Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
В.В. Соколов. Філософія як історія філософії. - М.: Академічний Проект. - 843 с. - (Фундаментальний підручник)., 2010 - перейти до змісту підручника

арабомовних філософія в її взаємодії з науками.

У духовній культурі мусульманського Середньовіччя особливо цінним надбанням стала філософія (фалсафа). Вихідним теоретичним матеріалом для неї послужили твори давньогрецьких філософів, переводилися (головним чином з сирійських переказів) особливо в «Будинку мудрості». У арабомовних світі були відомі багато ідеї давньогрецької філософії, зокрема, як зафіксовано вище, атомистические, своєрідно осмислені мутакаллімов. Однак 340 найбільшу значимість придбали платонізм і ще більше - Аристо-тедізм. Неодноразово переводилися такі найважливіші твори Платона, як «Тімей», «Держава», «Закони», «Федон», «Софіст». З'явилися в арабських перекладах і основні твори Аристотеля. Особливо ж характерним для арабомовних філософії став твір «Теологія Аристотеля», насправді укладало в собі парафрази з IV-VI книг «Еннеад» Гребля. Арістотелем була приписана і «Книга про причини», насправді представляла собою переклад невеликого твору Прокла «Першооснови теології». Якщо в такому приписуванні авторства Арістотелем була допущена помилка, вона виявилася досить обгрунтованою і навіть, як побачимо, абсолютно закономірною.

Ініціатором арабомовного перипатетизма став Абу-Юсуф ал-Кінді (800 - 860/879, араб з Басри, знатного походження). Улюбленець халіфа ал-Мамуна і його брата, халіфа ал-Мутасима, він був близький до кіл мутазилитов. У «Будинку мудрості» ал-Кінді редагував переклади «Теології Аристотеля», «Метафізики» і інших його творів з сирійського і грецького. Викладав деякі твори античних філософів (зокрема, «Вступ» Порфирія), коментував Аристотеля (зокрема, «Категорії» та «Аналітики»), писав власні творчі трактати в дусі його ідей, враховуючи, звичайно, і основоположні положення мусульманського монотеїзму. Великий інтерес проявляв ал-Кінді і до природознавства. Зокрема, він писав коментарі на «Алмагест» Птолемея і «Начала» Евкліда. Високо оцінюючи комплекс математичних наук (включаючи «науку про зірок»), ал-Кінді, перегукуючись із стародавніми піфагорійцями, підпорядковував їх «науці гармонії». Вона проявляється «у всьому, і найочевидніше вона виявляється в звуках, в будову Всесвіту і в людських душах» (IX 2, с. 40). Звернення до Аристотеля, який в поглядах мусульманських філософів відсунув на другий план Платона, було абсолютно закономірним. Діалоги Платона переповнені образами «язичницької» міфології, не вкладається в монотеистическое світогляд, та ще в мусульманське. Правда, «Тімей» укладав у собі значний креаціоністських заряд і тому, як ми бачили, широко використовувався мислителями християнської патристики. Багато уваги цим твором Платона приділяли і мусульманські філософи. Але Аристотель був для них більш значущий. По-перше, тому, що його високоабстрактние систематизовані твори, по суті, звільнилися від значущих образів міфології. Але в ще більшій мірі звернення ал-Кінді, а потім і наступних арабоя-зичних перипатетиків до філософії Стагирита визначалося ідеєю єдиного і єдиного Бога, яку неважко було тлумачити монотеїстичних і погодити - в суті, як побачимо, чисто зовні - з ім'ям Аллаха.

Іншою підставою переваги Аристотеля Платону стало величезне місце природно-наукового знання в енциклопедії першого їх них. Як вже зазначалося, арабомовних вчені і філософи розширили цю енциклопедію. 341

Починаючи з ал-Кінді і тим більше завдяки його продовжувачам філософія стає міцним надбанням найбільш видатних інтелектуалів. Визначаючи його, відповідно до Аристотеля, як «знання про все» (там же, с. 97), ал-Кінді оголошує себе переконаним і послідовним шукачем істини, «звідки б вона не виходила - нехай навіть від далеких від нас племен і від народів, НЕ суміжних з нами ... Для шукача істини немає нічого краще самої істини », бо вона« облагороджує всякого »(там же, с. 48). Свою позицію об'єктивного шукача істини автор трактату «Про першої філософії» протиставляє догматичним жертвуються традиційного богослов'я, всякого роду улемів, які «з брудної заздрості», що вкорінена в їх «скотинячих душах», «торгують вірою», зображуючи її ворогами тих, хто безкорисливо прагне до істини (там же, с. 49).

Проголошення такої позиції було можливо явно завдяки розумінню і підтримці з боку ліберально які мислили халіфів. Ал-Мамун, санкціонував догмат про сотворення Корану і, мабуть, відрізнявся іншим вільнодумством, здобув собі славу «повелителя невіруючих» (IX 26, с. 27). Але надалі халіф ал-Мутаваккіл був змушений заборонити мутазілізм і повернутися до догмату про нестворення Корану. Положення ал-Кінді погіршився. Подібні ситуації складалися і у інших «фаласіфа». Рятуючись від нетерпимості догматичних ревнителів правовірності, вони ховалися у «освічених» і просто терпимих халіфів і султанів. Але, коли релігійно-політична ситуація ускладнювалася, вони були змушені замовкати або шукати інших, більш лояльних володарів.

Ще більш значним філософом східного перипатетизма був Абу Наср ал-Фарабі (870 - 950, тюркського походження, жив у різних містах). Його внесок у арабомовних філософію виявився настільки значний, що він отримав почесний титул «Другого вчителя» («Першим» вважався сам Аристотель). Великий знавець його творів (особливо «Органона», до якого він підключив і «Риторику»), ал-Фарабі в багатьох своїх творах розробив систему філософських поглядів, що включали питання класифікації наук, логіки, метафізики, етики та соціальної філософії.

Класифікація наук ал-Фарабі («Слово про класифікацію наук») виявляє деякі суттєві особливості розуміння різних наук в їх співвідношенні з філософією (власне першою філософією-метафізикою).

Більш приватні і конкретні передують більш точним і більш загальним. При цьому «Другий учитель» прагне виявити універсальні закони, або «всеосяжні судження», в кожному з мистецтв.

Свою класифікацію він починає з «науки про мову», по суті, граматики. За нею слід логіка. Якщо граматика «дає закони для слів» мови будь-якого народу, то «логіка дає загальні правила, придатні для слів всіх народів» (IX 4, с. 128), бо вона виявляє «закони зовнішньої та внутрішньої мови» (там же, с. 130). Теоретично вельми важливо раз-342 личение міркувань (силогізмів), уточнюючих їх аристотелевское

розподіл (про це буде сказано нижче). Ал-Фарабі написав кілька спеціальних трактатів по логіці.

Слідувати за логікою математика являла собою комплекс, в якому з'явилися вельми важливі моменти, відсутні в піфагорійсько-платонівської-арістотелівської традиції. Так, в арифметиці розрізняються абстрактний, чисто теоретичний аспект, який ігнорує конкретні об'єкти рахунки, і аспект практичний, орієнтований на них. За арифметикою і геометрією, теж укладає в собі два цих аспекту, слід оптика - специфічне застосування геометрії до світлових променів та зору. Астрономія теж містить в собі два аспекти. Причому на перший план висунуть практичний, якою розробляє астрологія як «наука про зіркові вироках», «про вказівки світил на те, що станеться в майбутньому, і на багато чого з того, що існує зараз і що було раніше». Власне астрономічний аспект іменується «математичною наукою про зірки» (там же, с. 154). Після музики, яка з пифагорейских часів входила в комплекс математики, слід явно практична «наука про тяжкість». Цей аспект ще більш характерний для «науки про майстерних прийомах» - сукупності «цивільних мистецтв» (будівництва, плотничьего справи та ін.), заснованих на «числових хитрощі» (до них віднесено алгебра).

Розглянута класифікація наукового знання в енциклопедії ал-Фарабі дає відомі підстави стверджувати, що на відміну від Аристотеля, який починав з «першої філософії», він йде як би від конкретного до абстрактного. У четвертому розділі фігурує передусім «природна наука», фізика, вивчає акціденціі природних і штучних тіл. Завершує цей розділ «надприродна божественна наука» - метафізика. В оглядовому трактаті «Про походження наук» (гл. 1) вона визначена як «кінець і завершення наук, після неї нема чого більше досліджувати; вона є мета, до якої прагне всяке дослідження і в якій воно знаходить заспокоєння» (IX 3, с. 191 - 192).

Величезний внесок у арабомовних філософію зробив Абу Алі Ібн Сіна (лат. Авіценна, 980-1037, ірано-таджицького походження). Народившись поблизу Бухари, він був змушений шукати сприятливого прихистку при дворах різних «прогресивних» володарів. У Гургандж (при дворі шаха Хорезма) у невеликій ученому співтоваристві протягом декількох років Ібн Сіна спілкувався з ал-Біруні. Витоки філософського розвитку Ібн Сини були вже в юності ініційовані - через його батька і старшого брата - впливом ідей исмаилизма. У цьому руслі, як ми бачили, сформувалася природно-наукова та гуманітарно-просвітницька енциклопедія «чистих братів», з якою, безсумнівно, був знайомий і глибокий натураліст, автор згадуваного вище «Канону лікарської науки». Але основними філософськими натхненниками ще зовсім молодого Ібн Сини стали Аристотель, Платон і ал-Фарабі, ознайомившись з коментарями якого 18-річний філософ (за його власним визнанням) усвідомив ідеї аристотелевской «метафізики», яку він, незважаючи на всі свої зусилля, не міг «розкусити» до цього. Надалі Ібн Сіна став автором багатьох творів, 343

в яких він сформулював свою філософську та наукову систему поглядів. Самою об'ємистої з них стала «Книга зцілення» («Кітаб аш-Шифа»). Як би її скорочений варіант - «Книга порятунку» («Кітаб аш-Наджат»). Обидві назви свідчать про вплив релігійно пофарбованої моральності исмаилизма - безсмертя досягається заглибленістю в знання. Ще більш короткий звід наукової та філософської енциклопедії Авіценни - «Книга знання» («Даниш-наме»), написана на прохання еміра Ісфахана на його рідному фарси-дарі. З порівняно невеликих за обсягом арабомовних творів Авіценни слід назвати написані в самому кінці його життя «Вказівки й настанови», а також «Книгу про душу» («Кітабн-нафс») (один з розділів «Книги зцілення»). Великий інтерес представляє і його белетризованих «Трактат про Хайе, сина Якзана».

У бібліографічному «Життєписі» (написано учнем Ібн Сини, частково за його розповіді) великий філософ повідомляє, що, тільки опанувавши логікою, математикою і фізикою, він приступив до засвоєння «божественної науки», метафізики. Як і у Аристотеля, вона є вищою теорійной наукою, бо оперує поняттями поза-природних, безтілесних об'єктів. В принципі по-аристотелевско їй передує логіка. Автор «Даниш-наме» неодноразово називає її «наукою-мірилом», бо в ній «розкривається, як непізнане пізнається через пізнане» (IX 8, с. 89), досягається гранична достовірність. Нижче метафізики варто математика. Авіценна називає її «середньої наукою», бо її поняття міри і числа можуть мислитися у відверненні від їх тілесних об'єктів. Математика - комплекс дисциплін, загалом, тих же, що й у ал-Фарабі. Подібно йому ж Ібн Сіна розрізняє в них вищий, теорійний, шар і нижчий, більш приватний, прикладний. Так, на геометрії грунтуються вимір поверхонь, різні механічні пристрої, пристрій оптичних приладів та дзеркал. На астрономії засноване мистецтво складання календарних таблиць і таблиць руху світил. Теорія музики лежить в основі мистецтва конструювання музичних інструментів.

Фізика, як і у Аристотеля, - наука про природу в усіх її проявах.

Це «нижча наука» про тіла, які сприймаються почуттями і знаходяться в русі і зміні. На відміну від математики «в ній особливо багато неясностей» і плутанини (IX 8, с. 105).

До XII в., Коли фактично в розпаду Багдадському халіфаті філософська думка, досягнувши своєї кульмінації, стала завмирати, її естафету підхопили філософи Кордовского халіфату, кілька століть існувало в арабізіровано Іспанії (Андалусії). Релігійно-ідеологічна атмосфера, що склалася в цьому халіфаті, була вельми схожою з тією, яка склалася в Багдадському халіфаті. Тут теж запанувала значна віротерпимість стосовно іудаїзму безлічі євреїв, як і християн - навіть в умовах Реконкісти. Соціально-культурні передумови в Кордові нагадували ті, з якими ми познайомилися на прикладах Багдада і деяких інших 344 міст близькосхідного мусульманського регіону. У Кордові халіф

Хакама II в кінці X ст. зібрав бібліотеку в кілька сотень тисяч томів, придбаних у названих містах. Першорядним просвітницьким центром став університет у Кордові (коли в Європі їх ще не було), де викладалися не тільки теологія і юриспруденція, а й медицина, математика і астрономія. Звичайно, і в цьому халіфаті були свої традиціоналісти, які боролися за сунітську правовірність і представлені головним чином правознавцями-маликіти. У різних соціальних ситуаціях халіфи повинні були рахуватися з їх наполяганнями у справі правовірності. З іншого боку, не завжди і не всі халіфи повністю підпорядковувалися цим наполяганням. Були й ситуації, сприятливі для освіти і для філософії.

 Всі основні твори та ідеї, що з'явилися в попередні століття в близькосхідному арабомовних регіоні, були відомі і в Андалусії. Були тут і вчені, і філософи. Назвемо трьох найбільш видатних з них. 

 Основоположником андалуського перипатетизма вважається Ібн Баджжа (лат. Авемпаце, ок. 1070 - 1138). Він займав високі державні пости в Гранаді і Севільї, а в Фесі (Марокко) один час був навіть візиром. Звинувачений у єресі і навіть в атеїзмі, він був поміщений у в'язницю, де і помер. Особливо цікавим його твором став «Спосіб життя усамітнився». Ідеї Ібн Баджжа розвивав інший найвизначніший філософ, Ібн Туфайль (лат. Абубацер, ок. 1110 - 1185). Лейбмедиком, наближений до халіфа Абу Якубу, любителю філософії, поезії і музики, деякий час навіть його візир, Ібн-Туфайль уникнув серйозних гонінь з боку мусульманського правовірності. Під впливом переконань Ібн Сини він написав філософськи дуже значиму «Повість про Хайе, сина Якзана» (повторивши заголовок згаданого вище трактату Ібн Сини). 

 Найвидатнішим арабомовним перипатетиків став Абу-л Валід Ібн Рушд (лат. Аверроес, ок. 1126-1198). Син великого кадію (судді) Кордови, Абу-л Валід був вельми компетентний у мусульманському богослов'ї і праві, начитаний в арабомовних літератури і поезії. Вивчав і математику, виявляв інтерес до природознавства, але більше досяг успіху в медицині. Будучи, як і батько (і дід), деякий час великим кадієм Кордови, Ібн Рушд замінив свого друга Ібн Туфайль в якості лейб-медика згаданого Абу Якуба (і його сина Абу Юсуфа), проживаючи тепер в Фесі (Марокко), що стала столицею халіфату за нової династії. Зміна політичної ситуації супроводжувалося тиском малікітского правовірності на халіфа і засудженням (1195) Кордовська богословами знаменитого вже філософа (і деяких інших інтелектуалів) і його посиланням в селище поблизу Кордови. За едикту халіфа Абу Юсуфа заборонялося вивчення творів з філософії, що вселяли підозри з віросповідних позицій, - такі вилучалися і навіть спалювалися. Разом з тим знаменна зроблена при цьому застереження: крім книг з медицини, астрономії та арифметики. Коли Абу Юсуф здобув військову перемогу над насідати з півночі кастільцями і, мабуть, зміг заспокоїти релігійних фанатиків, 345 

 він знову запросив Абу-л Валіда до столичного Фес, де той невдовзі помер (останки перенесені до Кордови). 

 Природно-наукова енциклопедія Ібн Рушда не настільки розроблена, в порівнянні з енциклопедіями ал-Фарабі і Ібн Сини. Однак його обізнаність у давньогрецькій філософії більш грунтовна. Знайомий з їх творами (і, звичайно, з творами згаданих андалуських філософів) Абу-л Валід коментував платонівське «Держава», був знайомий з творами найбільшого позднеантичного глави перипатетической школи в Афінах Олександра Афродісійского (див. вище), автора трактатів «Про розум» і «Про душу», загострювати ідеї Аристотеля в дусі натуралізму, і безлічі коментарів до його творів. Сам Ібн Рушд теж написав багато парафраз і коментарів до творів Аристотеля (деякі з них переростали в самостійні трактати). Абу-л Валід бачив у засновника перипатетизма останню вершину філософського знання, яку тільки могла призвести природа. Надалі Середньовіччя західноєвропейські схоластики іменували Аверроеса просто Коментатором (але так само в пізньої Античності називали і Олександра Афродісійского). 

 Але Ібн Рушд жив у зовсім іншу епоху, і його коментарі зачіпали нові, дуже значимі аспекти, неможливі для Стагирита. Ця епоха отримала своє відображення у творі «Спростування спростування» («Непослідовність непослідовності» - «Та-хафут ал-тахафут»), розвиваючому критику названого вище твори ал-Газалі. 

 Невеликий твір Аверроеса «Міркування, що виносить рішення щодо зв'язку між релігією і філософією» можна вважати підсумковим у проблематиці співвідношення філософії і релігії всій арабомовній філософії, можна сказати, і проблематики протистояння і взаємодії віри і знання, віри і розуму, що дала своєрідні плоди в західноєвропейській схоластиці , Середньовіччя взагалі. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "арабомовних філософія в її взаємодії з науками."
 1. 4. Наука цивільного права та інші громадські науки
    філософії, політології, соціології, історії. Найбільш тісна взаємодія цивилистика здійснює з економічними науками, оскільки її предмет в основному пов'язаний з правовим оформленням економічного життя суспільства. Тому цивілістам не обійтися без врахування економічної теорії. Але все це зовсім не звільняє їх від необхідності розробляти власні підходи до вивчення правової
 2. § 3. Зв'язок кріміналістікі з іншімі науками
    науками, зокрема, адміністративним правом, цівільнім процесом, виправно-трудовим правом, судів статистикою. До того ж вона має міцні зв'язки з багатьма Природничо та суспільними науками, Які НЕ є правовими. Серед природничих наук жівільнім СЕРЕДОВИЩА для кріміналістікі самперед є фізика, хімія, біологія, кібернетика та інформатика, Пізнання закономірностей якіх є основою для розробки
 3. ВСТУП. ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ
    філософії. Основні напрямки, школи філософії та етапи її історичного розвитку: фактологічний і хронологічний матеріали. Основні персоналії в філософії. Причина плюралізму філософських систем. Антична філософія. Філософія середніх віків та епохи Відродження. Філософія Нового часу. Німецька класична філософія. Діалектико-матеріалістична філософія. Європейська філософія 19 століття.
 4. Концепції розуміння простору:
    філософії та науці як найважливіша форма буття матерії, що виражає тривалість і послідовність змін матерії. Всі атрибутивні властивості матерії виявляються в сукупності. Література: 1. Лешкевич Т.Г. Філософія. Вступний курс. - Ростов-н / Д, 1997. 2. Глядков В.А. Філософський практикум. - М., 1994. 3. Сучасна філософія: словник і хрестоматія. - Ростов-н / Д, 1996. 4. Філософія. -
 5. Б. Про матеріалізмі. З роботи «Анти-Дюрінг» [т. 20, с. 5-338]
    філософії свідому діалектику і перевели її в матеріалістичне розуміння природи та історії. Але для діалектичного і разом з тим матеріалістичного розуміння природи необхідно знайомство з математикою і природознавством. Маркс був грунтовним знавцем математики, але природничими науками ми могли займатися тільки нерегулярно, уривками, спорадично »[с. 10-11]. 56. «Урозумінням
 6. Теми рефератів 1.
    філософії Е. Гуссерля. 2. Сучасна «філософія науки». 3. Психоаналіз і філософія неофрейдизму. 4. Екзистенціалізм М. Хайдеггера: предмет і завдання філософії. 5. Філософія історії К. Ясперса. 6. Новий синтез знання про людину і ноосфера (М. Шелер, Тейяр де Шарден). 7. Фрейдизм як філософський світогляд. 8. Структурна антропологія К. Леві -
 7. Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства
    філософія. Підсистеми світогляду. Компоненти світогляду. Світогляд і соціальну дію. Історичні типи світогляду. Світогляд і його функції. Етимологія слова «філософія» і її різні трактування. Компоненти філософського знання. Філософія як вчення про істину, добро і красу. Джерела філософського знання. Проблема предмета філософії. Призначення і своєрідність філософії.
 8. Суспільство і природа
    філософії. Природа як результат гріхопадіння людини. Пантеїзм і гилозоизм епохи Відродження. Становлення наукового аналізу природних явищ в епоху нового часу. Взаємодія природи і суспільства в сучасності. Концепція ноосфери. Екологічна культура «Чотири закону екології». Екологічна філософія. Сциентизм і антисциентизм. Біоетика.
 9. Література:
    1. Кохановський В.П. Діалектико-матеріалістичний метод. - Ростов-н / Д, 1992. 2. Канке В.А. Філософія. - М., 1996. 3. Мартинов М.І. та ін Філософія: завдання та вправи. - Мінськ, 2000. 4. Філософія. - Ростов-н / Д, 1995. 5. Філософія в питаннях і відповідях, -
 10. В.В.КРЮКОВ. Філософія: Підручник для студентів технічних ВНЗ. - Новосибірськ: Изд-во НГТУ., 2006
    філософії в сучасному її розумінні. У текст включено нариси з історії філософії. Представлені оригінальні версії діалектичної логіки, філософії природи, філософії людини. Велику увагу приділено специфічним для технічних вузів розділах теорії пізнання, методології науки та філософії
 11. Теми рефератів 1.
    філософія діяльності. 4. Натурфілософія Шеллінга: повернення до природи. 5. Діалектика від Канта до Гегеля. 6. Проблема свободи в німецькій
 12. Рекомендована література 1.
    філософії в короткому викладі. Пер. з чеського Богута І.І. - М., 1991. 2. Історія сучасної зарубіжної філософії. -СПб, 1997. 3. Дж. Реалі, Д.Антісері. Західна філософія від витоків до наших днів. -СПб, 1994. 4. Курбатов В.І. історія філософії. -Р / Д, 1997. 5. Переведенцев С.В. Практикум з історії західноєвропейської філософії (античність, середньовіччя, епоха Відродження). -М., 1999.
 13. 2. Загублена зв'язок між природними і гуманітарними науками
    філософії »в наших університетах. У всі періоди до XIX століття філософія і теологія були гл-авнимі предметами в кожному вищому навчальному закладі. Усі спеціальні області пізнання координувалися ідеями, що даються в курсах філософії. У XIX і XX століттях «філософія» стала окремою дисципліною - серед інших дисциплін, таких, як мінералогія, слов'янські мови чи економіка. Якби можна було запитати
 14. Структура курсу
    філософії / 6 годин / Розділ 2. Фундаментальна філософія / 16 годин / Тема 1. Філософія, коло проблем і роль в житті суспільства. Тема 2. Методи і внутрішню будову філософії. Тема 3. Онтологічні проблеми філософії. Тема 4. Філософське розуміння свідомості. Тема 5. Сутність і форми пізнання. Розділ 3. Соціальна філософія / 12:00 / Тема 6. Суспільство як саморазвівающаеся система. Тема 7.
 15. Теми для рефератів 1.
    взаємодії особистості в сучасному соціокультурному просторі. 3. Діалог як форма взаємодії в гуманістично-орієнтованої соціокультурному середовищі. 4. Психологічні умови розуміння і взаєморозуміння суб'єктів у процесі спілкування. Теми для самостійної дослідницької роботи 1. Співвідношення процесів соціалізації та персоналізації як основа розвитку
 16. 1. Предмет науки "Теорія держави і права"
    філософія, політологія). Предмет науки - відрізняється від об'єкта дослідження. Один і той же об'єкт можна вивчати різними науками. Предмет науки визначає специфіку того чи іншого наукового знання. Теорія держави і права, будучи наукою гуманітарної, вивчає особливі явища соціального життя. Якщо об'єктом вивчення теорії держави і права як науки виступають держава і право, то її
 17. Рекомендована література 1.
    філософію. Т.2. -М., Политиздат, 1989. 3. Канке В.А. Філософія. -М., 1997. 4. Радугин А.А. Філософія-М.: «Центр», 1997. 5. Швирьов B.C. Наукове пізнання як діяльність. -М., 1984. 6. Філософія. Под ред. В. І. Кохановського. -Р / Д.: «Фенікс»,
 18. Рекомендована література 1.
    філософію. Уч. посібник для гуманітарних вузів. -М.: Аспект прес, 1996. 2. Основи філософії: Уч. посібник для вузів. -М.: Владос, 1997. 3. Соціальна філософія: Уч. посібник для вузів. -М.: Культура і спорт, Юніті, 1995. 4. Філософія: Уч. для вузів. -Р / Д.: Фенікс, 1995 (і ін роки). 5. Філософія: Уч. -М.: Російське слово, 1996. 6. Філософія: Уч. - 2-е вид., Испр. І доп. - М.: Юристь,
 19. Теми та питання для обговорення на семінарських заняттях
    взаємодію як основа розвитку особистості в сучасному глобальному співтоваристві 1. Ноопсіхологіческая характеристика сучасної епохи суспільного розвитку. 2. Соціально-психологічна сутність позитивного полісуб'єктний взаємодії. Тема 2. Психологічні умови включення особистості в процес гуманістично-орієнтованого полісуб'єктний взаємодії. 1.
 20. Рекомендована література 1.
    філософію: Підручник для вузів. 2ч. - М.: Политиздат, 1989 (ч.2). 2. Доброхотов A.JI. Категорія буття, в класичній західноєвропейській філософії. -М., 1986. 3. Канке В.А. Філософія. -М. 1997. 4. Мамле Ю.В. Долі буття / / ВД. - 1993 -
© 2014-2022  ibib.ltd.ua