тривалості життя (65 років) частка населення у віці 5-29 років становила в 2000 36%, тобто дорівнювала середньому показнику для країн II
 3. ДОДАТОК № 2
  воля, уява, виховання, вихованість, сприйняття, мала група, дію, діяльність, душа, забування, задатки, запам'ятовування, гра, індивід, індивідуальність, індивідуальний стиль діяльності, інстинкт, інтелект, інтерес, інтерференція навичок, інтуїція, інфантилізм, психологічний клімат у колективі, колективістська самовизначення, колектив, комунікація, конфлікт, кризи
 4. 5.1. Загальні розміри фінансування
  Воля скласти лише саме загальне уявлення про відносний рівень фінансування освіти. Конкретні розміри фінансування залежать, природно, не тільки від загальної суми витрат, але також від демографічної структури (чисельності населення в «учнів» віках), а також від ступеня охоплення населення освітою (ці характеристики ми розглядали вище). Підсумковим показником,
 5. Глава XIII. ВОЛЯ
  Глава XIII.
 6. § 3. Методологічні основи навчання
  учня в пізнавальну діяльність. Пізнавальна діяльність - це єдність чуттєвого сприйняття, теоретичного мислення і практичної діяльності. Оскільки навчання пов'язане з організацією пізнавальної діяльності учня, з метою виявлення сутності даного процесу необхідно розгляд його методологічних основ. Найбільш поширеними
 7. а) Предметне свідомість
  воляет учню при необхідності самостійно заглиблюватися в деталі і рецептури предмета, а також самостійно приєднувати до свого досвіду раніше невідомі навчальні елементи. Можна говорити про мовній свідомості, коли після вивчення даної мови у свідомості учня складається як би деяка мовна матриця загальної структури мови на даній мові, своєрідне відчуття мови, при якому
 8. Періодична преса 7.1.
  Воля: Селянська газета партії с.-р, - Уфа, 1917 - 1918 рр.. 7.6. Знамя труда: Орган Петроградського комітету ПСР і фракції лівих есерів, потім Орган ЦК ПЛСР. - Петроград, 1917-1919 рр.. 7.7. Известия Всесібірского Крайового комітету ПСР. - Новониколаевск, 1917-1920 рр.. 7.8. Народна воля: Орган Пермського губернського комітету ^ партії с.-р, і губернської Ради селянських депутатів. -
 9. Подколзин М. М.. Навчально-методичний комплекс з дисципліни Екологія людини, 2010

 10. § 45. Єдність, розрізнювальне в собі
  воля, яка є ніщо і все, називається і є єдиний бог, який осягає і знаходить себе в собі самому і народжує бога з бога (Вибір благодаті, гл. I, 4). Саме перша, безначальний, єдина воля, яка не їсти ні зло, ні добро, народжує в собі єдине вічне благо як збагненну волю, сина безосновной волі, але однаково вічного в безпочаткової волі, і ця інша воля є вічна
 11. ТРАГЕДІЯ І буденності
  воля, яка є воля до влади ... - »(Ніцше Ф. Твори в 2-х тт. М., 1990, т. 2, с. 82 , 102). Книга «Шекспір і його критик Брандес» вийшла в С. Петербурзі в 1898 р. Див Шестов Л. Указ. вид., т. 1, с. 3-212. 12 'Втрата частини цивільних прав (лат.). 13 'Там же, с. 359. Там же, с. 360 Річ у собі (нім.) - термін філософії І. Канта. Там же, с. 363. Адвокат диявола (лат.);
 12. 21. Згвалтування.
  Воля, честь и Гідність особини, нормальний Розвиток неповнолітніх. Потерпілім может буті особа як чоловічої, так и Жіночої Статі. Під статево зносин у ст. 152 слід розуміті природний (гетеро-сексуальний) статево акт. З об'єктивної Сторони згвалтування Полягає у статево зносинах, Які поєднуються Із: 1)! Застосування фізічного насильства, 2) погрозити его! Застосування (воля потерпілої особини
 13. Висновок
  характеристику якості засвоєння інформації з будь-якого виду діяльності. Вони не можуть бути інтегровані в єдиний показник, оскільки їх властивості також незалежні, як зелене, солоне і пещене. Вони повинні використовуватися окремо як при завданні цілей навчання, так і при оцінці якості освіти. Зрозуміло, що оцінки п'ять балів за п'ятибальною шкалою за один і той же предмет, викладений на
 14. ГЛАВА 11. ВОЛЯ
  воля. Будь-який акт, який здійснюється за навмисному запам'ятовуванні, відтворенні, цілеспрямованому довільному уваги, вирішенні завдань і пр., контролюється усвідомленим вольовим дією. Воля розглядалася різна залежно від теоретичної орієнтації вчених. При всіх відмінностях у визначенні, наявних у сучасній психології, проблема волі представлена двома варіантами: як
 15. 6. Створення тестів різного рівня
  Воля йому «здогадуватися», і знанням предмета учням, кому такі здогади не по силам. Щоб уникнути помилок змістовної валідності тесту, необхідно зміст навчання представити у вигляді логічної структури або таблиці навчальних елементів, а потім вже будувати тести, зіставляючи пропоновані в них завдання з наявністю у змісті навчання відповідної інформації про тестованих УЕ
 16. 4.3. Навчальне навантаження
  характеризують лише кількість аудиторних годин, без урахування часу на виконання домашніх заданій8. Однак із цим застереженням наявні дані не підтверджують уявлення про надмірну завантаженість учнів в російській середній школі. Принаймні, на рівні основної школи аудиторне навантаження в Росії ніяк не вище, ніж в інших країнах з аналогічним рівнем доходів. Помітне відхилення від
 17. 26. Поняття, сутність, основні ознаки політичного режиму демократії.
  воля більшості, оформлена у вигляді відпо-чих актів. Державознавство виділяє три істотні сторони демократії: 1 .. Демократія являє собою певну форму держави, так як правління з волі більшості передбачає наявність установ, за допомогою яких ця воля формулюється у вигляді законів і здійснюється. Первісною державною формою демократії була
 18. 2.2.4. Історична думка в пошуках причин історичних подій
  воля зумовлює хід історичних подій. Але одночасно ставало все більш ясним, що хід і результат подій далеко не завжди був таким, яким хотіли б його бачити дійові особи. Далеко не завжди це можна було пояснити тільки тим, що воля одних людей зіткнулася з волею інших, яка і пересилила, - тим, що хід і результат подій визначили дії не цих, а інших людей.
© 2014-2022  ibib.ltd.ua