Головна
Адвокатура Росії / Адвокатура України / Адміністративне право Росії і зарубіжних країн / Адміністративне право України / Арбітражний процес / Бюджетна система / Цивільний процес / Цивільне право / Цивільне право Росії / Договірне право / Житлове право / Земельне право / Конституційне право / Криміналістика / Лісове право / Міжнародне право (шпаргалки) / Нотаріат / Оперативно-розшукова діяльність / Правова охорона тваринного світу (контрольні) / Правознавство / Правоохоронні органи / Підприємницьке право / Прокурорський нагляд в Україні / Судова бухгалтерія України / Судова психіатрія / Судова експертиза / Теорія держави і права / Транспортне право / Трудове право України / Кримінальне право Росії / Кримінальне право України / Кримінальний процес / Фінансове право / Господарське право України / Екологічне право (курсові) / Екологічне право (лекції) / Економічні злочини
ГоловнаПравоТеорія держави і права → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Теорія держави і права, - перейти до змісту підручника

§ 3. Значення правової системи для формування та розвитку громадянського суспільства

Тут на перший план виходять такі моменти.

1. Соціальне значення конкретної правової системи залежить насамперед від того, як дозволяється її головне протиріччя між природно-правовими та державно-правовими началами. Те суспільство, яке змогло створити сприятливі (демократичні) умови для послідовного та успішного вирішення цієї суперечності, відчуває благотворний вплив правової системи в справі утвердження загальнолюдських цінностей та ідеалів. А з урахуванням того, що право виступає і засобом вирішення суспільних протиріч, є підстава стверджувати: правові явища в своїй сукупності виступають як якщо не джерела, то своєрідного потужного каталізатора формування громадянського суспільства.

2. Важливе значення для нормального функціонування суспільства в демократичному режимі, реалізації гуманістичних принципів та ідеалів, вільного розвитку особистості має система спеціальних юридичних гарантій, закріплених у Конституції та інших нормативно-правових актах. Це надає громадянам та громадським структурам якість правової захищеності, впевненості в безперешкодному і повному здійсненні своїх прав і свобод, несенні обов'язків.

3.

Завдяки своїм системним та державно-владним якостям, правова система забезпечує організованість і стабільність внутрішньосистемних громадських зв'язків, охороняє цілісність соціального організму, нейтралізує, витісняє негативні явища з суспільного життя. Причому якщо при адміністративно-командних, авторитарних режимах держава, використовуючи право як знаряддя примусу і ідеологічне прикриття, намагається проникнути в усі пори суспільного життя і підпорядкувати її своєму впливу, забезпечуючи таким чином цілісність оощества, то розвинена демократична правова система здатна зв'язати сама держава, встановити межі державної влади та створити правові умови для єднання суспільного організму на добровільних, гуманістичних засадах.

4. Правова система акумулює в собі і закріплює для всього суспільства моральні початку правди, справедливості. У ній відбиваються багато етичні, релігійні, традиційні, позитивні підвалини, що сформувалися за багатовікову історію розвитку людства. Навіть найбільш жорстокі тоталітарні режими, що з'являються в силу різних причин на історичній сцені, змушені рахуватися з цим і крім прямих обмежень, закріплених у законі, декларують загальносоціальні правові цінності.

Природа всього правового в тому і полягає, щоб нормативно узагальнити і гарантувати домінуючі початку людської цивілізації - свободу людини, впорядкованість і справедливість соціальних відносин, стабільність суспільства.

5. Правова система, завдяки своїм внутрішнім общегуманистическим якостям, чіткої структурованості, ідеологічної та психологічної аурі, активно впливає на формування суб'єктивних установок у людей, сприяє встановленню нормальних взаємин в суспільстві.

6. Вельми важливе суспільне значення мають правові явища в культурологічному плані. З одного боку, правова система вбирає в себе історичний досвід культурного розвитку, зберігає його, виступаючи в ролі консерванта. З іншого - в силу своєї специфіки вона виробляє власні культурні цінності (логічно вивірені правові конструкції, чітку термінологію, ємний і лаконічний мова та ін.), які стають надбанням всього суспільства. Освячені морально-гуманістичними ідеями правди і справедливості, правові цінності органічно вписуються в людське буття, виступаючи важливою частиною міжлюдських стосунків.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Значення правової системи для формування та розвитку громадянського суспільства "
 1. 4. Зміст, рушійні сили і етапи визвольного руху в X IX столітті
  значення революційного руху в житті дореволюційної Росії перебільшувались на шкоду іншим напрямкам суспільно-політичного руху - особливо ліберального. Тим часом, революційний рух не тільки сприянням-вало, а й гальмувало визвольний процес, коли справа доходила до крові, бо викликало і виправдовувало реакцію. Що ж до періодизації визвольного руху, то,
 2. 2. Революція 1905-1907 рр..
  Значення намагалися поставити на службу тієї чи іншої ідеології і навіть інтересам поточної політики. Нині, після руйнування в нашій державі монопольної ідеології, більш вільного доступу до архівних джерел, створюються нові можливості для вивчення всіх російських революцій, в тому числі і першому з них. Вже тепер ряд проблем революції 1905-1907 рр.. викликає різночитання і дискусії. У числі
 3. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  значення, але історики ще довго будуть сперечатися і розходитися в їх оцінках. Жовтень 1917 опинився в центрі гострої ідейної та політичної боротьби, що розгорнулася зараз в нашій країні. Більшість дослідників представляє жовтня 1917 революцію * не тільки як найважливіша подія XX століття, відбивало вікові устремління людства до свободи, демократії та соціальної справедливості, але і як
 4. 3. Судочинного принципи арбітражного процесуального права
  значення для формування внутрішнього суддівського переконання, забезпечує облік судом всіх обставин справи і цілісність вражень суду від матеріалів справи, зосереджує увагу суддів тільки на одній справі і його особливості 5. З метою забезпечення такого сприйняття доказової інформації судовий розгляд по одній справі має відбуватися безперервно, крім часу, призначеного
 5. 43. Поняття законності і дисципліни в сфері виконавчої влади.
  Значення. Це дисципліна фінансова, ціноутворення, штатна, трудова, виконавча, технологічна і т.п. Таким чином, створення стійкого правового режиму вимагає: 1) наявності розвинутого законодавства та системи правових норм, яка на ньому базується; 2) гарантій, які забезпечували б надійне і послідовне виконання юридичних розпоряджень усіма учасниками управлінських
 6. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю у сфері економічних відносин.
  Значен як державний соціально-правовий контроль у сфері економіки, здійснюють спеціалізовані контролюючі органи законодавчої і виконавчої влади, а також Прокуратура РФ. 2. Державний соціально-правовий контроль, здійснюваний за допомогою правотворчої діяльності у сфері економічних відносин, а також реалізації інших соціально-економічних, політичних заходів,
 7. Основні напрямки контролю над організованою економічною злочинністю в сфері припинення незаконної діяльності організованих злочинних груп .
  Значення електронного спостереження при веденні справ, пов'язаних з організованою економічною злочинністю, а також корупцією серед державних чиновників, неможливо переоцінити. Однак застосування електронного спостереження потенційно містить в собі небезпеку ущемити громадянські права і свободи. Ця небезпека може стати реальністю тільки тоді, коли кошти електронного спостереження будуть
 8. 1.2. Діалектичні закономірності реформування силових структур при переході до громадянського суспільства
  значення коефіцієнта скоротливості повинно залежати від загальної чисельності особового складу частини, кількості осіб добового наряду, клімату регіону, потреби у вугіллі, відстані від станції навантаження і т. д. Як видно, реформа з центрального апарату неможлива. На жаль, ні аналізу взаємозв'язку чисельності частин з іншими питаннями їх функціонування, ні розрахунку індивідуального коефіцієнта
 9. Висновок
  значення, не дадуть позитивних і досить відчутних результатів, якщо в Армії не буде вирішена двоєдине завдання - проведена демократизація її життя, запроваджено принцип обмеження єдиноначальності в певних сферах життя, встановлено контроль військовослужбовців за діяльністю командирів і начальників і створений ефективний і реальний механізм контролю. Тільки демократизація Армії, заміна там, де
 10. § 1. Цивільне законодавство та його система
  значення нормативного акту визначається його юридичною силою. Чим більше юридична сила нормативного акту, тим вище його становище в системі цивільного законодавства. Така побудова нормативних актів цивільного законодавства має не тільки теоретичне, але й важливе практичне значення. Зважаючи численності нормативних актів цивільного законодавства і недосконалість
 11. § 1. Основні цивільно-правові системи сучасності
  значення, оскільки скопіювати завжди легше, ніж створювати своє. Цивільно-правова система (сім'я) являє собою об'єднання декількох держав за ознакою єдності основних закономірностей здійснюваного в них цивільно-правового регулювання суспільних відносин. Цивільно-правова система, як поняття, похідна від правової системи в широкому сенсі цього слова. Поняття про
 12. § 2. Континентальна система
  значення. І хоча окремі торгові кодекси (розраховані на відносини між підприємцями) продовжують зберігатися в багатьох державах Європи, все більше країн втягає по шляху відображення специфіки відносин між комерсантами (вступають в цивільно-правові відносини з метою отримання прибутку) в рамках загальногромадянського законодавства. Це можна пояснити ускладненням комерційної
 13. § 3. Англо-американська система
  значення для визначення змісту цивільного права має судова практика, приймаюча форму прецедентного права. Прецедентне право-систематизована доктриною сукупність рішень судів вищих інстанцій, що підлягають застосуванню до аналогічних справах. Так прецеденти стають джерелами права. Рішення судів відгукуються на потреби практики і змінюють колишні рішення. Право розвивається
 14. § 1. Поняття юридичної особи
  значення інституту юридичної особи ще більше зростає внаслідок ускладнення інфраструктури та інтернаціоналізації підприємницької діяльності, розширення державного втручання в економіку, появи нових інформаційних технологій. Відповідно цьому різко збільшується обсяг законодавства про юридичних осіб та почасти підвищується його якість. Наука цивільного права
 15. § 1. Загальна характеристика галузі цивільного права. Предмет і метод регулювання
  значення на товарних і фондових біржах. Ринок цінних паперів взагалі не може існувати без чітких організаційних форм, а вони не можуть зводитися тільки до адміністративних. Характерні властивості суспільних відносин, що утворюють предмет цивільно-правового регулювання, безпосередньо впливають на метод регулювання. Метод цивільно-правового регулювання. Під цивільно-правовим
 16. § 1. Цивільне законодавство та його система. Інші джерела цивільного права
  значення і для інших галузей російського законодавства. Відтепер воно складається з Цивільного кодексу та прийнятих відповідно до нього інших федеральних законів. Отже, ніякі інші нормативні встановлення до складу цивільного законодавства не включаються. Це, зокрема, стосується актів Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації, відомчих нормативних
© 2014-2022  ibib.ltd.ua