Головна
Аксіологія / Аналітична філософія / Антична філософія / Антологія / Антропологія / Історія філософії / Історія філософії / Логіка / Метафізика / Світова філософія / Першоджерела з філософії / Проблеми філософії / Сучасна філософія / Соціальна філософія / Середньовічна філософія / Телеологія / Теорія еволюції / Філософія (підручник) / Філософія мистецтва / Філософія історії / Філософія кіно / Філософія науки / Філософія політики / Філософія різних країн і часів / Філософія самоорганізації / Філософи / Фундаментальна філософія / Хрестоматії з філософії / Езотерика
ГоловнаФілософіяФілософія (підручник) → 
« Попередня Наступна »
Д. Л. Родзинський. ФІЛОСОФІЯ В ПИТАННЯХ І ВІДПОВІДЯХ. Навчальний посібник. Москва, 2009 - перейти до змісту підручника

§ 18. Що таке добро?

Добро є здійсненність Блага в моральній сфері. Інакше, Благо - абсолютний аспект добра, його онтологічну підставу, а добро - моральний аспект блага, сто етичне вираз. Ласкаво стає морально-оцінної категорією, яка здійснює себе в невимушеному вільному виборі людини між двома або більше цінностями. Добро - результат вільного пра-пильного вибору, який віддав перевагу цінності вищого порядку перед цінністю нижчого порядку. 11о разом з тим і навпаки, невірно зроблений вільний вибір народжує уявлення про зло - антитезі добра. Зло ото перевагу цінності нижчого порядку перед вищою цінністю. У зв'язку з цим виділимо три особливості взаємин добра зі злом.

По-перше, добром називають вільний вибір, який наближає людину до досконалості. Злом ж називають вільний вибір, що видаляє його від досконалості.

По-друге, зло являє собою не самостійне начало, а применшений, ображене добро. Прикладом може служити хвороба, що представляє втрату здоров'я.

По-третє, добро і зло, виступаючи оціночними категоріями, потребують чітко визначеному критерії, що дозволяє відрізняти перше від другого. Таким критерієм у моральному світогляді повинна стати аксіологічна шкала, яка представляє собою висхідну до досконалості «сходи цінностей», вільний вибір між якими дозволяє дати будь-якій вчинку відповідну оцінку.

Прикладом універсальної шкали цінностей може служити ієрархія життєвих благ, висхідних з низ ший сфери буття людських потреб до вищих. Тут нижчими потребами виступатимуть суспільні цінності: гроші, кар'єра, влада, слава, шана і їм подібні. Наступними за ступенем значущості бу дуть стояти фізичні блага: здоров'я, краса, сила, продовження роду. Ще більш високими благами стають справді людські цінності інтелектуальні.

Власне з них і починається відмінність людини від тварини. Бо всяка стадо, табун, зграя теж ПМЕ ет свою ієрархію і гак звану «соціальну» організацію. А інстинкт самозбереження і продовження роду свідчить про наявність у тваринному світі неусвідомлюваних фізичних цінностей. До інтелектуальних благ, властивим тільки людині, відносяться самопізнання, виявлення свого покликання, від якого залежить життєвий шлях. І, нарешті, останніми, гранично високими благами стають духовні цінності, до яких відносяться безсмертя, духовна свобода, досконалість. У перевазі одних цінностей іншим і народжується моральне уявлення про добром і злом виборі. Так, якщо цінності нижчого порядку, наприклад, здоров'я або краса, влада чи гроші стають метою, а, скажімо, пізнання себе - засобом до їх досягнення, то подібний вибір буде невірним, тобто злим, так як він видаляє людини від духовної досконалості, вищого щастя. Оскільки ця шкала універсально-абстрактна і була приве / іена лише як наочний приклад, то вона не поширюється на всі філософські школи і напрямки. Бо кожна з них вибирає свою найвищу ценност ь - образ досконалості, який може відносить ься до будь-якої з чотирьох сфер. Тому різноманіття підходів до оцінки добра і зла носить відносний характер, що вимагає завжди уточнення, пов'язаного з природою найвищої цінності. Якщо вища цінність виступає в образі Бога або Ніщо, то подібне світогляд називається мораллю абсолютизму. Якщо ця цінність належить інтелектуальній сфері, наприклад, у вигляді світового Закону, Логосу, Дхарми, карми, то дане світогляд називається мораллю інтелектуалізму. Якщо ж вища цінність відноси ться до фізичної сфері, у вигляді всіх форм життя, то такий світогляд відноситься [і мору. гуманізму. Якщо ж вища цінність залишається-. - я в суспільній сфері, то вона може бути представлена

ірагматізмом, егоїзмом, утилітаризмом і т.

п.

Чи можна виділити найбільш часто пстречающім 'Я причини, через які людина робить невірний,!> є злий вибір? Так, такі причини є. До них до \ ю альної сфері мотут ставитися матеріальна ну-к іа, - ереотін поведінки, шаблонність МИШЛСППЯ II І.іЖе ллдіціі і звичаї. У фізичній сфері причин не; опого вибору може бути біль, хвороби, сукупне I I. народжених і набутих вад. У МП 1С Пек 1 \ І'ЬііОЙ сфері - ЦЕ невігластво. А У духовній сфері> 111 "верие. Причини невірного вибору В історії филосо? - пі часто абсолютизуються, відриваючись від гіпси і <м і? Ля, від чого зло знаходить самостійне і іат.е (v про: діщіональное значення, приймаючи в моральній сфері норму злиднів, у фізичній - форму смерті, I! ПНІ 'I актуальною - дурниці; а в духовній або пора; П.Я зола is християнстві, або статус матерії в п та ити іме і неоплатонізмі.

Здатність людини постійно делан, правити п ий, то є добрий вибір перетворює якість ЕІ про ео.шл ПВЯ У чеснота. Тому добро І чеснота .11 (111.1, нопорядковие категорії, що відрізняються один оі. ipvi а лише кількісно. Добро - це один правильний ви

бор, а чеснота - це систематичне-ушее и в м-

ня. Те ж можна сказати про зло і пороці. Якщо зло і про конкретний невірний вибір, ТО норок ЦЕ регулярне оману людини у виборі цінностей життя, кои> р е придбало стійкий характер.

У загальному і цілому МОЖНА виділимо. ДНЯ підходу у визначенні природи добра і зла. Нс . тп перший тшпа ет права на самостійне існування з та в світі, визначаючи причину його походження У Дефекіе МО,! М, I вательность здібностей людини; то другий підхід до добра і зла вважає їх незалежне, рівноправне існування. На цьому наполягають різні школи гностицизму .

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 18. Що таке добро?"
 1. Запитання для повторення
  таке відношення логічного слідування? Як перевірити, чи має воно місце в умовиводах? Що таке безпосередні умовиводи? Назвіть види безпосередніх умовиводів. Назвіть правила посилок і правила термінів простого категоричного силогізму. Що таке ентимема? Назвіть необхідні операції з відновлення ентімем. Чим відрізняється прогресивний полісіллогізм від
 2. 2. 2. Текст про русів з твору Мутаххари ібн-Тахіраал-Мукаддаси «Кітаб ал-бад ва-т-тарих» («Книга створення і історії»)
  що якщо народжується у когось із них дитина чоловічої статі, то кладуть на нього меч і кажуть йому: «Немає в тебе нічого іншого, крім того, що придбаєш своїм мечем». У них є цар. Якщо він вирішує справу між двома противниками і його рішення не задовольняє, то він їм каже: «Нехай справу вирішують ваші мечі ». Той, у кого меч гостріше, перемагає. Збірник документів з історії СРСР. С..
 3. Контрольні питання і завдання
  таке система права? Що характеризують за допомогою цієї категорії? 2. Що таке галузь права? Які критерії її виділення в системі права? Назвіть галузі права в російській системі права? У чому полягає об'єктивний характер виділення галузей права? 3. Що таке правовий інститут? Які види правових інститутів розрізняють у системі права росії? Що таке підгалузь права?
 4. Запитання для повторення
  такий доказ і спростування? Назвіть види і структуру докази. Перерахуйте правила і можливі помилки в процедурах обгрунтування. Що таке виверт у процесі аргументації? Які види вивертів
 5. 3. Самообретеніе у затвердженні Добра
  що "В світі добро змішано зі злом в активній боротьбі, тому якщо хочеш добра, то повинен вступати за нього теж в активну боротьбу, де б і в чому б вона не виражалася. Вона починається, абсолютно природно, з самого себе, з свого фізичного і духовного "я". і триває у всіх сферах життя і творчості. Поки ми раби емпіричної дійсності, далекий обрій закритий її пеленою, і,
 6. 2.2. Істина Добра
  що ця опозиція береться в "голому" вигляді. І від рівня високої спільності в аналізі разом перекидається в конкретику побутового життя. І тоді про цю опозиції нічого сказати крім безпосередньої вказівки - це зло, а ось це добро. Н. О. Лоський так і пише: ". розмежування на добро і зло через безпосереднє розсуд: це - добро, це - зло "74. В останньому випадку виникає небезпека
 7. 2. 5. Текст про русів з твору Шараф аз-Замана Тахіра ал-Марвазі« Таба'і ал-хайаван »(« Природа тварин »)
  що один з них рівноцінний багатьом з інших народів. Якби у них були коні і вони були наїзниками, то вони були б найстрашнішим бичем для людства. Збірник документів з історії СРСР. С..
 8. ГШД 1 філософський вимір ЖИТТІ ЛЮДИНИ, СУСПІЛЬСТВА І МЕДИЦИНИ
  що філософія не має своїх проблем і предмета. Не випадково ще в комедії Аристофана "Хмари" (423 р. до н.е.) описувалася філософія Сократа як мистецтво видавати брехню за правду і вислизати з рук кредиторів. Г. Гейне у вірші «Вознесіння» в 1854 році, відображаючи і висміюючи філістерський погляд на філософію, писав: Що? Філософія? Кому вона потрібна, я не зрозумію. І не доходна адже
 9. Дрібнобуржуазна ідеологія
  добро, якщо це не загрожує покаранням, яскраво виражений особистий матеріальний інтерес, заздрісне ставлення до чужого успіху. Ідеологія ліберальної інтелігенції, понад усе ставить особисту свободу, а на ділі боязко і догідливо лакейство перед правлячим режимом, є різновидом дрібнобуржуазної ідеології. Дрібнобуржуазна ідеологія являє собою основну небезпеку як для
 10. Запитання для повторення
  таке дилема? Назвіть види дилем. Охарактеризуйте правильні модуси умовно-категоричних-го силогізму. Які модуси має розділової-категоричний силогізм? Що таке метод натурального виводу? Які основні прямі і непрямі правила логіки судження
 11. К'єркегор (1813-1855)
  що особистість не можна віддавати у владу безликих законів історії і суспільства. Питання людського існування у всій його індивідуальності і з усіма пристрастями - ось що підлягає дослідженню. Роздуми філософа відштовхуються від парадоксу віри. мі-Суб'єктивний мислитель? Для суб'єктивного мислителя роздум починається з живого досвіду і стосується відносин світу і самого мислителя. Таке
 12. Контрольні питання для СРС 1.
  таке знання і пізнання? 2. Як співвідносяться пізнання і практика? 3. Назвіть і охарактеризуйте основні підходи до проблеми пізнання. 4. Що таке істина? Критерії істини. 5. У чому полягає специфіка наукового знання? 6. Назвіть і охарактеризуйте рівні наукового знання. 7 . Що таке метод? План семінарського заняття 1. Різноманіття форм знання і пізнавальної діяльності. 2.
 13. СКЕПТИК
  щоб зайнятися літературною діяльністю. Потім він їде до Франції, де створює своє основне твір - «Трактат про людську природу», яке буде опубліковано в Лондоні в період 1737 - 1740 рр.. і не викличе будь-яких відгуків у публіки. Лише в 1741 р. після опублікування «Есе про мораль і політиці» до Юму приходить успіх і його допускають у освічене суспільство Единбурга. У період
 14. 2. 1. по предмету регулювання розрізняють
  добро-вільної дружини. 3. за змістом а) загальні - регулюючі загальні відносини загального характеру для всіх галузей і сфер. Загальна частина. б) особливі - що регулюють загальні відносини в конкретній сфе-ре управління. Наприклад: в економіці, культурі, суспільному без-
 15. ДОБРО І ЗЛО
  що він правильний, позитивний. Ми також говоримо: «Цей вчинок зол» і маємо при цьому на увазі, що він неправильний, негожий, негативний. Крім того, поняттями добра і зла ми позначаємо самі вчинки, оцінювані, відповідно, як добрі і злі. Саме це мав на увазі «святий доктор» Федір Петрович Гааз (1780-1853), коли говорив: «Поспішайте робити добро». Саме про це
 16. Контрольні питання і завдання
  таке держава? Які значення цього поняття вам відомі? У яких сенсах воно вживається в джерелах конституційного права зарубіжних країн? 2. У чому сенс конституційних характеристик держави як демократичної, соціальної, правової, світської? 3. У чому сенс конституційного встановлення принципів внутрішньої і зовнішньої політики держави? 4. У чому відмінність між
 17. Проблемні питання 1.
  Таке політичний процес, які його основні типи і базові інтерпретації? 2. Які структура і внутрішні компоненти політичного процесу? 3. У чому полягає механізм розробки і здійснення державної політики? 4. Які основні етапи прийняття державних рішень? 5. Хто виступає акторами макрополітичних процесу, якими є типи взаємовідносин між ними? 6. Що
 18.  2. ЩО ТАКЕ ЕЛІТИ?
    2. ЩО ТАКЕ
© 2014-2022  ibib.ltd.ua