Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяІсторія філософії → 
« Попередня Наступна »
В.В. Соколов. Філософія як історія філософії. - М.: Академічний Проект. - 843 с. - (Фундаментальний підручник)., 2010 - перейти до змісту підручника

БІБЛІОГРАФІЯ

У вступному розділі «Світогляд і філософія як максимально загальні явища духовної культури» використана література наведена в алфавітному порядку. Подальші глави книги позначені римськими цифрами. Першоджерела, в них використані, поміщаються в хронологічному відповідно їх змісту спочатку. Там, де відповідні видання мають давно прийняту рубрикацію (головним чином у виданнях античних авторів, хоча і не тільки), цитацій даються по ній. У самій бібліографії, де фігурують всі цитовані твори, названі перекладачі приводяться видань в самому тексті книги іноді скорочено, наприклад, Лебедєв - Льоб., Лур'є - Лур. Там же, де такий рубрикації немає, в тексті книги наводяться відсилання до бібліографії - спочатку римська цифра «епохи», потім арабська - цитованого видання та його сторінка. Після першоджерел в кожному з розділів приведена прямо або побічно використана література, російська, потім іноземна.

Вступний розділ (В. і стр. книги). «Світогляд і філософія як максимально загальні явища духовної культури» 1.

БерналДж. Наука в історії суспільства. М., 1956. 2.

Богомолов А.С., Ойзерман Т.І. Основи теорії історико-філософ-ського процесу. М., 1983. 3.

Виндельбанд В. Історія філософії / Пер. з нім. П. Рудіна. СПб., 1898. 4.

Вольф Р.П. Про філософію. М., 1996. 5.

Гегель Г.Ф.В. Попередні зауваження про історію філософії. Введення в історію філософії / / Лекції з історії філософії. Книга перша. М., 1932. 6.

ГільдебрандД. фон. Що таке філософія? М., 1997. 7.

Голосовкер Я.Є. Логіка міфу. М., 1987. 8.

Джеймс У. Введення у філософію. М., 2000. 9.

ДжентілеДж. Вступ до філософії. СПб., 2000. 10.

Дільтей В. Сутність філософії. М., 2001. 11.

Дюркгейм Е. Про поділ суспільної праці. Метод соціології. М., 1991. 12.

Леві-БрюльЛ. Первісне мислення. М., 1930. Надприродне в первісному мисленні. М., 1987. 13.

Леві-Строс К. Структурна антропологія. М., 1985. 14.

Лекторский В.А. Суб'єкт, об'єкт, пізнання. М., 1980. 15.

Ойзерман Т.Н. Філософія як історія філософії. М., 1999. 16.

Ортега-і-Гассет X. Що таке філософія? М., 1991.

27 1184 17.

Проблема людини в західній філософії. М.Г 1988. (Е. Кассирер. Досвід про людину: введення в філософію людської культури; М. Шелер. Положення людини в космосі; X. Плеснер. Сходинки органічного і людина; А. Гелен. Про систематика антропології.) 18.

Рассел Б. Історія західної філософії. Введення. М., 1959. Проблеми філософії. М.Г 2000. 19.

Токарев С. А. Релігія в історії народів світу. Вид. 3-е. М., 1976. 20.

Уайтхед А.Н. Наука і сучасний світ. Процес і реальність. Нариси науки і філософії. Пригода ідей / / Вибрані роботи з філософії. М.Г 1990.

21. Ясперс К. Всесвітня історія філософії. Введення. СПб., 2000. 22.

Ясперс К. Сенс призначення історії. М., 1991. 23.

Historishes Worterbuch der Philosophie. Herausgegeben von Joachim Ritter und Karlfried Grunder. Bde I-XII. Basel; Stuttgart, 1971, 1972, 1974, 1976, 1980, 1984, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004. 24.

Braun L. Histoire de l'histoire de philosophie. Paris, 1973. 25.

Geroult M. La philosophie de l'histoire de la philosophie. Paris, 1979. 26.

Kenny A. The God of the Philosophes. Oxford, 1979. 27.

ThyssenJ. Geschichte der Geschichtsphilosophie. Bonn, 1960. 28.

Weischedel W. Der Gott der Philosophen. Grundlegung einer philosophischen Theologie im Zeitalter der Nihilimus. В. 1-2. Miinchen, 1971-1972. I.

Константи міфологічного й елементи предфилософских світогляду найдавніших цивілізацій 1.

Переклади давньоєгипетської літератури М. Коростовцева, поезії - Анни Ахматової і Віри Панової - в кн. «Поезія та проза Стародавнього Сходу» (Бібліотека всесвітньої літератури. Т. 1. М., 1973). 2.

Коли Ану створив небо. Література стародавньої Месопотамії. Пер. В. Афанасьєвої, І. Дьяконова, В. Шилейко та ін М., 2000. 3.

Закони вавілонського царя Хаммурапі (1792-1750) / Пер. В.А. Якобсона / / Історія Стародавнього Сходу.

Тексти та документи / Под ред. В.І. Кузищина. М., 2002. 4.

Авеста. Вибрані гімни / Пер. з авестійського і коментарі Н.М. Стеблина-Каменського. Душанбе, 1990. 5.

Біблія. Старий Завіт. Вид. Московської патріархії, 1968. 6.

Матьє М.Е. Давньоєгипетські міфи. М.; Л., 1956. 7.

Міфи народів світу: Енциклопедія. Т. 1 - 2 / Гол. ред. С.А. Токарєв. М., 1987, 1988. 8.

Ассман Я. Єгипет: теологія ранньої цивілізації. М., 1999. 9.

Стародавні цивілізації / За заг. ред. Г.М. Бонгард-Левіна. М., 1989. 10. Дьяконов І.М. Архаїчні міфи Сходу і Заходу. М., 1990. II.

Франкфорт Г., Франкфорт Г.А., УілсонДж., Якобсен Т. Напередодні філософії. Духовні шукання стародавньої людини / Пер. Т.Н. Толстой. М., 1988.

818 12. Еліаде М. Аспекти міфу. М., 1995. II. Виникнення і розвиток давньогрецької філософії в епоху архаїки і високої класики III.

Художньо-ідеалістичний і Органицистская синтез Платона IV.

Науково-філософський універсум Аристотеля V.

Елліністичної-римська цивілізація. Релігія, наука, філософія

Гомер (8 в.). Іліада (Ил.) / Пер. В. Вересаєва. M.f 1949.

Гесіод (7 в.). Про походження богів (Теогонія (теог.)). Роботи і дні / / Еллінські поети у перекладах В.В. Вересаєва. М.Г 1949.

Фалес з Мілета (640 - 562) - перший давньогрецький вчений і філософ. Передбачив затемнення 28 травня 585 р. до н. е.. Не залишив письмових свідчень. Його ідеї передають пізніші автори.

Анаксимандр з Мілета (бл. 610 - 540) - вчений і філософ, який написав перший прозовий трактат (зберігся один уривок).

Анаксимен з Мілета (2-га пол. 6 в.) - Автор єдиного натурфилософского твори, з якого збереглося кілька фрагментів.

Ксенофан з Колофона (бл. 570 - після 478) - поет і філософ. Автор «Сілла» (Сатир), спрямованих проти Гомера, Гесіода, філософів і теологів його часу.

Піфагор (бл. 570 - бл. 497) - засновник релігійно-філософського союзу в Кротоні (Ю. Італія). Основоположник одного з найбільш впливових напрямків античної та подальшої філософії, незважаючи на лише усно виклад своїх думок.

Геракліт з Ефеса (бл. 540 - бл. 480) - басилевс (цар-жрець), що відмовився від титулу на користь брата. Автор твору «Про всесвіту, про державу, про теології», від якого збереглося більше ста фрагментів і безліч свідчень.

Парменід з Елів (акме - розквіт діяльності - 504 - 501) - основоположник елейскої школи, автор філософсько-дидактичної поеми «Про природу» (дві частини - «Нехай істини» і «Шлях думки») , збереглося бл. 160 віршів.

Зенон Елейський, учень Парменіда (акме - 464 - 461), його аргументи на захист ідей вчителя наводяться у наступних давньогрецьких авторів.

Анаксагор з Клазомен (бл. 500 - 428) - філософ і вчений з його творів дійшли 20 фрагментів, в яких він розвиває натурфілософію мілетцев і ідею буття Парменіда.

Емпедокл з Акраганта (бл. 490 - 430) (Сицилія), автор двох поем «Про природу» і «Очищення» (збереглася невелика частина), в яких розвиваються ідеї милетской натурфілософії та ідея Парменіда про бутті.

Протагор ізАбдер (бл. 480 - 410) - один з ініціаторів (разом з Горгием) софістичного руху, автор твору «Про істину», фрагменти якого наведені в діалогах Платона і в інших джерелах.

Гіппократ (460 - 377). Вибрані книги / Пер. В.І. Руднєва. М., 1994.

Демокріт з Абдери (470/460 - 360) - філософ-енциклопедист. Основоположник (поряд з його вчителем Левкиппом) атомистического gJ g вчення про природу і людину. Автор понад 70 творів на різні теми. Збереглося безліч уривків.

Всі російські переклади фрагментів творів названих тут (та інших) філософів, що фігурують в тексті, дано з видання «Фрагменти ранніх грецьких філософів» / Упоряд. А.В. Лебедєв. М., 1989. Леб. і сторінки даного видання.

Демокріт. Тексти, переклад, дослідження / Упоряд. С.Я. Лур'є. Л., 1970. Лур. і номер фрагмента в даному виданні.

Діоген Лаертський. Про життя, навчаннях і висловах знаменитих філософів / Пер.

М. Гаспарова. М., 1986. - Д. Л. із зазначенням номера книги (римська цифра) і її розділу (арабська).

Секст Емпірика (сек. ЕМП.). Твори у 2 т. / Пер. А.Ф. Лосєва. М, 1975 - 1976. Тут вміщено твори «Проти вчених» і «Три книги Пірронових положень», які цитуються в книзі відповідно до міжнародних правил із зазначенням відповідних рубрик даних творів.

Деякі місця та грецькі еквіваленти термінів (крім Демокріта) дані за відомим виданню Дильса - Кранца «Die Fragmente der Vorsokratiker von Hermann Diels», hrsg von W. Kranz. Berlin, 1951 - 1952. - Д.К. і номер фрагмента (В) або свідоцтва (А) в даному виданні.

Геродот (490/480 - 430/424). Історія в дев'яти книгах. Л., 1972.

Фукідід (бл. 460 - 400). Історія. Л., 1981.

Сократ (469-399).

Платон (427 - 347). Використано і цитуються наступні його діалоги (із зазначенням відповідних рубрик) по Зборам творів у 4 т. М., 1994.

Крітон / Пер. М.С. Соловйова.

Гиппий Менший / Пер. С.Я. Шейнман-Топштейн.

Гіппій Більший / Пер. А.В. Болдирєва.

Протагор / Пер. Вл.С. Соловйова.

Горгій / Пер. С.П. Маркиша.

Менон / Пер. С.А. Ошерова.

Кратил / Пер. Т.В. Васильєвої.

Бенкет / Пер. С.П. Апта.

Федр / Пер. А.Н. Егунова.

Теєтет / Пер. Т.В. Васильєвої.

Софіст / Пер. С.А. Ананьїна.

Парменід / Пер. М.М. Томасова.

Держава / Пер. А.Н. Егунова.

Тімей / Пер. С.С. Аверинцева.

Критий / Пер. С.С. Аверинцева.

Політик / Пер. С.Я. Шейнман-Топштейн.

Закони / Пер. А.Н. Егунова.

Послезаконіе / Пер. А.Н. Егунова.

Листи / Пер. С.П. Кондратьєва.

Ксенофонт (бл. 445 - бл. 355). Спогади про Сократа / Пер. С.І. Со-820 болевского. Бенкет / Пер. С.І. Соболевського / / Сократичні твори. СПб., 1993.

Аристотель (384 - 322) - використовуються і цитуються: Метафізика / Пер. А.В. Кубіцького. М.; Л., 1934; а також твори, опубліковані в: Аристотель. Твори: У 4 т. М., 1975-1983.

Про душу / Пер. П.С. Попова.

Категорії / Пер. А.В. Кубіцького.

Аналітики перша і друга / Пер. Б.А. Фохта.

Топіка / Пер. М.І. Иткина.

Фізика / Пер. В.П. Карпова.

Про небо / Пер. А.В. Лебедєва.

Про виникнення і знищення / Пер. Т.А. Міллер.

Метеорологика / Пер. Н.В. Брагинской.

Никомахова Етика / Пер. Н.В. Брагинской.

Велика Етика / Пер. Т.А. Міллер.

Політика / Пер. С.А. Жебелева.

А також: Про частинах тварин / Пер. В.П. Карпова. М., 1937.

Антисфен з Афін (бл. 455 - бл. 360).

Діоген з Синопа (пом. бл. 330 - 320). В кн.: Антологія кинизма. Фрагменти Антисфена, Діогена, Кратета, Керкіда / Пер. І.М. На-хова. М., 1984.

Епікур (341/342-271/270). Фрагменти Епікура в пер. С.І. Соболевського і Емпедокла в пер. Г.І. Якубаніса / / Лукрецій. Про природу речей. Т. 2. М.; Л., 1947. Діоген Лаертський - див вище.

Лукрецій Тіт Кар (бл. 95 - 55). Про природу речей / Ред. і пров. Ф.А. Петровського. Т. 1. М.; Л., 1945.

Зенон з Кітію (334/333-262/261).

Клеанф (бл. 331/330 - бл. 232).

Хрісіпп (бл. 280/277-208/204). Фрагменти ранніх стоїків. Т. I - III. Пер. і коментарі А.А. Столярова. М., 1999 - 2007.

Піррон (бл. 365 - 275)

Тімон (бл. 315-225).

Енесідем (1 ст.).

Секст-Емпірика - див вище.

Цицерон Марк Туллій (106 - 43).

Про природу богів. Про дивинации. Про долю / Пер. і коментарі М.І. Ризького, ред і ст. Г.Г. Майорова. М., 1997.

Тускуланские бесіди / Пер. і коментарі М. Гаспарова / / Вибрані твори. М., 1975.

Про межах блага і зла. Парадокси / Пер. Н.А. Федорова. М., 2000.

 Сенека Луцій Анней (пом. 63 р. н. Е..). Моральні листи до Лу-Циллі / Пер. С. Ошерова. М., 1986. 

 Епіктет (бл. 50 - після 120). Бесіди Епіктет. Пер. Г.А. Таро-няна. М., 1997. 

 Марк Аврелій Антонін (121 - 180). До самого себе / / Марк Аврелій Антонін. Роздуми. / А.І. Доватур, А.К. Гаврилов, Ян Унт. Л., 1985. 

 Термінологія. Звірка з видання: Diels Hr Kranz W. Die Fragmente der Vorsokratiker. Berlin, 1964. 

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "БІБЛІОГРАФІЯ"
 1. 1. Як уникнути порушення патентних прав
    бібліографію потрібного профілю і виділить у ній нові патенти Мінімальна вимога до такої бібліографії полягає в тому, що пошук повинен бути здійснений хоча б на базі банку даних в Інтернеті 10
 2. ВІД РЕДАКЦІЇ
    Пропонований увазі читачів колективна праця створений у зв'язку з 200-річчям з дня народження Г. В. Ф. Гегеля. Мета його - показати сучасне значення філософських ідей великого німецького мислителя і ідейну боротьбу навколо його філософської спадщини. Книга підготовлена авторським колективом, створеним Інститутом філософії АН СРСР і науковою радою АН СРСР по історії суспільної думки. У
 3. Бібліографія
    1. Основні твори Зінов'єва 1. Фактор розуміння. М., 2006. Логіка і методологія науки 2. Філософські проблеми багатозначної логіки. 1960. 3. Логіка висловлювань і теорія виводу. 1962. 4. Основи логічної теорії наукових знань. 1967. 5. Комплексна логіка. 1970. 6. Логіка науки. 1971. 7. Логічна фізика. 1974. 8. Нарис багатозначної логіки. 1968. 9. Логічне проходження.
 4. Методичні вказівки.
    бібліографія є в книзі Л.Г.Печатновой). Добірка матеріалів, наведена тут, запозичена, в основному, з книги «Хрестоматія з історії Стародавнього Світу». / Под ред. В.Г.Боруховіча. Издат. Саратовського університету. 1973. (Долучення останній документ з характеристикою спартанської системи виховання). Тексти
 5. ФАКТОРИ ВПЛИВУ ІНОМІРА НА ЛЮДЕЙ
    бібліографію з тисяч свідоцтв, а часом і тисячолітню історію. Якісь із феноменів слід віднести до маловивчених властивостям психофізичних функцій людини, але аж ніяк не все. Представляється виправданим, поряд з пошуком позаземних цивілізацій технічними засобами, більш цілеспрямовано зайнятися дослідженнями ряду феноменів, відносячи їх до можливого прояву іншого Розуму,
 6. 1. Поняття права на захист
    бібліографію див: Братусь З Н. Юридична відповідальність і законність. М., 1976 С. 72-79 Сама закріплена або санкціонована законом правоохоронна міра, за допомогою якої проводиться усунення порушення права і вплив на правопорушника, називається в науці цивільного права способом захисту цивільного права. Перелік способів захисту цивільних прав міститься, як правило,
 7. § 8. Зобов'язання із заподіяння шкоди джерелом підвищеної небезпеки
    бібліографію див: Белякова А.М. Цивільно-правова відповідальність за заподіяння шкоди. С. 123. Матеріальний ознака полягає в тому, що власник джерела підвищеної небезпеки - той, хто реально має такий джерело в своєму володінні. Так, якщо верстат переданий в оренду, а його продовжує обслуговувати оператор, який перебуває з власником-орендодавцем у трудових відносинах,
 8. Бібліографія
    Радянська та зарубіжна марксистська література про Франкфуртської школі Баталов Е. Я. «Нові ліві» і Герберт Маркузе. М, 1970. Баталов Е. Я., Микитович JI. А., Фогелер Я. Г. Похід Маркузе проти марксизму. М., 1970. Баталов Е. Я. Уява і революція. - «Питання філософії», 1972, № 1. Баталов Е. Я. Філософія бунту (Критика ідеології «лівого» радикалізму). М, 1973. Бережний Н. М. Критика
 9. Бібліографія 1.
    Аристотель в російських перекладах / / Новини. 1957. № 47. (На грец. Яз.) 2. Роботи радянських вчених з історії науки і культури Греції / / Новини. 1957. № 47. (На грец. Яз.) 3. О.Попов / / НодонСінмум. 1959.15марта. (Накор.яз.) 4. Рец. на кн.: Томсон Дж. Дослідження з історії давньогрецького суспільства. Перші філософи. М., 1959 / / Вісник древньої історії. 1959. № 14. 5. Булгаріс / /
 10. Новгород.
    бібліографія наукових праць з археології Новгорода. Новгород першенствує серед давньоруських міст за ступенем вивченості та осмислення отриманого матеріалу. У розглянутий період продовжувалася робота над значними темами в історії Новгорода на основі залучення комплексу джерел, у тому числі археологічних. Вийшли в світ монографії В.Л. Яніна «Новгородська феодальна вотчина»,
 11. Новгород.
    бібліографія наукових праць з археології Новгорода. Новгород першенствує серед давньоруських міст за ступенем вивченості та осмислення отриманого матеріалу. У розглянутий період продовжувалася робота над значними темами в історії Новгорода на основі залучення комплексу джерел, у тому числі археологічних. Вийшли в світ монографії В.Л. Яніна «Новгородська феодальна вотчина»,
 12. Бібліографія
    Agustin, San, Confesiones (traduccion de Pedro Rodriguez de Santidrian), Alianza Editorial, Madrid, 1999. (Августін. Творіння. В 4 т. СПб., Алетейя, 1998). Axelos, Kostas, Argumentos para una investigation (traduccion de Carlos Manzano), Fundamentos, Madrid, 1973 - Bierce, Ambrose, Diccionario del diablo (traduccion de Eduardo Stilman), Valdemar, Madrid, 1996. Boswell, James,
 13. К. ШМІТТ. ПОЛІТИЧНА ТЕОЛОГІЯ. ЧОТИРИ ГЛАВИ до вчення про СУВЕРЕНІТЕТЕ92
    бібліографія робіт про Шмітт - нині їх понад 10 тисяч найменувань. У 1957 і 1967 році виходять ювілейні збірники наукових праць на честь Шмітта, в 1977 році - присвячений йому номер «Європейського журналу соціальних наук». Ідеї цього мислителя з одіозною біографією належать до числа найбільш актуальних до цього дня. I. ВИЗНАЧЕННЯ СУВЕРЕНІТЕТУ сувереном
 14. § 1. Поняття і зміст права на захист
    бібліографію див: Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність. М., 1976. С. 72 - 79. Зміст права на захист, тобто можливості уповноваженої суб'єкта в процесі здійснення права, визначається комплексом матеріальних і процесуальних норм, що встановлюють: а) зміст правоохоронної заходи, що застосовується для захисту права; б) підстави її застосування;
© 2014-2022  ibib.ltd.ua