Головна
ГоловнаНавчальний процесПрофесійна педагогіка → 
« Попередня Наступна »
Кікоть В.Я, Столяренко AM, та ін Юридична педагогіка, - перейти до змісту підручника

18.1. Загальна характеристика юридичної педагогіки за кордоном Завдання порівняльно-юридичної педагогіки

Російське суспільство робить зусилля, щоб стати повноправним членом світової спільноти. Становлення нової державності, перехід нашого суспільства до нових соціально-економічним відносинам супроводжуються труднощами, кризовими явищами в багатьох областях життя людей, різким загостренням криміногенної обстановки в країні, а разом з цим - значним ускладненням змісту, форм і методів діяльності правоохоронних органів.

У цих умовах одним з важливих напрямків творчого пошуку і вдосконалення роботи щодо зміцнення законності та правопорядку виступає вивчення світового досвіду правоохоронної діяльності, його аналіз, оцінка і обгрунтоване використання. Чималу роль в цьому може зіграти порівняльно-юридична педагогіка.

Юридична педагогіка в переважній більшості зарубіжних країн, за винятком окремих робіт (США, Німеччина, Словенія, Бельгія), не представлена у вигляді особливої наукової галузі знань, системи наукових розробок, підручників, посібників та публікацій, заснованих на науково-педагогічної термінології та парадигмі.

Вона виступає як практика юридичної та правоохоронної діяльності, професійної освіти та службової підготовки юристів різних спеціальностей і представлена переважно в нормативних документах, змісті професійної діяльності та освітнього процесу, формах і методах їх здійснення. У ряді розробок для практики правоохоронної діяльності та професійної освіти використовуються окремі положення отримала в останній чверті XX в. в США, ФРН, Франції, Великобританії, Японії, Іспанії, Швеції та деяких інших країнах андрагогіки - педагогіки дорослих (М.Ш. Ноулз, М.Т. Чарлз, П. Лангран, К Шаллер), але вони представлені в загальному, а не в адаптованому для правоохоронних органів вигляді.

Порівняльно-юридична педагогіка як розділ вітчизняної педагогіки являє собою систему знань про педагогічні аспе ктах юридичної, правоохоронної діяльності за кордоном, зарубіжній практиці професійної освіти співробітників правоохоронних органів, її науково-педагогічну ідентифікацію, засновану на теорії та методології вітчизняної загальної, порівняльної та юридичної педагогіки.

Це наше науково-педагогічне бачення і розуміння цієї практики і тих концепцій, на яких вона будується.

Завдання порівняльно-юридичної педагогіки:

- дослідження досвіду вирішення педагогічних проблем на міжнародному рівні при створенні й зміцненні правової держави, реформуванні законодавства, у діяльності судових та правоохоронних органів, в юридичному та професійному відомчому освіті, в роботі з персоналом правоохоронних органів;

- вивчення історії розвитку і стану юридичної та порівняльно-юридичної педагогіки в світі, організація участі в міжнародних порівняльно-педагогічних проектах;

- порівняльно-педагогічна експертиза зарубіжного досвіду;

- визначення можливостей, шляхів та умов використання зарубіжного педагогічного досвіду у вирішенні правових проблем в Росії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 18.1. Загальна характеристика юридичної педагогіки за кордоном Завдання порівняльно-юридичної педагогіки "
 1. Лекція 2 визрівання ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ РЕФОРМУВАННЯ СУСПІЛЬСТВА В СРСР До СЕРЕДИНІ 1980-Х РОКІВ
  характеристиками мобілізаційного типу розвитку виступають: сувора ієрархічність цілей, високий ступінь інтенсивності функціонування для якнайшвидшого виконання поставлених завдань, жорстка, як правило, високо централізована система управленія36. У відповідності з цими завданнями в СРСР в 1930-ті роки була створена і певна модель формування еліти. Ця модель включала: пріоритет держслужби в
 2. Професор Московського університету Веніамін Петрович Грибанов (1921 - 1990) (короткий нарис життя і діяльності)
  загальна, вид. 2. М., 1902, стор 103. [44] Справжній уривок дан в перекладі проф. І. С. Перетерского, який значно відрізняється від переведення у виданні Ф. Дидинского (, текст у перекладі, вид. Ф. Дидинского. Варшава, 1892). [45] В. І. Ленін. Повне. зібр. соч., т. 20, стор 11. [46] Детальний розгляд сучасних буржуазних правових теорій виходить за рамки цієї роботи. Тому
 3. 1.Економіка і соціальна структура
  загальна протяжність залізничної мережі до початку XX в. склала близько 50 тис. верст). За загальної протяжності доріг Росія вийшла на друге місце в світі, поступаючись тільки США. У цілому за пореформене 40-річчя загальний обсяг промислового виробництва в країні зріс майже в 8 разів. З початком XX століття наступають і нові процеси в економічному розвитку: криза 1899 - 1903 років, потім депресія і
 4. 4. Жовтень 1917 (питання методології)
  загальна дезорганізація господарства, виснаження мирних галузей виробництва, нестача сировини, продовольча, паливна, фінансова кризи. Загострилися національні проблеми: Фінляндія і Польща вимагали суверенітету, напруженими були ситуації на Україні і Кавказі. Всі спроби Тимчасового уряду вирішити нагальні проблеми тонули в бюрократичній рутині і безсилля влади протистояти хаосу.
 5. Поняття вікової неосудності.
  Загальна ослабленість організму, сімейне неблагополуччя, що супроводжується по справі експертизи робить висновок про наявність відставання більш обгрунтованим і переконливим. Наявність психічного розладу неповнолітнього і пов'язаного з ним відставання в психічному розвитку виключає застосування ст. 20.3 КК РФ. У такому випадку мова може йти не про віковий, а про загальну неосудності, пов'язаної з
 6. § 1. Поняття злочину
  загальна воля, висловлена в законі, і посередньо завдається шкода самій державі. Але об'єктом злочину служить також 2) і приватне право, так як право порушується безпосередньо і кількісно і якісно тільки до певної міри, у відомих межах; все право, все суспільство, вся держава тільки посередньо порушені злочином ^. Радянська кримінально-правова теорія висунула
 7. Глава перша. ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЯК про-громадської НАУКА
  загальна теорія держави, що охоплює теоретико-державні аспекти, характерні для всіх державно-організованих суспільств, і спеціальні теорії держав, що охоплюють особливості державності у тих чи інших народів. Знання предмета теорії держави і права дозволяє оцінювати її місце і функції в системі наук, які вивчають державу і право. Зрозуміло, кожна юридична
 8. Глава восьма. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ
  загальна якісна характеристика взаємодії модернізації та російської державності, до якої ще слід повернутися, коли обговорюватимуться характеристики сучасного Російської держави. Крім того, необхідно підвести і деякий загальний підсумок розгляду «вічних» питань російської історії в їх впливі на державність. При цьому осібно постає питання власності -
 9. Глава дев'ята. ТЕОРІЯ ПРАВА ЯК ЮРИДИЧНА НАУКА
  загальна теорія права містить фундаментальні положення загальні для всіх правових систем, узагальнення правового розвитку всього людства. Походження права, його структура, ідеї правової держави, юридична відповідальність, теорія доказів - це і багато іншого входить у загальну теорію права, є предметом її описів і пояснень. Друге, юрідізірованное поняття загальної теорії права,
 10. Глава п'ятнадцята. ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ
  характеристика. Об'єкти правовідносини та їх характеристика. Юридичні факти. Становлення права як соціальної нормативно-регулятивної системи, як цілісного соціального інституту на рубежі III-II тисячоліття до н.е. прицілі до корінних змін у політичній, економічній, духовній та інших сферах життя людського суспільства. Разючі зміни відбулися і соціальній сфері - у відносинах
 11. Розділ двадцять перший. ПРАВО І ОСОБИСТІСТЬ
  загальна соціально-правова характеристика особистості, що визначає її правове становище в різних суспільствах. Це як би другий, зворотний бік свободи особистості: залежність особистості. Діапазон залежності особистості включає в себе соціальні відносини взаємодопомоги, послуг, підпорядкування. У яких же історично виникли регулятивних системах, а при появі права - в яких юридичних формах ця
 12. ГЛОСАРІЙ
  загальна сума грошей, що надходить економічним агентам у вигляді заробітної плати, платні , ренти, дивідендів, відсотків, підприємницької прибутку протягом певного періоду (за рік). Одиниця угоди - група службовців, які уповноважують профспілка представляти їх інтереси при укладенні колективної угоди Ежедневник - органайзер, основним елементом якого є система бланків
 13. 1.Економіка і соціальна структура
  загальна протяжність залізничної мережі до початку XX в. склала близько 50 тис. верст). За загальної протяжності доріг Росія вийшла на друге місце в світі, поступаючись тільки США. У цілому за пореформене 40-річчя загальний обсяг промислового виробництва в країні зріс майже в 8 разів. З початком XX століття наступають і нові процеси в економічному розвитку: криза 1899 - 1903 років, потім депресія і
 14. 1.1. Історичні аспекти уніфікації права міжнародних комерційних контрактів
  юридичних правил конкретних судових округів сеньйорії чи міста. Крім забезпечення фізичної безпеки торговців і їхніх товарів, подібні звичаї грали двояку роль: з одного боку, комерсантам надавалися свободи, немислимі для некоммерсантов, з іншого - на основі зазначених звичаїв виникали нові норми та інститути. Строгі принципи ярмаркового права, що забезпечував гарантії
 15. 1.2. Основні фактори, що обумовлюють уніфікацію права міжнародних контрактів
  юридичною наукою як загальне для всіх право цивілізованих держав (jus commune, Gemeinrecht). Згідно науковим поглядам того часу, засноване на ідеї справедливості право в принципі має бути однаковим в усьому християнському світі (Christendom), проте це не було суворим принципом, і юристи визнавали існування в різних суспільствах спеціальних правил, що доповнюють jus commune або
 16. 2.1. Загальні підходи до уніфікації колізійних норм
  характеристики більш широкого явища, ніж національне право. Особливо велике практичне значення осмислення категорії правової системи і виділення її основних елементів для вирішення колізій законів у праві міжнародних комерційних контрактів. Адже звернення для вирішення спору з міжнародної купівлі-продажу до права країни продавця передбачає виявлення змісту відповідного
 17. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  загальна характеристика імперативних норм як імперативних норм права, що регулюють відповідні відносини незалежно від підлягає застосуванню права. По-друге, аналогічно Римської конвенції 1980 р. ця стаття ГК РФ допускає при застосуванні права будь-якої країни застосування судом імперативних норм права іншої країни. По-третє, мова йде про застосування імперативних норм права не будь-якої країни,
© 2014-2022  ibib.ltd.ua